Annonce
Frands Fischer fik et markant bedre personligt valg end i 2017. Foto: Christian Bæk Lindtoft.
analyse - kv21

Valg-analyse: Diversiteten fik et lille boost, Fischer fik sit folkelige mandat - og flere end før kan påkalde sig folkets gunst

Valget i Skanderborg markerer på den ene side et ja tak til det bestående. På den anden side er posen blev rystet, og hele 12 nye byrådsmedlemmer er kommet ind, og med fraværet af stemmeslugeren Jørgen Gaarde er vælgernes gunst for første gang i otte år spredt ud på flere kandidater, der kan bryste sig af et stærkt demokratisk mandat. Unge og kvinder fylder mere end hidtil.

Da borgerne i Skanderborg Kommune om morgenen onsdag den 17. november slog øjnene op, kunne de indtage morgenkaffen til nyheden om, at Frands Fischer (S) med al sandsynlighed får lov til at tage fire år mere på borgmesterposten.

Og på de store linjer blev valget et nik til det bestående. Det røde flertal er et enkelt mandat mindre, det blå mindretal et enkelt mandat større.

De to største partier, Socialdemokratiet og Venstre, gik hver især et mandat tilbage (fra 11 til 10 og fra 8 til 7), og på de store linjer er der dermed langtfra sket en omkalfatring af byrådets magtfordeling.

Ikke mindst, fordi mandaterne blandt Frands Fischers støttepartier, Enhedslisten, Alternativet, SF og Radikale Venstre endte med at fordele sig på præcis samme måde som i 2017.

Der tegner sig altså et billede af, at vælgerne har givet tilsagn om en fortsættelse af den kurs, der er blevet ført de seneste 2,5 år, hvor Frands Fischer, der overtog posten fra Jørgen Gaarde i 2019, har været borgmester.

Til SkanderborgLIV sagde Fischer i et interview op til valget, at han "ikke har gået og savnet" et folkeligt mandat. Med 2.443 personlige stemmer og en placering som den største stemmesluger ved dette valg har han under alle omstændigheder fået det mandat, om end partifællen Jørgen Gaarde i både 2013 og 2017 fik et langt stærkere et - først med 4.443 personlige stemmer, senere med 4.823.

Uanset om han har savnet sit folkelige mandat eller ej, er det nok de færreste borgmestre, der vil være decideret kede af som Fischer at vende 512 personlige stemmer i 2017 til næsten fem gange så mange i 2021.

Men at meget er nogenlunde som før, betyder ikke nødvendigvis, at intet har ændret sig i den røde flertalsblok.

For allerede på valgnatten meldte SF, Enhedslisten og Alternativet, at de gik ind til konstitueringsforhandlinger med Frands Fischer med et stærkt ønske om mere handling på klimaområdet.

Spørgsmålet er, om Frands Fischer allerede under de igangværende forhandlinger kan tilfredsstille de tre partier i en sådan grad, at han først og fremmest kan blive borgmester, sekundært i en sådan grad, at der de kommende fire år er fælles fodslag og ro på bagsmækken på dét område.

Posen blev rystet i den borgerlige lejr

Når man kigger på den anden ende af det partipolitiske spektrum, må man konstatere, at der langt fra er tale om status quo.

De Konservative er med en vækst på 7,5 procentpoint og fire mandater i stedet for ét nu byrådets tredjestørste parti og går ind i valgperioden 2022-2025 med en magtposition, som det skal blive interessant at se, hvordan de vil forvalte. Venstre gik 0,4 procentpoint tilbage, men er stadig det største borgerlige parti og byrådets næststørste.

Samtidig kom Nye Borgerliges Karina Kirk ind, og Dansk Folkeparti blev reduceret fra tre til et enkelt byrådsmedlem, borgmesterkandidat Martin Frausing Poulsen.

For så vidt angår Det Konservative Folkepartis fornyede styrke i byrådet, skal det først og fremmest blive interessant at se, om og i så fald hvordan partiet bliver tilgodeset i det spil om udvalgsformandsposter, udvalgsposter og bestyrelsesposter, der er en integreret del af spillet om borgmesterposten.

Allerede på valgnatten bedyrede Frands Fischer, at han ville gå efter en bred konstitueringsaftale, hvor også borgerlige partier potentielt kunne få en bid af kagen.

Om de borgerlige partier får udvalgsposter og eventuelt formandsposter er ikke på den måde tvivlsomt - Venstres Anders Laugesen, der var borgmesterkandidat i 2017, blev efter valget udpeget til formand for Socialudvalget.

Ofte er det imidlertid sådan, at mindretalsgruppen i byrådet selv får lov at kæmpe om de poster, der er blevet til overs i forhandlingerne mellem borgmester og støttepartier. Derfor er det interessante spørgsmål, i hvilken udstrækning Thomas Cordtz og Det Konservative Folkerparti i lyset af deres fremgang vil stå stejlt på deres ønsker, når de og Venstre skal forhandle om resterne.

Her er det ikke ubetydeligt, at Thomas Cordtz med 1.004 personlige stemmer mod V-profilen Jens Szabos 775 personlige stemmer står på et stærkere demokratisk mandat.

En del af en national tendens - og så alligevel ikke

Op til kommunalvalget tirsdag den 16. november blev der fra store dele af det politiske kommentariat både budt og satset på, at flere landspolitiske tendenser ville få stor indflydelse på de lokale valg.

Dansk Folkepartis ville midt i sit nationale partikaos gå tilbage. Venstre ville opleve tilbagegang eller stilstand efter adskillige måneders uro og manglende fodfæste som borgerlig ledestjerne. Nye Borgerlige ville brage ind i byrådene, Socialdemokratiet ville blive ramt af tilbagegang midt i en problematisk mink-sag, og De Konservative ville også lokalt ride med på den fremgangsbølge, partiet nationalt har oplevet sideløbende med Venstres dyk i meningsmålingerne.

Ser man på valgresultaterne fra de 12 valgsteder her i kommunen er det let at konkludere, at vælgerne har stemt, som Ulrik Kjær, professor og forsker i kommunalpolitik ved SDU, peger på, at de typisk gør ved kommunalvalgene: Omkring en tredjedel stemmer på samme parti, som de ville gøre til et folketingsvalg, og lader derfor landspolitiske spørgsmål have indflydelse på deres lokale stemmeafgivelse.

Dansk Folkeparti gik markant tilbage. Nye Borgerliges Karina Kirk kom i byrådet. Venstre fik en mindre tilbagegang. De Konservative med Thomas Cordtz i spidsen stormede frem og fik fire gange så mange mandater som i 2017, mens Socialdemokratiet trods 6,8 procentpoints tilbagegang blev det største parti med 30 pct. af stemmerne.

Men skal man nu også blot købe fortællingen om, at valget i Skanderborg blev som alle de andre kommunalvalg i landet?

Retorisk spørgsmål - og nej, det skal man ikke nødvendigvis.

For bag især fremgangen til Det Konservative Folkeparti her i pastoratet ligger også en række stærke personlige valg.

Med andre ord lader det til, at vælgerne har taget direkte stilling til flere kandidater på liste C, og har sat deres kryds ved kandidaterne, i stedet for blot at give en stemme til listen som helhed.

4.458 vælgere har i år sat deres kryds ved partiet eller en af dets kandidater, og med 1.804 stemmer i 2017 har Cordtz og co. altså flyttet 2.654 vælgere.

Men af de 4.458 krydser er 1.004 sat ved Thomas Cordtz, 883 er sat ved Torben Wallner, 541 ved Birgitte Majgaard og 530 ved Christian Wibe-Marker.

Dermed er 2.958 af de konservative stemmer en personlig stemme på en af de fire kandidater, der har fået et sæde i byrådssalen.

Kan man med de tal konkludere, at den konservative fremgang i Skanderborg Kommune kan adskilles fra partiets nationale kommunalvalgssucces? Nej - men de viser med al tydelighed, at man ikke kan udelukke, at de mange konservative stemmer også markerer et ønske om at få fire konkrete lokalpolitiske figurer i byrådet.

Den samme fortælling gør sig gældende for Nye Borgerliges vedkommende.

Såvel i Skanderborg som i resten af Danmark blev det et godt valg for partiet, men også her var der et stærkt personligt valg på spil:

Spidskandidat Karina Kirk fik 547 personlige stemmer og blev den 11. mest populære kandidat i kommunen.

Sidst, men ikke mindst, er det i forholdet mellem nationale tendenser og lokalpolitisk stillingtagen en væsentlig lokal markering fra vælgerne, at Alternativet stadig står i Skanderborg.

Det siddende byrådsmedlem, Mira Issa Bloch, får endnu en byrådsperiode, og hun bliver dermed ét af i alt fem byrådsmedlemmer fra Alternativet på landsplan, hvor partiet blot fik 0,7 pct. af stemmerne på tværs af de 98 kommuner.

Stærke personvalg på tværs af byrådet

De to seneste valg i Skanderborg Kommune har været stærkt præget af, at Jørgen Gaard som ekstremt populær borgmesterkandidat to gange har trukket et godt stykke over 4.000 stemmer til sig selv og Socialdemokratiet.

Med hans farvel til byrådspolitik og borgmesterpost i 2019 var åbnet for kamp om de 4.823 personlige stemmer, han indkasserede i 2017. Læg dertil, at der i år var over 2.000 flere stemmeberettigede borgere i kommunen.

Ved det netop overståede valg har de personlige stemmer fordelt sig meget mere ligeligt. Det betyder, at byrådet fra årsskiftet vil bestå af flere personer med stærke demokratiske mandater i ryggen, og selv om Frands Fischer fik langt det bedste valg, er den folkelige opbakning ikke længere så entydigt centreret om en enkelt person.

De Radikales Anne Heeager fik 1.041 stemmer, Thomas Cordtz fik 1.004, og Jens Szabo, der fortsat agerer lederskikkelse i Venstre, fik 775. Frands Fischer fik 2.443.

Den fordeling af personlige stemmer kan selvsagt få betydning for fordelingen af førnævnte udvalgsposter, men samtidig kan man spørge sig selv, hvilken betydning det vil få for det politiske klima i byrådet de kommende fire år, at der nu - modsat de to foregående byrådsperioder - ganske enkelt er flere byrådsmedlemmer, der sort på hvidt kan henvise til en stærk personlig vælgeropbakning, når de skal fremføre deres helt personlige mærkesager.

Den unge generation og kvinderne står stærkere end hidtil

Mens fordelingen af mandater mellem de to fløje i byrådet ikke tegner et billede af en revolution, er der faktisk sket forandringer, når man ser på diversiteten i byrådet.

Først og fremmest er der de kommende fire år 11 kvinder i byrådet mod det nuværende byråds otte. Det betyder, at andelen af kvinder i byrådet i Skanderborg fortsætter udviklingen i retning af mere balance mellem kønnene, som har været i gang siden kommunesammenlægningen.

I de to foregående og de nuværende byrådsperiode har andelen af kvindelige byrådsmedlemmer været hhv. 17 pct., 24 pct. og 31 pct., men de kommende fire år bliver den 38 pct.

Samtidig står også den yngre generation stærkere i byrådet end tidligere.

Valget af kandidater som socialdemokraten Andreas Tang-Brock (36 år), Venstres Morten Møller (32 år), De Konservatives Christian Wibe Marker (36 år) og ikke mindst den 21-årige Venstre-mand Sebastian Støckler, kommer gennemsnitsalderen denne gang til at ligge en del under de nuværende 58,9 år.

For udsigterne til fremtidens aldersgennemsnit i byrådet er det værd at bemærke, at kandidater som Alternativets Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen (21 år) og SF's Ida Ehrenreich (27 år) fik ganske hæderlige personlige stemmetal som førstegangsopstillede - henholdsvis og 256 og 244 vælgere satte deres kryds ved dem.

Få overblik her
ukrainske flygtninge

Natalya kørte 36 timer uden mad eller søvn og endte efter 3.000 kilometers flugt i Skanderborg: Kun én ting kan få hende til at vende hjem, før krigen slutter

kort nyt

Det skal du også vide

Ry Feriepark

Én overdrivelse, én stikpille og én beslutning i byrådssalen: Efter knap en times krampetrækninger døde planerne om Ry Feriepark endegyldigt

Landsbyudvikling

Skole og købmand var tæt på at forsvinde. Men de blev reddet, og nu har landsby også skatepark og bytorv for millioner: - Der er ikke nogen, der bare giver os noget

Kort nyt

Det skal du også vide

Feriepark i Ry

Flertal siger nej til feriepark i Ry, men det sidste punktum i sagen er ikke sat

Svømmehaller

Hvordan udvikler vi fremtidens svømmefaciliteter i Skanderborg Kommune: Her er ekspertens bud

Børn og landsbyliv

Må der være forskel på landsby og by, når de små skal passes?

- Hvis vi ikke har lokale pasningstilbud til vores 0-2-årige, smuldrer fundamentet for livet i Hylke. Det er en vigtig del af fødekæden til landsbyens børnehave og skole og en vigtig parameter, hvis vi skal tiltrække flere børnefamilier.

daginstitutioner

Konservativt forslag: Skovbørnehaver skal skaffe flere og billigere pasningspladser i Skanderborg

Når der ved de kommende forhandlinger om kommunens budget for de næste fire år skal findes penge til flere nye daginstitutioner, vil det være smart at placere nogle af de nye børnehavepladser i skoven.

grøn omstilling

Jørgen og Viggo fik tilbud om gratis ladestandere til titusindvis af turister, men kommunen sagde nej: - Ærgerligt, at de ikke har haft mere mod og kreativitet

Omkring 50.000 gæster besøger hvert år Ejer Bavnehøj, hvor de fra toppen af Genforeningstårnet kan skue langt ud over det østjyske landskab.

Svømmehaller

Beslutning om svømmehaller udsat: - Men vi skal ikke have tre

Festival

Klar til kærlig kæmpefest på Sølund: - Nu satser vi bare på at få vores 1.000 liter fritureolie hjem

Festival

Smukfest et år efter aflysningen: Om lidt bliver den nye scene sat

Svømmehaller

- Rom blev ikke bygget på en dag. Det gør en ny svømmehal heller ikke

Kort Nyt

Kort nyt: Erhvervspark på vej- rideskole på vej væk

Ukrainske flygtninge

Galleri: Tag med til fællesspisning for ukrainske flygtninge i Skanderborg

Svømmehaller

- Vi behøver ikke stikke snablen langt ned i kommunekassen for at realisere en svømmehal i Ry

SkanderborgLIV

Derfor skridter Birgitte af til en svømmehal i Galten