Annonce
Det er tvivlsomt, om løsningen på en bedre sammenhæng i den kollektive trafik i området omkring den kommende Stilling St. og erhvervsområderne i Stilling bliver en ny bybus. Det står klart, efter flere virksomheder har meldt ud, at det ikke nødvendigvis er den bedste løsning for dem. Foto: Christian Bæk Lindtoft
Kollektiv transport

Smuldrer politisk drøm om ny bybus? Virksomheder melder om sparsom interesse

Plan- og Miljøudvalget vil gerne have en ny bybus, der skal køre fra Skanderborgs bymidte og ud i erhvervsområderne i Stilling, så ansatte lettere kan vælge kollektiv transport over biltransport. Men hos flere virksomheder er behovet for ny bus begrænset.

Det er ikke et rungende ‘ja tak’, der har mødt medlemmerne af Skanderborg Kommunes Plan- og Miljøudvalg, efter de for få uger siden tog hul på en dialog med virksomhederne i Stilling.

En dialog, der indledningsvist skulle give politikerne med udvalgsformand Claus Leick (SF) i spidsen en fornemmelse af, om der er en vej frem for en ny bybus mellem Skanderborg og erhvervsområderne i Stilling.

Efter fire virksomheder har afgivet deres mening om bybusprojektet, er fornemmelsen, at behovet er begrænset.

- Der er generelt ikke efterspørgsel efter en ny supplerende bus fra virksomhederne, lyder konklusionen kort og godt, når den kommunale administration skal opsummere indtrykket efter at have foretaget telefoninterviews med repræsentanter fra Kamstrup, Tunstall, Toprent og BC Catering, der tilsammen repræsenterer ca. 1.200 ansatte.

Efter corona arbejder flere hjemmefra. Ikke så meget som under corona, men andelen af hjemmearbejde er nok fordoblet i forhold til tidligere, og det gør selvfølgelig også, at behovet for offentlig transport bliver mere sporadisk.

Michael Stubbe, HR-direktør, Kamstrup

Det fremgår af et referat fra det seneste møde i Plan- og Miljøudvalget den 7. september.

- En gennemgående tilbagemelding er, at en ny bybus ikke vil være fleksibel nok på grund af skiftende arbejdstider - på flere af virksomhederne arbejdes der i skiftehold, også om aftenen og natten. En ny supplerende bus vil kun være attraktiv for de ansatte, hvis den kører hele tiden (altså mindst hvert 15. minut), samt om aftenen og natten, skriver kommunen i sit sammenkog af tilbagemeldingerne fra de fire virksomheder.

Her citerer kommunen også en konkret tilbagemelding fra en af virksomhederne:

"Det skal være en meget attraktiv bus for at ændre vaner fra bil”, har en ikke-navngivet virksomhed ifølge Skanderborg Kommune meldt tilbage.

Hos Kamstrup kan HR-direktør Michael Stubbe godt se fordelene ved en bybus, men han skal omvendt ikke lede længe efter udfordringerne.

Bussen er måske ikke lige sagen, og måske er det også meget godt at få det stoppet allerede nu, hvis der er modstand mod det

Claus Leick (SF), formand for Plan- og Miljøudvalget, Skanderborg Kommune

Og en af de store udfordringer er, mener han, at Kamstrups ansatte i fraværet af sammenhængende kollektiv transport til industriområdet i Stilling allerede har andre løsninger, der fungerer - navnligt at køre i bil.

- Når der ikke er noget - bus eller tog - derud, så finder folk jo en løsning, siger Michael Stubbe og peger på, at en anden udfordring er, at hjemmearbejdspladsen ganske enkelt fylder mere i vagtplanen efter lang tids coronanedlukning.

- Efter corona arbejder flere hjemmefra. Ikke så meget som under corona, men andelen af hjemmearbejde er nok fordoblet i forhold til tidligere, og det gør selvfølgelig også, at behovet for offentlig transport bliver mere sporadisk, siger Michael Stubbe.

Udvalgsformand: Måske skal det ikke være en bus

Da ideen om en ny bybus første gang blev præsenteret på et møde i Plan- og Miljøudvalget i begyndelsen af august, understregede udvalgsformand Claus Leick (SF), at der var tale om “et ønske” fra udvalget, selv om der allerede på det tidspunkt var blevet udviklet fire forskellige bud på ruteføringsscenarier for bybussen.

Det er jo en hurtig rundringning, vi har lavet til en lille gruppe virksomheder, og det skal ikke kun være det, vi skal træffe beslutning på baggrund af - vi skal have mere dialog med dem

Claus Leick (SF), formand for Plan- og Miljøudvalget, Skanderborg Kommune

Dengang sagde udvalgsformanden, at byrådspolitikerne ville undersøge, hvilke behov der var til stede, før de lagde sig fast på en rute. Nu peger tilbagemeldingen fra virksomhederne på, at det er ønsket om bussen i sin helhed, der skal revideres, og ikke blot spørgsmålet om bussens rute.

Claus Leick siger nu til SkanderborgLIV, at han ikke er sikker på, at en bybus vil være den løsning, der bedst styrker infrastrukturen mellem Skanderborg og virksomhederne i Stilling.

- Bussen er måske ikke lige sagen, og måske er det også meget godt at få det stoppet allerede nu, hvis der er modstand mod det. Vi skal jo ikke bare lave en bus, fordi vi tror, at folk hopper på bussen, siger Claus Leick.

Selv om de fire virksomheder ikke modtager det politiske ønske om en bybus med åbne arme, vil udvalgsformanden ikke partout afskrive ideen.

- Det er jo en hurtig rundringning, vi har lavet til en lille gruppe virksomheder, og det skal ikke kun være det, vi skal træffe beslutning på baggrund af - vi skal have mere dialog med dem, siger Claus Leick.

Stilling St. i centrum

Selv hvis det foreløbige arbejde med bybussen skulle ende med at blive kastet i skraldespanden, vil han fortsat arbejde på en plan for flere og bedre transportmuligheder i forbindelse med den kommende Stilling Station, som skal bygges tæt på de erhvervsområder, bybussen er tiltænkt.

- Det kan godt være, vi ikke skal gå så firkantet til det med den der bus. Men vi vil stadig undersøge, om vi kan få koblet Stilling Station med nogle af alle de der arbejdspladser, siger Claus Leick.

Den idé er der til gengæld opbakning til, i hvert fald hvis man spørger Michael Stubbe, HR-direktør i Kamstrup.

- Vi kigger jo generelt på, hvordan infrastrukturen ser ud. Jo bedre den er bundet sammen, jo bedre er det for os, siger han og fortæller, at der er plads til forbedring, når Kamstrup ser på, hvordan virksomhedens medarbejdere kommer til og fra arbejde.

- Vi har undersøgt det, og der er rigtig mange, der kommer herud i bil og på cykel og med andre transportmidler, fordi de bor tæt på Kamstrup. Der er også mange, der kommer med de blå busser, fordi de kører herude på Århusvej og stopper tæt på os. Så er der nogen, der tager toget, men det er besværligt, fordi de skal have det til at passe med den blå bus. Og det er så de muligheder, der er, siger Michael Stubbe.

- Vores take på det her er: Hvordan binder vi de muligheder sammen? Nu ligger vi midt mellem Hørning Station og Skanderborg Station, og vi ser på, hvordan vi kan binde infrastrukturen sammen, således at de ansatte har mulighed for at tage offentlig transport mellem hjem og arbejde. Men der skal ikke være ret mange huller i den logistik, før folk køber en bil, siger han.

Netop, fordi Kamstrup ligger mellem Hørning St. og Skanderborg St., har virksomheden kigget nærmere på det kommende trinbræt i Stilling - præcis som udvalgsformand Claus Leick.

- Stilling Station kommer til at være så tæt på, at der er der mulighed for at cykle derfra. Hvorimod der måske er nogen, der vil afholde sig fra at cykle fra Skanderborg Station. Men kongstanken er jo hele tiden at binde det sammen, så enten togene eller de blå busser passer sammen.

Nuværende bus kan spille en rolle

Som det ser ud lige nu, kører der faktisk en blå bus - bus 200 - fra Skanderborg og ud forbi erhvervsområderne i Stilling, og i sin tilbagemelding til Skanderborg Kommune har Kamstrup specifikt ønsket, at man opretter et stoppested for bus 200 tættere på virksomhedens hovedindgang, f.eks. ved rundkørslen, hvor Århusvej bliver til Skanderborgvej, og man kan dreje fra på Herredsvejen eller Industrivej, hvor Kamstrup har adresse.

En sådan løsning vil imidlertid kræve etablering af buslommer ved rundkørslen, oplyser kommunen.

Men i modsætning til en eventuelt ny bybus, møder bus 200 faktisk opbakning fra de fire virksomheder, Kamstrup, Tunstall, BC Catering og Toprent.

- Hvis man tænker i busløsninger, melder virksomhederne generelt tilbage, at man bør kigge på, hvad der i forvejen er i området (busrute 200). Denne busrute har forholdsvis mange afgange (og kan derfor muligvis opfylde efterspørgslen på fleksibilitet) og kører tæt forbi Stilling Station, skriver Skanderborg Kommune i sin opsummering af dialogen med de fire virksomheder.

Virksomhederne peger også på, at det skal være let at skifte til toget ved Stilling Station fra andre transportmidler, f.eks. bus 200. At se på, hvordan den busrute kan forbedre den kollektive transport mellem Skanderborg og Stillings erhvervsområder, kan Claus Leick godt se perspektivet i.

- Nogle har peget på andre muligheder, for eksempel med et ekstra stop med bus 200, som jo kører regelmæssigt. Men der mangler et stop derude ved Kamstrup. Det kunne jo for eksempel være noget, siger Claus Leick.

Omvendt har andre virksomheder peget på løsninger, der ikke nødvendigvis omfatter bus 200.

- Der er også nogle, der har peget på noget med nogle cykler, men det er måske ikke kommunen, der skal finansiere det, men vi kunne godt hjælpe med at finansiere nogle stisystemer fra Stilling St. og ud til virksomhederne. Der er faktisk næsten allerede en sti, der løber fra den nye Stilling St. på vestsiden modsat brugsen ud mod industrikvarteret, som rimelig nemt kunne opgraderes uden asfalt, men med for eksempel stenmel, siger Claus Leick og fortsætter:

- Der kunne man også lave en cykelsti, der kørte ud til industriområdet. Så kunne vi også kigge på overdækket, sikker cykelparkering, så det er mere attraktivt at parkere sin cykel derude, siger han.

Politikere vil bruge penge fra Midttrafik-besparelse

Hvad angår finansieringen af en opgradering af infrastrukturen i området håber udvalgsformanden, at Plan- og Miljøudvalget kan få lov at beholde i omegnen af 2,5 mio. kr., som kommunen i de kommende år vil få tilbage fra Midttrafik, fordi udgifterne til den kollektive trafik i Skanderborg Kommune er mindre end ventede, i stedet for at de bliver ført ind i den store kommunale fælleskasse.

Det er imidlertid ikke noget, udvalget selv kan bestemme, og der vil sandsynligvis blive behov for flere penge end 2,5 mio. kr.

- Vi har ønsket i udvalget, at vi kan beholde de penge. Vi har sagt, at det er måske en nem måde at øge den kollektive trafik, hvis vi kan få lov at beholde de penge. Det ender med i 2023 eller 2024 at være 2,5 mio. kr. Det er måske ikke engang nok til en hel bus, men så kunne man jo flytte rundt på nogle ting i økonomien, så der bliver penge til det, siger Claus Leick.

Mandag i denne uge indgik Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF og Enhedslisten en aftale om kommunens budget for perioden 2022-2025.

I den skriver partierne, at de ønsker at styrke den kollektive trafik.

- Forligskredsen ønsker, at der i dialog med kommunens virksomheder bliver arbejdet med at finde ideer og projekter, der kan fremme bæredygtig transport til og fra virksomhederne i de store erhvervsområder i kommunen, lyder det i budgetaftalen.

- Her bliver åbningen af Stilling Station eksempelvis et vigtigt omdrejningspunkt, der kan give helt nye muligheder for transport til og fra de mange arbejdspladser i Stilling og Hørning, står der videre, og partierne nævner, at det f.eks. kan ske ved "mindre omlægning og etablering af supplerende stoppesteder på de eksisterende ruter, samt etablering af stier".

En eventuelt ny bybus til erhvervsområderne i Stilling nævnes ikke i aftaleteksten.

Du kan læse hele aftalen om budgetforliget ved at klikke her. Kollektiv trafik omtales under spor 2, 'grøn omstilling'.

Få overblik her
nyhedsbrev

Er byrådet "en sammenhængende dej af socialdemokratisme"?

kv21 - spidskandidaterne

Carsten Bach vil være borgmester: - Byrådets tilgang svarer til at løse et kommunikationsproblem i 2021 med en drejeskivetelefon

SkanderborgLIV

Se tegningerne: Sådan kan Dagmarbroen se ud i fremtiden

nyhedsbrev

Et omfavnet klimaparti og en forsømt vejbro

Byforskønnelse i Skanderborg

Brobisser vil pakke historisk bro ud af beton og skabe et nyt vartegn i Skanderborg

SkanderborgLIV

Tilflytter om fremtidens Ry: Flere boformer og rekreative områder omkring søen

SkanderborgLIV

Forslag: Udvid Ry rundt om Knudsø

kv21 - spidskandidaterne

Klimapolitik er blevet mainstream. Bliver Enhedslisten så slugt af de andre? - Jeg tror, at mange godt kan gennemskue, hvad der bare er snak, og hvem der mener det

I det sidste hus i Skanderborg Kommune bor en byrådskandidat fra et af de partier, der var først til at profilere sig på klimapolitik og grøn omstilling.

Historiestien i Hørning

Stærk fortælling får Spor i landskabet til at lave pilotprojekt i Hørning

Da folkeskolelæreren Jørn Simonsen i 2019, kontaktede Spor i Landskabet for at høre, om de ville støtte etableringen af en Historiesti langs den eksisterende Hjertesti Hørning-stien, var han i første omgang lidt skeptisk.

Undervisning og underholdning

Skoleklasse skaber historisk sti i Hørning: For hvert skridt du tager, går du et år tilbage i tiden

- Nu har vi gået 76 meter. Det svarer til 76 år, så hvad skete der egentlig her i lokalområdet for 76 år siden? Spørger Jørn Simonsen, imens han og eleverne fra 9.Z på Bakkeskolen går ned ad en solbeskinnet sti i udkanten af Hørning.

Himmelbjergets fremtid

Bredt forlig om Himmelbjerget på plads

Frit kig til tårnet

Stærkt ønske fra Ry med i ny plan: - Vi vil have udsigt til tårnet igen

SkanderborgLIV

Bag i byggekøen med din carport - frem i køen med børnehaver

Kommunalvalg 2021

Få overblikket: Nu er listen over alle byrådskandidater klar

Byggeræs

Børnehaver over carporte: Byrådspolitikere vil sætte skub i byggeriet af institutioner - borgere kan opleve forsinkelser

Byggeræs

Borgmester: - Markedet er vildt overophedet, men vi kan ikke udskyde byggerier i Skanderborg

Byggeræs

Byrådet køber jord: Borgmester vil udbrede model til flere landsbyer

Galleri

Se billederne: Farvel til 170 år gammel hestekastanje