Annonce
Kristian Skovhus er formand for Seniorrådet i Skanderborg Kommune. Rådet ønsker, at kommunen i tide undersøger forholdene i plejesektoren, så man ikke pludselig står med et problem. Foto: Christian Bæk Lindtoft
Ældrepleje

Seniorrådet vil afværge Else-sager: Anbefaler kommunen at undersøge plejeforhold, før problemerne opstår

I plejesektoren i Skanderborg må der ikke ske episoder, som hele Danmark så med Else fra plejecenteret Kongsvang i Aarhus. Derfor skal kommunen undersøge brugertilfredshed og indsamle oplevelser fra pårørende, mener Seniorrådet. Dét ønske skaber politisk splittelse i Socialudvalget.

Står det til Seniorrådet, Skanderborg Kommunes rådgivende organ på ældreområdet, skal kommunen undersøge tilfredsheden med plejeservicen blandt både brugere, ansatte og pårørende i hele kommunen.

Det fortæller formand for Seniorrådet, Kristian Skovhus. Han siger, at Seniorrådet har efterspurgt undersøgelsen siden 2018, men der er intet sket.

Politikerne i kommunens Socialudvalg har ikke endnu ikke vendt ønsket om undersøgelsen på et møde i udvalget, og ifølge Kristian Skovhus er ønsket ikke blevet mindre det seneste år.

- Det er jo på baggrund af de sager, der var i Aarhus og Randers, siger Kristian Skovhus med henvisning til en TV 2-dokumentar, der 2020 afslørede kritisable og i visse tilfælde skandaløse forhold i plejesektoren i de to kommuner.

De fleste, der har set dokumentaren, vil kunne huske, at særligt en episode med plejehjemsbeboeren Else, der mod sin vilje sad opløftet i en lift i adskillige minutter, skabte megen debat.

- Det er jo for at undgå, at sådan noget som sagerne fra Nyvang i Randers og Kongsgården i Aarhus opstår. Men jeg skal understrege, at vi ikke har grund til at tro, at der er noget sådant på spil i Skanderborg Kommune. Tværtimod føler vi os godt informeret om det, der foregår, siger Kristian Skovhus.

Fokus på udfordringer, før de udvikler sig

I et dokument, hvor Seniorrådet anbefaler kommunen at undersøge forholdene, skriver rådet blandt andet:

- Resultaterne (af undersøgelsen, red.) vil give mulighed for at tage problemer op i tide, inden de når at udvikle sig til noget helt forkert. Resultaterne vil være gode værktøjer til de lokale chefer i distrikterne, et grundlag for i dagligdagen at arbejde med borgernes og personalets tilfredshed og problemer.

Seniorrådet skriver også, at undersøgelsens resultater "ikke mindst" vil "sikre en viden for det ledende personale, hvis noget udvikler sig negativt".

Kristian Skovhus går efter indeværende valgperiode af som formand i Seniorrådet. Den tidligere kriminalinspektør sad fra 2010 til 2017 i byrådet i Skanderborg for Socialdemokratiet. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Ifølge formanden har Seniorrådet gennem siden 2018 efterspurgt, at Skanderborg Kommune udarbejder en undersøgelse af hele plejesektoren i kommunen, som både omfatter brugertilfredshed, arbejdsmiljøtilfredshed, jobtilfredshed og de pårørendes oplevelse af servicen i ældreplejen. En undersøgelse, som Seniorrådet har bedt om under overskriften "fokus i tide".

- Når vi så vælger at kalde det ‘fokus i tide’, er det, fordi vi jo skal rådgive kommunen på ældreområdet, og det her vil vi gerne bringe op. Husk at holde fokus i tide, siger Kristian  Skovhus.

Jeg mener måske nok, at det er noget, der bliver gjort løbende, og man behøver ikke altid nedsætte et specielt udvalg og lave bureaukrati.

Frank Damgaard (S), medlem af Socialudvalget

For Seniorrådets formand er det afgørende at undersøgelsens resultater bliver anvendt til at styrke både tiltrækningen, uddannelsen og fastholdelsen af kvalificeret plejepersonale i en tid, hvor Skanderborg Kommune de kommende år kan se frem til et voksende plejebehov i form af et stigende antal ældre borgere.

- Vi har i 2018 peget på, at man skal arbejde med at tiltrække, uddanne og fastholde plejepersonale. Da rekrutteringen er så svag, som den er i Skanderborg, har vi anbefalet at kigge på arbejdsmiljøet og selvfølgelig også fagets omdømme, for det er vigtigt at man plejer personalet, siger Kristian Skovhus.

V-profil bakker op - men der er politisk splittelse

Men spørger man de syv byrådsmedlemmer, der sidder i kommunens socialudvalg, er der vidt forskellige holdninger til, om man skal imødekomme Seniorrådets ønske om en undersøgelse.

Det viser en rundringning til de syv medlemmer, som SkanderborgLIV har foretaget.

Hos udvalgets formand, Venstre-profilen Anders Laugesen, er der ikke meget tvivl at spore.

- Det er et meget rimeligt og i øvrigt naturligt ønske, som de har, og som jeg til fulde bakker op om, siger Anders Laugesen, der erkender, at Seniorrådets ønske ikke er nyt for ham. han gennem de seneste år løbende har holdt møder med Seniorrådet, hvor sagen har været oppe at vende.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg løbende har holdt møder med Seniorrådet, og der har de løbende talt om at få undersøgt tilfredsheden blandt brugerne og de pårørende, men også blandt medarbejderne, siger Anders Laugesen.

Når jeg spørger, hvad det er for generelle tendenser, der får sygefraværet til at stige, kan jeg ikke få andre svar, end at det svinger fra sted til sted. Der kunne det være lækkert at få nogle gode data.

Anders Laugesen (V), formand for Socialudvalget

Skanderborg Kommune fører løbende tilsyn med plejecentrene gennem både anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg - dog ikke med et overordnet fokus på at høre, hvad brugerne og de pårørende synes om plejeservicen.

De ansatte i plejesektoren bliver spurgt om deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø i de undersøgelser, kommunen forpligter sig til at udføre blandt alle kommunalt ansatte hvert tredje år.

Ifølge udvalgsformanden er det ikke tilstrækkeligt.

- Det er slet ikke nok med de ret alvorlige udfordringer, vi har, når vi kigger på rekruttering og sygefravær, siger Anders Laugesen, der oplever, at han ikke får tilstrækkeligt nuancerede svar, når han spørger den kommunale administration, hvad der får plejepersonalet til i stigende grad at sygemelde sig.

Ifølge den seneste fraværsrapport på ældreområdet lå sygefraværet i ældreplejen i juli på lige over 8 procent. Det er højere end samme måned i både 2020 og 2019. Til sammenligning var sygefraværet på tværs af alle kommunale arbejdspladser i juli måned 5,54 procent.

Sådan ser udviklingen i sygefraværet i ældreplejen i Skanderborg Kommune ud. Foto: Screendump fra Skanderborg Kommunes fraværsrapport

- Når jeg spørger, hvad det er for generelle tendenser, der får sygefraværet til at stige, kan jeg ikke få andre svar, end at det svinger fra sted til sted. Der kunne det være lækkert at få nogle gode data, siger Anders Laugesen.

Socialdemokrat: Ikke en god idé

Derfor vil han nu sætte Seniorrådets ønske om en undersøgelse af hele plejesektoren i kommunen på som et punkt på det kommende møde i Socialudvalget den 5. oktober, og dermed bliver udvalgsmedlemmerne altså nødt til at tage stilling til, om de vil vende tommelfingeren op eller ned til Seniorrådet.

Men forud for mødet tegner der sig ikke et billede af, at Seniorrådet kan regne med at få sit ønske opfyldt. I bedste fald er der på nuværende tidspunkt tale om et splittet udvalg.

Det er fint nok, at det er Seniorrådets opgave at være på vagt, men de er måske for meget på vagt, og det her er måske at skyde gråspurve med kanoner.

Lars Lindencrone (S), medlem af Socialudvalget

I Socialdemokratiet mener udvalgsmedlem Frank Damgaard, at der allerede blive indsamlet tilstrækkelig viden.

- Jeg mener måske nok, at det er noget, der bliver gjort løbende, og man behøver ikke altid nedsætte et specielt udvalg og lave bureaukrati, siger Frank Damgaard.

- Inden for ældreområdet har vi haft rigtig meget fokus på sygefravær, så jeg synes jo, at det er noget, vi har styr på. Og der bliver også lavet trivselsundersøgelser, så min umiddelbare tanke er, at der allerede er fokus på det. Hvis ikke, så har Seniorrådet da ret. Men jeg har tillid til, at afdelingen af styr på det, siger Frank Damgaard.

Hans partifælle, Lars Lindencrone, mener også, at der er styr på forholdene i plejesektoren.

- Skal man holde øje løbende? Ja. Og det gør vi også. Så om man skal bruge kommunale ressourcer på at være på forkant med noget, der alt andet lige er ikke-eksisterende, synes jeg faktisk ikke er en god idé, siger Lars Lindencrone, der mener, at politikerne i Socialudvalget er "rimelig velorienterede på området".

- Det er fint nok, at det er Seniorrådets opgave at være på vagt, men de er måske for meget på vagt, og det her er måske at skyde gråspurve med kanoner. At begynde at bruge administrative ressourcer på det, når der ikke er et problem, synes jeg måske er lige voldsomt nok, siger Lars Lindencrone, og peger på, at de løbende tilsyn med plejecentrene er tilstrækkelige.

Venstre-medlem: - Man ved en masse ting om, hvor udfordringerne er

Hos udvalgets to menige Venstre-folk, Hanne Majgaard og Jens Erik Sørensen, er opbakningen til en undersøgelse ikke så fuldtonet, som den er hos deres partifælle, udvalgsformand Anders Laugesen.

Begge mener grundlæggende, at der allerede er tilstrækkelig viden om forholdene på kommunens plejecentre.

- Jeg tænker et eller andet sted, at man ved en masse ting om, hvor udfordringerne er. Mit indtryk er, at det ved man godt rundt om på plejecentrene, og jeg tror, at personalet er meget obs på, hvordan man gør tingene, og at der er nogle ting, man kan gøre bedre, siger Hanne Majgaard (V).

Det her med brugerundersøgelser er lidt en kæphest for mig. Man tror jo straks, at det er negativt, og at man ikke har tillid til folk, men man kan jo altid gøre det bedre, og det er altid godt med refleksion og at få andre øjne på.

Mira Issa Bloch (ALT), medlem af Socialudvalget

- Men dermed ikke sagt, at man ikke kan undersøge det. Man skal bare passe på med at sætte så mange undersøgelser i gang, at der ikke er tid til borgerne. Så hvis man skal gøre det, skal det i hvert fald være med det forbehold, at der ikke må gå for meget tid fra personalet til at besvare en masse spørgsmål, siger Hanne Majgaard.

Jens Erik Sørensen fra Venstre mener, at de obligatoriske tre-årige trivselsundersøgelser er tilstrækkelige. Og så mener han ikke, at det giver mening at foretage undersøgelser, før der faktisk er et problem, altså det som Seniorrådet kalder "fokus i tide".

- De andre ting omkring de pårørende og brugerne har vi jo pårørenderådene på plejecentrene til at kigge på. Og så tror jeg ikke, at man kan undersøge noget på forhånd. Hvornår har man kunnet det?, siger Jens Erik Sørensen, der dog anerkender Seniorrådets ønske om en undersøgelse.

- Jeg forstår ønsket til fulde, og jeg tror, at både politikere og Seniorrådet er enige om, hvad vi gerne vil have mere og mindre af i plejecentrene, siger Jens Erik Sørensen.

Alternativet bakker V-udvalgsformand op

Han mener, at plejesektorens udfordringer med rekruttering og sygefravær kan handle om, at fag som f.eks. sosu-assistent ofte italesættes negativt, og at den negative historie har mere ørenlyd end den positive.

- Og de positive historier kommer sjældent til orde. Man får et skævt billede, for hvis det virkelig var sådan, at 60 til 80 procent af medarbejderne var utilfredse med deres arbejde, så havde vi jo et langt større problem, siger Jens Erik Sørensen fra Venstre.

Derfor vil han kun støtte en undersøgelse, hvis den, som han formulerer det, også rummer en mulighed for at få sat fokus på medarbejdernes positive oplevelser.

- Dybest set vil jeg være positiv for at gennemføre undersøgelsen, men jeg vil have som forbehold, at vi også får italesat medarbejdernes positive vinkler, så der også bliver gjort plads til de positive historier, siger Jens Erik Sørensen.

Den eneste plads i Socialudvalget, hvorfra udvalgsformand Anders Laugesen fra Venstre får ubetinget opbakning, er den, hvor Alternativets Mira Issa Bloch sidder.

- Jeg bakker så meget op om det. 100 procent. Jeg har på vegne af Alternativet selv stillet forslag om en undersøgelse, men det har der ikke været opbakning til, siger Mira Issa Bloch.

- Det her med brugerundersøgelser er lidt en kæphest for mig. Man tror jo straks, at det er negativt, og at man ikke har tillid til folk, men man kan jo altid gøre det bedre, og det er altid godt med refleksion og at få andre øjne på, siger hun.

Konkret peger hun på, at man kunne lade sig inspirere af Familiehuset, hvor de afslutter en rådgivning med et evalueringsskema, hvor borgerne har mulighed for at vurdere den offentlige service.

- Der giver man en direkte feedback, hvor borgerne for eksempel kan sige, at de ikke rigtig følte sig mødt. Det samme ville give rigtig god mening på ældreområdet, siger Mira Issa Bloch.

Få overblik her
ukrainske flygtninge

Natalya kørte 36 timer uden mad eller søvn og endte efter 3.000 kilometers flugt i Skanderborg: Kun én ting kan få hende til at vende hjem, før krigen slutter

kort nyt

Det skal du også vide

Ry Feriepark

Én overdrivelse, én stikpille og én beslutning i byrådssalen: Efter knap en times krampetrækninger døde planerne om Ry Feriepark endegyldigt

Landsbyudvikling

Skole og købmand var tæt på at forsvinde. Men de blev reddet, og nu har landsby også skatepark og bytorv for millioner: - Der er ikke nogen, der bare giver os noget

Kort nyt

Det skal du også vide

Feriepark i Ry

Flertal siger nej til feriepark i Ry, men det sidste punktum i sagen er ikke sat

Svømmehaller

Hvordan udvikler vi fremtidens svømmefaciliteter i Skanderborg Kommune: Her er ekspertens bud

Børn og landsbyliv

Må der være forskel på landsby og by, når de små skal passes?

- Hvis vi ikke har lokale pasningstilbud til vores 0-2-årige, smuldrer fundamentet for livet i Hylke. Det er en vigtig del af fødekæden til landsbyens børnehave og skole og en vigtig parameter, hvis vi skal tiltrække flere børnefamilier.

daginstitutioner

Konservativt forslag: Skovbørnehaver skal skaffe flere og billigere pasningspladser i Skanderborg

Når der ved de kommende forhandlinger om kommunens budget for de næste fire år skal findes penge til flere nye daginstitutioner, vil det være smart at placere nogle af de nye børnehavepladser i skoven.

grøn omstilling

Jørgen og Viggo fik tilbud om gratis ladestandere til titusindvis af turister, men kommunen sagde nej: - Ærgerligt, at de ikke har haft mere mod og kreativitet

Omkring 50.000 gæster besøger hvert år Ejer Bavnehøj, hvor de fra toppen af Genforeningstårnet kan skue langt ud over det østjyske landskab.

Svømmehaller

Beslutning om svømmehaller udsat: - Men vi skal ikke have tre

Festival

Klar til kærlig kæmpefest på Sølund: - Nu satser vi bare på at få vores 1.000 liter fritureolie hjem

Festival

Smukfest et år efter aflysningen: Om lidt bliver den nye scene sat

Svømmehaller

- Rom blev ikke bygget på en dag. Det gør en ny svømmehal heller ikke

Kort Nyt

Kort nyt: Erhvervspark på vej- rideskole på vej væk

Ukrainske flygtninge

Galleri: Tag med til fællesspisning for ukrainske flygtninge i Skanderborg

Svømmehaller

- Vi behøver ikke stikke snablen langt ned i kommunekassen for at realisere en svømmehal i Ry

SkanderborgLIV

Derfor skridter Birgitte af til en svømmehal i Galten