Annonce
De kommende lovforslag vil, såfremt de bliver vedtaget, give kommunalpolitikere i Skanderborg mulighed for at indføre en nulemissionszone i midtbyen, som helt kan forbyde benzin- og dieselbiler i et afgrænset område. Foto: Christian Bæk Lindtoft
Miljø

S og SF tøver med at bruge nye værktøjer i kamp mod luftforurening fra biler i Skanderborg

Ny politisk aftale på Christiansborg skal give kommuner mulighed for at skærpe kravene til både biler og brændeovne. Borgmester og udvalgsformand ser ikke stort behov i Skanderborg.

En ny politisk aftale mellem regeringen og støttepartierne Enhedslisten, SF og Radikale betyder, at kommunerne fremover vil kunne stramme grebet om forurening fra benzin- og dieselbiler og brændeovne.

Aftalen, der blev præsenteret den 14. september giver kommunerne mulighed for at forbyde brændeovne fra før 2008, hvis de er installeret i et hjem, der samtidig har adgang til fjernvarme eller naturgas.

Samtidig gør aftalen det muligt for kommunerne at reducere forurening af luften fra biler, der kører med benzin- eller dieselmotor, ved at lave zoner, hvor man som udgangspunkt ikke må køre med benzin- og dieselbiler.

På nuværende tidspunkt ser jeg ikke et behov for emissionsfri zoner for biler i Adelgade

Frands Fischer (S), borgmester, Skanderborg Kommune

Dog vil bilister med legitime behov, f.eks. folk, der arbejder eller bor i zonerne, være undtaget fra forbuddet.

Som nævnt er det blot en mulighed, som kommunerne - herunder Skanderborg Kommune - får. Vi har spurgt to centrale politiske figurer i byrådet, om de vil skride til handling, når muligheden for at forbyde brændeovne og biler på fossile brændstoffer forventes at træde i kraft fra henholdsvis år 2024 og 2025.

Borgmester: Emissionszoner er ikke rettet mod Skanderborg

Spørger man Skanderborgs socialdemokratiske borgmester, Frands Fischer, ligger det ikke lige til højrebenet at indføre deciderede nul-emissionszoner i Adelgade og områderne omkring.

- Jeg forestiller mig ikke, at det er noget, vi lige kaster os over den dag, det bliver vedtaget, siger Frands Fischer.

Han peger på, at Skanderborg på mange måder er en landkommune, og at de mere urbane områder i kommunen ikke har en befolkningstæthed, der matcher de store byer i Danmark.

Fakta: Her er lovforslagene i aftalen

Den nye aftale mellem regeringen, SF, Radikale og Enhedslisten rummer i alt fire lovforslag, som bliver fremsat og efter planen træder i kraft og får virkning med mellemrum frem mod 2025.

  • Forslaget om miljøzoner er rettet mod de fem største byer i landet, København, Aarhus, Odense og Aalborg. Aftalepartierne forventer, at lovforslaget bliver fremsat i januar 2022 og kommer til at træde i kraft senest den 1. juli samme år. Forslaget giver kommunalbestyrelserne (byrådene) mulighed for på egen hånd at skærpe kravene til miljøzonerne. Den mulighed er i dag forbeholdt Folketinget.
  • Forslaget om nul-emissionszoner ligner til forveksling forslaget om miljøzoner, men det gælder alle kommuner i landet - ikke kun de fem største byer. Lovforslaget om nul-emissionszoner forventes fremsat i oktober 2022 og skal efter planen træde i kraft den 1. januar 2023 - men først have virkning fra 2025.
  • Lovforslaget om brændeovne vil ifølge aftalepartierne blive fremsat i februar 2022. Bliver det vedtaget, har alle landets kommuner mulighed for at forbyde brændeovne fra før 2008, men forbuddet kan først træde i kraft fra 2024.
  • Lovforslaget om sprøjteforbud træder i kraft den 1. juli 2022, forventer partierne bag aftalen. Forbuddet vil  imidlertid kunne have virkning tidligst fra 2023.

- Men det er noget, vi skal tage med ind i planlægningen af den fremtid, vi går i møde. På nuværende tidspunkt ser jeg ikke et behov for emissionsfri zoner for biler i Adelgade. Men når vi skal til at planlægge, hvad der skal ske i Adelgade, først i den sydlige del nu her, så vil det da være nærliggende at tage det med ind i planlægningen, siger borgmesteren.

Særligt hvis der kommer flere indbyggere i Skanderborg midtby, kan det blive relevant at benytte sig af de muligheder for at begrænse bilforureningen, som ligger i den nye aftale, siger Frands Fischer.

Hvis jeg tager min SF-kasket på, er det selvfølgelig rigtigt vigtigt at bruge de værktøjer, men det skal også give mening

Claus Leick (SF), formand for Plan- og Miljøudvalget, Skanderborg Kommune

- Hvis vi får realiseret mange af de udviklingsprojekter, vi har planer om i Skanderborg midtby, og der dermed kommer mange flere mennesker dernede, kan det da godt være, at der kommer et behov for emissionsfri zoner i fremtiden, siger Frands Fischer og fortsætter:

- Jeg synes, at det er ordentligt, at man tager bestik af det på et tidligt tidspunkt, og at man tager det med ind i planlægningen. Jeg har selv en plan om, at de busser, der skal køre i midtbyen, skal være emissionsfri. Derfor giver det måske mening på et tidspunkt at lave en egentlig emissionsfri zone, men jeg ser ikke, at det her initiativ på nuværende tidspunkt er rettet mod en kommune som Skanderborg.

SF: Skanderborg er umiddelbart for lille

Hos SF er formand for kommunens Plan- og Miljøudvalg, Claus Leick, heller ikke umiddelbart indstillet på at bruge mulighederne i de kommende lovforslag til at sætte hårdt ind mod bilforurening i Skanderborg midtby.

- Hvis jeg tager min SF-kasket på, er det selvfølgelig rigtigt vigtigt at bruge de værktøjer, men det skal også give mening. Og med et forbud vil mit umiddelbare gæt være, at vi er for lille et samfund, siger Claus Leick, der til gengæld peger på, at brændeovnene ville være relevante at se på, hvis lovforslaget bliver vedtaget.

- Men jeg har svært at vurdere det her med nul-emissionszoner. Det er måske mest tiltænkt større byer, og jeg ved ikke, om vores bysamfund er store nok til det, siger Claus Leick.

Udvalgsformanden mener, at væksten i antallet af elbil-ejere i Skanderborg endnu ikke er stærk nok til, at det f.eks. ville give mening at spærre Adelgade helt af for benzin- og dieselbiler i 2025. Og om få år kan der, påpeger Claus Leick, allerede være så mange elbiler, at et forbud kan være overflødigt om fire år.

- På nuværende tidspunkt er der for få elbiler til, at man vil kunne gøre det. Men vi skal gøre noget for at fremme elbiler, og jeg tror, at vi skal have en blanding af gulerod og pisk. Og så kan tingene jo også ændre sig. Det her ligger fire år ude i fremtiden, og der sker en voldsom vækst med elbiler, og derfor kan tingene jo allerede se anderledes ud om to år, siger Claus Leick.

Kommunerne skal som udgangspunkt selv finansiere etablering, håndhævelse og administration af nul-emissionszonerne, mens staten vil afholde en række mindre omkostninger i forbindelse med zonerne, står der i aftalen.

Få overblik her
nyhedsbrev

Er byrådet "en sammenhængende dej af socialdemokratisme"?

kv21 - spidskandidaterne

Carsten Bach vil være borgmester: - Byrådets tilgang svarer til at løse et kommunikationsproblem i 2021 med en drejeskivetelefon

SkanderborgLIV

Se tegningerne: Sådan kan Dagmarbroen se ud i fremtiden

nyhedsbrev

Et omfavnet klimaparti og en forsømt vejbro

Byforskønnelse i Skanderborg

Brobisser vil pakke historisk bro ud af beton og skabe et nyt vartegn i Skanderborg

SkanderborgLIV

Tilflytter om fremtidens Ry: Flere boformer og rekreative områder omkring søen

SkanderborgLIV

Forslag: Udvid Ry rundt om Knudsø

kv21 - spidskandidaterne

Klimapolitik er blevet mainstream. Bliver Enhedslisten så slugt af de andre? - Jeg tror, at mange godt kan gennemskue, hvad der bare er snak, og hvem der mener det

I det sidste hus i Skanderborg Kommune bor en byrådskandidat fra et af de partier, der var først til at profilere sig på klimapolitik og grøn omstilling.

Historiestien i Hørning

Stærk fortælling får Spor i landskabet til at lave pilotprojekt i Hørning

Da folkeskolelæreren Jørn Simonsen i 2019, kontaktede Spor i Landskabet for at høre, om de ville støtte etableringen af en Historiesti langs den eksisterende Hjertesti Hørning-stien, var han i første omgang lidt skeptisk.

Undervisning og underholdning

Skoleklasse skaber historisk sti i Hørning: For hvert skridt du tager, går du et år tilbage i tiden

- Nu har vi gået 76 meter. Det svarer til 76 år, så hvad skete der egentlig her i lokalområdet for 76 år siden? Spørger Jørn Simonsen, imens han og eleverne fra 9.Z på Bakkeskolen går ned ad en solbeskinnet sti i udkanten af Hørning.

Himmelbjergets fremtid

Bredt forlig om Himmelbjerget på plads

Frit kig til tårnet

Stærkt ønske fra Ry med i ny plan: - Vi vil have udsigt til tårnet igen

SkanderborgLIV

Bag i byggekøen med din carport - frem i køen med børnehaver

Kommunalvalg 2021

Få overblikket: Nu er listen over alle byrådskandidater klar

Byggeræs

Børnehaver over carporte: Byrådspolitikere vil sætte skub i byggeriet af institutioner - borgere kan opleve forsinkelser

Byggeræs

Borgmester: - Markedet er vildt overophedet, men vi kan ikke udskyde byggerier i Skanderborg

Byggeræs

Byrådet køber jord: Borgmester vil udbrede model til flere landsbyer

Galleri

Se billederne: Farvel til 170 år gammel hestekastanje