Annonce
Flexbussen, som blot er én af flextrafik-tilbuddene, kører efter en køreplan - ligesom en traditionel bus. Men alligevel ikke helt, for den kommer kun, hvis du selv ringer efter den. Og det skal du gøre senest en time før afgang. Foto: Christian Bæk Lindtoft
kollektiv trafik

Kommunikation for en halv million skal sikre bedre overblik over alternative transportformer

Der er ikke nok, der benytter flextrafik, og det hænger sammen med, at det er for svært at overskue, siger udvalgsformand. Derfor bruger kommunen 500.000 kr. på at oplyse om de alternative transportformer. Men hvor mange brugere er så nok? Det har politikerne ikke lagt sig fast på.

Der er ikke nok borgere i Skanderborg Kommune, der benytter sig af de alternative kollektive transportformer, der kendes som flextrafik.

Derfor skyder kommunen nu en kommunikationsindsats for en halv million kroner i gang, som har til formål både at få flere til at bruge tilbuddene, men først og fremmest at give borgerne et bedre overblik over de mange forskellige muligheder.

Det blev vedtaget på et møde i Skanderborg Kommunes plan- og miljøudvalg i august.

Set fra min stol er den største udfordring, at kendskabsgraden er så lille, som den er.

Lotte Kristiansen, ekstern kommunikationskonsulent

Årsagen til, at der nu bruges penge på en styrket kommunikation om flextrafik-løsningerne, er ifølge udvalgsformand Claus Leick (SF), at borgerne ikke i tilstrækkelig grad er klar over, at de kan benytte sig af fleksible kollektive transporttilbud, efter at en række busruter de seneste år er blevet nedlagt.

- Det er ikke kun flextrafik, det her handler om, men brugen af kollektiv trafik i det hele taget. Vi oplever generelt, at folk brokker sig over, at der ikke er busser, der kører, og at der heller ikke er så mange busser som tidligere. Seniorrådet, som vi har holdt møde med, har mange medlemmer, der synes, at flextrafik er svært og uoverskueligt, fordi der er mange forskellige tilbud, som ikke står samlet et sted. Det er én af udfordringerne, siger Claus Leick.

Flextrafik findes i alle danske regioner, og i Skanderborg og det øvrige Region Midt er det Midttrafik, der varetager flextrafik-løsningerne. Blandt andet står trafikselskabet for adgangen til de forskellige transporttilbud i appen ‘Flextrafik’.

Her finder man fire forskellige services: Flextur, Flexbus, Flextur Ung og Plustur.

Bare det at finde hoved og hale i, hvordan og hvornår man kan benytte sig af de fire ydelser, samt hvilke takster der er gældende ved hver af dem, kan være vanskeligt. Det forklarer Lotte Kristiansen, der som ekstern kommunikationskonsulent er hyret ind til opgaven af Skanderborg Kommune.

- For mange er det lidt svært at forstå, når man ikke kender det i forvejen. Men det er også min erfaring, at der er meget at gøre med simple virkemidler, fordi det handler om at komme ud at fortælle om det til dem, der skal bruge det, siger Lotte Kristiansen, der tidligere har gennemført et lignende kommunikationsprojekt i Hedensted Kommune.

- Set fra min stol er den største udfordring, at kendskabsgraden er så lille, som den er. Skanderborg Kommune har jo alt indenfor kollektiv trafik, men indtil nu er der ikke rigtig fulgt noget information med, i hvert fald ikke tilstrækkelig information. Så kendskabsgraden er for lille, siger kommunikationskonsulent Lotte Kristiansen.

Fra blå busser til aktive borgere

Forud for beslutningen om at iværksætte kommunikationsindsatsen til en halv million kroner, har tal fra Midttrafik vist, at det de seneste år er gået ned ad bakke med brugen af flextrafik-tilbuddene i Skanderborg Kommune.

Fra 2018 og frem til og med første halvår af 2021 er antallet af ture kørt med Flextur Ung faldet. Fra 2019 til 2020 faldt brugen af Flextur. Flexbus (tidligere teletaxa) fastholdt sin stigning i brugen frem til og med 2020, men første halvår af 2021 tyder på, at brugen i år bliver lavere end sidste år.

Ifølge Claus Leick skyldes en del af faldet i antallet af ture coronarestriktionerne, som blandt andet rummede anbefalinger om at begrænse samkørsel. Det samme nævner Midttrafik i en dagsorden til et bestyrelsesmøde i trafikselskabet i februar 2021.

Der er ikke nogen tvivl om, at første gang, man møder flextrafik, om det er i appen eller på hjemmesiden, så er der meget info, mange forskellige regler og takster, og det er jo kunsten med denne opgave at få det formidlet, så det giver mening

Lotte Kristiansen, ekstern kommunikationskonsulent

Du kan se udviklingen i tabellen herunder. Tallene er fra Midttrafiks databank og trukket af Skanderborg Kommune på forespørgsel fra SkanderborgLIV.

Men ifølge Claus Leick er udfordringerne bredere forankret end blot coronarestriktionernes naturlige konsekvenser på den kollektive transport.

Både udvalgsformanden og ekstern kommunikationskonsulent Lotte Kristiansen peger på, at én af udfordringerne er, at hver enkelt service er indrettet forskelligt, og at især ældre mennesker, der befinder sig i kernemålgruppen for flextrafik, har vanskeligt ved at navigere i flextrafik-tilbuddene.

Flexbussen kører eksempelvis efter faste tidspunkter og stoppesteder, som man kan finde i en køreplan på Midttrafiks hjemmeside. Men du kan ikke stille dig ned til stoppestedet på det givne tidspunkt og forvente, at den kommer - nej, du skal selv ringe og bestille den, og det skal ske senest en time før afgangstidspunktet.

Flexture kan også bestilles via app. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Flextur - både Flextur Ung og den ‘almindelige’ Flextur for andre borgere - er indrettet, så den kan bestilles til at hente dig på en bestemt adresse, som du selv vælger, og køre dig til en anden adresse, som du også selv vælger. Den skal også bestilles senest en time før afrejse.

- Der er ikke nogen tvivl om, at første gang, man møder flextrafik, om det er i appen eller på hjemmesiden, så er der meget info, mange forskellige regler og takster, og det er jo kunsten med denne opgave at få det formidlet, så det giver mening, siger kommunikationskonsulent Lotte Kristiansen.

Så hvor mange er nok? Det er svært at sige, men vi kunne da ønske, at flere bruger den kollektive trafik.

Claus Leick (SF), formand for Plan- og Miljøudvalget, Skanderborg Kommune

Ifølge Claus Leick kræver det tilvænning at få omstillet brugerne af den kollektive trafik til en verden, hvor de faktisk godt kan blive kørt fra A til B, så længe de selv er opsøgende.

- Vi er i nogle områder ved at lave en transformation fra store blå busser, der kommer på faste tidspunkter, til at man skal være mere aktiv selv, men at man stadig godt kan komme rundt, siger Claus Leick og peger på, at lige præcis det med, at man som borger selv skal være aktiv, hvis man gerne vil med bussen, er vanskeligt at få borgerne med på.

- Det er måske det, der er en af de helt store udfordringer: At vi jo er vant til, at en bus kommer på et bestemt tidspunkt, og så stiller vi os ned til busstoppestedet, og så hopper vi på, siger Claus Leick og nævner, at mange borgere givet ikke ved, at de gratis kan benytte sig af skolebusserne, der typisk kører i morgen- og eftermiddagstimerne til at komme frem og tilbage.

Jeg tror, at vores service er bedre, end de fleste tror. Og det skal vi have gjort noget ved.

Claus Leick (SF), formand for Plan- og Miljøudvalget, Skanderborg Kommune

- Så der er en hel masse forskellige ting, og den halve million går ikke kun ud på at lave kampagne, men også på at rydde op i det her, så man kan få et samlet overblik. Det er også noget med at få det trimmet, så det bliver lettere for den enkelte borger at få overblik. Nogle af pengene skal måske også bruges til at få lagt nogle af de her ruter, for eksempel skolebusserne, ind i Rejseplanen, hvor de ikke er i dag, siger Claus Leick.

Politikere har ikke fastsat succeskriterium

Når kommunikationsindsatsen på et tidspunkt i 2022 er fuldført, håber udvalgsformand Claus Leick, at det er lykkedes at give borgerne et bedre overblik over de forskellige muligheder inden for flextrafik.

Men Claus Leick, hvornår kan man så sige, at kommunikationsindsatsen har været en succes? Hvornår bruger nok borgere de forskellige flextrafik-løsninger?

- Jamen nok? Der er jo ikke nogen sikre mål. Det her er for eksempel også en del af vores klimaindsats, siger Claus Leick og fortsætter:

- Denne kommunikationsindsats er udsprunget af, at vi har haft transport som fokusområde de seneste år. Vi har givet penge til busholdepladser og til at låne elcykler, så vi kan flytte folk til enten at sidde flere i bilen eller at bruge andre transportformer. Det er også et led i det. Så hvor mange er nok? Det er svært at sige, men vi kunne da ønske, at flere bruger den kollektive trafik. Selvfølgelig handler det om flere mennesker, siger Claus Leick og forklarer, at det centrale for medlemmerne i Plan- og Miljøudvalget er at gøre brugen af flextrafik nemmere - blandt andet ved at sikre, at mange af de ældre borgere, der ikke er så stærke i apps, får lettere ved at bruge flextrafik.

Man kan diskutere beløbets størrelse, men helt principielt: Når der bruges offentlige midler på at forbedre noget, kan der så ikke være en pointe i, at det er meget rart for borgerne at have et mål, så de kan vurdere, om de penge har været brugt fornuftigt?

- Målet er vel, at borgerne i Skanderborg Kommune har et overblik over, hvordan de kan køre med kollektiv trafik, uanset hvilken model det er, og at de nemt kan finde ud af at bestille. Vi har ikke aftalt noget mål i udvalget. Men når vi bruger mange penge på det, har vi jo også et ønske om, at der er mange, der bruger det. En del af denne kampagne går også ud på at fortælle de unge på gymnasiet, at de kan bruge det her. Hvis du bor i Låsby, og du har en ven i Stjær, kan du faktisk køre gratis derud og hjem om aftenen og i weekenden, siger Claus Leick.

Hvis ikke der er et konkret tal, kan det jo være svært for borgerne at vurdere, om den halve million kroner har fungeret efter hensigten?

- Vi kommer jo til at rette den her indsats til løbende, alt efter hvad brugerne siger, der er behov for, og dermed kan det jo også være, at vi sætter et tal på hen ad vejen. Vi har ikke endelig fastlagt, hvordan det skal være, siger Claus Leick.

- Men for mig er der også klimadelen i det, og jeg tror, at tingene hænger sammen. At hvis man kan se, at flextrafik er nemt, er der flere, der bruger det, og hvis det er kompliceret, lader folk være. Og det er jo det, der er smadderærgerligt. Jeg tror, at vi alle som politikere, når vi går til borgermøder, hører det der med, hvorfor vi lukker busruterne - men vi laver jo nogle andre ting, og jeg tror, at vores service er bedre, end de fleste tror. Og det skal vi have gjort noget ved, siger Claus Leick.

Kommunikationsindsatsen for flextrafik i Skanderborg Kommune udføres i seks spor, som du finder her, hvor du kan læse om de foreløbig bud på konkrete kommunikationskampagner, der skal styrke brugen af flextrafik i kommunen.

Få overblik her
nyhedsbrev

Er byrådet "en sammenhængende dej af socialdemokratisme"?

kv21 - spidskandidaterne

Carsten Bach vil være borgmester: - Byrådets tilgang svarer til at løse et kommunikationsproblem i 2021 med en drejeskivetelefon

SkanderborgLIV

Se tegningerne: Sådan kan Dagmarbroen se ud i fremtiden

nyhedsbrev

Et omfavnet klimaparti og en forsømt vejbro

Byforskønnelse i Skanderborg

Brobisser vil pakke historisk bro ud af beton og skabe et nyt vartegn i Skanderborg

SkanderborgLIV

Tilflytter om fremtidens Ry: Flere boformer og rekreative områder omkring søen

SkanderborgLIV

Forslag: Udvid Ry rundt om Knudsø

kv21 - spidskandidaterne

Klimapolitik er blevet mainstream. Bliver Enhedslisten så slugt af de andre? - Jeg tror, at mange godt kan gennemskue, hvad der bare er snak, og hvem der mener det

I det sidste hus i Skanderborg Kommune bor en byrådskandidat fra et af de partier, der var først til at profilere sig på klimapolitik og grøn omstilling.

Historiestien i Hørning

Stærk fortælling får Spor i landskabet til at lave pilotprojekt i Hørning

Da folkeskolelæreren Jørn Simonsen i 2019, kontaktede Spor i Landskabet for at høre, om de ville støtte etableringen af en Historiesti langs den eksisterende Hjertesti Hørning-stien, var han i første omgang lidt skeptisk.

Undervisning og underholdning

Skoleklasse skaber historisk sti i Hørning: For hvert skridt du tager, går du et år tilbage i tiden

- Nu har vi gået 76 meter. Det svarer til 76 år, så hvad skete der egentlig her i lokalområdet for 76 år siden? Spørger Jørn Simonsen, imens han og eleverne fra 9.Z på Bakkeskolen går ned ad en solbeskinnet sti i udkanten af Hørning.

Himmelbjergets fremtid

Bredt forlig om Himmelbjerget på plads

Frit kig til tårnet

Stærkt ønske fra Ry med i ny plan: - Vi vil have udsigt til tårnet igen

SkanderborgLIV

Bag i byggekøen med din carport - frem i køen med børnehaver

Kommunalvalg 2021

Få overblikket: Nu er listen over alle byrådskandidater klar

Byggeræs

Børnehaver over carporte: Byrådspolitikere vil sætte skub i byggeriet af institutioner - borgere kan opleve forsinkelser

Byggeræs

Borgmester: - Markedet er vildt overophedet, men vi kan ikke udskyde byggerier i Skanderborg

Byggeræs

Byrådet køber jord: Borgmester vil udbrede model til flere landsbyer

Galleri

Se billederne: Farvel til 170 år gammel hestekastanje