Annonce
Jørgen Lund Christiansen glæder sig over, at politikerne nu har åbnet op for muligheden for at omdanne bygningen i baggrunden til et nyt oplevelsesmuseum på Vestermølle. - Det er flot gjort, siger han. Foto: Bettina Sønderskov
Nyt museum

Glæde på Vestermølle: Spændende mail baner vej for nyt oplevelsesmuseum

I juli satte Fredningsnævnet en stopper for drømmen om at opføre en ny bygning med plads til en moderne Anders Nielsen-udstilling på Vestermølle. Nu har drømmen igen fået luft under vingerne med hjælp fra et par lokalpolitikere.

Efter en del debat og skriverier om planerne for et nyt museum om Anders Nielsen og hans store betydning for udviklingen af dansk landbrug på Vestermølle ved Skanderborg, har der ikke været sagt og skrevet meget om sagen den seneste tid.

Før sommerferien satte Fredningsnævnet nemlig en stopper for drømmen om at bygge en ny bygning vinkelret på Vestermølles gamle stuehus med plads til en moderne udstilling om foregangsmanden Anders Nielsen.

Der har derfor, ifølge formanden for foreningen Vestermølle Møllelaug, som repræsenterer de ni store og tre mindre foreninger, som huserer på Vestermølle, ikke været det store at skrive om.

Men det er der nu.

Politikere rækker hånden ud

Det skyldes en enkelt linje i den Budgetaftale 2022-25, som blev indgået af et flertal i byrådet mandag. Her står der, at der er afsat 150.000 kr. til, at det kommunale aktivitetstilbud i stuehuset på Vestermølle kan blive flyttet til nye lokaler som et led i en større plan for udviklingen af Sølund i Skanderborg. Det betyder, at de efterlader et tomt stuehus i klassisk romantisk stil fra år 1909 på cirka 400 kvadratmeter, som Vestermølle Møllelaug med egne midler kan gå i gang med at renovere og indrette til et oplevelsesmuseum.

- Håbet om, at vi alligevel kunne skabe den nye udstilling om Anders Nielsen med nedslag i historien om dansk landbrug, som vi har arbejdet på at realisere i over to år, genopstod, da jeg fik en mail fra et par politikere den 23. august, siger formanden for Vestermølle Møllelaug, Jørgen Lund Christiansen.

Vi gik og overvejede andre placeringer til sådan et museum end i Skanderborg, da beskeden fra politikerne kom, fordi både vi og andre synes, at idéen er så god. Nu glæder vi os over den politiske håndsrækning, for vil selvfølgelig allerhelst realisere drømmen her på Vestermølle.

Jørgen Lund Christiansen, formand, Vestermølle Møllelaug

I mailen varskoede byrådsmedlemmerne Tage Nielsen (R) og Bent Jacobsen (V) Møllelauget om, at der kunne være en politisk løsning på vej, som kunne sikre rammerne om en Anders Nielsen-udstilling på trods af Fredningsnævnets nej til nybyggeri ved stuehuset.

Vestermølle! Var det ikke også jer, der fik Skanderborgs gamle Munkekro?

 Hvad er status på den?

- Jo, den sagde vi ja til at tage imod, da fredningen blev ophævet og den skulle fjernes fra Skanderborgs Adelgade. Realiseringen af det nye museum i stuehuset på Vestermølle medfører ikke et bortfald af drømmen om at bruge resterne af den gamle bygning til noget i fremtiden. De ligger tørt og godt i en container hos en flink landmand. Skulle der gå et år eller to, før den rette idé er realisérbar, sker der ikke noget ved det. Det er for tidligt at køre det historiske hus på Sankt Hans-bålet. Men når man skal over en kløft er det klogt at gøre det i ét spring. Vi tager én kløft ad gangen.

- De bad os om at have tålmodighed lidt endnu - indtil en politisk afklaring kunne hjælpe realiseringen af "vores gode idé" på vej. Det er da flot gjort, siger Jørgen Lund, som sammen med andre aktive ildsjæle siden 2009 har samlet 41 millioner kroner ind til udviklingen af et center for kultur- og foreningsliv på den gamle møllegård ved Skanderborg Sø.

De første millioner er i hus

Så snart byrådet formelt og endeligt har godkendt budgetaftalen på et byrådsmøde den 29. september, er foreningen klar til at trække i arbejdstøjet og udvikle en ny aktivitet på Vestermølle, som i forvejen rummer en mindre udstilling om Anders Nielsen.

- Der venter selvfølgelig et arbejde med at søge om midler, men igennem tilsagn om bidrag og opsparing i Møllelauget har vi allerede et par millioner kroner. Så når vi har fået endeligt grønt lys fra politikerne, er vi klar til at begynde arbejdet med at designe den nye udstilling, siger Jørgen Lund Christiansen.

Vestermølle har allerede en mindre udstilling om Anders Nielsen i det gamle møllehus (t.h.), som også rummer Skanderborgs første elværk og et mølleri baseret på vandkraft. Desuden er der restaurant, selskabslokaler og en stribe foreninger på stedet. Foto: Claus Haagensen

Flere historikere har på forhånd sagt, at de er klar til at bidrage til udviklingen af udstillingen, imens leder af Skanderborg Museum, Lene Høst Madsen, er klar til at hjælpe med opbygningen af det nye museum på Vestermølle.

- Vores budget for bygning af et hus på 160 kvadratmeter lød på tre millioner kr. Hertil kommer udvikling og opbygning af udstillingerne. Nu får vi i stedet et hus på 400 kvadratmeter stillet til rådighed af kommunen. Det skal vi ikke betale for, hvis vi sørger for at renovere det, og det glæder vi os meget over. Vi synes faktisk, at det er en flot gestus fra kommunens side, siger Jørgen Lund Christiansen.

Han tilføjer, at planen med hele Vestermølle på sigt er, at stedet skal udvikles og vedligeholdes af foreningerne, men at det som hidtil forbliver kommunens ejendom.

Flere ting flasker sig for Vestermølle lige nu

Jørgen Lund Christiansen glæder sig over, at tingene nu for alvor ser ud til at gå i den rigtige retning i forhold til den fortsatte udvikling af kultur-og oplevelsescentret Vestermølle. Der er ikke alene dukket en løsning op, som kan bane vej for det nye museum. I næste uge skal kommunens økonomiudvalg tage endeligt stilling til, om den vej som løber igennem gårdspladsen på Vestermølle skal lukkes. Det har været et ønske fra foreningernes side i mange år, imens naboerne har strittet imod, men nu ser det altså ud som om, at der er politisk stemning for at træffe den endelige afgørelse. Læs mere om den sag på TV2 Østjylland.

Sidst men ikke mindst bliver en pumpestation i et underjordisk kammer ved Vestermølles bygninger, som samler kloakvand fra landsbyer i området, nu flyttet til et nyt kammer en halv km mod nord.

- Det betyder, at vi også  slipper for de lugtgener, som i specielle vejrsituationer har generet gæster og foreningsmedlemmer, så vi går rundt og glæder os over flere ting på Vestermølle i øjeblikket, siger Jørgen Lund Christiansen.

Farvel til lugtgener og trafik på gårdspladsen

Det har været en god nyhedsuge på Vestermølle, som efter års udfordringer med lugtgener og biltrafik igennem gårdspladsen kan se se frem til, at problemerne bliver løst i den nærmeste fremtid. 

Økonomiudvalget i kommunen skal i næste uge tage stilling til en indstilling om at lukke den vej, der går igennem Vestermølle. Det har der i årevis været et ønske om på Vestermølle for at øge sikkerheden for stedets op mod 125.000 årligt besøgende. Beboerne længere oppe ad grusvejen i skoven ved Vestermølle får, hvis indstillingen godkendes endeligt i byrådet, i stedet en ny udkørsel til Oddervej.

En pumpestation i et underjordisk kammer klos op ad Vestermølles bygninger, som samler kloakvand fra flere landsbyer i området, flyttes nu til et nyt kammer en halv km mod nord, så Vestermølle slipper for de lugtgener, som i specielle vejrsituationer har generet gæster og foreningsmedlemmer.

Få overblik her
nyhedsbrev

Er byrådet "en sammenhængende dej af socialdemokratisme"?

kv21 - spidskandidaterne

Carsten Bach vil være borgmester: - Byrådets tilgang svarer til at løse et kommunikationsproblem i 2021 med en drejeskivetelefon

SkanderborgLIV

Se tegningerne: Sådan kan Dagmarbroen se ud i fremtiden

nyhedsbrev

Et omfavnet klimaparti og en forsømt vejbro

Byforskønnelse i Skanderborg

Brobisser vil pakke historisk bro ud af beton og skabe et nyt vartegn i Skanderborg

SkanderborgLIV

Tilflytter om fremtidens Ry: Flere boformer og rekreative områder omkring søen

SkanderborgLIV

Forslag: Udvid Ry rundt om Knudsø

kv21 - spidskandidaterne

Klimapolitik er blevet mainstream. Bliver Enhedslisten så slugt af de andre? - Jeg tror, at mange godt kan gennemskue, hvad der bare er snak, og hvem der mener det

I det sidste hus i Skanderborg Kommune bor en byrådskandidat fra et af de partier, der var først til at profilere sig på klimapolitik og grøn omstilling.

Historiestien i Hørning

Stærk fortælling får Spor i landskabet til at lave pilotprojekt i Hørning

Da folkeskolelæreren Jørn Simonsen i 2019, kontaktede Spor i Landskabet for at høre, om de ville støtte etableringen af en Historiesti langs den eksisterende Hjertesti Hørning-stien, var han i første omgang lidt skeptisk.

Undervisning og underholdning

Skoleklasse skaber historisk sti i Hørning: For hvert skridt du tager, går du et år tilbage i tiden

- Nu har vi gået 76 meter. Det svarer til 76 år, så hvad skete der egentlig her i lokalområdet for 76 år siden? Spørger Jørn Simonsen, imens han og eleverne fra 9.Z på Bakkeskolen går ned ad en solbeskinnet sti i udkanten af Hørning.

Himmelbjergets fremtid

Bredt forlig om Himmelbjerget på plads

Frit kig til tårnet

Stærkt ønske fra Ry med i ny plan: - Vi vil have udsigt til tårnet igen

SkanderborgLIV

Bag i byggekøen med din carport - frem i køen med børnehaver

Kommunalvalg 2021

Få overblikket: Nu er listen over alle byrådskandidater klar

Byggeræs

Børnehaver over carporte: Byrådspolitikere vil sætte skub i byggeriet af institutioner - borgere kan opleve forsinkelser

Byggeræs

Borgmester: - Markedet er vildt overophedet, men vi kan ikke udskyde byggerier i Skanderborg

Byggeræs

Byrådet køber jord: Borgmester vil udbrede model til flere landsbyer

Galleri

Se billederne: Farvel til 170 år gammel hestekastanje