Annonce
Landsbyerne i Skanderborg Kommune kan se frem til at få én stor organisation, der vil tale deres sag, når LandsbyForum og Landsbysamvirket efter planen fusionerer til februar 2022. Foto: Christian Bæk Lindtoft
Landsbysamfund

Fusion på vej: Nu skal Skanderborgs landsbyer have ét fælles talerør

Landsbysamvirket og det nystiftede LandsbyForum arbejder på at smelte sammen til én interesseorganisation for landsbyerne i Skanderborg Kommune. Begge parter mener, at landsbyerne vil blive en stærkere politisk faktor under ét navn.

I Skanderborg Kommune er der ikke én men to organisationer, der ønsker at fremme landsbyernes interesser.

Og det er én for meget.

Derfor har de to organisationer, Landsbysamvirket, der blev stiftet i 2008 efter kommunesammenlægningen, og LandsbyForum, der blev stiftet i år, søsat en plan om at lade sig smelte sammen allerede i begyndelsen af 2022.

Det oplyser Orla Jegstrup, formand for Landsbysamvirket, og Helene Simoni Thorup, formand for LandsbyForum, til SkanderborgLIV.

- Vi fusionerer, fordi vi kan skal have ét talerør, og vi skal slå alle de gode kræfter sammen. Det er simpelthen et spørgsmål om at få lavet et fælles talerør for landsbyerne, siger Helene Simoni Thorup, der ved siden af sit formandskab i LandsbyForum også sidder i bestyrelsen i Landsbysamvirket.

I Landsbysamvirket, der har eksisteret i 13 år, og er Skanderborg Kommunes formaliserede rådgivningsorgan på landsby- og landdistriktsområdet, ser formand Orla Jegstrup frem til at smelte sammen med den nye elev i klassen.

- Det er vi meget interesserede i, og det vil gøre vores organisation bedre. Jeg tror, at den vil fungere mindst lige så godt som nu og måske bedre med flere aktører og interessenter i landsbyerne, siger Orla Jegstrup.

Formand: - Det er de samme interesser, vi har

Den afgørende forskel på Landsbysamvirket og LandsbyForum er ikke blot, at Landsbysamvirket har et formaliseret samarbejde med kommunen, mens LandsbyForum først for nylig er opstået som en græsrodsbevægelse, der er vokset til en organisation med vedtægter og en formuleret landsbypolitik.

Det, der kommer op, det skal komme nede fra borgerne i landsbyerne. Vi skal have bunden med. Som vi oplever det i LandsbyForum, så er det noget, der har manglet.

Helene Simoni Thorup, formand for Landsbyforum

De to organisationer adskiller sig også ved, at LandsbyForum på den ene side er et repræsentantskab, hvor medlemmerne er landsbylaugene, borgerforeningerne og lokalrådene i indtil videre 36 af kommunens 42 landsbyer.

På den anden side består Landsbysamvirket af en demokratisk valgt bestyrelse, der af Skanderborg Kommune har fået opgaven med og ansvaret for at tildele støttemidler fra en række puljer, som kommunen har øremærket udvikling i landsbyerne.

De to funktioner - repræsentantskabet og tildelingen af puljemidler - skal nu slås sammen.

- Det, der kommer op, det skal komme nede fra borgerne i landsbyerne. Vi skal have bunden med. Som vi oplever det i LandsbyForum, så er det noget, der har manglet, siger Helene Simoni Thorup og understreger, at Landsbysamvirket gennem årene har gjort et stort stykke arbejde, bl.a. ved at varetage uddeling af midler fra kommunens landdistriktspulje.

Når du kigger på, hvad LandsbyForum og Landsbysamvirket har af sammentræf, så er det de samme interesser vi har. Fuldstændig.

Orla Jegstrup, formand, Landsbysamvirket

Med fusionen håber Helene Simoni Thorup, at de samlede kræfter kan skabe en ny og mere slagkraftig interesseorganisation, der på den ene side kan uddele midler, og som på den anden side kan varetage landsbyernes politiske interesser på baggrund af et stærkt demokratisk mandat.

- Ligesom man har et ungeråd, handicapråd, et ældreråd og så videre, så handler det om at have et repræsentantskab, der faktisk repræsenterer dem, det handler om. Og vi repræsenterer alle de demokratisk valgte landsbylaug, borgerforeninger og lokalråd i Skanderborg Kommune, siger Helene Simoni Thorup.

- Vi vil jo gerne have nogle regelmæssige samråd med politikerne. Vi vil gerne være med til at prioritere nogle indsatsområder. Landdistriktspolitikken skal følges op, evalueres og prioriteres, og det vil vi rigtig gerne være med til. Men vi synes, at vi savner et forum, hvor vi kan have en god og konstruktiv dialog med kommunen, siger hun.

Helene Simoni Thorup er både formand for borgerforeningen i Stjær og for Landsbyforum, en nystiftet paraplyorganisation, der på nuværende tidspunkt repræsenterer godt halvdelen af Skanderborg Kommunes landsbyer. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Hos Landsbysamvirket ser formand Orla Jegstrup et fuldkommen sammenfald af interesser mellem dem og LandsbyForum.

- Når du kigger på, hvad LandsbyForum og Landsbysamvirket har af sammentræf, så er det de samme interesser vi har. Fuldstændig, siger Orla Jegstrup.

Han mener, at kombinationen af Landsbysamvirkets årelange erfaring med varetagelse af landsbyernes interesser og LandsbyForums organisering som et demokratisk repræsentantskab vil styrke landsbyernes interessevaretagelse.

- Det vil det helt sikkert, og det er også det, jeg har sagt hele tiden - at det vil være fint, at vi får sådan en organisation, siger Orla Jegstrup.

Landsbyer vil kunne uddele midler til sig selv

En af de ting, man skal have til at fungere i forbindelse med fusionen, er, at der på papiret vil opstå en ny mekanisme hvad angår uddelingen af de kommunale støttekroner til landsbyerne.

Hvor det indtil nu har været Landsbysamvirket, der som formaliseret kommunal rådgiver har uddelt midlerne, vil de enkelte landsbyer efter fusionen være direkte repræsenteret i det organ, der skal uddele midlerne - hvis altså kommunen mener, at den fusionerede landsbyorganisation fortsat skal varetage opgaven.

Med andre ord vil det være landsbyernes egne repræsentanter, der skal blive enige om uddelingen af støttekronerne til landsbyerne - altså vil det uddelende organ og modtagerne af midlerne mere eller mindre være den samme organisation. Det vil være landsbyerne, der modtager midlerne, men det vil også være deres egen organisation, hvor de selv er repræsenteret, der bestemmer, hvem der skal have midlerne tildelt.

Helene Simoni Thorup, blander man ikke interesser sammen, hvis dén organisation, der skal tale landsbyernes sag, samtidig er den organisation, der har magten til at uddele offentlige midler til landsbyerne? Er det ikke netop meget fint at have vandtætte skodder mellem interesserne og den kommunale støtte - for eksempel ved at have to separate organer som i dag?

- Jo, og vi skal også finde ud af, hvordan det skal være fremadrettet, for det er bestemt et godt argument, du har der. Vi har ikke talt så meget om det endnu, siger Helene Simoni Thorup og peger på, at man i nogle kommuner opererer med såkaldte borgerbudgetter, netop med det formål at give borgere direkte demokratisk indflydelse og skabe øget engagement i lokalsamfundene.

- Det har man for eksempel i Hedensted Kommune. Så sætter man nogle af pengene af, og så får en landsby 75.000 kroner, og så må landsbyens borgere bestemme, hvad de penge skal bruges til. Det er der mange, der gør, og så kan man mene om det, hvad man vil, men det er et bud på en løsning, siger hun og understreger, at det ikke er sikkert, det er måden at gøre det på i Skanderborg Kommune.

Fra sin post som bestyrelsesmedlem i Landsbysamvirket ved hun, at langt de fleste, der opfylder kriterierne for at modtage støttekroner, også får dem tildelt, siger hun. Derfor ser hun heller ikke et scenarium for sig, hvor de repræsenterede landsbyer i den kommende nye landsbyorganisation vil komme til at slås om, hvordan midlerne skal uddeles.

- Der er jo en gentleman-aftale om, at der ikke sidder en fra for eksempel Hylke, der siger, at de vil have det hele, for så sidder vi andre jo og siger, at sådan skal det ikke være. Vi har en kultur med, at vi hellere vil give alle støtte, men give lidt mindre, siger Helene Simoni Thorup.

Hun mener også, at man skal bevare en konstruktion, der ligner den, der er i Landsbysamvirket, hvor kommunen stiller en sekretær til rådighed, som sørger for, at midlerne bliver uddelt efter de retningslinjer, som er politisk bestemt af byrådet.

- På den måde er det jo et samarbejde mellem det administrative system og os frivillige, og det er vigtigt, at det også sker i en eller anden form for samarbejde fremover.

Få overblik her
Ry Feriepark

Én overdrivelse, én stikpille og én beslutning i byrådssalen: Efter knap en times krampetrækninger døde planerne om Ry Feriepark endegyldigt

Landsbyudvikling

Skole og købmand var tæt på at forsvinde. Men de blev reddet, og nu har landsby også skatepark og bytorv for millioner: - Der er ikke nogen, der bare giver os noget

Kort nyt

Det skal du også vide

Feriepark i Ry

Flertal siger nej til feriepark i Ry, men det sidste punktum i sagen er ikke sat

Svømmehaller

Hvordan udvikler vi fremtidens svømmefaciliteter i Skanderborg Kommune: Her er ekspertens bud

Børn og landsbyliv

Må der være forskel på landsby og by, når de små skal passes?

daginstitutioner

Konservativt forslag: Skovbørnehaver skal skaffe flere og billigere pasningspladser i Skanderborg

grøn omstilling

Jørgen og Viggo fik tilbud om gratis ladestandere til titusindvis af turister, men kommunen sagde nej: - Ærgerligt, at de ikke har haft mere mod og kreativitet

Omkring 50.000 gæster besøger hvert år Ejer Bavnehøj, hvor de fra toppen af Genforeningstårnet kan skue langt ud over det østjyske landskab.

Svømmehaller

Beslutning om svømmehaller udsat: - Men vi skal ikke have tre

-  Der er fortsat forskellige holdninger til de to projekter, som vi er blevet præsenteret for i udvalget, men vi er enige om, at der ikke er råd til, at vi i kommunen skal støtte tre svømmehaller med kommunale midler.

Festival

Klar til kærlig kæmpefest på Sølund: - Nu satser vi bare på at få vores 1.000 liter fritureolie hjem

- Den går ikke med en nedlukning mere. Vi går i gang med at leje grej ind til festivalen nu.

Festival

Smukfest et år efter aflysningen: Om lidt bliver den nye scene sat

Svømmehaller

- Rom blev ikke bygget på en dag. Det gør en ny svømmehal heller ikke

Kort Nyt

Kort nyt: Erhvervspark på vej- rideskole på vej væk

Ukrainske flygtninge

Galleri: Tag med til fællesspisning for ukrainske flygtninge i Skanderborg

Svømmehaller

- Vi behøver ikke stikke snablen langt ned i kommunekassen for at realisere en svømmehal i Ry

SkanderborgLIV

Derfor skridter Birgitte af til en svømmehal i Galten

Kort Nyt

Det er på vej: Fjernvarme, fester i det fri, bedre adgang til Bybadet og afgørelse om Ry Feriepark

Solcelleparker

Solcelleparker på skrump: Politikere sætter gang i planlægningen i Låsby - og tøver med Gl. Rye