Annonce
Den lettest tilgængelige mulighed for at udvide Ry er i retning mod Skanderborg. Man kunne også arbejde på at få moderniseret Knudsø-fredningen (billedet) og udvikle byen nord og øst for Knudsø. Sådan lyder et oplæg fra arkitektfirmaet Transform, som skal kickstarte en diskussion om byens fremtid.
SkanderborgLIV

Forslag: Udvid Ry rundt om Knudsø

Tre scenarier for hvor og hvordan Ry kan udvikle sig de næste 30 år blev tirsdag præsenteret under en stor erhvervs-og udviklingskonference. Det sidste scenarie fik folk i salen til at spærre øjnene op og hviske "spændende forslag" til sidemanden.

I september bragte SkanderborgLIV historien om, at en flok erhvervsfolk i Ry har taget skeen i egen hånd og bedt byudviklingseksperter om at komme med deres bud på, hvordan Ry kan udvikle sig de kommende tredive år.

- Hvis vi som borgere ikke selv byder ind med vores visioner, risikerer vi, at det, der sker i byen, ikke får den store gennemslagskraft. Det tør jeg godt love, at det her gør, lød det fra en af initiativtagerne til arbejdet med visionsoplægget og en erhvervs- og udviklingskonference arrangeret af Fælles om Ry og Ry Rotary, som blev afholdt tirsdag.

Her mødte godt 100 konferencedeltagere op på Ry Højskole for blandt andet at diskutere, hvordan Ry kan og skal udvikle sig de kommende tredive år set i lyset af, at befolkningstallet i Ry ifølge kommunens seneste prognoser vil stige med 30 procent op mod 2037.

- Den østjyske millionby vokser, og der kommer til at bo vildt mange mennesker i vores område. De vil søge ud i naturen, og hvor er skovene og fredningerne så henne? De er ved Ry, og det er netop det, der gør det til superattraktivt et sted at bo og besøge, sagde borgmester Frands Fischer (S) (t.h. i billedet), efter at han tirsdag blev præsenteret et fremtidsscenarie for Ry, som han ikke er stødt på før.


Sæt rammerne for udviklingen i Ry

- I ser bare enormt attraktive ud i Ry med den charmerende og levende bymidte, søerne, skovene, sammenholdet og den centrale placering midt i den østjyske millionby, så der bliver nok rift om Ry de kommende år. Hvis byens udvikling ikke skal styres af de enkelte udvikleres interesser men bygge på en samlet vision for byen, er det en god idé at tage hul på diskussionen om, hvor og hvordan Ry skal udvikle sig nu. Det er oplagt at lave en helhedsplan for byudviklingen i Ry, ligesom man gjorde det med Kildebjerg-bydelen i sin tid, sagde indehaver af arkitektfirmaet Transform, Lars Bendrup, før han præsenterede tre fremtidsscenarier for Ry.

Ifølge arkitekterne, som står bag byudviklingsprojekter i alt fra Knebel, til Vejle, Aarhus og København, er der i hovedtræk tre måder, hvorpå Ry kan udvikle sig i fremtiden.

1. Man kan fortsætte med at udvikle nye nye boligkvarterer i forlængelse af bydelen Kildebjerg i retning mod Skanderborg.

2. Man kan fortætte bymidten og omdanne byens gamle erhvervsbygninger og grunde til nye boliger.

3. Man kan arbejde på at modernisere store fredninger nord og øst for Knudsø og etablere nye bebyggelser i det højtliggende landskab nord og øst for Knudsø omkring de eksisterende landsbyer Tulstrup, Tørring og Jaungyde.

Nem løsning vender ryggen til byen

- Den lettest tilgængelige løsning i forhold til at udvikle nye boligområder i Ry er at fortsætte med at bygge nye boligområder mod øst, indtil Ry vokser sammen med Skanderborg om 50 år. Ulempen ved den løsning er bare, at man vender ryggen mod noget af det, der gør Ry særlig og som får folk til at flytte hertil i første omgang. Søerne, skovene og den historiske bymidte. Man strækker altså byudviklingen længere og længere væk fra det oprindelige center i byen, sagde Lars Bendrup, før han præsenterede de to andre fremtidsscenarier.

Det ene handler om at fortætte byen og skabe plads til flere indbyggere ved blandt andet at fortætte bymidten og omdanne gamle erhvervs- og industriområder til  boligkvarterer.

Det scenarie er en historie, som vi på SkanderborgLIV vil se nærmere på efter efterårsferien, så nu springer vi direkte videre til det fremtidsscenarie, som de færreste i salen havde set komme.

Scenarie nummer tre.

Hvad vil vi med Knudsø?

- Det tredje scenarie har vi valgt at kalde "Rundt om Søen, og det er uden tvivl det mest kontroversielle, sagde Lars Bendrup, før han præsenterede tankerne om at modernisere mangeårige fredninger af naturarealer i det bakkede istidslandskab nord og øst for Knudsø for at udvikle byen rundt om søen og udvikle de rekreative muligheder ved den populære badesø.

Knudsøfredningen

I 1969 blev 272 hektar med Alling Bakker fredet for at bevare de landskabelige værdier i området omkring Knudsø.

I 1980 blev det fulgt op med en fredning af 747 hektar øst for Alling Bakker over mod landsbyerne Tørring og Tulstrup nord for Knudsø.

Det lidt over 1.000 hektar store område afgrænses mod vest af Julsø og Gudenåen og mod øst af landevejen mellem Låsby og Ry. Mod syd afgrænses landskabet af Birksø og Knudsø, mens grænsen mod nord ligger parallelt med Laven.

En fredning kan have flere forskellige formål som f.eks. at bevare et landskab, som det ser ud i dag, eller at forbedre naturforholdene i eller adgangen til et område.

Fredninger har i mere end 100 år været et redskab til at beskytte landskaber, naturen, dyr, planter og deres levesteder. Siden 1917 er der gennemført omkring 4000 fredninger i Danmark.

Driften af de landbrugsejendomme, der ligger inde i fredningsområdet, skal tage hensyn til bevarelsen af de landskabelige, arkæologiske og naturvidenskabelige værdier.

Der findes ikke mange eksempler på, at fredninger er blevet ophævet, men i 2019 vedtog Folketinget et forslag om at ophæve fredningen af tre grønne områder på Amager Fælled.


- Når I skal diskutere fremtidens Ry, kunne I også stille jer selv spørgsmålet: Hvad vil vi med Knudsø? Skal det i virkeligheden være i området omkring den, at fremtidens udvikling i Ry skal foregå? Sagde Lars Bendrup.

Herefter præsenterede han en stribe forslag til, hvordan man ville kunne udvikle en stribe minisamfund med moderne boformer rundt om søen.

I samme anledning pegede byudvikleren på, hvor meget det vil øge områdets rekreative værdi for borgerne, hvis den stærkt trafikerede Randersvej langs Knudsø bliver flyttet østpå, og et nyt sammenhængende stisystem bliver etableret rundt om søen.

Se også videoen på Youtube, hvor Lars Bendrup fortæller mere om de tre fremtidsscenarier for Ry.

Kræver utrolig stor samklang

Efter oplægget diskuterede konferencedeltagerne heriblandt borgmester Frands Fischer (S) de tre udviklingsscenarier, som arrangørerne senere vil give alle interesserede mulighed for at debattere under et borgermøde.

- Når man tager hul på en svær diskussion om en bys fremtid, er det vigtigt ikke at skyde hinandens idéer ned på forhånd, så det har jeg ikke tænkt mig at gøre.  Idéen om at udvikle Ry rundt om Knudsø er på sin vis superspændende, men der er virkelig meget, der skal dispenseres for og ændres på, hvis der skal bygges i det område. Først og fremmest kræver det utrolig stor samklang imellem alle interessenter i området, før man kan gå videre med sådan en plan, så jeg er spændt på at følge den videre debat herfra, siger Frands Fischer (S).

-  Jeg forudser, at det attraktive ved Ry vil vokse og vokse. Derfor er jeg enig med arrangørerne af konferencen om, at der bliver brug for mere strategisk og langsigtet byplanlægning i Ry, siger borgmester Frands Fischer (S) Foto: Christian Bæk Lindtoft


Hvis der viser sig, at der fra byens side er et stærkt ønske om at udvikle byen den vej er kommunen ifølge borgmesteren selvfølgelig klar til at arbejde for sagen uanset, hvor krævende og usædvanligt det end måtte være eksempelvis at ophæve eller modernisere fredningen af området.

Borgmester forudser en masse bøvl

- Der er en masse bøvl forbundet med Knudsø-scenariet. Jeg kan ikke komme i tanke om gode fortilfælde på fredninger, der er blevet ophævet. Da Tulstrup Kirke ligger meget højt i et helt åbent landskab, forestiller jeg mig også, at der vil være nogle kirkelige indsigtslinjer, der skal tages hensyn til. De udfordringer er vi i kommunen selvfølgelig klar til at arbejde med, hvis det viser sig, at der er bred folkelig opbakning til at arbejde videre med det her fremtidsscenarie for Ry, siger borgmesteren.

Han giver Transform ret i, at en fortsat udvikling af Ry mod øst er det mest kedelige af de tre fremtidsscenarier.

- Vi er i byrådet enige om, at det ville være ærgerligt bare at udvikle byen den vej. Det kan godt være, at vi i den nye kommuneplan har sat nogle røde pile ind på kortet over området, som peger mod øst, men de pile skal læses som den mindste antydning overhovedet om, at det er muligt at udvikle byen den vej, men det ønsker vi faktisk ikke. I byrådet er der bred enighed om, at det ikke vil styrke Rys dna, siger Frands Fischer.

Han ser indsparket omkring Rys fremtidige udvikling, som er drevet af borgerne selv, som  et oplagt udgangspunkt for en diskussion om, hvad der er byens dna, hvordan man bevarer det og hvordan man kan arbejde med en helhedsplan for Rys udvikling i årene frem.

- Det er supervigtigt for os politikere, at tingene vokser nedefra og kommer fra borgerne selv. Vi ville som byråd aldrig kunne komme med et forslag om at ophæve Knudsø-fredningen selv, men når ønsket kommer nedefra, er det en anden sag, siger han.

Få overblik her
Ry Feriepark

Én overdrivelse, én stikpille og én beslutning i byrådssalen: Efter knap en times krampetrækninger døde planerne om Ry Feriepark endegyldigt

Landsbyudvikling

Skole og købmand var tæt på at forsvinde. Men de blev reddet, og nu har landsby også skatepark og bytorv for millioner: - Der er ikke nogen, der bare giver os noget

Kort nyt

Det skal du også vide

Feriepark i Ry

Flertal siger nej til feriepark i Ry, men det sidste punktum i sagen er ikke sat

Svømmehaller

Hvordan udvikler vi fremtidens svømmefaciliteter i Skanderborg Kommune: Her er ekspertens bud

Børn og landsbyliv

Må der være forskel på landsby og by, når de små skal passes?

daginstitutioner

Konservativt forslag: Skovbørnehaver skal skaffe flere og billigere pasningspladser i Skanderborg

grøn omstilling

Jørgen og Viggo fik tilbud om gratis ladestandere til titusindvis af turister, men kommunen sagde nej: - Ærgerligt, at de ikke har haft mere mod og kreativitet

Omkring 50.000 gæster besøger hvert år Ejer Bavnehøj, hvor de fra toppen af Genforeningstårnet kan skue langt ud over det østjyske landskab.

Svømmehaller

Beslutning om svømmehaller udsat: - Men vi skal ikke have tre

-  Der er fortsat forskellige holdninger til de to projekter, som vi er blevet præsenteret for i udvalget, men vi er enige om, at der ikke er råd til, at vi i kommunen skal støtte tre svømmehaller med kommunale midler.

Festival

Klar til kærlig kæmpefest på Sølund: - Nu satser vi bare på at få vores 1.000 liter fritureolie hjem

- Den går ikke med en nedlukning mere. Vi går i gang med at leje grej ind til festivalen nu.

Festival

Smukfest et år efter aflysningen: Om lidt bliver den nye scene sat

Svømmehaller

- Rom blev ikke bygget på en dag. Det gør en ny svømmehal heller ikke

Kort Nyt

Kort nyt: Erhvervspark på vej- rideskole på vej væk

Ukrainske flygtninge

Galleri: Tag med til fællesspisning for ukrainske flygtninge i Skanderborg

Svømmehaller

- Vi behøver ikke stikke snablen langt ned i kommunekassen for at realisere en svømmehal i Ry

SkanderborgLIV

Derfor skridter Birgitte af til en svømmehal i Galten

Kort Nyt

Det er på vej: Fjernvarme, fester i det fri, bedre adgang til Bybadet og afgørelse om Ry Feriepark

Solcelleparker

Solcelleparker på skrump: Politikere sætter gang i planlægningen i Låsby - og tøver med Gl. Rye