Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Skanderborg Kommune ejer omkring 14 procent af Østjyllands Brandvæsen, der betjener fire deltidsstationer i kommunen. Foto: Johanne Jedig Wejse

Brandvæsnet i Skanderborg skal have hjælp til fremtiden

Vi hører indimellem sirenerne. Ser de store maskiner holde i nødsporet.

Men for langt de fleste bliver mødet med brandvæsnet ved det. Foruden en klar forventning til, at de står der lynhurtigt, hvis uheldet nu skulle være ude.

I dagens første artikel tager jeg dig med ind på stationen i Skanderborg til en fortælling om et brandvæsen, der har en stor bekymring for fremtiden – og hvis første bud til en løsning mildest talt ikke strøg lige igennem de politiske beslutningstageres behandling.

Læs med, uanset om du har en brandmand i maven eller om du med denne tekst blev mindet om, at det vist er tid til at skifte brandalarmerne derhjemme.

Her er, hvad vi ellers har med til dig i dag:

🎪📚 Indpakningen er cirkus og leg — men det er slet ikke 'pjat og løjer', siger Sløngel-formand. Vi spørger ham, hvad vi skal med Sløngeldagene, og om arven fra Ole Lund Kirkegaard kan proppes ned i et par solskinsdag i maj.

💰💸 En kommunal pose penge til projekter, der fremmer den grønne omstilling og en gennemsnitlig nettoformue i kommunen, der må siges ikke at fejle noget. Vi tager dig med på en overflyvning i denne uges korte nyheder.

✨Glem ikke vores anbefalinger i bunden af nyhedsbrevet, der byder på sommermarked og ukrainsk rock.

Tak fordi du læser med!

Billede af Johanne Jedig Wejse
Billede af skribentens underskrift Johanne Jedig Wejse Journalist
På stationen i Skanderborg er bemandingen lige nu helt fin, mens der i flere år har været udfordringer med rekruttering på stationen i Ry. Alle stationer i Skanderborg Kommune er imidlertid omfattet af bekymringen for fremtiden. Foto: Johanne Jedig Wejse

Bag de blå blink gemmer der sig en bekymring: Hvordan får man nok brandmænd til fremtiden?

For at undgå at mangle brandmænd i fremtiden, foreslog Østjyllands Brandvæsen at omdanne deltidsstationen i Skanderborg til en fuldtidsstation.

Det er imidlertid en dyr affære, og derfor er løsningen med en fuldtidsstation lagt på hylden for nu.

I stedet vil Skanderborg Kommune nu gå aktivt ind i at hjælpe med at få flere deltidsbrandfolk.

Og netop kommunens hjælp er der brug for, understreger holdleder på Station Skanderborg Thomas Krog:

- Det kniber altid med at få nok i arbejdstiden. Der plejede at være en del industri her i nærområdet, hvorfra folk sagtens kunne nå herned. Men mange af arbejdspladserne tæt på stationen er forsvundet, og de fleste af dem, der er tilbage, er kommunale institutioner, hvor vi tidligere har oplevet, at de ansatte ikke kunne få lov til at køre til brand i arbejdstiden, fortæller Thomas Krog.

Det bliver sværere at rekruttere nok deltidsbrandmænd. Alligevel bliver det ikke til en fuldtids brandstation i Skanderborg i denne omgang.

I modsætning til, hvad de fleste nok tror, så er der ingen høje sirenelyde, når alarmen går på Østjyllands Brandvæsens station i Skanderborg.

I stedet er første synlige tegn, at garagedørene foran de massive røde brandbiler går op, og yderdørens lås slår fra.

Indenfor det første minut vil den første brandmand løbe ind og hoppe i uniformen, der står klar omkring støvlerne. Over de næste to-tre minutter kommer der flere til, og inden der er gået fire minutter fra døren først åbnede, kører “Sprøjten” ud af døren med de første brandfolk ombord.

Men netop bemandingen på brandbilerne er en stigende bekymring for Østjyllands Brandvæsen.

I efteråret kunne man i Østjyllands Brandvæsens udviklingsplan for 2024-2031 læse, at der fra 2030 forudses så massive rekrutteringsproblemer af deltidsbrandfolk, at stationen i Skanderborg – ifølge Østjyllands Brandvæsen – bør omdannes til en fuldtidsstation. Herfra kunne døgnberedskabet køre med på alle i Skanderborg og på udrykningerne fra de omkringliggende deltidsstationer, når de mangler brandfolk.

Når brandfolkene ikke er ude på opgave, er uniformerne placeret på rad og række, klar til at trække i på et splitsekund. Foto: Johanne Jedig Wejse

I udviklingsplanen fremgik det, at en fremtidig fuldtidsstation i Skanderborg kunne driftes for et årligt beløb på 22 millioner kroner, og etableres for 55 millioner kroner.

Men da bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen skulle stemme om udviklingsplanen, var fuldtidsstationen i Skanderborg fjernet fra sagsfremstillingen. Nu skulle planen gælde til og med 2028, og dermed kunne bestyrelsen udskyde at tage stilling til behovet for en fuldtidsstation.

Østjyllands Brandvæsen er ejet af fire kommuner

Aarhus Kommune ejer langt størstedelen af Østjyllands Brandvæsen: Knap 80 pct.

De resterende ejerandele – og dermed andele af økonomien – er lidt mere end 14 pct. til Skanderborg Kommune, 5 pct. til Odder Kommune og knap 1 pct. til Samsø Kommune.

Østjyllands Brandvæsen har cirka 400 medarbejdere fordelt på fuldtidsansatte, deltidsansatte, frivillige og juniorbrandmænd. Brandvæsnet rykker ud fra 11 østjyske stationer; tre døgnbemandede fuldtidsstationer i Aarhus, samt deltidsstationer i Odder, Hørning, Skanderborg, Ry og på Tunø. Falck driver deltidsstationen i Galten, og Samsø Redningskorps driver deltidsstationer i Nordby og Tranebjerg.

Østjyllands Brandvæsen

- Det betyder ikke, at behovet for en fuldtidsstation er forsvundet, men hvis man kan udsætte behovet, ville det være positivt, da bemandingen vi har i Skanderborg i dag er vældig fin, siger Kasper Sønderdahl, der er beredskabsdirektør for Østjyllands Brandvæsen.

Han forsætter:

- Det er de fremtidige rekrutteringsmuligheder om 10 år, som bekymrer os. At omdanne fra deltid til fuldtid koster omkring 22 millioner om året at drive en fuldtidsstation, sat overfor de 3-4 millioner det koster at drive en deltidsstation. Derfor har vi aftalt at få hjælp til at styrke rekrutteringen i Skanderborg og Odder, og borgmestrene er gået aktivt ind i det, hvilket vi er rigtig glade for, siger Kasper Sønderdahl.

Kniber især i arbejdstiden

Østjyllands Brandvæsen har fire stationer i Skanderborg Kommune: I Skanderborg, Ry, Galten og Hørning. Her er brandfolkene ansat som deltidsbrandmænd, og på hver station skal der være 25-30 brandfolk tilknyttet for at være fuldstændig sikker på, at der altid kan komme mindst seks ud til hver udrykning.

Brandfolkene har en alarm, der i udgangspunktet altid er tændt, og som bipper når alarmen går. Fra den første alarm giver lyd, må der maksimalt gå fem minutter, før brandbilerne skal være ud af garagen.


Det kniber altid med at få nok i arbejdstiden. Der plejede at være en del industri her i nærområdet, hvorfra folk sagtens kunne nå herned. Men mange af arbejdspladserne tæt på stationen er forsvundet, og de fleste af dem, der er tilbage, er kommunale institutioner, hvor vi tidligere har oplevet, at de ansatte ikke kunne få lov til at køre til brand i arbejdstiden.

Thomas Krog, holdleder på Station Skanderborg

Derfor skal brandfolkene være hurtige og i nærheden af stationen for at kunne nå afsted til stationen og hoppe i uniformen indenfor de fem minutter.

Og det er blevet sværere at nå, eftersom trafikken og infrastrukturen fortættes i midtbyerne. Det fortæller Thomas Krog, der er holdleder på Station Skanderborg.

- Da jeg begyndte som brandmand, kunne jeg køre fra industrien i øst og herned til stationen i Vestergade på fire minutter. Men siden da er der kommet fem lyskryds til, og det gør, at man ikke kan nå det, fortæller Thomas Krog.

Derfor er området, hvor brandfolkene kan bosætte sig snævret ind – så mange af Station Skanderborgs nuværende brandfolk bor lige i nærområdet, hvilket gør at det som regel ikke er et problem at leve op til de fem minutter, når brandfolkene er hjemme.

Thomas Krog er holdleder på Østjyllands Brandvæsens station i Skanderborg, hvor han har været brandmand i 12 år. Foto: Johanne Jedig Wejse

Problemet er dog anderledes udtalt i arbejdstiden. Da brandfolkene er deltidsansatte, og kun får betaling, når de kommer til en alarm, har de et “hverdagsarbejde”, som Thomas Krog kalder det. Han er selv elektriker og kører rundt i kommunen til forskellige opgaver.

- Det kniber altid med at få nok i arbejdstiden. Der plejede at være en del industri her i nærområdet, hvorfra folk sagtens kunne nå herned. Men mange af arbejdspladserne tæt på stationen er forsvundet, og de fleste af dem, der er tilbage, er kommunale institutioner, hvor vi tidligere har oplevet, at de ansatte ikke kunne få lov til at køre til brand i arbejdstiden, fortæller Thomas Krog.

Han er derfor glad for, at det er lykkes Østjyllands Brandvæsen at lave en aftale med Skanderborg Kommune om at hjælpe med rekrutteringen.

- Det er vigtigt, at kommunen blev forelagt, hvad en fuldtidsstation vil koste. For det er svært at rekruttere folk nok til fremtiden. Men da kommunen hørte, at det skulle koste 20 millioner om året, så var de lige pludselig lydhøre overfor det, de har fået at vide i mange år: At der mangler folk. Men nu havde de også lyst til at snakke om, hvad de kunne gøre ved det, siger Thomas Krog.

Borgmester: Nyt for mig

Borgmesteren i Skanderborg Kommune, Frands Fischer (S), er også medlem af bestyrelsen af Østjyllands Brandvæsen. Han fortæller, at den første plan i hans øjne var for tidligt ude med vurderingen af, at Station Skanderborg skulle omdannes til en fuldtidsstation fra 2030.

Næsten alle brandfolkene bor i nærheden, og derfor bliver stationen en del af dagligdagen. Vi har fået skænket et flot træningsrum af Østjyllands Brandvæsen, hvor vi fællestræner, og mange har kærester, der er frivillige på stationen, og tager børnene med herned for at se bilerne.

Thomas Krog, holdleder på Station Skanderborg

- Det er der jo en del år til, skulle vi ikke i første omgang prøve arbejde med at rekruttere deltidsbrandmænd? Når vi så har forsøgt det, og hvis vi kan se, at det ikke kan lade sig gøre, så kan det være vi skal kigge på at lave en fuldtidsstation i stedet. Men i første omgang synes jeg, at vi skal gøre en stor indsats for at hjælpe dem med at beholde deltidsstationen, siger Frands Fischer.

Han fortæller, at rekrutteringsudfordringerne blandt brandvæsnet i Skanderborg Kommune var en nyhed for ham, da brandvæsnet bragte det op gennem udviklingsplanen.

- Hvis det før er blevet rejst som problemstilling, så ligger det flere år tilbage, før jeg blev borgmester. Men jeg er mere optaget af, hvad vi gør fremadrettet, siger Frands Fischer.

På stationen i Skanderborg har de fire forskellige brandbiler samt en båd til redningsaktioner på vand. Foto: Johanne Jedig Wejse

Han uddyber:

- Vi vil fra kommunens side tage en snak med de kommunale arbejdspladser om, hvordan medarbejdere under givne omstændigheder kan være deltidsbrandmænd, og at vi fra kommunens side skal stille vilkår op for deltidsbrandmænd. Det har vi ikke haft tidligere, og det skal vi have til at falde på plads. Det sker ikke af sig selv, for så var det nok sket, så det er ikke en nem opgave, siger Frands Fischer.

Dermed er han ikke afvisende overfor, at det på et tidspunkt kan være nødvendigt med en fuldtidsstation i Skanderborg Kommune. Men han håber i første omgang, at det nye samarbejde mellem kommunen og brandvæsnet kan være med til at styrke deltidsbrandfolkene i Skanderborg:

- Vores deltidsbrandmænd kan noget helt unikt her i kommunen. Det engagement og den passion de udviser, både i forhold til fællesskabet og fagligheden, er helt unikt. Derfor vil jeg helst, at vi prøver at understøtte det arbejde, siger Frands Fischer.

Hvad skal gøre rekrutteringen nemmere?

Deltidsstationerne i Skanderborg Kommune skal ifølge Frands Fischer have bedre muligheder for at finde medarbejdere blandt de kommunalt ansatte.

Derfor skal de kommunale arbejdspladser også have adgang til mere viden om, hvad det præcis vil sige at have en deltidsbrandmand ansat – og hvad der skal ske, når brandmanden må smide det hele for at løbe ud til en brand. Station Skanderborg har omkring 40-50 udrykninger i dagstimerne hvert år, og hver udrykning varer i gennemsnit 35 minutter.

Derudover er det også nu blevet muligt for brandfolk, der er bosat i Skanderborg, men eksempelvis arbejder i Hørning at komme med på udrykningerne fra stationen i Hørning.

For holdleder Thomas Krog er det egentlig det samme ønske, der står øverst på listen. Han har selv været fuldtidsbrandmand i København, inden han valgte at gå over til deltidsudrykningerne i Skanderborg. Derfor fremhæver han sammenholdet på Station Skanderborg som noget helt særligt, der skal værnes om.

- Næsten alle brandfolkene bor i nærheden, og derfor bliver stationen en del af dagligdagen. Vi har fået skænket et flot træningsrum af Østjyllands Brandvæsen, hvor vi fællestræner, og mange har kærester, der er frivillige på stationen, og tager børnene med herned for at se bilerne. Derfor er der næsten altid nogen herovre, man kan hilse på. Alt det fællesskab kunne jeg godt frygte, at man ikke havde på samme måde med en fuldtidsstation, siger Thomas Krog.

Han tilføjer dog:

- Men hvis behovet reelt er der for en fuldtidsstation, så synes jeg selvfølgelig, det kunne være rart at få en.

Ole Lund Kirkegaard i haven i sit barndomshjem på Møllegade 11 i Skanderborg, 1953. Her er han ca. 12-13 år. Foto: Ole Axelsen/Skanderborg Historiske Arkiv.

Hvorfor skal midtbyen fyldes med tusindvis af børn og Ole Lund Kirkegaards anti-autoritære karakterer?

Lørdag afholdes Store Sløngeldag, kulminationen på en lille uge i Skanderborg-forfatteren Ole Lund Kirkegaards tegn. Det er ottende gang begivenheden løber af stablen.

Selv om børn og leg er begivenhedens kerne, er det slet ikke 'pjat og løjer', siger Uffe Høj, formand for foreningen bag eventet.

Kirkegaards univers med velkendte figurer som Gummi-Tarzan, Lille Virgil og Orla Frøsnapper er ifølge Uffe Høj skrevet på et fundament af frækhed, frihedstrang, spontanitet og fantasi, som ifølge ham står i skarp kontrast til nutidens jagt på det perfekte og det præstationsorienterede.

- Det handler om at gå op imod det fastsatte, og at gå op imod — undskyld udtrykket — den her småborgerlige ordentlighed. Når vi laver det her (Sløngeldage, red.), så er det dybest set for at hylde nogle værdier, som man på en dårlig dag kan tænke, at vi glemmer, siger Uffe Høj.

Indpakningen er cirkus, underholdning og leg — men det er slet ikke 'pjat og løjer', siger Sløngel-formand. Vi spørger ham, hvad vi skal med Sløngeldagene, og om arven fra Ole Lund Kirkegaard kan proppes ned i et par solskinsdage i maj.

- Det handler om nogle helt basale værdier. Nogle værdier, der handler om at eksistere i denne verden, siger Uffe Høj.

Formanden for Di Heslige Slønglers Klup sidder i et mødelokale på Kulturhusets førstesal. Gennem vinduet bag ham kan man se kulisserne i Byparken tage form frem mod Store Sløngeldag lørdag den 13. maj, som han og de andre i sløngelkluppen står bag.

Lille Virgils tårn er blevet rejst, og på Kulturtorvet er næsehornet Otto tegnet på en stor, hvid plade, der hviler op ad en mur.

Sløngeldage 2023

Sløngeldagene starter den 10. maj og slutter med kulminationen, Store Sløngeldag, lørdag den 13. maj.

Store Sløngeldag foregår i Kulturhuset, på Kulturtorvet og i Byparken i Skanderborg fra kl. 10.00 til kl. 16.00.

I hverdagene bliver der afholdt en række lækkede arrangementer for skole- og børnehavebørn. Store Sløngeldag er åbent for alle, og der er stort set gratis adgang til det hele.

Information og program kan du finde her. I 2022 deltog 8.000-9.000 mennesker i Store Sløngeldag.

Arrangementet startede som en fejring af Ole Lund Kirkegaards 75-års fødselsdag i 2015 og var egentlig planlagt som en enkeltstående begivenhed.

Det blev imidlertid så stor en succes, at foreningen bag (De Heslige Slønglers Klup) besluttede at fortsætte. Det er i år ottende gang, arrangementet afholdes.

De Heslige Slønglers Klup

Uffe Høj taler om præstationskultur, når han skal sætte ord på Sløngeldagenes eksistensberettigelse.

Om perfekthedskultur, og om hvordan Ole Lund Kirkegaards frihedsfikserede univers fuld af temmelig uperfekte personager er som skabt til at være antitesen til netop de begreber, som i efterhånden en del år har domineret debatten om ungdomsgenerationens kvaler.

12-talspiger, karakterkrav, målopfyldelse, forventningspres.

- For nogen kan det virke som pjat og løjer. Men for os er det vigtigt at tage afsæt i Ole Lund Kirkegaards litteratur og nogle af de værdier der er der. Det er fantasien, det er frihedstrangen — det er frækheden, siger Uffe Høj.

Uffe Høj, formand for Di Heslige Slønglers Klup, foran en af kulisserne, der skal bruge til Store Sløngeldag i Byparken. Foto: Christian Bæk Lindtoft.

- Det handler om at gå op imod det fastsatte, og at gå op imod — undskyld udtrykket — den her småborgerlige ordentlighed. Når vi laver det her, så er det dybest set for at hylde nogle værdier, som man på en dårlig dag kan tænke, at vi glemmer, siger han.

- Vi skal ikke være naive

Ole Lund Kirkegaard levede en stor del af sit, desværre meget korte, voksenliv i landsbyen Oue mellem Hobro og Hadsund, men han er født og opvokset i Skanderborg.

Hans forfatterskab tog for fart allerede fra begyndelsen, da novellen 'Dragen' vandt en novellekonkurrence i dagbladet Politiken i 1967, hvorefter 'Lille Virgil' blev udgivet senere samme år (her figurerer 'Dragen' som et kapitel), og stort set omgående blev en succes.

Ole Lund Kirkegaard i 1977. Foto: Mogens Anthonsen/Skanderborg Historiske Arkiv.

Præcis i den tidsperiode var Kirkegaard sammen med forfattere som Flemming Quist Møller ('Cykelmyggen Egon'), Halfdan Rasmussen ('Halfdans ABC'), Cecil Bødker ('Silas og den sorte hoppe') og Benny Andersen ('Snøvsen og Eigil og katten i sækken') med til at revolutionere dansk børnelitteratur, fordi de alle fortalte deres historier fra barnets perspektiv.

Ole Lund Kirkegaard (f. 1940, d. 1979)

Ole Lund Kirkegaard (uddannet lærer) er født og opvokset i Skanderborg.

Flyttede senere med sin kone til landsbyen Oue mellem Hobro og Hadsund. Han udviklede med tiden et alkoholproblem. 

Hans tidlige død (blev 38 år) er undertiden blevet mistænkt for at være selvmord, men han frøs ihjel på en kirkegård på vej hjem fra en kro.

I 1967 vandt han en novellekonkurrence i Politiken med novellen 'Dragen', som senere samme år blev til et kapitel i hans debutbog 'Lille Virgil'.

Kendt for værkerne Lille Virgil (1967), Orla Frøsnapper (1969), Hodja fra Pjort (1970), Otto er et næsehorn (1972), Gummi-Tarzan (1975) Frode og alle de andre rødder (1979). Ole Lund Kirkegaard illustrerede selv alle sine værker.

Han skrev også julekalenderen Kikkebakkeboligby, der blev sendt på Danmarks Radio i 1977, og havde navne som Jesper Klein, Frits Helmuth, Susse Wold, Hanne Willumsen, Finn Bentzen, Olaf Ussing og Lily Broberg på rollelisten.

Den er senere udgivet som bog i 2019 i en udgave, hvor historien genfortælles af børnebogsforfatter Kasper Hoff.

Han fortsatte med at undervise som lærer frem til 1976 og dermed altså under langt størstedelen af hans forfatterskabsperiode.

I 1969 vandt han Kulturministeriets Børnebogspris.

I 1970 fik han Statens Kunstfonds Produktionspræmiere.

Den Store Danske, Litteratursiden, Gyldendal, Danmarks Radio, Information

- Hvis du skræller helt ind og destillerer Ole Lund Kirkegaards bøger, så handler de altid om drenge, der søger friheden og eventyret, siger Uffe Høj, formand for Di Heslige Slønglers Klup

Men den higen efter frihed, der gennemsyrede samfundsstrømningerne dengang — og Kirkegaards univers — må vi ikke glemme, mener Uffe Høj.

Uffe Høj har, ligesom Ole Lund Kirkegaard, selv arbejdet med at undervise. Foto: Christian Bæk Lindtoft.

- Man kan sige, at mennesket på mange måder satte sig selv fri i 1960’erne, men er den frihed nu blevet til en trang til det perfekte? Er det blevet til en individualisering, som nogen gange tager den elementære glæde ved livet fra os?, siger han.

Hvordan kan nogle dage én gang om året i Ole Lund Kirkegaards tegn spille en rolle i forhold til de ting, du beskriver der?

- Vi skal ikke være illusoriske, og vi skal ikke være naive. Men kan vi som Ole Lund Kirkegaards bannerførere være med til at plante nogle frø her og hisset? Både blandt lærerne og i skolesystemet, men også i Skanderborg og forhåbentlig i Østjylland. I denne her tid er det vigtigt at tænke lidt anderledes, siger Uffe Høj og fortsætter:

- Vi har egentlig alle forudsætninger for at bruge den her frihed til andet end at søge succesen og det perfekte. Vi kan også bruge den til det skæve. Nu skal der ikke gå helt Brinkmann i den, men vi skal jo ikke instrumentalisere alle vores gøremål, så de bare handler om at nå hen til det næste mål.

Ikke Lalandia eller Legoland

Grundlæggende har Uffe Høj et håb om, at Sløngeldagene kan få børnene til i højere grad at reflektere.

- Selvom det hele er så godt, så kunne det jo også være på en anden måde. Misforstå mig ikke, jeg vil ikke tilbage til 50’er idyllen og tilbage til dengang, hvor man fik nogen på hatten, siger han og klasker hænderne mod hinanden, så det giver genlyd i mødelokalet.

- Kan man med bøgerne og ved at lave nogle af de her events få børnene til at tænke mere spontant? Så de glemmer det, de skal, de glemmer forbud, påbud, anvisninger og retvisninger og en gang i mellem kommer tilbage til deres spontane 'jeg'? Hvad det så end er, siger han.

Skanderborg midtby er flere steder udsmykket med vægmalerier og figurer fra Ole Lund Kirkegaards univers. Her er det 'de store drenge' og Ivan Olsen (Gummi-Tarzan) på en mur på hjørnet af Ole Lund Kirkegaards Stræde og Sygehusvej. Foto: Christian Bæk Lindtoft.

På Store Sløngeldag manifesteres jagten på den spontane, uortodokse leg blandt andet ved muligheden for at kaste remoulademadder mod en tavle, som man kender det fra 'Frode — og alle de andre rødder'.

Eller - man kan kaste dem mod en plade, der skal repræsentere en ægte tavle i et ægte klasselokale. Og der, hvor man kan tegne løs ved siden af næsehornet Otto er der også tale om en væg-attrap.

Det er jo ikke en rigtig tavle, som børnene kan kaste remoulademadder på, og det er heller ikke en rigtig væg, man kan komme at tegne et næsehorn på. Burde man ikke gå længere, end I gør, hvis man skal tænke dine tanker om spontanitet, frihedstrang og så videre til ende?

- Det er da muligt, siger Uffe Høj og griner lidt, tænker kortvarigt og siger så:

- Jeg håber, at børnene kan mærke den ægthed, der er over det her, når de kommer herned. At de kan mærke, at det ikke er Lalandia eller Legoland. Men at det er noget andet, hvor man også får lov til at gøre noget, man ikke plejer at gøre — selv om det så er at kaste en remoulademad mod en tavle, der ikke er en rigtig tavle. Den leg, man kan være med i her, skulle forhåbentlig gerne frigive nogle konstruktive tanker, når man kommer hjem og leger derhjemme, siger Uffe Høj.

I forbindelse med Ole Lund Kirkegaards 75 års fødselsdag i 2015 skrev en anden Skanderborg-kunstner, Peter Sommer, en børnesang med afsæt i Kirkegaards verden på foranledning af Uffe Høj fra Di Heslige Slønglers Klup. Hør Peter Sommer fortælle om sangen herunder.

Politiet har anholdt en mand fra Jelling efter et knivstikkeri i Skanderborg. Arkivfoto: Claus Hansen

Knivstikkeri i Skanderborg, penge fra Klimapuljen uddelt – og så er det dyreste hus i 12 måneder blevet solgt

Velkommen til dit korte nyhedsoverblik fra SkanderborgLIV.

ㅤㅤㅤㅤㅤ

ㅤㅤㅤㅤㅤ


Mand stukket ned i Skanderborg

En 34-årig mand blev onsdag morgen stukket med en kniv på en adresse omkring Skanderborg. Manden er udenfor livsfare.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sydøstjyllands Politi modtog anmeldelsen omkring klokken 07.10 om morgenen. Den formodede gerningsmand blev tilbageholdt på adressen, og blev anholdt kort tid efter politiet havde modtaget anmeldelsen.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Horsens klokken 14 onsdag eftermiddag.

Politiet oplyser, at de nu efterforsker sagen, herunder hvad der måtte ligge til grund for drabsforsøget.

Fem aktører modtager tilsammen 383.500 fra Klimapuljen

Skanderborg Kommunes Klimapulje har tidligere støttet en permahave på STU, og projekter om plantebaseret mad i offentlige og erhvervskøkkener. Foto: Skanderborg Kommune

11 borgergrupper, foreninger, institutioner og virksomheder har i år søgt støtte fra Skanderborg Kommunes Klimapulje, og fem af dem har netop fået tildelt i alt 383.500 kroner.

Det skriver Skanderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Klimapuljen består af 500.000 kommunale kroner, som årligt uddeles til initiativer, der fremmer den grønne omstilling.

De fem projekter, der har modtaget puljen i år, er:

  • Sjelle Bylaug, der skal bruge hjælp til at udarbejde et varmeprojekt for et termonet til landsbyen Sjelle. De modtager 141.000 kroner.
  • Gl. Rye Skole, der vil etablere et overdækket børneforsamlingsrum med navnet "det grønne rum". De modtager 100.000 kroner.
  • ErhvervSkanderborg, der forventer at hjælpe 40 lokale virksomheder med at arbejde systematisk med grøn omstilling. De modtager 95.000 kroner.
  • Frivilliggruppe i samarbejde med Ry Hallerne, der vil etablere et genbrugsmarked med sportstøj. De modtager 40.000 kroner.
  • USC10, der vil etablere en bæredygtig gårdhave, som skal øge elevernes bevidsthed om lokale sæsonvarer og ressourcebesparelser. De modtager 7.500 kroner.

I forbindelse med, at der blev åbnet for ansøgninger til puljen, tog SkanderborgLIV temperaturen på den politiske velvilje bag Klimapuljen samt en snak med et af de steder, der tidligere har modtaget midler fra puljen. Det kan du læse her.

Besparelser i Arbejdsmarked og Social resulterer i 12 fyringer

Fra 1. juni er der ikke længere noget, der hedder Kompetencecenter Skanderborg, og det har medført 12 fyringer.

Det skriver Uge-Bladet Skanderborg.

De 12 opsagte medarbejdere kommer som konsekvens af, at byrådet i budgettet for 2023-2026 har vedtaget besparelser for i alt 9,1 millioner kroner årligt, hvilket svarer til en reduktion af budgettet på beskæftigelsesindsatsen på knap 17 procent.

Derudover er der fra Christiansborg i forbindelse med Arne-pensionen kommet et krav om en mere virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats, der også medfører en reduktion af budgettet til sagsbehandling på 3,2 millioner kroner årligt.

Skanderborg har næsthøjeste nettoformue i Jylland

Kort: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

De gennemsnitlige formuer blandt indbyggere i Skanderborg Kommune er de 18. højeste ud af de 98 kommuner.

Det fremgår af en analyse udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Den gennemsnitlige nettoformue i Skanderborg Kommune ligger på 2.343.700 kroner, og er dermed de næsthøjeste i Jylland, kun overgået af Aarhus Kommune med en gennemsnitlig nettoformue på knap 2,7 millioner kroner.

Formuerne i Skanderborg ligger således lidt over den gennemsnitlige voksne danskers formuer på 2,1 millioner kroner. Det tal varierer imidlertid i så høj grad, at 3 af 4 af landets kommuners gennemsnitlige formuer ligger under den gennemsnitlige voksne danskers formue.

De største formuer findes i en række kommuner nord for København, hvor den gennemsnitlige formue for voksne indbyggere er på op mod 7,4 millioner kroner. I de mindst velhavende kommuner er tallet derimod omkring 1,4 millioner kroner per voksen.

Kommunens dyreste hus i 12 måneder er blevet solgt

På Alleen 11A i Skanderborg ligger et hus, der for nyligt blev solgt til 11,4 millioner kroner. Det gør huset til det dyreste hus, der er blevet solgt de seneste 12 måneder.

Det skriver Ritzau på baggrund af oplysninger fra den digitale tingbog, FinansDanmarks boligmarkedsstatistik og Bygnings- og Boligregistret.

Handlen blev indgået i midten af marts, og den er netop blevet tinglyst.

Boligen har et samlet areal på 220 kvadratmeter, og ligger på en 1140 kvadratmeter stor grund ud til Skanderborg Sø. Det blev bygget i 1980, og blev senest handlet i 2001. Dengang lød købsprisen på 2,9 millioner kroner.

Vores anbefalinger til dig 💡

🌞👛 På lørdag den 13. maj fyldes området udenfor og indenfor Nydamsvej 1 i Hørning med et stort sommermarked. Her kan du finde boder og underholdning, drevet af lokale iværksættere og foreninger. Markedet holder åbent fra 10-15, og ifølge vejrudsigten skulle det mindsanten blive et sommerligt sommermarked!

🎸🟨🟦  Seks lovende rockbands fra Ukraine er på tour i Danmark, og onsdag den 17. maj lander de i Skanderborg. Klokken 19 slår Walthers Musikcafé dørene op til en bragende koncert med musikere, der har oplevet krigen tæt på. Koncerten er med til at støtte Ukraine, både symbolsk og økonomisk.