Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Den unge hanulv fra Borris Skydeterræn var den første ulv i Danmark til at blive GPS-mærket. Den har nu forladt sin hjemegn, og blev spottet af flere i nærheden af Ry. Foto: Aarhus Universitet/Naturhistorisk Museum

Ulven kommer – nok, på et tidspunkt

Det er noget af det, jeg har allermindst lyst til at blive beskyldt for.

At jeg – i mit journalistiske virke – bliver en version af Peter og ulven. En, der tænder de røde advarselslamper og sirener for en smule damp, eller råber vidt og bredt om en historie, der mest er en fis i en hornlygte (hvis jeg må være så bramfri).

Men hvordan skal man så bære sig ad med at fortælle, at det gør den nok? Kommer, altså. Ja, altså ulven.

I dagens første artikel forsøger jeg at gøre det uden sirener, advarselslamper og til gengæld med et par forbehold.

Snakken om en ulv indenfor Skanderborgs kommunegrænse er ansporet af et ulvebesøg kort efter påske. Den besøgende har en ret unik forhistorie, og blev indtil for få uger siden sporet af forskerne bag den nationale ulveovervågning.

Læs om det, og selvfølgelig hvad jeg mener, når jeg siger at ulven nok kommer hertil, i dagens første artikel.

Her er, hvad vi også har med til dig i dag:

👶🏻💰 Kommunen undersøgte gennem flere år ikke forældres økonomi, før de gav tilskud til institutionsplads. Hvad er forklaringen? Interview med forvaltningschef Søren Buch.

🚴🏻‍♀️🧵 🎾 Ny cykelsti klar til brug, stor kreamesse kommer til Skanderborg, og nyt padelcenter på vej til Hørning. Husk dit korte nyhedsoverblik i bunden af nyhedsbrevet.

Billede af Johanne Jedig Wejse
Billede af skribentens underskrift Johanne Jedig Wejse Journalist
Dette billede fangede Trine Møller Nielsen, da hun tirsdag den 11. april stødte på en ulv tæt på Ry. Foto: Trine Møller Nielsen

Kommer der flere ulve til Ry-området? Her er forskerens vurdering

Observationer af en ulv med GPS-halsbånd er blevet bekræftet af forskerne bag den nationale ulveovervågning.

Den vandrede imidlertid hurtigt videre, men forventningen fra forskerne er, at ulven ikke blive den sidste i området:
 
- Området omkring og især vest for Ry er i udgangspunktet et sted, vi ser, at ulve er tilbøjelige til at slå sig ned og etablere revirer. Det skyldes, at området er præget af store skovområder, hvor der også i udgangspunktet er store koncentrationer af naturlige byttedyr, fortæller Peter Sunde.

Han er professor ved Institut for Faunaøkologi ved Aarhus Universitet, og en del af det forskerhold, der overvåger ulven og følger udviklingen i den danske ulvebestand.
 
Ifølge Peter Sunde er området et sted, der er velegnet til at ulve kan slå sig ned. Det skyldes blandt andet at der findes hjortevildt, ulvens naturlige byttedyr.
 
- At den pågældende ulv alligevel vandrer videre, kan der være mange grunde til, men der kommer nok flere, siger Peter Sunde.

Selvom den observerede ulv er vandret videre, er området et sted, hvor ulve kan være tilbøjelige til at slå sig ned i fremtiden

Kort efter påske spottede flere lokale en ulv løbe rundt langs og på Rodelundvej lidt udenfor Ry.

Øjenvidneberetningerne har fået Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum til at bekræfte observationerne, der beskrev en ulv, som forskerne fra den nationale ulveovervågning allerede kender.

- Vi kender ulven rigtig godt, fordi vi havde fat i den i december og satte et GPS-halsbånd på. Derfor kan vi via øjenvidneberetninger spore den, og sige, at der ikke er noget der tyder på, at den fortsat er i Ry – den har bevæget sig videre mod Vejle, fortæller Peter Sunde, der er professor ved Institut for Faunaøkologi ved Aarhus Universitet, og en del af det forskerhold, der overvåger ulven og følger udviklingen i den danske ulvebestand.

Ulven kommer oprindeligt fra Borris Skydeterræn, hvor den er en del af et ulvekuld fra 2022. Ifølge Peter Sunde er det fuldstændig efter bogen, at ulven forlader sit fødested i løbet af foråret, og leder efter et sted at slå sig ned.

- I den forbindelse er den dukket op i Ry. Området omkring og især vest for Ry er i udgangspunktet et sted, vi ser, at ulve er tilbøjelige til at slå sig ned og etablere revirer. Det skyldes, at området er præget af store skovområder, hvor der også i udgangspunktet er store koncentrationer af naturlige byttedyr, fortæller Peter Sunde.

Ulve går efter områder med meget skov og meget hede, blandt andet fordi det øger chancen for at finde hjortevildt – krondyr, dådyr og rådyr. Det er især disse dyr, ulven foretrækker at jage.

- Derfor forventer vi i udgangspunktet, at Ry-området er et sted, der vil være velegnet til at ulve kan slå sig ned. At den pågældende ulv alligevel vandrer videre, kan der være mange grunde til, men der kommer nok flere, siger Peter Sunde.

Den danske ulvebestand talte i begyndelsen af 2023 omkring 29 individer, men blot én med GPS-halsbånd, der dermed er ret genkendelig. Foto: Aarhus Universitet/Naturhistorisk Museum

Ulven, der er strejfet videre ned gennem Jylland, er den eneste med GPS-halsbånd.

Peter Sunde var med til at sætte halsbåndet på den 6. december.

Men den 7. marts i år gik linjen ned.

Derfor kunne observationerne omkring ulven i Ry ikke bekræftes via ulvens GPS-position.

- Det blev bekræftet ud fra visuelle observationer, og via udelukkelsesmetoden, da den er den eneste med et halsbånd, der ligner vores. Derfor kan vi ofte pinpointe, hvor den er – men vi har ikke en direkte linje til den, hvor vi kan gå og og se hvor den er ud fra GPS-signalet, siger Peter Sunde.

Forskerholdet håber imidlertid, at halsbåndet stadig logger positionerne, men bare ikke sender dem til dem. Hvis det er tilfældet, kræver det blot at forskerne får fat på halsbåndet, og så vil alle data ligge på det.

GPS-mærkningen af ulven stod på finansloven for 2022. I alt blev der sat 1,4 millioner kroner af til "forbedret ulveforvaltning". Foto: Aarhus Universitet/Naturhistorisk Museum

Selvom det er første gang den konkrete ulv bliver set i eller omkring Skanderborg Kommune, er det langt fra første gang der meldes om ulveobservationer.

Alken.dk har af flere omgange fortalt om ulve-observationer i området nær Alken Enge, senest den 5. februar i år.

Dette er dog første gang observationen bekræftes af forskerne fra den nationale ulveovervågning indenfor kommunegrænsen.

Men i nabokommunen Silkeborg omkring Them, samt det østlige Ikast-Brande syd for Engesvang, har der været et væld af bekræftede ulveobservationer siden 2012, hvor ulveatlas blev oprettet.

Du kan selv dykke ned i ulveobservationerne på dette kort, der dog endnu ikke er opdateret med observationen fra Ry.

Den gamle standard vedrørende de socialpædagogiske fripladstilskud er erstattet med en ny standard, som stemmer med kravene i lovens bestemmelser, og som blev vedtaget af byrådet i januar 2023. Arkivfoto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Kommunen undersøgte gennem flere år ikke forældres økonomi, før de gav tilskud til institutionsplads

Kommunen fangede i farten ikke en ændring i en lovbestemmelse i 2018, som betyder, at dens medarbejdere skal sikre en ensartet sagsbehandling og undersøge forældres økonomiske situation, før de giver dem lov til at betale mindre end alle andre for en dagtilbudsplads.

Tilskuddet - altså nedsættelsen af forældrebetalingen - må kun gives, hvis det er fagligt vurderet, at barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og hvis forældrenes økonomi betyder, at de har meget svært ved at betale den fulde månedlige takst.

Fejlen blev opdaget i forbindelse med det, som børne- og ungechef Søren Buch kalder "et større servicetjek" af børne- og ungeområdets forskellige standarder og procedurer. Den gamle standard, der ikke stemte med lovbestemmelsen, er nu erstattet med en ny standard, som byrådet vedtog tidligere i år, men i en periode på omkring 4,5 år blev de såkaldte socialpædagogiske fripladstilskud tildelt, uden kravene i lovens bestemmelser var opfyldt.

Ifølge Søren Buch er det imidlertid svært at sige noget konkret om, hvilke konsekvenser det har haft, men det hypotetiske resultat er, at familiers sagsbehandling kan have varieret, fordi de faglige vurderinger har været truffet af det fagpersonale, der har været helt tæt på børnene.

Fremover skal den vurdering foretages centralt på Fælleden, så det er den samme gruppe medarbejdere, der forholder sig til alle sager på tværs af hele kommunen.

Kommunen overså ny lovbestemmelse og har derfor i flere år ikke levet op til krav om ensartet sagsbehandling i sager om tilskud til familier, der har svært ved at betale for dagtilbudsplads. Konsekvenserne svæver i det uvisse, siger børne- og ungechef.

Selv om det har været et krav siden midten af 2018, har Skanderborg Kommune i flere år ikke levet op til en bestemmelse i dagtilbudsloven, som vedrører hjælp til børnefamilier, der har svært ved at betale for deres barns plads i en institution.

Nærmere bestemt økonomisk trængte børnefamilier, hvor det også er blevet fagligt vurderet, at barnet i udpræget grad har behov for at være i et dagtilbud.

Kommunens medarbejdere har ganske enkelt ikke været opmærksomme på den nye bestemmelse, der ifølge kommunen trådte i kraft sammen med den seneste dagtilbudslov i juli 2018.

Først i forbindelse med et "større servicetjek" af kommunens praksis, som begyndte i forbindelse med en omorganisering i afdelingen i løbet af 2021, er kommunen selv blevet opmærksom på, at dens medarbejdere ikke handlede i overensstemmelse med lovbestemmelsen.

Sådan lyder forklaringen fra Søren Buch, chef for Børne og Unge i Skanderborg Kommune.

- Efter jeg er kommet til som chef, har jeg sammen med min chefgruppe vurderet, at det er vigtigt, at vi får gået de forskellige standarder på vores område igennem. Simpelthen at vi laver et servicetjek af de forskellige standarder, som borgerne bliver udsat for, siger Søren Buch.

- Når vi så arbejder med de forskellige standarder — og vi har masser af forskellige standarder — så når vi hertil og begynder at læse ind i teksten og kan se, at der er noget, der har ændret sig, siger børne- og ungechefen.

Den standard, der ikke var i overensstemmelse med dagtilbudslovens bestemmelser, blev erstattet af en ny standard, som byrådet vedtog i januar 2023, og som er i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

Ensartet sagsbehandling ikke sikret

Det hele drejer sig om det såkaldte socialpædagogiske fripladstilskud.

Det er et økonomisk tilskud, som kommunen ifølge dagtilbudsloven skal give en børnefamilie, når kommunalbestyrelsen/byrådet vurderer, "at barnets ophold i dagtilbud er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde", og forældrene samtidig har en økonomi, der gør det vanskeligt for dem at betale for barnets plads i dagtilbuddet.

Når forældre søger om socialpædagogisk fripladstilskud, skal kommunen ifølge lovens bestemmelser sikre tre ting:

At alle sager behandles ensartet, familiernes betalingsevne beregnes, og der skal foretages en individuel vurdering af det enkelt barns socialpædagogiske behov for at være i et dagtilbud.

Den individuelle vurdering har kommunen foretaget.

Men de ting, der skal sikre, at den individuelle vurdering er foregået 'ensartet' fra sag til sag, så forældrene kan stole på, at deres sag er blevet behandlet som alle andre sager, har ikke været på plads, forklarer Søren Buch.

- I den tidligere praksis har vi foretaget en individuel vurdering af de socialpædagogiske forhold på baggrund af forældrenes egen beskrivelse, suppleret med beskrivelser fra fagpersoner ude i dagtilbuddet, siger han.

Skulle have undersøgt forældres økonomi

Når den hidtidige metode ikke er inden for lovens bestemmelser, er det blandt andet, fordi en pædagog i en sag med ét barn i ét hjørne af kommunen ikke nødvendigvis lægger de samme kriterier til grund, som en pædagog i en sag med et andet barn i et andet hjørne af kommunen ville lægge til grund.

Derfor har byrådet vedtaget at rykke den vurdering ind til Fælleden, så det er den samme gruppe medarbejdere, der laver de faglige vurderinger i alle sagerne.

- Det har vi skærpet, for både kriterierne og dokumentationskravene skal være tydeligere, så vi sikrer en ensartet ansøgning og derved sikrer en ensartet behandling af borgerne. Så om man er borger i Galten, Skanderborg eller Ry, så vil ens sag (fremover, red.) blive vurderet ud fra de samme kriterier. Så vi har egentlig centraliseret vurderingen, så det ikke er forældrenes og frontpersonalets vurderinger, der skal lægges til grund, lyder det fra børne- og ungechefen.

Det koster pasning i kommunens dagtilbud

Pr. 1. januar 2023 gælder følgende priser for pasning i dagpleje, vuggestue og børnehave:

Dagpleje:

  • Fuld tid: 2.992 kr. om måneden
  • 30 timer pr. uge:  1.870 kr. om måneden

Vuggestue uden kostordning*:

  • Fuld tid: 3.253 kr. om måneden
  • 30 timer om ugen: 1.877 kr. om måneden

Børnehave uden kostordning*:

  • Fuld tid: 1.809 kr. om måneden.
  • 30 timer: 1.044 kr. om måneden (kun muligt ved deltidsplads under barsel)

*Kommunens kostordning koster 586 kr. om måneden.

Skanderborg Kommune

Hvad angår spørgsmålet om forældrenes økonomi, er der ikke så meget at diskutere, forklarer Søren Buch.

Der er ikke blevet foretaget den påkrævede screening af økonomien, som skal til for at afgøre, om familien overhovedet har så presset en økonomi, at gratis eller nedsat betaling for en plads i et dagtilbud er relevant.

- Vi har ikke foretaget en individuel vurdering af familiens økonomi. Vi har kun vurderet på baggrund af det socialpædagogiske behov, siger Søren Buch.

- Det er noget af det, vi er blevet opmærksomme på i forbindelse med den omorganisering, der har været, og det er noget af det, vi har lagt ind i vores praksis nu, forklarer Søren Buch.

Flere år uden øje for lovbestemmelse

SkanderborgLIV har spurgt Søren Buch, hvornår præcis reglerne om at vurdere den enkelte families økonomi og om at sikre en ensartet sagsbehandling er trådt i kraft, samt hvornår præcis kommunen opdagede, at dens praksis ikke flugtede med dagtilbudslovens bestemmelser.

Han henviser til Anni Hedegaard, chef for Sekretariatet for skoler, dagtilbud og familier.

I forhold, hvornår kommunen opdagede, at dens praksis ikke stemte med lovens bestemmelser, svarer hun i en mail, at det "desværre ikke er muligt at komme det nærmere", end det Søren Buch allerede har forklaret — at det blev opdaget i løbet af den gennemgang af børne- og ungeområdets standarder, som han igangsatte efter sin tiltræden i januar 2021.

Hun svarer samtidig, at de to regler er trådt i kraft i forbindelse med den gældende dagtilbudslov, som blev vedtaget i 2018 og trådte i kraft i juli 2018.

Den praksis, der ikke stemmer med lovens bestemmelser, er først blevet ændret i forbindelse med, at byrådet - efter at have fået kendskab til sagen - vedtog en ny standard for bevilling af de socialpædagogiske fripladstilskud ved et byrådsmøde den 25. januar 2023.

Politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget var de første, der forholdt sig til sagen ved et udvalgsmøde den 5. januar 2023.

Dermed har praksissen ikke flugtet med lovens bestemmelser i ca. 4,5 år.

Men kommunen har altså opdaget problemet på et ikke nærmere defineret tidspunkt mellem juli 2018 og slutningen af 2022.

Konsekvenser svæver i det uvisse

Spørgsmålet er, om den flerårige periode med en praksis, der ikke stemte med dagtilbudslovens bestemmelser, har haft konkrete konsekvenser ude i virkeligheden.

Navnlig er spørgsmålet, om der er sket forskelsbehandling, fordi sagsbehandlingen ikke har været ensartet, ligesom det er spørgsmålet, om familier, der i perioden har fået tildelt et fripladstilskud, ikke ville have fået det, hvis kommunen havde screenet deres økonomi og dermed havde kunnet forholde sig til deres faktiske evne til at betale for en dagtilbudsplads.

Det kan børne- og ungechef Søren Buch ikke svare på. Og det kommer heller ikke til at blive undersøgt, siger han.

Men den hypotetiske problematik i det her er, at der kunne sidde en familie i Galten, som har samme forudsætninger som en familie i Låsby, og deres sager er så blevet behandlet forskelligt?

- Helt hypotetisk, så ja, og det er jo det, vi nu kompenserer for ved at ensrette kriterierne og vurderingen. Det, vi selvfølgelig er optaget af, er den rettighed, som borgerne har til at blive behandlet ens, siger Søren Buch.

Men I har i forbindelse med det her ikke tænkt, at der var anledning til at gennemgå nogle sager for at holde styr på, om I så rent faktisk har behandlet folk forskelligt?

- Nej. Man kan sige, at det er ikke ret mange sager, vi har om det her om året. For det andet kan man sige, at der er jo ikke nogen, der har fået noget, de ikke skulle have. Der kan være nogen, der ikke har fået det, de skulle have — og det ved jeg jo slet ikke noget om, siger han.

Ifølge kommunens oplysninger behandlede de 108 ansøgninger om socialpædagogisk fripladstilskud fra januar 2022 til januar 2023.

I 2021 blev der behandlet 124 ansøgninger, mens der i 2020 blev behandlet 117 ansøgninger.

I januar 2023 var der bevilget socialpædagogisk fripladstilskud i 113 aktive sager.

Grafik: JFM.

Dagplejere øger øko-kost, padelcenter og kreamesse på vej — og så får 1.000 ansatte i kommunen deres første uniform

Velkommen til dit korte nyhedsoverblik fra SkanderborgLIV.

ㅤㅤㅤㅤㅤ

1.000 ansatte får ny garderobe: Hjemmeplejere skal klædes i blåt

Nye uniformer til pleje- og omsorgsansatte i Skanderborg Kommune. Foto: Skanderborg Kommune.

Når april bliver til maj vil du fremover møde plejepersonalet på din gamle mors plejehjem i ny uniform.

Omkring 1.000 kommunalt ansatte i Skanderborg Kommune skal nemlig have nyt arbejdstøj — ja, faktisk er det helt nyt, at de skal have arbejdstøj.

Hidtil har de nemlig båret deres private tøj, når de har været på arbejde.

Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Det drejer sig om de ansatte på plejecentre, i hjemme- og sygeplejen samt køkkenpersonale og terapeuter på sundheds- og omsorgsområdet, der skal have uniformer.

Tøjet har været to år undervejs, og formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Jens Szabo (V), glæder sig derfor over, at tøjet endelig kommer ud i virkeligheden.

- Sundhedsstyrelsen anbefaler, at ansatte i plejesektoren anvender arbejdstøj for at hindre smittespredning. Den seneste pandemi har kun understreget vigtigheden af at fokusere på hygiejne. Desuden har mange af vores medarbejdere efterspurgt job-tøj, så beslutningen var nærliggende, siger Jens Szabo.

I hjemmeplejen får alle ansatte blå busseronner og skjorter, mørkeblå bukser og en lyseblå jakke, og de vil altid bære et tydeligt navneskilt fra kommunen, når de kommer hjem til borgerne.

Cykelsti fra Gl. Rye til Glarbo står klar

Cykelstien blev inden projektets begyndelse anslået til at kunne koste omkring 9 millioner kroner. Foto: Ivan Mikkelsen

En cykelsti, som en borgergruppe tog initiativ til allerede i 2019, står nu klar.

Cykelstien kører langs Rodelundvej, der som en hovedvej til tider kan være stærkt trafikeret. Det var også en stor del af årsagen til, at den lokale arbejdsgruppe “Sikker på cykel til Himmelbjerget” udtrykte ønske om en cykelsti langs vejen.

Projektet fik især liv, da et flertal i folketinget satte 3,5 millioner af til cykelstien fra en særlig cykelstipulje.

Stien blev endeligt vedtaget i april 2020, hvor Skanderborg Kommune også indvilligede i at betale restbeløbet.

Herefter fulgte en lang periode med ventetid, og begyndelsen af anlægsarbejdet lod vente på sig. Men i sensommeren 2022 begyndte anlægsprocessen, og cykelstien er nu klar til at blive taget i brug.

Dagplejere har øget økologiske indkøb markant

Blandt de små børn i dagplejerne rundt omkring i kommunen bliver der spist markant mere økologisk, end der gjorde for et år siden.

Faktisk køber dagplejerne nu dobbelt så meget økologisk mad, som de gjorde på samme tidspunkt sidste år.

Det skriver Skanderborg Kommune på sin hjemmeside.

- Det er et rigtig flot resultat, som jeg er utrolig stolt over, at dagplejerne har opnået. Dagplejerne er gået til det med stor entusiasme og har klaret det virkelig flot, siger én af lederne i dagplejen, Mette Hedemann.

I 2022 skubbede hun som leder af projektet “Madmod og madglæde” dagplejerne i retning af mere økologi, og omkring 40 dagplejere har været på kursus i såkaldt grøn køkkenomstilling, hvor de er blevet klogere på brug af f.eks. plantebaseret frokostpålæg, klimavenlige opskrifter og reduktion af madspild.

Opgørelsen, der viser fordoblingen i økologiske madvarer, er baseret på en rundringning blandt kursusdeltagerne.

Projektet er finansieret med midler fra Fonden for Økologisk Landbrug og er blevet forlænget, så flere dagplejere kan deltage i 2023.

Messe for kreative og kunsthåndværkere kommer til Skanderborg

Det bliver her i Fælled Hallen, krea-messen kommer til at foregå. Foto: Christian Bæk Lindtoft.

Ifølge arrangøren selv kommer “Danmarks største kreative messe” til Skanderborg den 30. april.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra TB Markeder.

Flere end 100 udstillere fra hele landet deltager ifølge TB Markeder, når det løber af stablen i Fælled Hallen fra klokken 10 til 16 den allersidste dag i måneden.

TB Markeder afholder omkring 35-40 krea-messer over hele landet, og de lægger op til en “hyggelig og inspirerende dag for hele familien - til fornuftige penge”.

- Her finder du altid de dygtigste kunsthåndværkere, forhandlere af materialer til det næste kreative projekt, du kan deltage i workshops, se de arbejdende stande udfolde sig, skriver TB Markeder.

Firmaet bag messen oplyser, at de årligt tilsammen har omkring 80.000 gæster til deres messer.

Padelcenter på vej til Hørning

Padelton, det nye padelcenter i Hørning, skal bygges i sort beton og pyntes med trælister. Illustration: Skala Arkitekter og LPH Byg

Fra oktober 2023 skal padelglade spillere fra Hørning ikke længere på en køretur for at få sig et slag padel. Et splinternyt padelcenter skal nemlig efter planen slå dørene op i slut oktober i år.

Det oplyser Padelton på Facebook.

Padelcenteret kommer til at ligger på Agerbakken 18 i det sydlige Hørning, og udføres af LPH Byg, oplyser firmaet på deres hjemmeside.

Centeret kommer til at indeholde fem dobbelt panorama baner samt en single panorama bane. Samtidig kommer der loungeområder, mødelokaler, toilet og omklædningsfaciliteter samt parkeringsmuligheder.

Padel, tidligere kendt som padel tennis, er en ketcher-sportsgren, der spilles på baner omgives af både glas og trådhegn, der bruges aktivt i spillet. Sportsgrenen har hurtigt vundet stor popularitet i landet, hvilket nu resulterer i muligheden for at slå sig løs i Hørning.

Populariteten afspejles også i Ry, hvor et stort nyt padelcenter åbner den 1. oktober.