Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Lisa Do er socialrådgiver ved Skanderborg Kommune. Her møder hun de mange psykisk sårbare unge, der beder om hjælp. Foto: Johanne Jedig Wejse

Hjælp til Skanderborgs unge med ondt i livet

“Generation mistrivsel” er de unge blevet døbt.

For Den Nationale Sundhedsprofil fortæller os, at hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand har et selvrapporteret dårligt mentalt helbred.

Det er så mange, at vi nok alle kender til eller har mødt en ung, der kæmper med angstsymptomer, stress eller noget tredje – hvad end de så fortæller os det eller ej.

Det er også så mange, at der ikke kan herske meget tvivl om, at der skal gøres noget.

Men hvad dog?

Det har Socialstyrelsen et bud på. Et bud, der siden 2020 har været forsøgt i ni kommuner. Heriblandt, ja, du har måske regnet det ud, Skanderborg Kommune.

Så hvordan er sådan et projekt gået? Er der nogen fremtid i det? Hvad kan det gøre for de mange, der går rundt med ondt i livet?

Det dykker jeg ned i i dagens artikel.

Læs med, og fortsæt endelig med at læse det, vi også har med til dig i dag:

🎓🌻👗 Stor søgning til ny ordblindeklasse, fokus på usynlige handicap, når du møder kommunen, og modeshow med præmier på spil i midtbyen. Husk dit korte nyhedsoverblik.

🎹☕️ Nederst i nyhedsbrevet har vi samlet vores anbefalinger til dig.

Billede af Johanne Jedig Wejse
Billede af skribentens underskrift Johanne Jedig Wejse Journalist
Socialrådgiver i Skanderborg Kommune Lisa Do taler med de mange unge i kommunen, der mistrives. Foto: Johanne Jedig Wejse

Vi taler mistrivsel blandt unge som aldrig før. Løsningen begynder måske hos Lisa: - Vi har haft rigtig gode resultater

Psykisk mistrivsel blandt unge er stigende, og derfor har Socialstyrelsen sat et projekt i søen, der skal hjælpe de mange unge – og forebygge, at de får det værre.
 
Projektet blev testet i ni kommuner, heriblandt Skanderborg. Og har vist gode resultater.
 
Med bare fem samtaler har mange unge fået en støtte og vejledning, der fik dem til at vurdere, at de havde det bedre. 
 
Derfor har Skanderborg valgt at fortsætte projektet, selvom kommunen selv skal finansiere det nu. Dog i en lidt revideret udgave: Aldersgruppen er skåret i halv, og to medarbejdere samt halvanden psykolog er reduceret til en enkelt. Derudover er gruppeforløbene sat på pause.
 
- Vi afventer stadig fuld finansiering af projektet, fortæller Niels Staghøj, der er afdelingsleder for Ungeteam og SSP i Skanderborg Kommune.

Skanderborg har været forsøgskanin på, hvad der viser sig at være et godt bud på kommunal hjælp til unge med ondt i livet.

Tegn på angst. Lavt selvværd. Problemer i skolen.

Det er en del af hverdagen for et stigende antal unge.

En gruppe, der som regel ikke har det “slemt nok” til at gå til lægen og blive en del af det psykiatriske system (endnu), men som samtidig har brug for hjælp og støtte. Altså en gruppe, der kan falde mellem to stole, altimens de får det værre og værre; indtil de bliver en del af et psykiatrisk system, der mildt sagt allerede er presset.

Men siden 2020 har netop den gruppe kunnet få hjælp i Skanderborg.

- Vi har haft nogle rigtig gode resultater i den åbne rådgivning. Det, der betyder meget for dem, er at der er nogen, der tager dem alvorligt og lytter til det, de kommer med. At de ikke skal gennem et langt og tungt forløb for at få hjælp, fortæller Lisa Do, socialrådgiver i Skanderborg Kommune.

Kommunen blev en del af et projekt under Socialstyrelsen, der skulle forsøge at hjælpe de unge på rette vej inden de fik det værre.

- Vi har set og ser en bekymrende stigning i antallet af unge, som er i psykisk mistrivsel. Som socialsektor er vi vant til at lave indsatser til den meget tunge del af målgruppen, men der er behov for, at vi kan dæmme op for den psykiske mistrivsel, også blandt “helt almindelige unge”. Derfor blev det her satspuljeinitiativ sat i søen, fortæller Sofie Rask Eriksen, der er projektleder i Social- og Boligstyrelsen.

Projekt får unge ud af mistrivsel

Social- og Boligstyrelsen har været tovholdere på et projekt fra 2020 til 2022 ved navn Sammen på sporet – forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge.

Projektet er afprøvet i ni kommuner: Allerød, Glostrup, Greve, Helsingør, Middelfart, Odder, Ringsted, Skanderborg og Svendborg.

1972 unge og 455 forældre har i projektperioden været i kontakt med tilbuddet i en af de ni kommuner. I Skanderborg drejer det sig ca. om 400 unge og 150 forældre.

Modellen i Sammen på sporet består af syv kerneelementer: Lettilgængelig adgang og løbende rekruttering, hurtig hjælp til unge og forældre via afdækkende rådgivningssamtaler, behandlings-/samtaleforløb for unge, gruppeforløb for unge, forældreaktiviteter, opfølgning samt samarbejde og brobygning

Social- og Boligstyrelsen

Derfor har unge og forældre kunnet opsøge samtaler med rådgivning og gruppeforløb på Gyvelhøjskolen i Galten og på Campus Skanderborg. Og det har 400 gjort på de to år, projektet har kørt.

Her har de fået tilbudt fem indledende, åbne og anonyme samtaler, som regel med socialrådgiver Lisa Do. Bagefter kan de visiteres videre til psykologsamtaler eller gruppeforløb.

-  Langt de fleste har ikke haft behov for at gå videre efter de fem samtaler. Her har de fået viden om deres egne udfordringer, og nogle redskaber med til at håndtere dem. Vi sår nogle frø i dem, som får lov til at spire, fortæller Lisa Do om tilbuddet, der i Skanderborg hedder Ungevejen.

Gode resultater med øget trivsel

Projektet i de ni kommuner og den dertilhørende finansiering fra Socialstyrelsen ophørte i december, og en efterfølgende evaluering har vist så gode erfaringer, at Socialstyrelsen nu anbefaler alle landets kommuner at tage modellen i brug.

- To ud af tre af de unge, der opsøgte projektet, var i risiko for depression eller stressbelastning. Men for 67 pct. har rådgivningsforløbet gjort, at de efterfølgende har en øget trivsel. Derfor ser vi et stort potentiale. Vi kan gribe tidligt ind med gode resultater og stoppe en negativ udvikling blandt de unge, siger Sofie Rask Eriksen.

Hun beretter om stor interesse blandt landets kommuner, der længe har kaldt på hjælp til at håndtere den stigende mistrivsel blandt deres unge borgere.

Da projektet var finansieret af Socialstyrelsen, havde Ungevejen to medarbejdere, samt halvanden psykolog tilknyttet. Men nu er der blot socialrådgiver Lisa Do tilbage. Foto: Johanne Jedig Wejse

Derudover har otte af de ni forsøgskommuner valgt at bevare forløbet, selvom det fremover skal finansieres af kommunens egne driftsmidler. Herunder Skanderborg, der har fortsat projektet i tilpasset form.

- Vi har valgt at køre det videre, fordi vi kan se gode resultater. De unge, der har været igennem vores tilbud, har følt sig hjulpet, og de har holdt fast i deres skolegang eller det arbejde, de var en del af. Det er en gruppe, vi ikke tidligere har haft et tilbud til – og derfor er det vigtigt at bygge videre, så de unge bliver hjulpet, når de beder om hjælp, og deres udfordringer ikke bliver større, fortæller Niels Staghøj, der er afdelingsleder for Ungeteam og SSP i Skanderborg Kommune.

Inden det første møde mellem Lisa Do i Ungevejen og den unge har mange forældre taget kontakt, fordi de er bekymrede for den mistrivsel de ser i deres barn.

Her kan Lisa Do vurdere, hvordan forløbet skal gribes an. Typisk igangsætter hun de fem samtaler, men hvis hun vurderer, at den unges problemer kræver behandling, henviser hun typisk direkte videre til egen læge.

- Det er hårdt for den unge, hvis de først skal starte med at komme ind til samtaler med mig, og blive tryg ved dem, for så alligevel at gå videre til at skabe en anden relation hos en, der skal udrede dem. Det vil vi helst undgå, fortæller Lisa Do.

Skåret væk for dem over 18

Udover de unge selv, kan forældrene også komme ind til fem samtaler for at få støtte i de bekymringer, de har for deres barn.

- Det handler om at tale om deres frustrationer, og snakke med dem om, at det er helt normalt. Formålet er at give noget energi i forhold til den opgave, de skal hjem og løse. For når de unge skal øve sig i at være i deres følelser og acceptere dem, så skal forældrene også i arbejdstøjet for at kunne understøtte det arbejdet – og forstå, hvorfor og hvordan den unge bedst øver sig, siger Lisa Do, og tilføjer:

- Det giver en bedre succesrate, når vi husker forældrene ind.

Oprindeligt er projektet for de 13-25 årige, men Skanderborg har valgt blot at køre det videre for de 13-17 årige, fordi projektet dermed kommer til at høre under Børne- og Ungeforvaltningen.

- Når det er et forebyggende tilbud, så handler det især om at få fat i de yngste. Det har også i høj grad været dem under 18, der har benyttet sig af tilbuddet, fortæller Lisa Do.

77 procent af dem, der har benyttet tilbuddet indtil nu, er under 18 år og kan altså fortsætte, efter Skanderborg har valgt at skære tilbuddet væk for de 18-25 årige. Grafik: Johanne Jedig Wejse. Kilde: Skanderborg Kommune.

Derudover kører projektet fra start med bare én medarbejder, og har dermed ikke længere tilknyttet psykologer eller andre medarbejdere.

- Vi havde jo rigtig mange, der ikke gik videre til forløbet med psykologen, fordi vi havde så gode resultater i den åbne rådgivning. Derfor tænker vi, at vi sagtens kan køre videre med den. Og så har vi skåret åben rådgivning ned til to gange om ugen, så der stadig er stort fokus på, at de unge hurtigt kan komme til deres fem samtaler, fortæller Niels Staghøj.

Målet er på sigt at have to fuldtidsansatte tilknyttet projektet, men det kræver yderligere finansiering.

- Vi afventer stadig fuld finansiering af projektet. Når det sker, vil Lisa få en kollega, og så vil det igen være forsvarligt at køre med gruppeforløb, både for de unge og forældrene. Men det kan vi ikke have lige nu, hvis vi skal sikre Lisas trivsel, siger Niels Staghøj.

Og netop at få finansieret projektet kan være en udfordring, ikke blot for Skanderborg Kommune. Det skyldes, at der over en bred kam er lagt i kakkelovnen til et stramt budgetår:

- Der er mange kommuner, der skal spare penge, og der er lige præcis det forebyggende område et sted, hvor man ikke ser resultatet med det samme, men i stedet er en investering. I evalueringen fra Rambøll blev der lagt vægt på, at kommunerne står med udgifterne, mens det er regionen, der får besparelserne, eksempelvis ved at undgå indlæggelser på psykiatriske afdelinger, fortæller Sofie Rask Eriksen fra Socialstyrelsen.

Hun fremhæver, at projektet er nævnt i den netop vedtagne 10-årsplan for psykiatrien, men hvilken betydning det kan få for kommunerne, vides ikke endnu. Men hun er glad for, at otte ud af ni kommuner har valgt at bevare indsatsen, efter det skal dækkes af deres egen økonomi.

SCU Skanderborg har oplevet samme positive tendenser i ansøgertallet som sidste år. Foto: Christian Bæk Lindtoft.

Stor efterspørgsel på nyt undervisningstilbud til unge, fokus på usynlige handicap i kommunen - og så er der modeshow i midtbyen

Velkommen til dit korte nyhedsoverblik fra SkanderborgLIV.

ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Søgning til lokale ungdomsuddannelser er stor igen i år: Nyt ordblinde-tiltag har givet pote

Pia Marlo er direktør på SCU i Skanderborg, som lige nu er i gang med at bygge 2.000 ekstra kvadratmeter med 14 klasselokaler og fællesfaciliteter. Foto: SCU Skanderborg.

Der har igen i år været stor efterspørgsel på at få en plads på en af SCU Skanderborgs ungdomsuddannelser.

I alt har 326 unge søgt ind på en af Skanderborg-Odder Center for Uddannelses ungdomsuddannelser, inden tidsfristen udløb den 13. marts.

- Det er nogenlunde ligesom sidste år, siger SCU's direktør, Pia Marlo, til SkanderborgLIV.

- Generelt er vi på en vækstkurve, fordi demografien er med os. Men jeg tror også, at der er mange, der finder ud af, at det kunne være meget rart at tage en uddannelse i sit nærmiljø og blive der, hvor man bor, siger Pia Marlo.

Ansøgertallet betyder, at HHX til det kommende skoleår igen starter seks klasser op. Sidste år var der også skes HHX-klasser - men i år er der flere elever i hver af dem end sidste år.

For erhvervsuddannelsernes vedkommende bliver der en enkelt klasse, mens der kommer to EUX-klasser.

Men Pia Marlo fremhæver også et af SCUs nye tiltag som en faktor, der har medvirket til et godt ansøgertal, nemlig den nye ordblindeklasse på HF.

Den blev tidligere i år lanceret som et helt nyt projekt, og søgningen har været mere end tilstrækkelig til, at der kunne startes en helt ny klasse med et målrettet fagligt fokus på ordblindhed.

- Vi får den her HF Ordblinde op at stå, og det er vi rigtig, rigtig glade for, for det er noget, vi virkelig gerne vil. Vi har nogle mega-engagerede lærere, som er rigtig, rigtig glade for, at det er lykkedes, siger Pia Marlo.

I alt 24 elever har søgt den nye ordblindeklasse på HF, og var der bare kommet 19-20 stykker, ville de have startet den op, fortæller SCU-direktøren.

Efterspørgslen på en plads i ordblindeklassen begrænser sig ikke til Skanderborg Kommune - i alt seks af de kommende elever har bopæl i andre kommuner:

To elever kommer fra Aarhus Kommune, tre kommer fra Odder, og en enkelt kommer fra Favrskov.

Kommune-medarbejdere undervist i usynlige handicap

Nancy Bank Jensen er leder af kommunens borgerservice. Foto: Skanderborg Kommune.

Hvis du har et usynligt handicap, f.eks. autisme, talehandicap eller andet, kan du nu få udleveret solsikkesnoren hos Skanderborg Kommune.

Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Solsikkesnoren er som led i Solsikkeprogrammet designet til at skabe opmærksomhed på de handicap, vi ellers ikke kan se. Ifølge kommunen har medarbejderne i kommunens borgerservice fået 'målrettet undervisning', så de kan være 'ekstra tydelige og tålmodige, når de møder borgere med Solsikkesnoren', oplyser kommunen.

- Vi forsøger altid at møde mennesker der, hvor de er, og Solsikkesnoren kan hjælpe os til en endnu bedre forståelse for, hvorfor borgere reagerer, som de gør. Dermed kan vi give borgere med et usynligt handicap en bedre oplevelse, når de besøger os på Fælleden, siger Nancy Bank Jensen, leder af kommunens borgerservice, til kommunens hjemmeside.

Modeshow i Skanderborg Midtby

Så er det nu, årets modeshow i Skanderborg midtby løber af stablen.

Nærmere bestemt er det tirsdag den 21. marts klokken 19.00, du skal møde op i Kulturhuset i Skanderborg, hvis du er interesseret i at se Skanderborg City (cityforeningen, red.) 'skrue op for stemningen og præsentere de nyeste forårsmoder og trends', som det lyder på Kulturhusets hjemmeside.

Det er butikkerne i cityforeningen, der under modeshowet fremviser tøj. Dørene åbner klokken 18.30, og ifølge arrangøren får alle 'en pose med lidt lækkert til ganen', som man kan indtage under showet.

Undervejs vil der blive udtrukket præmier til en værdi på i alt 50.000 kr. Arrangementet varer ca. 2 timer, skriver Kulturhuset.

Vores anbefalinger 💡

🌅 🎹 Måske vidste du ikke, at din bibliotekschef også er jazzpianist — det vidste vi i hvert fald ikke. Og derfor lyder morgensang i Kulturhuset (hvor bibliotekschef Jens-Ole Winther spiller for) som noget, vi helt sikkert skal prøve i nær fremtid. Måske allerede torsdag den 30. marts?

☕🌱 Vi drikker masser af kaffe. Og så kan vi også godt lide at høre en klog ekspert kloge sig. Allerede tirsdag aften (21/3) kan du høre tre forskere fra Aarhus Universitet fortælle om kaffeplantens biologi, dyrkning og bearbejdning, om bæredygtig kaffe og om klimaforandringernes betydning for fremtidens kaffe. Og faktisk kan du lytte og se med næsten over hele kommunen - læs mere her.