Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Peter Gregersen bor på Alkenvej, lige ud til Mossø. Det endte med at koste ham dyrt i 2020, da søen gik over sine bredder og Illerup Ådal bag huset samtidig fyldtes med vand. Derfor ærgrer han sig over, at forsøget med at sænke vandstanden ved Ry Mølle blev droppet. Foto: Johanne Jedig Wejse

Kampen mod vandet, selv når vandet står lavt

Billedet er efterhånden velkendt.

Sandsækkene, pumpeslangerne og selvfølgelig de enorme mængder af vand, der fosser ind på arealer, der allerhelst ville være tørre.

Sådan så det ud i Alken Enge i starten af 2020, og det er der flere, der meget nødigt ser sker igen.

Derfor har de etableret et dige til at beskytte mod vandet bagfra, men tilbage står Danmarks fjerdestørste sø (Mossø) og konflikten om, hvad der skal ske ved den.

Nu sænker kommunen nemlig ikke vandstanden ved Ry Mølle længere på grund af den begrænsede effekt, men kigger i stedet på langsigtede, store planer.

Dem der bor lige ud til Mossø gad nu godt, at man blev ved med forsøget om at sænke vandstanden, indtil de der langsigtede, store planer faldt lidt mere på plads – bare for at have et eller andet indtil der kom en mere permanent løsning.

Derfor er jeg i dagens første artikel taget et smut til Alken Enge for at blive klogere på kampen mod vandet, der fortsætter, selv når vandet står lavt.

For at tage hul på en af de samtaler, der højst sandsynligt kommer til at præge mere og mere af vores offentlige debat, særligt i en søkommune som Skanderborg.

Klimatilpasning, beskyttelse mod oversvømmelser, klimasikring – kært barn har mange navne, og lige så mange dilemmaer. Skal kommunen til at ekspropriere en mølle, eller et par landbrugsarealer til formålet?

Og er klimaforandringerne så meget vores allesammens ansvar, at vores allesammens skat skal finansiere al beskyttelsen imod de mange konsekvenser?

Læs med i dagens artikel, der bestemt ikke bliver den sidste, vi skriver om sikringen mod oversvømmelser.

Her er, hvad vi også har med til dig i dag:

🌳🌲 ☕ Aksel Bang forstår ikke, hvordan Skanderborg Kommune kan modtage en pris for god pleje af bytræer i Dyrehaven, når en festival hvert år finder sted i skoven, og kommunen oven i købet har tilladt fældning af 70 træer i samme skov. Vi undersøger sagen for Aksel Bang - og belønner ham med en SkanderborgLIV-kop for månedens bedste spørgsmål.

Når du nu befinder dig her i vores nyhedsbrev, er der en god sandsynlighed for, at du allerede er betalende medlem af SkanderborgLIV. Tusind tak for det! Det er din støtte, der er med til at gøre det muligt for os at dække hele kommunen kritisk og nysgerrigt.

Er du endnu ikke medlem? Så er vi mere end klar til at lukke dig indenfor og give dig adgang til alle vores artikler - også dem lige her nedenunder - for bare 39 kr. om måneden. Du kan tegne abonnement ved at klikke her.

Billede af Johanne Jedig Wejse
Billede af skribentens underskrift Johanne Jedig Wejse Journalist
Peter Gregersen har i 21 år kunnet drikke sin morgenkaffe med udsigt over Mossø. I de seneste år er den imidlertid begyndt at skabe problemer for ham og andre boligejere i nærheden. Foto: Johanne Jedig Wejse

Tre år efter vandet ødelagde Peters gulv: Hvordan undgår man oversvømmelser fra Mossø?

Siden efteråret 2020 har Skanderborg Kommune haft et forsøg om at sænke vandstanden ved Ry Mølle for at undgå oversvømmelser fra Mossø.

Det forsøg er stoppet på grund af en rapport, der konkluderer begrænset effekt.

Derfor er det vigtigt i stedet at kigge på de store, langsigtede løsninger, siger Claus Leick (SF), formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget.

- Der skal ske noget, og der skal ske noget større, men hvis vi har et forsøg, der ikke ser ud til at give noget, så er det ikke nødvendigvis klogt at fortsætte med det. Men det er ikke udtryk for, at vi ikke tager problemstillingen alvorligt, siger Claus Leick.

Han henviser blandt andet til nogle af løsningsmulighederne, der er opridset i Helhedsplanen for Gudenåen, hvortil de politiske forhandlinger så småt er i gang.

Et forsøg om at sænke vandstanden ved Ry Mølle måtte lade livet, men store løsninger vil både vare længe og koste penge.

Blæsevejret skaber furore i Mossø, og hidsige bølger kulminerer i skumsprøjt, der er et hav værdigt.

Men det store glasparti fra det blå træhus’ stue beskytter mod søens rumlen, og indenfor er den eneste lyd pejsen, der knitrer.

- Ja, den viser da lidt tænder i dag. Det er godt nok, at vandet ikke stod alt for højt inden, siger Peter Gregersen.

Han bor i huset med den skønne udsigt på Alkenvej, og er med i Grundejerforeningen Alken Enge. Her arbejder de blandt andet for at undgå, at deres huse og grunde bliver oversvømmet, når en storm eller langvarig regn får vandstanden i de nærliggende områder til at stige.

En kamp, der langt fra var en kamp, da Peter Gregersen flyttede til huset for 21 år siden. Men i 2015 kom de første problemer med oversvømmelser.

Og i 2020 kan nogen måske huske billeder af Alken Enge, der stod under vand. For Peter Gregersen kostede det et trægulv, 500.000 kroner og at han måtte bo et andet sted i otte måneder, mens huset blev repareret.

- Så vi er ret bekymrede og vil meget gerne undgå, at det sker igen, siger Peter Gregersen.

Mossø er Danmarks fjerdestørste sø, og afvander et område på størrelse med Fyn. Foto: Johanne Jedig Wejse

Derfor har grundejerne været glade for det projekt, der blev iværksat i efteråret 2020.

Her har man ved stemmeværket i Ry Mølle sænket vandstanden om vinteren til den samme som om sommeren.

Et projekt, som Skanderborg Kommunes administration i efteråret valgte at stoppe, og som et snævert flertal i Klima-, Miljø- og Planudvalget valgte ikke at stemme for at forlænge yderligere.

Det skyldes, at forsøget ifølge en rapport fra WSP ikke havde en lige så stor effekt på vandstanden i Mossø som forventet – den reelle effekt var omkring 3-6 cm.

For Claus Leick (SF), der er formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget, viser det, at en sænkning af vandstanden ved Ry Mølle ikke er en løsning på problemerne med oversvømmelser fra Mossø.

- Der skal ske noget, og der skal ske noget større, men hvis vi har et forsøg, der ikke ser ud til at give noget, så er det ikke nødvendigvis klogt at fortsætte med det. Men det er ikke udtryk for, at vi ikke tager problemstillingen alvorligt, siger Claus Leick.

Plan for hele Gudenåsystemet

Han vil dermed hellere tale større løsninger, der kommer til at give store, mærkbare resultater.

- Vi går videre med plan mod oversvømmelser, bare på et lidt andet niveau. I foråret skal vi til et stort møde omkring Gudenåsystemet, og vi har netop fået hul igennem til Silkeborg Kommune, der har et slusesystem inde i Silkeborg by. Vi vil rigtig gerne lave en aftale med dem om at hælde mere vand ud fra Mossø-området til Ry og få en buffer inde i Silkeborg, så man fik sænket hele vandstanden med måske 15-20 centimeter. Det har vi i hvert fald aftalt at kigge på, fortæller Claus Leick.

Da oversvømmelserne stod på deres højeste i 2020, flød vandet fra Mossø ind over Alkenvej og mødtes på boliggrundene med vand fra oplandet i Illerup Ådal og Alken Enge.

Derfor har grundejerforeningen i Alken Enge selv betalt og organiseret etableringen af et dige langs Illerup Å.

Skanderborg Kommune har doneret jorden til diget langs Illerup Å. Foto: Johanne Jedig Wejse

Åen snor sig i det store engområde bag husene på Alkenvej, og det forholdsvist nystampede dige følger trop. I februardagene efter en ret tør periode er der langt fra vandspejlet i åen til toppen af diget, men allerede kort efter det blev etableret stod vandet op ad diget.

Diget ser derfor ud til at lykkedes med at holde vandet, der kommer bagfra husene. Dermed er det nu Mossø, der står tilbage og blinker med røde advarselslamper for Peter Gregersen og de andre boligejere i Alken Enge.

Selvom WSP siger, at forsøget kun betød få centimeters forskel, så mener de i Alken Enge, at vandstanden har været tydeligt lavere om vinteren end den plejede. Derfor så Peter Gregersen helst at forsøget fortsatte, indtil de større planer Claus Leick taler om bliver til virkelighed.

- De skulle have fundet en løsning på hele strækningen før forsøget stoppede. Man kunne fjerne opstemningen ved Ry Mølle for at sikre gennemstrømningen og sænke vandstanden. Men det skal selvfølgelig hænge sammen i hele Gudenåsystemet – det går bare for langsomt for dem, og der er mange forskellige interesser, siger Peter Gregersen.

Mulige løsninger ifølge helhedsplanen for Gudenåsystemet

I sommeren 2021 landede en længe ventet helhedsplan for Gudenåen, der er resultatet af et samarbejde mellem alle de kommuner, Gudenåen løber igennem. I Skanderborg Kommune dækker det blandt andet over Mossø, Gudensø og Birksø.

Planen oplister en række anbefalinger til at begrænse skader fra oversvømmelser. De er kommet til på baggrund af længere tids analyser af effekterne.

En af de mulige løsninger i planen er, om kommunen kan overtage styringen af sluserne/stemmeværkerne ved Fuldbro Mølle og Ry Mølle, fordi de har stor betydning for vandstanden i Mossø.

Men når vandet for alvor presser sig på, bliver slusen i Silkeborg også problematisk, fordi den kommer til at fungere som en prop. Derfor er en anden løsningsmulighed i helhedsplanen, at slusen tilpasses og at der kan parkeres vand.

Nu skal kommunerne i Gudenåsystemet finde ud af, hvilke løsninger man vil gå videre med – og hvordan det skal finansieres.

Helhedsplan for Gudenåen

Men Claus Leick holder fast på, at forsøget med at sænke vandstanden ved Ry Mølle gav for lidt til, at det giver mening at fortsætte.

- Vi bliver nødt til at gøre det her klogt. Det er enormt komplekst, og der er ingen simple løsninger. Derfor kommer vi til at kigge på rigtig mange modeller – for der kommer mere og mere vand, og det kommer mere og mere ustyrligt, understreger Claus Leick.

Kommunale milliarder eller eget ansvar?

- Derfor handler det ikke om et lille forsøg ved Ry Mølle. Det gav for lidt i forhold til at være en løsningsmulighed. Vi bliver nødt til at finde meget mere forskelligartede løsninger, og de kommer til både at tage tid og koste penge, siger Claus Leick.

Han spår derfor, at klimatilpasning eller klimasikring, som sikring mod oversvømmelser betegnes som, kommer til at blive en større og større andel af kommunens udgifter i de kommende år.

Klimaforandringerne er jo et problem for os allesammen, og vores allesammens ansvar.

Peter Gregersen, grundejer i Alken Enge

Hvilket i en tid med stramme budgetter åbner op for svære diskussioner.

- Skal man i yderste konsekvens ekspropriere, enten ved Ry Mølle, eller landbrugsområder til at parkere vand? spørger Claus Leick.

- Og hvor meget skal vi gå ind i at bevare nogle få huse? Skal man bruge mange milliarder på at beskytte husene og en vej, eller er der noget, man må leve med? Jeg har selv haft regnvand nede i min kælder, og der kunne jeg ikke ringe til nogen, der kom og reddede det hele. Det har kommunen ikke forpligtelse til, men vi er interesserede i, at vejen derude kan holdes åbne for brandkøretøj og ambulancer, siger Claus Leick.

Det med at det er ens eget ansvar at sikre sig mod vandet synes Peter Gregersen nu efterhånden er blevet skåret ud i pap – i hvert fald for grundejerne i Alken Enge.

Peter Gregersen er projektmedarbejde i Projekt Højvangen, hvor han har været i mere end ti år. Foto: Johanne Jedig Wejse

Derfor har de selv organiseret diget, som Skanderborg Kommune så donerede jord til, og han har også etableret pumpebrønde på sin grund til fremtiden.

Har du overvejet om det bare ville være nemmere at flytte herfra?

- Næ. Jeg ved godt, at nogen siger det er vores eget valg at bo her. Men huset har jo ligget her i mange år, og først i de sidste syv års tid er det blevet et problem. Derfor synes jeg også det der med eget ansvar er sådan lidt… Klimaforandringerne er jo et problem for os allesammen, og vores allesammens ansvar, siger Peter Gregersen.

Han rejser sig for at lægge en ekstra kævle på pejsen.

- Det er jo et samfundsproblem. Derfor må det være et problem, der skal løses i fællesskab.

Aksel Bang modtager januar måneds SkanderborgLIV-kop for sit spørgsmål om sammenhængen mellem træfældning i Dyrehaven og kommunens tildeling af Bytræprisen 2022. Foto: Christian Bæk Lindtoft/Silas Bang. Collage: Christian Bæk Lindtoft.

Aksel undrer sig: Hvorfor fik Skanderborg en pris for træpleje samme år, som man lod Smukfest fælde 70 store træer?

I efteråret modtog Skanderborg Kommune en pris for sin pleje og forvaltning af træer i Dyrehaven, hvor Smukfest hvert år afholdes - og hvor festivalen i øvrigt opererer store dele af året: Den såkaldte Bytræpris, som Dansk Træplejeforening uddeler hvert år.

Men for Aksel Bang, der bor tæt på Dyrehaven, giver det ikke meget mening for ham, når han tænker på de 70 gamle, høje træer, som Smukfest med tilladelse fra kommunen fældede i 2022 for at kunne udvide pladsen foran Bøgescenerne.

Derfor sendte Aksel Bang sit spørgsmål til SkanderborgLIV, som lyder: Hvordan kan Skanderborg Kommune få Bytræprisen 2022? Tilsyneladende for deres store indsats sammen med festivalen omkring den bynære skov, Dyrehaven. Hvem har indstillet kommunen? Hvad er ordlyden for indstillingen?

SkanderborgLIV har på Aksel Bangs opfordring taget kontakt til Dansk Træplejeforening for at undersøge sagen.

For Lars Schultz-Christensen, formand i foreningen, er der ikke nødvendigvis et modsætningsforhold mellem på den ene side at fælde de 70 træer og på den anden side at få en pris for at pleje træer i samme skov, som fældningen er foregået i.

Samtidig er Bytræprisen ikke en af den slags priser, hvor man i et formaliseret system kan indstille kandidater, som en jury så skal finde den bedste blandt. Der er heller ikke nedfældet en liste med objektive kriterier, som man skal leve op til for at modtage prisen, forklarer formanden.

Skanderborg Kommune fik en pris for at pleje og passe på træerne i Dyrehaven samme år, som Smukfest fældede 70 gamle træer i samme skov. Da Aksel Bang fra Skanderborg hørte om det, var der bare noget, der ikke gav mening. Han bad SkanderborgLIV undersøge sagen - læs forklaringen fra Dansk Træplejeforening, der uddelte prisen, her.

Da Aksel Bang kunne læse i SkanderborgLIV, at Skanderborg Kommune har modtaget en pris for sin pleje af bytræer i Dyrehaven, fik han fornemmelsen af at sidde med to puslespilsbrikker, der ikke passer med hinanden.

- Hvordan kan Skanderborg Kommune få Bytræprisen 2022? Tilsyneladende for deres store indsats sammen med festivalen omkring den bynære skov, Dyrehaven, lyder starten på det spørgsmål, som Aksel Bang stilede til SkanderborgLIV. Og han fortsatte:

- Hvem har indstillet kommunen? Hvad er ordlyden for indstillingen?

Da SkanderborgLIV kontaktede Aksel Bang, der bor ned til Lillesø i Skanderborg, forklarede han, at han blandt andet undrer sig over, at Skanderborg modtager en pris for træpleje i det samme år, som Smukfest med tilladelse fra kommunen fik lov til at fælde 70 store træer i netop Dyrehaven for at skabe plads til en udvidelse af publikumsområdet foran Bøgescenerne.

- Når kommunen giver en tilladelse til at fælde så mange træer, fordi festivalen gerne vil udvide Bøgescenerne og ikke kan gøre det uden at fælde store, gamle træer, så synes jeg, at der er tale om en forskønnelse, siger Aksel Bang.

Aksel Bang bor selv ved Lillesø i Skanderborg og kan se over til Dyrehaven fra sin bopæl. Foto: Christian Bæk Lindtoft.

SkanderborgLIV har på baggrund af Aksel Bangs undren kontaktet Dansk Træplejeforenings bestyrelsesformand, Lars Schultz-Christensen.

Det var ham, som i efteråret overrakte klima-, plan- og miljøudvalgets formand, Claus Leick (SF), Bytræprisen ved en ceremoni i København.

Men før vi springer videre til Lars Schultz-Christensens forklaring, skal vi lige hædre Aksel Bang - blandt alle de spørgsmål, SkanderborgLIV modtager, har hans spørgsmål udmærket sig særligt for at se et potentielt paradoks mellem kommunens praksis og kommunens prismodtagelse.

Vi belønner hver måned et særligt godt spørgsmål med en eksklusiv SkanderborgLIV-kop. Skal du vinde den næste kop? Så skriv til os, hvad der undrer dig som skanderborgenser, ved at bruge dette link.

Ja, festival betyder noget for skoven

Lars Schultz-Christensen mener ikke, at fældningen af træerne for festivalens skyld og det at modtage Bytræprisen står i modsætning til hinanden.

- Fældningen er jo en engangsforeteelse. Det var også en del af motivationen, at de har fældet de 70 træer, men at de har gjort det på en forvaltningsmæssig korrekt måde. Så det, at man fælder træer, er ikke til hinder for, at man kan få bytræprisen, siger Lars Schultz-Christensen, formand i Dansk Træplejeforening.

De har modtaget Bytræprisen

 • 2022: Skanderborg Kommune for vedholdende at forvalt en aldrende bøgeskov i Dyrehaven på en anerkendelsesværdig metode.
 • 2021: Ingen uddeling
 • 2020: Ingen uddeling
 • 2019: Tre medlemmer af Dansk Træplejeforening for deres mangeårige arbejde med at uddanne træklatrere.
 • 2018: Slots- og Kulturstyrelsen for i mange sammenhænge at have bevist, at de går foran og viser det ypperste inden for forvaltning af træer i de statsejede slotshaver.
 • 2017: Sandra Høj, Red Byens Træer, for en indædt kamp for bevaring af træplantninger i København og for at medvirke til, at Københavns Kommune har fået en træpolitik.
 • 2016: Lyngby-Taarbæk Kommune for etablering og fastholdelse af en karakterskabende allétræplantning på Lyngby Hovedgade.
 • 2015: Søren Holgersen for sit store engagement med formidling af viden omkring bytræer i 30 år.
 • 2014: Niels Hvass for sin pionerindsats for indførsel af moderne træpleje i Skandinavien.
 • 2013: Birgit D. Kristensen, Danmarks Naturfredningsforening, for at redde en 90 år gammel rønneallé mellem Tostrup og Møldrup i Viborg Kommune fra at blive fældet.
 • 2012: Palle Kristoffersen for sin mangeårige forskningsindsats inden for bytræerne på Københavns Universitet.
 • 2011: Københavns Kommune for sit program for plantning af 100.000 træer frem til 2025.
 • 2010: Frederiksberg Kommune for en lokalplanlægning, der omfatter private træer over 25 år.
 • 2009: Karen Attwell for at henlede offentligheden på korrekt beskæring af vejtræer.
Dansk Træplejeforening

Træforvaltningen vender vi lige tilbage til om lidt. Først skal vi lige gøre spørgsmålene om festivalen færdig. For selv om Aksel Bang sådan set mener, at Smukfest skal have lov at være der, er han ikke sikker på, at det er til skovens bedste, at der afholdes en festival hver sommer - som i øvrigt medfører aktiviteter i skoven året rundt.

Lars Schultz-Christensen, bliver skoven ikke medtaget af, at der afholdes en festival midt i den hvert år? Og hvordan stemmer det overens med, at kommunen får en pris for at være dygtig til at passe på træerne?

- Betyder det noget for en skov, at der er en festival hvert år? Ja, selvfølgelig. Den færdsel vil betyde noget for randbeplantningen, altså de træer, der står nærmest festivalaktiviteten. Nu gætter jeg, men jeg vil tro, at de har en lidt kortere levetid, men det er i øvrigt ikke ualmindeligt i et randområde, siger Lars Schultz-Christensen og fortsætter:

- Nu kender jeg ikke skoven indgående, så jeg er ikke den rette at spørge, men træerne i randområdet ville være meget mere medtagede, hvis der var et voldsomt pres som følge af festivalen.

Flytter træer

Så tilbage til forvaltningen af træer, for det er lige præcis den, der er blandt årsagerne til, at Skanderborg Kommune modtog bytræprisen, fortæller Dansk Træplejeforenings formand.

Faktisk er det selve forvaltningen af bytræer, som prisen uddeles for (og ja, Dyrehavens træer regnes for bytræer, selv om menigmand nok ville mene, at de står ude i en skov).

Og her har Skanderborg Kommune altså udmærket sig ved at forvalte træerne godt - særligt i lyset af Smukfest, forklarer Lars Schultz-Christensen.

- Særligt den færdsel, der er i skoven i forbindelse med festivalen, kræver en forvaltning af træerne, som strækker sig ud over den forvaltning, man normalt kan forvente, siger Lars Schultz-Christensen.

- Vi synes virkelig, at Skanderborg Kommunes forvaltning af deres gamle træer har betydet noget. Der er en del af dem, man vil kalde risikotræer, og den har de holdt meget øje med. En gang om året, måske oftere, er de taget ud for at tilse træerne for svamp og potentielle brud på grene, siger han.

Samtidig har kommunen selv opdyrket en metode til at styrke skoven i Dyrehaven, påpeger træplejeformanden.

- Jeg motiverede tildelingen af prisen med, at kommunen genplanter skoven på en alternativ måde, som de selv har fundet på, nemlig ved at flytte unge træer fra skoven ud i bytræskoven, og det er fint lavet. De har også bidraget til forskningen ved at lave nogle forsøg, hvor man trækker i ustabile grene, og der har de involveret Københavns Universitet for at se, om man kan lære noget af det, siger Lars Schultz-Christensen.

Ingen kriterier, ingen indstillinger

SkanderborgLIV-læser Aksel Bang spurgte også til indstillingen til prisen. Han vil gerne vide, både hvem der har indstillet kommunen, og hvordan ordlyden i den indstilling er.

Men Bytræprisen er ikke en af den slags priser, man bliver indstillet til, forklarer bestyrelsesformand Lars Schultz-Christensen.

Og der er heller ikke nogen detaljerede, fastlagte kriterier for at modtage prisen.

Dermed er der ikke tale om en tildelingsproces, hvor man nødvendigvis systematisk forholder sig til et felt af kandidater og vurderer dem på baggrund af præcist definerede kriterier.

Prisuddelingen er snarere et resultat af, at Dansk Træpleje-Forenings bruger sit netværk til at indsamle bud på god træpleje, og derefter træffer bestyrelsen en beslutning.

- Jeg selv er ansat i Københavns Kommune, og jeg spørger mine kollegaer, hvad de ser af gode eksempler rundt omkring i landet, og det kan både være træejere, forvaltninger og enkeltpersoner. Og så er vi så en bestyrelse, der deler prisen ud for god forvaltning. Og det er først og fremmest bestyrelsen, der vælger prismodtageren, siger Lars Schultz-Christensen.