Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

202?. Grafik: Christian Bæk Lindtoft.

8 debatter og to politikeres visioner, du skal holde øje med i 2023

Intet kan give én følelsen af at være på vej mod nye og bedre tider som den lille metaforiske skræven tværs over det hegn, der markerer slutningen af ét år og begyndelsen på et nyt.

Ganske vist giver 2023 ikke mange løfter om, at verden vil forandre sig til det bedre, i hvert fald ikke, hvis man anlægger et internationalt perspektiv.

Heldigvis er det som lokaljournalister her i din andedam mit og Johannes privilegium at tage skyklapperne på, og derfor stiller vi i dette nyhedsbrev skarpt på, hvad vi allerede nu kan sige, at 2023 vil bringe med sig i en skanderborgensisk kontekst.

Og der er nok at tage fat på for dine lokalt valgte byrådsmedlemmer. Børn og unge, udvikling af kommunens turisme, ny kulturpolitik, ny erhvervspolitik, store ambitioner på klimaområdet, der skal løftes.

Men en ting er forpligtelserne, målsætningerne og alle de ting, der ligger mere eller mindre fast som bundne opgaver. Noget andet er de politiske drømme og håb.

Derfor spørger vi i dette og et af de kommende nyhedsbreve de byrådspolitikere, der sidder for bordenden i de politiske udvalg, hvordan deres 2023-ambitioner lyder. Hvordan vil de forandre livet i Skanderborg Kommune det kommende år?

I dag begynder vi med Trine Frengler (S), formand for Børne- og Ungeudvalget, og Tage Nielsen (RV), der har taktstokken i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Frengler fremhæver særligt tre politiske dagsordener, der kommer til at dominere 2023 set fra hendes stol - og du gætter ikke helt forkert, hvis du sidder med en formodning om, at det stigende børnetal og institutionernes kapacitet er blandt dem. Men så er der også en anden udfordring, og den udmærker sig i særlig grad ved ikke at være sådan lige til at finde en snuptagsløsning på.

For Tage Nielsens vedkommende kommer 2023 i særlig grad til at stå i frivillighedens tegn, for som han læser landkortet, har foreningerne i kommunen faktisk ganske vanskeligt ved at skaffe frivillige kræfter nok - derfor spørger han sig selv, hvordan den udfordring skal løses?

Ambitionen om at få den løst tager han med sig ind i arbejdet med en helt ny kultur-, fritids- og idrætspolitik, som skal formes og formuleres i 2023, og som skal erstatte den nuværende fra 2016, som han selv karakteriserer som et stykke papir, der bærer præg af mest at være “mest fine ord uden så meget handling”.

Og så giver vi dig et overblik over den lokalpolitiske kalender, så du allerede nu kan sætte kryds ved de debatter, du vil følge og engagere dig i, efterhånden som året skrider frem.

Som altid efterspørger vi selvfølgelig input fra dig og alle vores andre læsere - så når du læser vores interviews med udvalgsformændene og løber ned over listen over store politiske debatter og sager, der rammer kommunen i 2023, må du meget gerne give lyd fra dig, hvis du mener, der er noget, vi i særlig grad skal være opmærksomme på. Måske oven i købet noget, der slet ikke er på listen.

Rigtig god læselyst!

Husk vores korte nyhedsoverblik i bunden af nyhedsbrevet, før du smutter videre ud i 2023:

💧🎸 Nyt fund af forurening med PFAS, danske superstjerner på Smukfest, og så vender sygemeldt byrådsmedlem tilbage.

Vil du have dybdegående og kritisk lokaljournalistik om væsentlige temaer, der har indflydelse på din hverdag? Meld dig ind i SkanderborgLIVs læserkorps for 39 kr. om måneden og få adgang til alle vores artikler ved at klikke her. Vi håber at få dig med på holdet af engagerede læsere, der kerer sig om de debatter, der har betydning for livet i kommunen.

Billede af Christian Bæk Lindtoft
Billede af skribentens underskrift Christian Bæk Lindtoft Journalist
Trine Frengler (S) er formand for børne- og ungeudvalget i Skanderborg Kommune, og giver sit bud på hvordan 2023 kommer til at se ud for området. Foto: Johanne Jedig Wejse

Hvad kommer 2023 til at rumme for børn og unge i Skanderborg?

Formand for børne- og ungeudvalget Trine Frengler (S) fremhæver tre emner, der får betydning i 2023 for hendes udvalgsområde.

Det første er at få anlagt nye børnehaver og skoler, der kan følge med i udviklingen i børnetallet og dermed sikre kapaciteten. Konkret bliver det blandt andet søsat i Ry, Stilling og Stjær.

Det andet er at finde tiltag til at hjælpe på den mistrivsel, der rapporteres blandt unge — en tendens Skanderborg ikke er alene med, og hvor de åbenlyse løsninger glimrer ved deres fravær.

Det tredje er at rumme visionerne for området i en ny børne- og ungepolitik, der får en aktiv betydning — ikke en, der står og samler støv et sted.

Derudover er den helt store bekymring at få rekrutteret nok kvalificeret personale til at kunne implementere minimumsnormeringerne.

Tre arbejdsområder kommer især til at fylde for formanden for børne- og ungeudvalget i 2023, mens særligt én bekymring spøger.

Det er et af de helt store områder i Skanderborg Kommune. En stor tilflytning, der især består af børnefamilier, har medført stigende børnetal, og det mærkes i mange af de kommunale institutioner, der har med børn at gøre.

Derfor har der været fart på de seneste år. Og det ser på ingen måde ud til at bremse i 2023.

For at finde hoved og hale i området har vi på SkanderborgLIV talt med formanden for børne- og ungeudvalget, Trine Frengler (S), om det kommende år. Om hvad hun ser frem til, og hvad der får hendes pande til at rynkes i bekymring.

- Jeg har jo faktisk frygteligt meget, jeg ser frem til i det kommende år, indleder Trine Frengler.

Hun fremhæver tre områder, hun ser frem til at beskæftige sig med i udvalgets arbejde: At få lavet en ny børne- og ungepolitik, at få anlagt nye børnehaver og skoler til at følge med udviklingen i børnetallet, og at finde tiltag til at hjælpe unges mistrivsel.

Derudover er den helt store bekymring at få rekrutteret nok kvalificeret personale til at kunne implementere minimumsnormeringerne.

Vi skal se rigtig meget på vores arbejdsmiljø, så rygtet kan gå om, at Skanderborg Kommune er et godt sted at være.

Trine Frengler (S), formand for børne- og ungeudvalget i Skanderborg Kommune

Det vender vi imidlertid tilbage til. For på de seneste byrådsmøder er blandt andet nye daginstitutioner i Stilling og Stjær, flytning af Veng børnehus samt ny skole og daginstitution i Ry blevet vedtaget.

- Det bliver et stort arbejde at få anlagt både børnehaver og skoler. Et spændende og meget meningsfuldt arbejde, så vi kan sikre kapaciteten, hvor der er mest brug for den rundt i kommunen, siger Trine Frengler.

Hun ser meget frem til arbejdet, som hun forudser vil tage både bevågenhed og politisk tid, foruden administrationens arbejde. Her bliver tid et nøgleord, som hun også spår vil være den største udfordring.

- Det vigtige er, at det bliver sikret rettidigt. Men vi skal også sørge for dialogen i de områder, hvor vi skal bygge nyt, understreger Trine Frengler, og fortsætter:

- Vi har gang i rigtig rigtig mange anlægsopgaver, og presser vores administration til det yderste for at kunne nå i mål indenfor de tidsfrister, der er sat.

Uenighed om ny daginstitution i Stilling

Så sent som kort før jul blev den nye daginstitution i Stilling vedtaget i byrådet, på trods af protester fra især Stilling IF, der er utilfredse med, at den nye daginstitution kommer til at ligge på klubbens 11-mands bane.

I diskussionen om daginstitutionens placering fremhævede Trine Frengler tidsmanglen og det pres, der er på børneområdet i Stilling.

- Allerede i dag er der pres på i Stilling, og om to år ser det væsentligt værre ud. Der er ikke brug for vægelsindede politikere, der bøjer som siv i vinden, når noget bliver for svært, lyder Trine Frenglers forsvar for beslutningen.

Den har imidlertid mødt kritik fra blå blok i byrådet, der forsøgte sig med et ændringsforslag om at undersøge en placering på en anden af kommunens grunde. Dels på grund af utilfredsheden fra Stilling IF, dels på grund af støj fra vejen nær daginstitutionen.

Et snævert flertal på 14 endte dog med at vedtage placeringen af daginstitutionen ved Stilling IF. 12 stemte imod.

Kan minimumsnormeringer nås?

Netop sikringen af kapaciteten taler ind i Trine Frenglers største bekymring for 2023. For om lidt mindre end et år – fra den 1. januar 2024 – træder kravet om minimumsnormeringer i kraft.

Det betyder, at der skal være minimum ét pædagogisk personale til tre børn i vuggestuer og minimum ét pædagogisk personale til seks børn i børnehaver.

- Det bliver hårdt at få implementeret. Allermest i forhold til at få rekrutteret kvalificeret personale til vores institutioner. Når vi både skal leve op til minimumsnormeringerne, samtidig med at vi vækster så meget som vi gør, så skal vi bruge rigtig, rigtig mange kvalificerede medarbejdere. Der er vi i kamp med alle landets kommuner om at tiltrække arbejdskraft, så det bliver svært, siger Trine Frengler.

Politiske nytårsforsæt for året, der kommer

Hvad skal der ske med og i Skanderborg Kommune i året 2023?

Det spørgsmål stiller vi til de politikere, der sidder på udvalgsposterne og dermed må siges at have en stor indflydelse på, hvilke emner der kommer til at fylde i hele kommunen det næste år.

Vi fremhæver de største arbejdsområder og spørger ind til politiske visioner og bekymringer.

Hun fortæller, at de derfor både ser på, hvordan de kan fastholde eksisterende medarbejdere, samt hvordan de kan tiltrække nye medarbejdere. Med tryk på, at de nye medarbejdere skal være kvalificerede.

- Vi skal se rigtig meget på vores arbejdsmiljø, så rygtet kan gå om, at Skanderborg Kommune er et godt sted at være. Så skal de medarbejdere, der er på deltid og kunne ønske sig fuldtid selvfølgelig have lov til det. Og vi skal kigge ind i elevpladser, både for SOSU og pædagogiske assistenter. Så der er flere håndtag at trække i – men ingen kvik-fix, siger Trine Frengler, og understreger, at det især bliver svært, fordi det ikke bare er en udfordring i Skanderborg, men også i hele landet.

Det bringer os videre til næste punkt, der også optager alle landets kommuner for tiden, og som Trine Frengler derfor også fremhæver for Skanderborg: Unges mistrivsel.

- Vi kommer til at arbejde med, hvordan vi kan lave nogle tiltag til hjælpe de unge, der mistrives, men også tiltag, der kan være med til at undgå, at unge kommer i mistrivsel. I den dagsorden, men også i det hele taget, ønsker jeg at få sat fokus på vores fritidstilbud. Jeg er sikker på, at det vores fritidspædagogik og dygtige pædagoger kan, vil være et stort bidrag i kampen mod unges mistrivsel, siger Trine Frengler.

Ny politik på et A4-ark

Hun håber derfor at kunne indgå i både kommunale og nationale forsøg på at dykke ned i, hvad der overhovedet forårsager unges mistrivsel, og hvordan det løses.

Har I mulighed for at prioritere midler til det?

- Det kommer an på, hvad vi kan identificere at der skal arbejdes med. Der står ikke nogle puljer af frie midler klar, men hvis vi identificerer et specifikt område, der skal arbejdes med, så kan vi tage det med til næste budget, siger Trine Frengler.

- Det bliver vildt spændende at komme i gang med arbejdet med en ny børne- og ungepolitik, siger Trine Frengler. Foto: Johanne Jedig Wejse

I den tråd fremhæver hun nogle af de tiltag, kommunen allerede har sat i søen, som fokus på fravær og fald i ordblindhed. Hun håber, at resultaterne af de tiltag snart vil kunne ses.

Alle de arbejdsområder og punkter skal efter planen passe ind i, at Trine Frengler og børne- og ungeudvalget skal udvikle en ny børne- og ungepolitik for deres område op til 18 år.

- Det kommer vi til at bruge rigtig meget tid, energi og krudt på. Der er ingen tvivl om, at det bliver rigtig spændende at få lavet en politik, der både er tidssvarende og får udstukket en retning, der er ret håndgribelig for, hvad vi skal med vores område, fortæller Trine Frengler.

Hendes håb er, at det bliver en politik der bliver alment kendt rundt omkring på hele området – fra gul stue til dagplejen, PPR og over på kontoret i børnetandplejen. Arbejdet er ikke gået helt i gang endnu, men allerede nu arbejder udvalget ud fra en vision om en politik, der både går ned i detaljen, men samtidig kan rummes på et A4-ark.

- Det skal være en politik, alle kan se sig som en del af, og som kan få liv alle steder. Som man let kan danne sig et overblik over, og som kan bruges til noget i hverdagen.

Hvorfor er det vigtigt at bruge tid på en ny børne- og ungepolitik?

- Vi skal have en tidssvarende politik, ikke en, der står og samler støv et sted. Den skal være en aktiv del af hele området, og det vil vi forsøge, siger Trine Frengler.

Generelt er Trine Frenglers nytårsforsæt for børne- og ungeområdet i 2023 at være en mere aktiv del af området. Konkret kunne det eksempelvis være at planlægge flere udvalgsmøder, der ikke finder sted på Fælleden, men ude på selve området.

- Vi vil gerne tage rundt og opleve og på den måde inddrage flere af de steder, vi træffer beslutninger om, siger Trine Frengler om børne- og ungeudvalget i det kommende år.

- En fantastisk natur er Guds gave til Skanderborg Kommune - og det synes jeg godt vi kunne udnytte lidt bedre, siger Tage Nielsen (RV), formand for kultur-, fritids- og idrætsudvalget om et af sine nytårsforsæt for 2023. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Nøglebrikker, udeliv og en politik, der ikke dikterer: Her er visionerne for kultur, fritid og idræt i 2023

Tage Nielsen, formand for kultur-, fritids- og idrætsudvalget og medlem af byrådet for Radikale Venstre, mener stadig det er meningen, at kommunens politik ikke skal diktere alt på området.

I stedet ønsker han at fremhæve frivilligheden i kommunen.

Den skal styrkes, fordi de mange frivillige har en finger med i spillet i så mange af de kommende projekter for 2023.

Frivilligheden kan måske også afhjælpe hans helt store bekymring for det kommende år: Kommunens økonomi. Frivillige gør nemlig, at kommunen får meget for pengene, mener Tage Nielsen.

Men økonomien på kultur-, fritids- og idrætsområdet skal også rettes mod andre initiativer. En bedre udnyttelse af udelivet og nøglebrikker, der giver adgang til hallerne på alle døgnets tidspunkter, håber Tage Nielsen.

- De faciliteter, vi har i kommunen, de er borgernes. Så skal man også have lov til at bruge dem så meget som overhovedet muligt, så flest muligt får glæde og gavn af det, understreger formanden for kultur-, fritids- og idrætsudvalget.

At styrke de frivillige kræfter og få økonomien til at hænge sammen er nogle af formanden for kultur-, fritids- og idrætsudvalgets nytårsforsæt.

Fra svømmehaller til Smukfest, over skakklub til museer.

Ja, kultur-, fritids- og idrætsområdet spænder bredt, og nyder et stort engagement.

Vi har derfor på SkanderborgLIV talt med formanden for kultur-, fritids- og idrætsudvalget, Tage Nielsen (RV), om det kommende år. Hvilke tanker, drømme og bekymringer han har for sit område.

Og for Tage Nielsen er der ikke meget tvivl: Det helt store ord for 2023 er frivillighed. Frivillige drivkræfter står bag mange af de projekter, som han glæder sig til at følge etableringen og udviklingen af i det kommende år; eksempelvis det nye Trailcenter og Gnisten i Ry.

- Foreningslivet gør en virkelig stor forskel for virkelig mange mennesker i vores kommune – og hvis vi ikke havde frivillige i det, så var vi ilde stedt. Det frivillige engagement er simpelthen uvurderligt, og det giver så meget, når vi snakker om at trives som mennesker, siger Tage Nielsen.

Derfor ser han det som en af kerneopgaverne for kultur- fritids- og idrætsudvalget i 2023 at bidrage til udvikle foreningslivet og det frivillighedsmiljø, han oplever i kommunen.

- Det ser jeg frem til at udbygge og understøtte. Det er ikke sikkert, at det behøver at være økonomisk, det kan også være inspiration og støtte til at videreudvikle deres foreninger, understreger Tage Nielsen.

Politiske nytårsforsæt for året, der kommer

Hvad skal der ske med og i Skanderborg Kommune i året 2023?

Det spørgsmål stiller vi til de politikere, der sidder på udvalgsposterne og dermed må siges at have en stor indflydelse på, hvilke emner der kommer til at fylde i hele kommunen det næste år.

Vi fremhæver de største arbejdsområder og spørger ind til politiske visioner og bekymringer.

I hans øjne er det særligt vigtigt, fordi han hører flere steder fra, at foreningslivet kan have svært ved at skaffe frivillige nok til at løfte opgaven.

- Hvordan får vi sikret, at der er frivillige nok til at påtage sig opgaven for fællesskabet? Det kommer vi til at arbejde hårdt videre med for at gøre bedre, og understøtte det på en måde, så det giver mening ude i foreningslivet. For det bekymrer mig, om det lykkes foreningerne at få nok frivillige til at arbejde for de ting, de gerne vil sætte i værk for deres befolkninger rundt omkring, siger Tage Nielsen.

Kommunen skal ikke diktere

Det er blandt andet noget af det, han håber på at kunne adressere i den nye kultur-, fritids- og idrætspolitik, som udvalget har sat i søen for 2023. Den skal erstatte den eksisterende fra 2016, der dels har mødt kritik for at glemme idrætsområdet, dels for at være “mest fine ord uden så meget handling”.

Det sidstnævnte kritikpunkt er imidlertid ikke umiddelbart noget, Tage Nielsen vil gøre en stor dyd ud af at ændre. I hans øjne er det ikke kommunens rolle at micro-manage kultur-, fritids- og idrætslivet.

- Det var jo faktisk også idéen med den gamle politik – at man ikke fra kommunens side skulle diktere, hvad de skulle, det skulle de selv udlede af det, vi har lavet, og på den måde finde deres egen vej i det, siger Tage Nielsen.

Men risikerer I og den nye politik så ikke at blive for passive i området?

- Det er selvfølgelig en tanke, man kan få. Men vi har jo også hele tiden dialog med folk og kan eksempelvis i forbindelse med de årlige budgetter lave nogle forandringsforslag. De gælder jo så mest for vores kulturinstitutioner, altså kulturskolen, museet, bibliotekerne.

Kan I så ikke blive for passive på andre områder? Ikke komme med egne idéer og visioner, men afhænge af at gode initiativer skal komme udefra?

- Jo, altså vi skal jo ikke bare sidde og vente på, at der kommer nogen og fortæller os, hvad de synes er bedst, vi skal også selv tage noget initiativ. Men jeg har det også sådan, at dem, der får opgaven, skal kunne se sig selv i det. Nogle gange ser man politikere, der beslutter nogle ting, og beder andre om at gøre det, og det gør de selvfølgelig, men ikke med hjertet, for de brænder ikke for det. Jeg synes det er vigtigt, at dem der arbejder indenfor området og de frivillige brænder for det, siger Tage Nielsen.

Den sociale kapital her i kommunen er høj, fordi der er så mange, der bidrager,

Tage Nielsen (RV), formand for kultur-, fritids- og idrætsudvalget i Skanderborg Kommune

Han fremhæver en klar vision for kultur-, fritids- og idrætsområdet: At området skal være repræsenteret alle steder i kommunen, ikke kun i Skanderborg By. Det er et krav, der stilles til flere af de initiativer, der modtager kommunale tilskud.

Ikke flere penge, men penge der udnyttes

Tage Nielsen understreger imidlertid, at kultur-, fritids- og idrætsudvalget ikke traditionelt deler penge ud, men i stedet har vedtaget principper for, hvordan de midler, der står i forskellige puljer, kan anvendes og til hvad. Herefter er der andre, der konkret bestemmer, hvem der skal have pengene.

Det leder os til hans helt store bekymring for 2023: Penge og kommunens økonomi.

- Jeg synes jo, at kommunernes økonomi er lagt i stramme rammer, og det kommende budget kan godt blive en kæmpe udfordring. For vi har sådan en vækst i den her kommune, og det kræver nogle kæmpe investeringer at imødekomme. Der skal udbygges, når kommunen vokser – ikke kun børnehaver og skoler, men også alt andet, inklusiv fritids- og idrætsområdet, siger Tage Nielsen.

De bekymringer spiller dårligt sammen med Tage Nielsens ambition om, at kommunen skal bruge en større del af budgettet på kultur. En ambition, der er bakket op af en løs aftale i byrådet – understøttet af, at Skanderborg Kommune ligger i bunden i forhold til kommunale kulturmidler pr. borger.

Tage Nielsen har en drøm om, at alle med en simpel nøglebrik kan få adgang til hallerne i Skanderborg Kommune. Foto: Christian Bæk Lindtoft.

Men da den ambition umiddelbart ikke ser ud til at kunne indfries i 2023, ønsker Tage Nielsen i stedet at udnytte de allerede brugte midler på bedst mulig måde.

- Allerede er det jo fantastisk, hvad vi får for de penge. Den sociale kapital her i kommunen er høj, fordi der er så mange, der bidrager. Så er der nogle ting, man kan gøre. Vi kunne jo også prøve at satse mere på udendørsliv. Vi har en fantastisk natur her i kommunen, og det synes jeg vi skulle udnytte noget mere, siger Tage Nielsen og fortsætter:

- På idrætsområdet har vi også hørt, at det ikke er muligt at få tid i haller og sale, og der vil jeg gerne vide, om vi kan udnytte lokalerne bedre. Jeg har en drøm om, at man til vores haller kunne lave en brik, der kan bruges til at give adgang – når som helst. Lidt ligesom man gør på flere biblioteker. Det kunne være fantastisk, siger Tage Nielsen.

I tråd med udnyttelse af lokalerne mener Tage Nielsen også, at foreningslivet i større grad skal have mulighed for at gøre brug af flere af kommunens lokaler. Det gælder også skoler, børnehaver og haller.

- Nogle steder er det meget svært at få lov til at bruge skolens lokaler, og det forestiller jeg mig, at vi skal arbejde videre med. En skole skal jo på en eller anden måde være i pagt med sit lokalområde, siger han.

Det taler alt sammen ind i en vigtig hovedpointe fra Tage Nielsen, som vi slutter dette interview af med:

- De faciliteter, vi har i kommunen, de er borgernes. Så skal man også have lov til at bruge dem så meget som overhovedet muligt, så flest muligt får glæde og gavn af det.

Vi gennemgår de centrale tematikker på de store politikområder, som kommer til at fylde i 2023. Grafik: Christian Bæk Lindtoft.

Se listen: Disse dagsordener og debatter kommer til at præge 2023 i skanderborgensisk lokalpolitik

Ny kulturpolitik, stort arbejde med at løfte klimaambitioner, rekruttering og fastholdelse af flere hænder til velfærd i børnehøjde og udvikling og forskønnelse af byer. 2023 bliver et år, hvor flere store dagsordener kommer til at stjæle opmærksomheden i den lokalpolitiske debat. Vi bringer en liste over de væsentligste her.

Hvilke debatter på hvilke politiske områder kommer til at fylde i år? Vi gennemgår her de mest centrale elementer i det politiske årshjul, så du har overblik over de brede linjer i det lokalpolitiske 2023.

Fremtidens bibliotek og nye bud på et moderne idrætsliv

Kultur. Grafik: Christian Bæk Lindtoft

Det har allerede været i gang i et stykke tid, men i 2023 skal arbejdet med en spritny version af byrådets kultur-, fritids- og idrætspolitik blive til virkelighed.

Endnu er der ikke noget konkret ude om specifikke initiativer, som den nye politik vil bringe med sig, men i det politiske arbejde er der selv sagt fokus kommunens engagement i alle tre politikområder, men noget af det, der blandt andet bliver kigget på, er løsninger for fremtidens idrætsliv.

Som SkanderborgLIV i efteråret 2022 beskrev, barsler kommunen med en omsiggribende analyse af, hvordan idrætsfaciliteterne rundt omkring i kommunen bliver anvendt, blandt andet, fordi man vil undersøge, om de kan udnyttes bedre.

Med andre ord er der en tro på, at der kan være et uforløst potentiale at udnytte, selv om flere og flere gerne vil dyrke foreningsidræt, og befolkningen samtidig vokser.

Noget af det, der bliver kigget på, er, om fremtidens idrætstilbud i videre udstrækning kan udnytte noget af den meget natur, kommunen råder over, f.eks. ved at etablere flere mountainbikespor eller vandreruter.

På kulturområdet skal der i 2023 også tages en debat om fremtidens biblioteker. I efteråret besluttede byrådet at spare penge på bibliotekerne over de kommende år - først 350.000 kr. i 2023, så 250.000 i 2024 og 250.000 igen i 2025.

Det kommer til at kickstarte en debat om, hvordan bibliotekerne i fremtiden kan imødekomme borgernes ønsker og udvikle sig i lyset af et mindre finansieringsgrundlag.

Penge trukket hjem til turismeindsats

Turisme. Grafik: Christian Bæk Lindtoft

Også turismen i kommunen vil blive taget under behandling af politikerne i år.

En beslutning om at hente i omegnen af 700.000 kr. hjem fra VisitAarhus, som hidtil har varetaget en stor del af opgaven med at sikre kommunen evnen til at tiltrække turister, betyder, at man nu står med en pose penge, som skal ud at arbejde på en ny måde.

Spørgsmålet er blot, hvordan de penge skal bruges? Som første led i at svare på det spørgsmål, går kommunen i dialog med aktørerne i turismesektoren, og senere vil der blive truffet beslutning om, hvordan pengene skal fordeles.

Bremset udvikling og strategisk køb af jord

Udvikling. Grafik: Christian Bæk Lindtoft.

Lige nu er bremsen for den temmelig voldsomme udvikling, kommunen har været inde i, hakket i bund. Det betyder blandt andet, at kommunen ikke går offensivt ud i forsøg på at trække nye borgere ind over kommunegrænsen.

Som led i det er kommunen begyndt at praktisere det, den kalder for strategiske jordopkøb.

Et redskab, der af kommunen benyttes til at sikre sig jord på strategisk udvalgte steder, så byrådet og administrationen har bedre muligheder for at dosere udviklingen ved at kunne beslutte om en given landsby f.eks. skal have nye udstykninger om fem, 10 eller 20 år.

I løbet af 2023 kommer kommunen og byrådet til at granske en række lokalområder med henblik på at vurdere, om der er områder, der er i stand til at vokse mere, end de har gjort hidtil.

Her vil spørgsmål om f.eks. skole- og dagtilbudskapacitet spille en rolle - kan byen vokse, uden at det samtidig kræver en udvidelse af skolen? Eller er der omvendt grobund for en skoleudvidelse?

Nyt center for frivillighed og fællesskab

Fællesskab og frivillighed. Grafik: Christian Bæk Lindtoft.

Det er lige nu ambitionen, at et nyt såkaldt Center for Fællesskab og Frivillighed i Sølunds Pavillon 5 kan få sine første logerende hen mod slutningen af 2023.

Tanken er, at der skal skabes et nyt center, hvor frivillige, aftenskoler, foreninger og lignende kan lave et hus, hvor fundamentet er frivillighed og fællesskab, og det er en plan, der har været undervejs i adskillige år.

Men på det sidste byrådsmøde i 2022 blev der truffet en beslutning, som betyder, at det konkrete arbejde med centeret kan gå i gang i 2023.

Store klimamål og placering af vindmøller og solceller

Klima. Grafik: Christian Bæk Lindtoft.

Når det gælder klimaområdet, kan 2023 gå hen at blive et ret skelsættende år. Ikke kun for embedsmænd og byrådspolitikere, men også for dig og din nabo. Dermed ikke sagt, at der kommer til at ske indgribende forandringer i dit liv i år, men når vi når frem til sommerferien, skal kommunen have godkendt en handlingsplan, som over de kommende år unægteligt vil få betydning for den måde, kommunen og livet i den er indrettet på.

DK2020-samarbejdet, som går på tværs af kommunerne, betyder nemlig, at Skanderborg Kommune senest den 15. juni i år skal sende en vedtagen klimahandlingsplan ind til C40, som er en sammenslutning af byer verden over, der arbejder med klimamålsætninger, og den plan skal dokumentere, hvordan Skanderborg Kommune inden 2030 når i mål med en 70 pct. reduktion af de lokale udledninger, og hvordan kommunen frem mod 2050 når i mål med decideret klimaneutralitet, altså 100 pct. reduktion af udledningen sammenlignet med udledningen i 1990.

Planen kommer til at gribe ind i adskillige områder, men blandt andet kommer den konkret til at forholde sig til, hvordan og hvor meget landbrugsjord, der kan udtages til reduktion af udledningerne, ligesom vedvarende energi, biodiversitet og drikkevandsbeskyttelse vil blive berørt af planen.

Kort før jul blev der imidlertid smidt lidt af en joker på bordet i spillet om klimaneutralitet. Den nye regering har nemlig varslet, at ambitionerne kan blive pumpet yderligere i vejret.

I sit regeringsgrundlag skrev SVM-regeringen kort før jul, at den vil “fremrykke målet om klimaneutralitet til 2045”, ligesom den agter at udskifte målet om 100 pct. reduktion i 2050 med et mål om 110 pct. reduktion i forhold til 1990.

“Regeringen vil foreslå et ambitiøst reduktionsmål for 2035 samt vurdere, om reduktionsmålet i 2030 skal opjusteres yderligere”, lyder det samtidig i regeringsgrundlaget.

Derfor befinder Skanderborg Kommune - og alle landets øvrige kommuner - sig lige nu i en situation, hvor klimamålsætningerne kan blive justeret. Ikke nødvendigvis allerede i 2023, men det betyder, at kommunerne reelt ikke ved, hvor travlt de har.

Særligt målsætningen om 70 pct. reduktion i 2030 kommer dog under alle omstændigheder til at fylde meget i år. For som led i den har kommunen en ambition om, at den om syv år skal være selvforsynende med vedvarende energi på hele kommunens geografiske område. Allerede i efteråret vedtog byrådet derfor, at der skal etableres en ny praksis for at få placeret den store mængde vindmøller og solcelleanlæg, der skal til for at indfri målsætningen.

Skal målet nås, skal der etableres vedvarende energianlæg, der kan levere en mængde grøn strøm, der svarer til 43 vindmøller eller 700 hektar solceller, svarende til ca. 980 fodboldbaner.

Konkret betyder det, som SkanderborgLIV tidligere har beskrevet, at feltet af lokationer skal snævres ind, så man undgår lange og betændte debatter om områder, hvor placeringen alligevel ikke kan lade sig gøre. Ved at afskrive en stor del af kommunens areal, er det meningen, at man skal kunne tage en langt mere kvalificeret debat om placering af vindmøller og solceller.

Er man modstander af vindmøller eller solceller eller begge dele, enten af æstetiske eller ideologiske årsager, er det selvfølgelige ikke verdens sjoveste nyhed at blive udpeget som et område, der er blandt dem, hvor anlæggene skal placeres. I den proces er byrådet derfor meget optagede af at skabe fordele for dem, der måtte blive nabo til anlæggene. Det kan f.eks. være ved at give de lokale borgere andel i gevinsterne fra vindmøller og solceller, og der kigges konkret på forskellige modeller for at købe ejerandele eller eksempelvis etablere lokale fonde, der kan uddele penge fra det overskud, som anlæggene forventes at generere.

Smukkere byrum og en afgørelse for Adelgade

Byrum. Grafik: Christian Bæk Lindtoft.

Som noget helt nyt kan 2023 også blive året, hvor kommunen og byrådet skaber et øget fokus på byrummenes udseende. Sager om f.eks. hæve-sænke-pullerter i Adelgade er ikke altid faldet i lige god jord hos dem, der bruger byrummet meget, og derfor er der blandt både politikere og embedsfolk en erkendelse af, at byrummenes udseende er noget, der kunne få en mere central placering i det politiske arbejde.

Det nye består i, at der muligvis kan blive formuleret en decideret arkitekturpolitik. Med en sådan i hånden vil kommunen og byrådsmedlemmerne på et langt mere kvalificeret grundlag end nu kunne stille krav til de udviklere, der samarbejder med kommunen om at forandre bymiljøerne rundt omkring i kommunen.

Netop byrum kommer til at fylde rigtig meget på den politiske dagsorden, når byrådet i løbet af 2023 skal træffe en beslutning om, hvad der skal ske med den sydlige del af Adelgade. Lige nu er feltet snævret ind til to overordnede muligheder, når man taler om selve trafikafviklingen: Enten skal biltrafikken ensrettes mod syd, eller også skal den ensrettes mod nord.

Men intet er endnu afgjort, og selve debatten om, hvordan byrummet skal forandres i forbindelse med en eventuel ensretning af biltrafikken, har slet ikke fået luft under vingerne endnu.

Ryger jobcenteret?

Arbejdsmarked. Grafik: Christian Bæk Lindtoft.

Arbejdsmarkedsområdet er nok det politikområde, der på det mest konkrete niveau allerede nu påvirkes af, at Danmark har fået en ny regering.

SVM-regeringen har, som mange vil vide, meldt ud, at den vil afskaffe jobcentrene, som vi kender dem i dag. Indtil videre har kommunen ikke forfærdeligt meget at forholde sig til, og spørgsmålet er, i hvilken udstrækning der vil blive tale om, at beskæftigelsesindsatsen skifter navn, og i hvilken udstrækning indsatsen skal gentænkes.

Med afskaffelsen af jobcentrene i sin nuværende form forestiller regeringen sig, at der kan spares i omegnen af 3 mia. kr., så der vil under alle omstændigheder skulle ske forandringer og besparelser på området. 

Skanderborg Kommune er allerede i gang med at finde besparelser, fordi kommunernes beskæftigelsesindsats blev anvendt som grundlag for at finansiere retten til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, populært kaldet Arne-pensionen.

Det har betydet, at der i kommunen bliver et skærpet fokus på at lave virksomhedsnære indsatser, som i højere grad end tidligere skal skabe kontakt mellem borgere og virksomheder.

Skanderborg Kommune udmærker sig imidlertid ved at have ret lave ledighedstal, og den logiske konsekvens af det er, at de tilbageværende ledige er nogle af dem, der har og har haft vanskeligst ved at finde et job. 

Derfor vil kommunen i år arbejde endnu mere på at flytte sin indsats ud til mødet mellem arbejdsgiver og potentiel arbejdstager, så sagsbehandlerne kan hjælpe virksomhederne med at se potentialet i de mennesker, der søger et job i regi af jobcenteret.

2023 bliver også det første år af to, hvor jobcentrene skal levere en millionbesparelse, som blev vedtaget på budgettet for 2023-2026.

I alt skal 13,5 mio. kr. findes fordelt på 2023 og 2024.

En besparelse i den størrelsesorden betyder, at man både vil komme til at sætte spørgsmålstegn ved mængden af hænder, der er med til at løfte beskæftigelsesindsatsen, og her vil der både blive set på klassisk sagsbehandling og på brugen af eksterne samarbejdspartnere, der blandt andet bidrager med kurser og undervisning til de ledige i kommunen.

Flere hænder og et skærpet fokus på at løse unges mistrivsel

Børn og unge. Grafik: Christian Bæk Lindtoft

Same procedure as last year? Mere eller mindre, og så alligevel ikke helt.

På lange stræk er udfordringerne på børne- og ungeområdet (med vægt på børne-) de samme, som de var i 2022 og i 2021 før det.

Der er kommer flere børn i kommunen i disse år, og også i 2023 kommer vi til at se en kommune og et byråd, der arbejder for at få alle de børn (og de kommende) passet. Tilmed bliver 2023 også året, hvor kommunen skal nå i mål med minimumsnormeringerne, der skal være på plads senest den 1. januar 2024.

Væksten i børnetallet og det faktum, at der skal være flere voksne i institutionerne pr. barn om et år, betyder, at børneområdet i år vil blive præget af en markant indsats for at rekruttere medarbejdere, samt blive dygtigere til at fastholde dem, man så får rekrutteret.

Som en del af det arbejde kommer byrådet og embedsfolkene på Fælleden til at forholde sig til, hvordan de gør de kommunale velfærdsarbejdspladser mest muligt attraktive for pædagoger, pædagogmedhjælpere og lærere, og der skal i den forbindelse konkret arbejdes med at skabe fleksible arbejdsformer i velfærdsstillingerne.

De fleste af os, der i mange år har arbejdet bag en computer, vænnede sig under coronanedlukningerne til det fleksible arbejde i skikkelse af hjemmearbejdsdage, digitale møder og fjernarbejde.

En fleksibilitet, der for manges vedkommende er hængt ved sidenhen - men hvordan skaber man fleksibilitet i stillinger, hvor man har med andre mennesker at gøre, og hvor ens fysiske tilstedeværelse ofte er afgørende?

Det er den slags spørgsmål udvalgspolitikerne og embedsmændene på børneområdet kommer til at stille sig selv i 2023.

De flere hænder til børneområdet skal også findes ved at reducere antallet af deltidsansatte, så man børnehaver, vuggestuer og skoler får flere timer ud af de medarbejdere, man allerede har papir på.

Til sidst - og det er måske her, 2023 på børne- og ungeområdet adskiller sig mest fra de foregående år - vil byrådet og administrationen i år komme til at stille skarpt på den store, nationale udfordring med unges mistrivsel, som også er repræsenteret blandt Skanderborg Kommunes unge.

Ca. en femtedel oplever i større eller mindre grad at være i mistrivsel, og da byrådet vedtog budgettet i oktober 2022, bad de samtidig administrationen om at lave en analyse, der skal give bud på, hvordan man kan forbedre trivslen blandt de unge.

Den analyse vil både komme til at forholde sig til forebyggelse og håndtering af de unge, der allerede er i mistrivsel.

Der er fundet PFAS i to vandområder i Skanderborg Kommune. Arkivfoto: Skanderborg Kommune

Forurenet kilde, sygemeldt byrod tilbage på pinden — og så har vi svaret på en undrende læsers spørgsmål om støj

Velkommen til dit korte nyhedsoverblik fra SkanderborgLIV.

Yderligere fund af forurening med PFAS

Helligkilden kaldes også Jernkilden. Nu er der imidlertid ikke kun et højt jernniveau at finde i vandet - der er også for høje værdier af PFAS. Arkivfoto: Vestermølle

OBS: Efter publikation er vi blevet gjort opmærksom på, at en laboratoriefejl skyldtes denne udmelding. Der er dermed ikke påvist PFAS i Helligkilden alligevel. Læs mere her.

Analyser af vandet i Helligkilden ved Vestermølle viser, at niveauet af PFAS er 10 gange højere end det tilladte.

Det oplyser Skanderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Vestermølle har på eget initiativ taget prøverne af kilden, der har vist forureningen, og Skanderborg Kommune har herefter kontaktet Styrelsen for Patientsikkerhed og skilter med forbud mod at drikke vandet.

PFAS er en gruppe syntetisk fremstillede fluorstoffer, der siden 1950'erne har været brugt i blandt andet fødevareemballage, brandslukningsskum og maling. Det er svært nedbrydelige stoffer, hvis helbredseffekter skaber bekymring. Derudover er de uønskede i miljøet.

Dermed må vand fra Helligkilden, der også kaldes Jernkilden, siges at have fået en noget anden betydning end den historiske. I de tidligere tider blev vandet sågar som medicin mod en bred vifte af sygdomme, især gigt, lammelse, sår, bylder samt mave- og øjensygdomme.

Foruden Helligkilden er der også fundet for høje niveauer af PFAS i Svanesø og en del af Sønderbækken.

Skanderborg Kommune forventer, at kommunens PFAS arbejdsgruppe igangsætter yderligere analyser i begyndelsen af 2023.

Mira Issa Bloch vender tilbage til byrådet

Mira Issa Bloch sygemeldte sig med stress fra Skanderborg Byråd i august 2022. Arkivfoto: Christian Bæk Lindtoft.

Alternativets byrådsmedlem i Skanderborg Mira Issa Bloch har siden august 2022 været sygemeldt fra byrådsarbejdet. Men på seneste byrådsmøde meddelte hun byrådet, at hun fra 22. december genindtrådte i byrådshvervet.

Dermed udtræder hendes stedfortræder Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen fra byrådet.

Det fremgår af referatet fra byrådsmødet den 21. december 2022.

Ifølge et interview med TV2 Østjylland sygemeldte Mira Issa Bloch sig på grund af stress, der skyldtes en hverdag i byrådet med “mobning, hårde ord og nedladende kommentarer”. Hun pegede på et psykisk dårligt arbejdsmiljø fra både politikere og administrationen.

- Jeg har oplevet nogle, der har siddet og rullet øje og sukket til møder, en direktør, der har prøvet at vende et udvalg imod mig og en direktør, der ikke hilser på mig, sagde hun til TV2 Østjylland.

Flere danske superstjerner til Smukfest

Sidst Medina gæstede Smukfest spillede hun op til dans med publikum på Stjernescenen. Nu vender hun tilbage. Foto: Michael Svenningsen

Det startede med Nik & Jay, MØ og L.O.C.

Senere kom en række både danske og internationale navne på plakaten til Smukfest, og henover jul og nytår har festivalen på sin hjemmeside annonceret yderligere gæster til Bøgeskoven til sommer.

Det tegner sig efterhånden til at blive en sand dansk stjerneregn, med danske musikalske sværvægtere som Rasmus Seebach og Medina.

De var begge en del af det annoncerede program for Smukfest 2020, der som bekendt aldrig blev til noget.

Udover de to popstjerner er de nye navne på plakaten Drew Sycamore, Malte Ebert, Kesi, Artigeardit og Lamin.

De mange danske musiknavne er netop et bevidst valg for at præsentere et bredt udsnit af den danske musikscene. Det fortæller booker Mikkel Xavier til JP Aarhus:

- Når vi på et tidspunkt i juli står med det samlede program, vil vi have et bredt udsnit af dansk musik, hvor der både vil være kunstnere, som appellerer til det helt unge publikum, det voksne publikum og måske dem, der ovenikøbet er seniorer på vores festival. Det er også det, den danske musik kan, siger Mikkel Xavier til JP Aarhus.

Birgit undrede sig: Hvorfor er der støjværn lige der?

De grønne linjer markerer, hvor støjskærmene er placeret langs motorvejen. De røde linjer markerer, hvordan støjen fra motorvejen omtrent ville udbrede sig, hvis man fjernede det stykke af støjskærmene, der ikke grænser umiddelbart op til bebyggelse. Grafik: Christian Bæk Lindtoft.

- Hvorfor er der sat støjværn ved 'KærligHeden' i Vrold? Der er ingen bebyggelse, så vidt jeg ved.

Sådan spurgte vores opmærksomme læser, Birgit Rasmussen, og vi har nu fundet et svar til hende.

I første omgang er det ganske rigtigt, at støjværnene langs motorvejen ved Vrold og Skanderborg S-frakørslen strækker sig længere ned ad motorvejen, end man umiddelbart skulle tænke er nødvendigt, i og med der på det sydligste stykke ikke er beboelsesområder tæt på motorvejen.

Der er blot den nøgne mark, som Smukfest hver sommer benytter til campingområdet ved navn 'KærligHeden'.

Men støj opfører sig ikke altid i overensstemmelse med menigmands fornemmelser, og forklaringen skal derfor findes i et boligområde et stykke derfra, forklarer Søren Bruun Smedegaard, ingeniør i kommunens Plan-, Teknik- og Miljøafdeling.

- Årsagen til, at støjskærmen langs E45 strækker sig længere end bebyggelsen nærmest skærmen, er, fordi beregninger viser, at støj breder sig bag ved afskærmningen ligesom bølger i vand. Det vil sige, at for at kunne dæmpe støjen for de huse, der ligger længere fra motorvejen skal skærmen være længere, lyder det fra Søren Bruun Smedegaard.

Han har i en mail til SkanderborgLIV tegnet nogle linjer på et kort, der demonstrere omtrent hvorledes støjen ville sprede sig, hvis ikke den sydligste del af støjværnet var etableret. Det kan du se på grafikken herover.

Vi takker Birgit Rasmussen for det gode spørgsmål - er der noget, du undrer dig over, som vi skal prøve at finde svar på, kan du stille os dit spørgsmål via formularen på dette link.

Når du stiller os et spørgsmål, er du automatisk med i konkurrencen om at blive kåret til månedens bedste spørgsmålsstiller. Vinderen modtager en eksklusiv SkanderborgLIV-kaffekop.

Vandprisen i Skanderborg Kommune bliver nu også påvirket af inflationen

Priserne på drikkevand og spildevand stiger efter et år med høj inflation. Foto: Skanderborg Forsyning

Skanderborg Forsyning hæver priserne fra 2023 for deres flere end 20.000 spildevandskunder og godt 7.000 drikkevandskunder i kommunen.

Det oplyser Skanderborg Forsyning i en pressemeddelelse.

Prisstigningerne er godkendt af byrådet på byrådsmødet i december, og vil betyde en stigning i de årlige udgifter på omkring 340 kroner for en gennemsnitsfamilie.

Ifølge Skanderborg Forsyning skyldes prisstigningerne den generelle inflation i samfundet, hvilket betyder stigende udgifter til både energi, projekter og råvarer.

En kubikmeter – 1.000 liter – drikkevand stiger fra 16,71 kroner til 17,96 kroner for forbrugeren med et fast årligt bidrag per boligenhed på 812,50 kroner (737,50 kroner i 2022).

Afledning af en kubikmeter spildevand stiger fra 43,13 kroner til 44,38 kroner med et fast årligt bidrag per spildevandsstik på 750 kroner (687,50 kroner i 2022).

Aldi i Skanderborg lukker og slukker med ophørsudsalg

Aldi-butikken i Skanderborg er en af de 59 butikker, der ikke kan sælges. Foto: Google Street View

Efter Aldi besluttede sig for at trække sig fra det danske marked, er det slut med 59 butikker, som Aldi ikke forventer at finde købere til.

En af de butikker er Aldi i Højvang Centret i Skanderborg, der lukker den 2. februar 2023. Det oplyser Aldi på deres hjemmeside.

Her skriver de desuden, at der i de butikker, der lukker, vil være ophørsudsalg. Hvor priserne på butikkens varer vil blive reduceret med op til 70 pct. i ugen op til butikkens lukkedato.

For Aldi i Højvang Centret starter ophørsudsalget den 27. januar med 30 pct. på alle varer, så stiger udsalget til 50 pct. på alle varer mandag-tirsdag, hvorefter der resten af ugen frem til og med den 2. februar vil være 70 pct. på alle varer.