Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Henrik Bredmose Simonsen kan snakke længe om relationen mellem Skanderborg-området og Eisenach i Tyskland. Foto: Johanne Jedig Wejse

Hvad har Bach og BMW med Skanderborg at gøre??

Hvis man søger på Eisenach på google, kan det være at svært at gennemskue, hvad i alverden sammenhængen skulle være mellem de tyske bakkede landskaber med bindingsværkshuse, og Skanderborg.

Men indtil for ganske kort tid siden var Skanderborg Kommune og Eisenachs Kommune officielle venskabsbyer.

Det har de været siden 1993, men det er slut nu.

Interessen fra det politiske i Skanderborg har længe været dalende, lyder forklaringen.

Samarbejdet stopper da heller ikke helt. En foreningen er blevet etableret til at køre venskabsrelationen videre, og håbet er, at det kan udvides i fremtiden.

Og der er da også grund til ikke at slippe forholdet til Eisenach. For det går ikke kun tilbage til 1993.

Faktisk kan man finde paralleller og sammenhænge mellem Eisenach og Skanderborg-området helt tilbage fra reformationen.

Vores område og Eisenach har haft nogle stik til hinanden igennem to af de vigtigste begivenheder i vores fælles historie: Reformationen, der trak os væk fra den romersk-katolske kirke, og etableringen af demokratiet.

I dette sidste nyhedsbrev inden jul (og juleferie!) tager jeg et dyk ned i Eisenachs og Skanderborgs historie, og hvordan der har været flere sjove sammenfald.

Det gør jeg sammen med den pensionerede museumsdirektør for Museum Skanderborg, Henrik Bredmose Simonsen.

Vi kommer omkring to tårne, komponisten Bach, BMW, og meget mere.

Derudover spørger vi, hvordan samarbejdet skal se ud i fremtiden, når nu der ikke længere er politiske og kommunale kræfter involveret (kommunalt støttet i hvert fald).

Så sæt noget tid af her i juleferien til at hygge dig med ikke bare familie, god mad og gaver, men også en fortælling om to historier, der har haft stor betydning for, hvordan både Danmark og Tyskland ser ud i dag.

Og så hold øje med mailboksen mellem jul og nytår, for selvom vi holder juleferie kommer du ikke til at slippe for os!

Rigtig god fornøjelse.

Her er, hvad vi også har med til dig i dag:

🚌📈🤾 Regionsrådet sparer på flere busser, og lukker blandt andet en uddannelsesrute fra Galten til Aarhus, de lokale virksomheder klarer det ret så godt, både ifølge et milliardårsregnskab og Børsens Gazelle – og så gik det ikke godt for Skanderborg Aarhus håndboldholdet. Læs vores korte nyhedsoverblik i bunden af nyhedsbrevet.

Vil du have dybdegående lokaljournalistik om væsentlige temaer, der har indflydelse på din hverdag? Meld dig ind i SkanderborgLIVs læserkorps for 39 kr. om måneden og få adgang til alle vores artikler ved at klikke her. Vi håber at få dig med på holdet af engagerede læsere, der kerer sig om de debatter, der har betydning for livet i kommunen.

Billede af Johanne Jedig Wejse
Billede af skribentens underskrift Johanne Jedig Wejse Journalist
To tårne der begge er rejst for nationale frihedsrettigheder i henholdsvist Gl. Rye og Eisenach. Foto: Henrik Bredmose Simonsen 

Paralleller går 500 år tilbage i tiden: Nu ændrer venskabet mellem Skanderborg og Eisenach sig

For 500 år siden slog Martin Luther sine teser op på en kirkedør. Da han blev dømt i en retssag, overbeviste han den senere danske konge om sit ærinde. Christian den tredje blev konge i Gl. Rye, og gennemførte senere reformationen i Danmark.

Det er et eksempel på den historiske sammenhæng mellem Skanderborg-området i Danmark og Eisenach-området i Tyskland. En sammenhæng, der siden 1993 har været et venskabssamarbejde mellem de to kommuner, hvilket netop er ophørt.

I stedet er der oprettet en forening til fremover at udbrede kendskabet til Eisenach, og forsøge at få flere aktører involveret i samarbejdet, der har flere historiske perspektiver.

En forening skal nu tage over på venskabssamarbejdet mellem Skanderborg og Eisenach. Men hvorfor er det vigtigt at bevare en relation? Vi tager et kig tilbage i de to områders historie.

Det officielle venskabssamarbejde mellem Skanderborg Kommune og Eisenach-området i Thüringen i Tyskland er indstillet af byrådet i Skanderborg.

Eisenach har været Skanderborg Kommunes venskabsby siden 1993. Men relationen mellem de to områder går langt længere tilbage, og kan knyttes op på to af de største begivenheder i Danmarkshistorien: Reformationen og demokratiets start.

Det vender vi imidlertid tilbage til. For tilbage i 2019 vedtog det daværende byråd egentlig, at venskabssamarbejdet skulle fortsætte, men fjernede tilskud til lejrophold. I den forbindelse nedsatte byrådet en arbejdsgruppe bestående af tre byrådsmedlemmer med særlig interesse for venskabsrelationen.

Denne arbejdsgruppe var bag forslaget om at indstille det formelle politiske venskabsbysamarbejde, da oplevelsen var, at samarbejdet i de seneste år har været nedadgående.

I stedet er der oprettet en forening til at udbrede kendskabet til Eisenach. Heri sidder blandt andet de tre byrådsmedlemmer bag arbejdsgruppen, Karen Lindemann (S), Frank W. Damgaard (S) og Jens Szabo (V). Derudover sidder blandt andet det tidligere byrådsmedlem for Dansk Folkeparti John Haarup Larsen også med i den nye venskabsforening.

- Man kan derfor sige, at der ikke er den store forskel i samarbejdet, for de personer der er en del af foreningen, det er også os, der de sidste otte år har været en del af kontakten til Eisenach, siger John Haarup Larsen, og fortsætter:

- Byrådet har i den seneste årrække ikke været interesserede i samarbejdet, kun de få af byrådsmedlemmerne, der nu er med i foreningen. Så når der nu ikke skete noget i byrådet, er det rigtig fint, at det bliver lagt over til os og dermed ført videre, siger John Haarup Larsen.

Han håber derfor, at samarbejdet kan komme til at blomstre i fremtiden, selvom foreningen lige nu mangler midler til projektet.

- Det er selvfølgelig træls, men det skal vi jo finde ud af. Vi synes det er vigtigt at bevare kontakten, og at især de unge mennesker kan komme ud og se en anden verden end det, der lige er mest populært, siger John Haarup Larsen.

Luther og en konge i Gl. Rye

Det er dog langt fra første gang, at forbindelsen mellem de to områder får ny karakter. Selvom det officielle samarbejde først blev etableret i 1993, kan man finde spor mellem Gl. Rye i Skanderborg Kommune og Eisenach-området fra Martin Luthers tid.

Det fortæller Henrik Bredmose Simonsen, der er pensioneret museumsdirektør for Skanderborg Museum.

Han illustrerer ivrigt sin fortælling om Eisenachs tilknytning til Skanderborg med en medbragt fotobog om netop Eisenach, han selv har købt på en tur dertil.

- Ja, jeg kan måske godt virke lidt turistguide-agtig, men jeg er altså ikke betalt af Eisenach, siger han med et grin.

Henrik Bredmose Simonsen er pensioneret museumsinspektør for Museum Skanderborg, og har rejst flere gange i Eisenach. Foto: Johanne Jedig Wejse

Det første han udpeger i bogen er borgen Wartburg, der af flere kaldes “Luthers borg” eller Luthers skjulested. Og det er da netop også derfor, borgen skal fremhæves – dens tilknytning til den tyske hovedkraft bag reformationen, Martin Luther.

- Luther gør jo oprør mod den katolske kirke, og slår sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. Så bliver han anklaget – og dømt – som kætter ved en domstol i Worms, hvor kejseren og hele den tyske adel er til stede. Hans dom er, at han skal brændes på bålet, men inden da flygter han fra byen og bliver placeret på netop borgen Wartburg. Der bor han i 1521 til 1522, mens han oversætter Bibelen til tysk. Det betyder jo, at Bibelens ord bliver kendt for menigmand, fortæller Henrik Bredmose Simonsen.

Derfor er borgen Wartburg i Eisenach et klart minde for reformationen i Tyskland. Men… Hvad har det så med Skanderborg-området at gøre?

Henrik Bredmose Simonsen, der i 2014 skrev en større artikel om netop tilknytningen mellem Eisenach og Skanderborg, smiler.

- Før Christian den 3. blev konge, var han faktisk som ung 18-årig hertug med til retssagen, hvor Luther blev dømt som kætter. Og ved at høre Luthers forsvarstale og forklaring blev Christian overbevist om Luthers ærinde – og han bliver ivrig lutheraner, og ønsker at indføre Luthers lære, fortæller Henrik Bredmose Simonsen.

I første omgang fortæller det lidt om, at vores historie i Danmark og tyskernes historie er meget tæt forbundet. Det er jo sjovt i sig selv.

Henrik Bredmose Simonsen, pensioneret museumsdirektør for Skanderborg Museum

Denne nye overbevisning var imidlertid ikke populær blandt de store magthavere i Danmark på daværende tidspunkt, medlemmerne af rigsrådet, der var katolsk orienterede. Da Christians far dør, er der derfor ikke rigtigt nogen af dem, der ønsker at udnævne ham som konge.

- Ja, de trækker noget på det, men i mellemtiden udbryder der borgerkrig, og det korte af det lange er, at rigsrådet under borgerkrigen i 1534 samles i Gl. Rye kirke, der på det tidspunkt var en meget stor kirke. I denne kirke vælger de under tvungne omstændigheder Christian som konge, siger Henrik Bredmose Simonsen.

Christian den tredje og hans krigere vinder borgerkrigen, og kort efter følger kong Christian sit 18-årige selvs ivrige overbevisning, og gennemfører reformationen i Danmark. Hertil hører, at Christian og Luther efter reformationen har tæt brevkontakt, da Christian er ivrig efter at gennemføre reformationen så præcist efter Luthers ønsker som muligt.

- Alt det fortæller, at vi i Gl. Rye har et mindested for den danske reformation, ligesom man i Tyskland har Wartburg som et centralt mindested for selve reformationen og Luther. Det knytter de to sammen, siger Henrik Bredmose Simonsen.

Demokrati på Wartburg og Himmelbjerget

Men de historiske forbindelser mellem de to områder stopper ikke her. De går ganske vist i dvale i nogle hundrede år – men bliver vakt til live efter Napoleonskrigene.

Napoleons hære tog Tyskland med storm, og chokerede alle de små hertugdømmer, der dengang udgjorde Tyskland. Herefter begyndte idéen om at samle alle småstater til ét rige at forme sig. Flere begyndte også at tale om rettigheder som ytringsfrihed.

- Det betød, at nogle studenter samlede sig om at give udtryk for de tanker. Det første politiske møde ud fra et ønske om national samling, frihed og borgerrettigheder blev afholdt på Wartburg i 1817. I dag står det møde som det første bud på, hvad et tysk demokratisk samfund skulle være, fortæller Henrik Bredmose Simonsen.

Wartburg i Eisenach er et af de helt store kendetegn for reformationen. Men borgen i Eisenach lagde også rum til de første samtaler om demokrati. Foto: Henrik Bredmose Simonsen

Igen fristes man måske til at spørge – og hvad har det så med Skanderborg-området at gøre?

Og igen skal vi til Gl. Rye. Denne gang til en muligvis lidt mere velkendt fortælling, der involverer Himmelbjerget.

- En hel del af punkterne fra de tyske studerende på Wartburg – faktisk langt størstedelen af deres ønsker – indgik, da Steen Steensen Blicher nogle år senere begyndte at indkalde til fester på Himmelbjerget. Fester med det omdrejningspunkt, at enevælden var kørt fast, og der var brug for en ny måde at styre landet på – og Blicher var optaget af, at det ikke kun var samfundets elite, der skulle formulere hvordan det så skulle se ud, siger Henrik Bredmose Simonsen, og tilføjer:

- Himmelbjergfesterne udmærker sig derfor ved, at det for første gang bliver sagt, at det politiske liv også vedrører den almindelige befolkning, siger Henrik Bredmose Simonsen.

Det bliver startskuddet på en kamp for at indføre et nyt politisk system i Danmark, der involverer hele befolkningen – selvom det nu i starten ikke gjaldt for eksempelvis kvinder.

Blicher skrev aldrig, at han havde hørt om samtalerne i Wartburg og var inspireret af disse, da det kunne tages som udtryk for at være tyskervenlig.

- Men der er ingen tvivl om, at tankerne der gennemsyrer Wartburg-mødet går igen ved Himmelbjerg-festerne. Sammenhængen bliver tydeligere ved, at der på Himmelbjerget bliver bygget et tårn som en markering af kampen for vores folkestyre. I Eisenach er der også et tårn, der markerer studenterbevægelsen, som startede samtalerne på Wartburg. Dermed har vi to tårne, der begge er rejst for nationale frihedsrettigheder. Lidt spøjst, synes jeg, siger Henrik Bredmose Simonsen, mens han bladrer i turist-bogen om Eisenach for at finde et billede af tårnet Burschenschaftsdenkmal.

Aftalt i 1993, og nu...?

De to nedslag vidner om en større fælles fortælling, mener Henrik Bredmose Simonsen.

- I første omgang fortæller det lidt om, at vores historie i Danmark og tyskernes historie er meget tæt forbundet. Det er jo sjovt i sig selv. Men det kan også pege på, hvorfor venskabssamarbejdet begyndte. Selvom det ikke er sikkert det var specielt kendt – det var som almindelig turist og historieinteresseret i Eisenach, at jeg kom efter de her paralleller, siger Henrik Bredmose Simonsen.

Det officielle venskabsbysamarbejde mellem Skanderborg Kommune og Eisenach Kommune startede efter murens fald, hvor et medlem af byrådet i Skanderborg fra Fremskridtspartiet argumenterede for det.

Aftalen mellem de to borgmestre blev underskrevet i 1993. I Aarhus Stiftstidende kunne man dagen inden underskriften, den 8. oktober 1993, læse at turen gik til Eisenach.

Udklip af Aarhus Stiftstidende den 8. oktober 1993.

Fire dage senere beskrev avisen, at underskriften var trådt i kraft ganske som forventet, og at det første resultat at venskabssamarbejdet formentlig ville blive et besøg fra en skoleklasse fra Eisenach.

Udklip af Aarhus Stiftstidende den 8. oktober 1993.

- Samarbejdet skulle, som jeg har forstået det, være både et erhvervssamarbejde og et kultursamarbejde. Men det viste sig hurtigt ikke at fungere for erhvervslivet, og derfor blev det primært det kulturelle venskabssamarbejde med bl.a. udveksling mellem skoler, siger Henrik Bredmose Simonsen.

Han fortæller, at det de seneste år primært har været byrødder, der har besøgt Eisenach, og omvendt. Derfor håber han, at samarbejdet kan få et anderledes – og bedre – udtryk nu, hvor det overgår til en forening.

For i hans øjne er Eisenach helt bestemt et besøg værd. Fra borgen Wartburg, over Lutherhuset tæt på hvor reformatoren havde sine første skoleår, til Bach-museet ved komponisten Johann Sebastian Bachs fødehjem. For ikke at nævne naturområdet omkring selve byen Eisenach.

- Det er jo i den grad en interessant by – af mange grunde. Også for bilinteresserede: Man har fremstillet biler siden 1896 i Eisenach, og i 1929 fremstillede man den første bil af mærket BMW, siger Henrik Bredmose Simonsen.

Af den grund er han også glad for, at samarbejdet mellem de to byer ikke forstummer. Han håber, at venskabsforeningens samarbejde med Eisenach sættes på skinner på en ordentlig måde, hvor der kan komme et fællesskab omkring besøgene.

Hvis det skulle ske, kunne han godt se sig selv involvere sig i foreningen.

- Jeg skulle gerne fortælle en laaaang introduktion om historien i Eisenach dernede – og tilknytningen til Skanderborg, smiler Henrik Bredmose Simonsen.

Borgerne i Virring og Gjesing håber ikke, at der bliver skåret i antal afgange på bus 331. Foto: Skanderborg Kommune

Besparelser på flere busser i Skanderborg Kommune, forandringer på Skanderborg Station — og et rekordantal lokale gazeller

Velkommen til dit korte nyhedsoverblik fra SkanderborgLIV.

Bus fra Galten til Aarhus Gymnasium nedlægges

Region Midtjylland sparer millioner på kollektiv trafik. Grafik: Region Midtjylland

Et enigt regionsråd i Region Midtjylland nedlægger fire busruter og spare i antal afgange på mere end 30 busruter som følge af besparelsen for 41,2 millioner kroner.

Det oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Den ene af de nedlagte busruter er bus 116U, der har en række stop fra Galten og flere landsbyer i Skanderborg Kommune, inden den ender på Aarhus Gymnasium i Tilst.

Bussen kører kun morgen og eftermiddag, og er tilrettelagt så gymnasieelever fra Galten og de omkringliggende byer kan komme til det nærmeste gymnasium med kollektiv transport. Bus 166U er dermed en uddannelsesrute.

Alternativet er enten bus 113, der kører til Åbyhøj, eller en flexbus. Hvis du er nysgerrig på flexbusserne, har SkanderborgLIV netop taget et kig på "fremtidens busser" her.

Også busruterne til landsbyerne Gjesing og Virring bliver ramt. På trods af en underskriftsindsamling med mere end 1200 underskrifter, har regionsrådet besluttet at skære i antallet af afgange på både bus 331 mellem Skanderborg og Odder, og på busrute 202, der kører mellem Vejle og Aarhus.

Det oprindelige forslag var, at rute 202 helt skulle nedlægges mellem Hovedgård og Aarhus. Men i det nu vedtagede opretholdes hele strækningen, mens antallet af afgange reduceres til cirka det halve.

Det endeligt vedtagede for bus 331 ser også anderledes ud. Ruten reduceres til en 7-9 afgang, og weekendkørslen bevares, evt. med flextrafik.

Besparelserne på kollektiv trafik træder i kraft ved køreplanskiftet 25. juni 2023.

36 gazelle-virksomheder i Skanderborg

En af Skanderborgs lokale gazelle-virksomheder er The Army Painter, som SkanderborgLIV talte med for en måneds tid siden i anledning af, at 60 pct. af virksomheden blev solgt til Catacap. Foto: Johanne Jedig Wejse

Dagbladet Børsen har traditionen tro kåret årets gazeller, hvilket er virksomheder, der mindst har fordoblet omsætningen i løbet af fire regnskabsår. 36 af virksomhederne på listen ligger i Skanderborg Kommune.

Det skriver Skanderborg Kommune i en pressemeddelelse.

De 36 er det største antal gazeller hidtil for Skanderborg Kommune. De mange gazeller spænder bredt, alt fra byggevirksomheder til medico- og it-virksomheder.

Derudover er 25 af de 36 virksomheder på listen nye gazeller i forhold til sidste år. Og det glæder borgmester Frands Fischer (S).

- Det er meget imponerende, at 36 lokale virksomheder opnår titlen som gazelle i år. Ikke mindst fordi det sker i en tid med inflation, energikrise og tidligere corona-benspænd. Medarbejdere og ledere i virksomhederne kan roligt være stolte. Titlen som gazelle er et sikkert tegn på, at virksomheden er på rette spor og inde i en god udvikling. Og på den måde er de også med til at skabe arbejdspladser og vækst i kommunen, siger Frands Fischer i pressemeddelelsen fra Skanderborg Kommune.

En af de 36 gazeller er The Army Painter, der producerer hobbymaling til krigsfigurer. Deres succes, der for en måneds tid siden udmøntede sig i et salg på et trecifret millionbeløb, kan du læse meget mere om her.

Milliardvirksomhed fra Skovby lander rekordoverskud

Ejeren af AVK-Holding i Skovby ligger nummer 13 på Økonomisk Ugebrevs liste over Danmarks rigeste. Foto: AVK-International

Koncernen AVK-Holding sælger blandt andet ventiler og brandhaner. I år har det salg slået rekord med et overskud på 511 millioner kroner.

Det skriver Finans på baggrund af virksomhedens nyeste regnskab.

Heri står det også, at virksomheden har en omsætning på hele 7,5 milliarder kroner — en stigning på 18,2 procent i forhold til sidste år.

Virksomheden, der globalt beskæftiger omkring 4.900 ansatte, herunder 790 i Danmark, er placeret i industriområdet i Skovby. Her fik den gigantiske koncern sin start som et lille maskinværksted, der nu er vokset til mere end 100 selskaber i 37 lande.

AVK-Holdings adm. direktør og ejer, Niels Aage Kjær, har stået bag roret i virksomheden i mere end 50 år. Han og familien er på en 13. plads på Økonomisk Ugebrevs liste over Danmarks rigeste. De har en samlet formue på 12,1 milliarder kroner.

Flere parkeringspladser på vej til stationen

Illustration af de kommende ændringer ved Skanderborg Station. Grafik: Skanderborg Kommune

Skanderborg Station har det seneste stykke tid været omgærdet af flere forandringer. Først med lyssignal, så med pladser reserveret til togbusser. Derudover er området blevet mere grønt med træer og nye grønne bede.

Næste skridt i forandringen af Skanderborg Station er en fornyelse af den lange pendlerparkeringsplads.

Det oplyser Skanderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Umiddelbart efter påske vil maskinerne indtage parkeringspladsen, men allerede her i december bliver gamle optegninger fjernet. Det sker for at skabe ekstra pladser, nu da Museum Skanderborg er åbnet på stationen.

- Vi er klar over, at arbejdet med at etablere flere parkeringsbåse giver færre parkeringspladser, mens arbejdet står på. Men der håber vi på forståelse fra brugerne, der til gengæld kan se frem til omkring 30 ekstra p-pladser på området. Det bliver rigtig godt, siger Claus Leick.

Der er i dag omkring 230 parkeringspladser. Efter ombygningen vil der være cirka 260 pladser til pendlere og museumsgæster. Derudover kommer der omkring 140 ekstra pladser til cykler.

Skanderborg Aarhus tabte pokalkvartfinale

Thomas Arnoldsen og Frederik Arnoldsen i billedet. Førstnævnte blev igen Skanderborg Aarhus' topscorer. Foto: Jacob Schultz.

Med en sejr på 29-28 over Skanderborg Aarhus spillede Ribe-Esbjerg sig i Final Four i pokalturneringen i håndbold.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Selvom det lyder tæt, startede hjemmeholdet Ribe-Esbjerg ud med en føring på fem mål i første halvleg.

Men Skanderborg Aarhus kom godt tilbage i anden halvleg. Desværre ikke nok til at gå videre til Final Four.

Skanderborgensiske Thomas Arnoldsen blev endnu engang Skanderborg Aarhus' bedste målscorer, og var lige ved at hente kampen til sidst.

- Det hele er svært at sætte ord på lige nu. Vi spiller en rædderlig første halvleg, hvor vi næsten er ved at smide hele kampen. Vi snakker om i omklædningen, at vi skal lægge alt på gulvet i anden halvleg, og det var marginalerne, der afgjorde det til sidst, hvor vi brænder en, og de går ned og scorer og sådan nogle ting. Og sådan er det desværre nogle gange, siger Thomas Arnoldsen til Aarhus Stiftstidende.

Frands Fischer ny formand for Business Region Aarhus

Blandt andet udbygningen af el-nettet til grøn omstilling ligger på Frands Fischers bord, når han den 1. januar tiltræder som formand for Business Region Aarhus. Foto: Pressefoto

12 østjyske kommuner udgør tilsammen Business Region Aarhus, der politisk arbejder for at skabe bedre vilkår for de østjyske virksomheder. Her vil Frands Fischer (S), borgmester i Skanderborg Kommune, 1. januar overtage formandsskabet fra Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus Kommune.

Det oplyser Business Region Aarhus i en pressemeddelelse.

I det Østjylland, som sammenslutningen dækker over, bor der en million mennesker og 50.000 virksomheder, der udgør en halv million arbejdspladser. Det er landets største vækstområde udenfor hovedstadsområdet.

For Frands Fischer venter der særligt tre opgaver: Udbygning af el-nettet, bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft og stærkere infrastruktur.

- Jeg glæder mig til at trække i arbejdstøjet som formand for Business Region Aarhus, fordi vi har vigtige opgaver at løse, som ikke stopper ved kommunegrænserne. Ved at arbejde sammen på tværs af de østjyske kommuner er vi langt stærkere, end vi er hver for sig. Vi vil synliggøre og påvirke de vilkår, som betyder meget for virksomhedernes evne til at konkurrere, siger Frands Fischer i pressemeddelelsen fra Business Region Aarhus.