Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Christian Wibe-Marker vil afskaffe biblioteksbøder i Skanderborg Kommune helt. Foto: Christian Bæk Lindtoft.

Biblioteksbøder? So last year

Tror du på bødestraf? Og tror du - ikke mindst - på dens virkning?

Du og jeg er vant til, at vi på visse områder i vores hverdag er nødt til at holde os inden for et formuleret regelsæt, for gør vi det ikke, ja, så skal vi betale ved kasse 1.

Færdselsregler, parkeringsregler - you name it. Og mon ikke, at du og jeg kan blive nogenlunde enige om, at det er udsigten til en træls seddel under vinduesviskeren, der til syvende og sidst er afgørende for, at vi ikke bare smider bilen, hvor det passer os.

Ja, bøder er adfærdsregulering - men hvad nu, hvis den økonomiske sanktion slet ikke har den ønskede virkning?

Og hvad nu, hvis det viser sig, at vi mennesker faktisk er i stand til at opføre os ansvarsfuldt, selv om vores adfærd overlades til vores egen moral og ikke bliver tøjlet af udsigten til at måtte rive 500-1.000 kr. ud af budgettet til uforudsete udgifter?

Den slags spørgsmål stiller et af vores byrådsmedlemmer sig selv lige nu: Christian Wibe-Marker.

Men hov, tænker du måske, han er da konservativ? Og de plejer da, tænker du måske også, at holde af at markere sig som et rigtigt tough on crime-parti, så de må da også slå hårdt ned på slendrian og sløseri? Og måske går du så langt som at tænke den lidt polemiske tanke, at de konservative da ellers plejer at kunne løse snart sagt alt med strengere straffe?

Jo-jo, alt det er rigtigt nok (måske lige bortset fra den lidt grovkornede polemik til sidst), men i Christian Wibe-Markers politiske univers er der en undtagelse:

Biblioteksbøder.

Her i kommunen kommer bødestraffen for at aflevere en bog for sent tilbage til at stige i 2023. Til konservative læsere skal vi lige varedeklarere, at der ifølge Christian Wibe-Marker slet, slet ikke er tale om konservative værdier i opløsning: Men Wibe-Marker vil den anden vej.

Han vil helt afskaffe gebyret for at aflevere bibliotekets bøger tilbage for sent.

Men vil det ikke resultere i anarki, og er vi nu ikke bedst tjent med det trygge kosmos, som bøderne trods alt opretholder ved at gelejde bøgerne tilbage på hylderne?

Det er svært at sige. Men der er andre, der har prøvet det, før Christian Wibe-Marker fik tanken.

Glostrup Kommunes biblioteker. New York Public Library, Chicago Public Library. Måske kan de hjælpe os med at forstå, hvad der sker, når man fjerner bøderne?

Så i dagens nyhedsbrev har trækker vi både transatlantiske perspektiver med ind i debatten om fremtiden for vores lokale biblioteker, ligesom vi konsulterer biblioteksleder i Glostrup Kommune, Helle Ratz, som allerede fem måneder inde i en etårig prøveperiode med straffrihed kan se tydelige tendenser.

I løbet af 2023 skal Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, hvor Christian Wibe-Marker er medlem, have sig en grundig debat om fremtiden for kommunens biblioteker.

Den debat kommer vi selvfølgelig til at følge og dække - og jeg vil rigtig gerne høre, hvad du mener, bibliotekerne skal kunne i fremtiden. Send dit bedste, visionære bud til mig på chbli@skanderborgliv.dk - og når du så alligevel er ved tasterne, så giv mig lige din mening:

Synes du, det er en god idé at droppe bøderne på Skanderborg Kommunes biblioteker?

Rigtig god læselyst!

Her er, hvad vi også har med til dig i dag:

🚌 Pernille Munch Søndergaard fra Glarbo stillede spørgsmålet, der fik os til at sætte flexbusserne under lup. Læs, hvad der ligger bag en mor til tre teenageres frustrationer — for hun synes faktisk at flexbus er en rigtig fin idé. I hvert fald på papiret.

⚽🍔🛷 En ny daginstitution i Stilling ser ud til at æde en fodboldbane, café i Sundhedshuset skal lukke, fund af PFOS i Svanesøen — og så må det varslede, men endnu udeblevne, snevejr altså ikke udnyttes på en af kælkebakkerne i Ry. Læs med i det korte nyhedsoverblik i bunden af nyhedsbrevet.

Billede af Christian Bæk Lindtoft
Billede af skribentens underskrift Christian Bæk Lindtoft Journalist
Christian Wibe-Marker vil afskaffe biblioteksbøder i Skanderborg Kommune helt. Foto: Christian Bæk Lindtoft.

En 'halvsocialistisk tanke': Konservativt byrådsmedlem vil droppe bøderne på biblioteket

Hvis du afleverer en bog efter afleveringsfristen på et af Skanderborg Kommunes biblioteker, skal du ikke have en bøde.

Det mener Christian Wibe-Marker (K), byrådsmedlem og medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

For han frygter nemlig, at bøderne afholder for mange skanderborgensere fra at tage på biblioteket og suge af den læring og dannelse, som bøgerne rummer.

Og måske er der noget om snakken. På de offentlige biblioteker i Chicago og New York har man droppet bøderne, og det har givet positive resultater. Flere lånere, flere tilbageleveringer - oven i købet til tiden.

Den erfaring er man tilsyneladende også i fuld gang med at gøre sig i Glostrup Kommune, hvor de er halvvejs i en etårig forsøgsperiode helt uden gebyrer for at aflevere biblioteksmateriale for sent.

Ifølge Glostrups biblioteksleder viser de foreløbige - og lidt usikre tal - at beslutningen har positive konsekvenser for både antallet af lånere og antallet af udlån, særligt på børneområdet.

Det synes Christian Wibe-Marker, at Skanderborg skal lade sig inspirere af - men samtidig vil har han også ambitioner på bibliotekernes vegne.

De skal være mere for borgerne og for lokalsamfundet. Men når man spørger kommunen vil en beslutning om at droppe bøderne også have omkostninger for bibliotekernes økonomi. I 2022, som snart er slut, har bibliotekerne kradset næsten en halv million kroner ind i gebyrer - eller hvad der svarer nogenlunde til en fuldtidsansættelse i et helt år.

Og så er spørgsmålet, om bibliotekerne både kan undvære en halv million, mod givetvis at få flere besøgende og flere udlån, og samtidig udvide deres rolle i lokalsamfundet.

Det mener Christian Wibe-Marker godt, at de kan - for hans umiddelbare tanke er, at bibliotekerne vil være gladere for de positive gevinster ved at droppe bøderne, end de vil være for den halve million kroner, de tjener på dem lige nu.

Men det er ikke det eneste spørgsmål, der presser sig på. For mens USA og byer som Chicago og New York er præget af en helt anden og kraftigere social og økonomisk ulighed, end vi kender til her i Danmark, er også Glostrup Kommunes befolkningssammensætning en del anderledes end Skanderborg Kommunes.

F.eks. er der mærkbare forskelle i familiernes gennemsnitlige disponible indkomster - Skanderborgs er noget højere - ligesom arbejdsløsheden er en del større i Glostrup Kommune. Er der overhovedet potentiale i at droppe bøderne i Skanderborg? Er der en gevinst at hente, når kommunens demografi på de helt brede linjer ikke er præget af en decideret underklasse, der kunne frygte biblioteksbøder i lejet 20 til 250 kr.?

Svaret fra Christian Wibe-Marker lyder, at der er boligområder i Skanderborg, der ikke stemmer overens med det gennemsnitlige billede - og det er særligt dem, de droppede bøder skal komme til gode, og hans ønske om at fjerne de økonomiske sanktioners skal ses som en ambition om at udviske barrierer mellem folk og lige adgang til dannelse.

Fra Chicago over New York og til Glostrup er der gode erfaringer med at gøre det straffrit at aflevere biblioteksbøger efter fristen. I Skanderborg stiger bøderne markant om få uger, men byrådsmedlem Christian Wibe-Marker (K) vil gå i den helt modsatte retning.

Bibliotekerne kan være meget mere for kommunens borgere, end de er i dag, og bøder for at aflevere for sent må ikke være en hindring for fri adgang til dannelse og læring for alle i kommunen.

Og derfor er det den helt gale vej at gå, når administrationen har valgt at sætte taksterne for at overskride afleveringsdatoen op med virkning fra 1. januar 2023.

Sådan lyder meldingen fra Christian Wibe-Marker, byrådsmedlem for Det Konservative Folkeparti.

- Bøderne stiger rigtig meget nu. Jeg er bange for, at det vil afholde folk fra at komme på biblioteket. Og jeg vil rigtig gerne have et mere inkluderende bibliotek i Skanderborg, siger Christian Wibe-Marker, der også sidder i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Når vi tager hul på 2023, kommer bøden for at aflevere en bog op til syv dage for sent til at stige fra 10 til 20 kr.

Bøden for at aflevere otte til 30 dage for sent stiger fra 50 til 100 kr.

Kommer man 31 til 35 dage for sent, lyder den nye bødetakst på 200 kr. i stedet for 120 kr., og overskrider man afleveringsfristen med mere end 35 dage, skal man af med 250 kr. i stedet for de nuværende 150 kr.

I Glostrup peger pilene i den rigtige retning

Selv om han gerne ville, kommer Christian Wibe-Marker ikke til at få de nye stigninger i bødetaksterne til at forsvinde.

Men når du engang i fremtiden - og måske allerede i 2024 - kommer til at aflevere en bog for sent på et af kommunens biblioteker, er det slet ikke usandsynligt, at bødestraffen er væk.

For når Christian Wibe-Marker ønsker at gøre afleveringssløseri straffrit, er det ikke bare noget, han hiver ud af den blå luft.

Christian Wibe-Marker vil afskaffe biblioteksbøder i Skanderborg Kommune helt. Foto: Christian Bæk Lindtoft.

Flere steder i Danmark er der blevet, og bliver der lige nu, eksperimenteret med at fjerne bøderne helt eller delvist, men inspirationen rækker helt til Chicago og New York.

Og det lader til at have positiv effekt på flere niveauer - såvel i USA som i Danmark, hvor Glostrup Kommune som forsøg har fjernet alle biblioteksgebyrer fra sommeren 2022 til sommeren 2023.

Ved overgangen til forsøgsordningen annullerede de tilmed alle låneres eksisterende udeståender. Og netop Glostrup Kommunes forsøgsordning er en direkte inspiration, som Christian Wibe-Marker ønsker at bruge i Skanderborg, fortæller han.

Men hvad har de så gjort sig af erfaringer i Glostrup, her omtrent et halvt år inde i forsøget?

- Udlånstallet stiger, og antallet af nyoprettede lånere stiger, siger Helle Ratz, der er biblioteksleder på Glostrup Bibliotek, hvor man dog har bevaret et erstatningskrav på 300 kr. for alle bøger, der bliver afleveret senere end seks uger efter afleveringsfristen.

Til gengæld har de også besluttet, at alle eksisterende bøder blev annulleret, da de tog hul på forsøgsperioden.

- Samtidig stiger afleveringstallet tilsvarende. Så der er ikke en stigning i noget negativt, siger hun.

Helle Ratz understreger, at hun ikke ønsker at drage forhastede konklusioner nu, hvor forsøget endnu kun er halvvejs afsluttet.

Men de foreløbige tal, som altså er behæftet med en del usikkerhed, peger i den positive retning:

Antallet af udlån på børneområdet er steget med ca. 18 pct., voksenudlån er steget med ca. 10 pct., og så er antallet af nyregistrerede lånere steget med ca. 19 pct.

Beslutningen i Glostrup er truffet med inspiration fra New York Public Library, hvor der heller ikke længere stanges bøder ud for forsømmelse af rettidig aflevering.

Frygter bøder: Melder ikke børn ind i lånerkorps

På New York-bibliotekets hjemmeside kan man læse deres biblioteksleder Tony Marx begrunde beslutningen.

- Desværre er bøder et ret effektivt værktøj til at forhindre de mest sårbare i vores fællesskab i at bruge vores afdelinger, tilbud og vores bøger. Og det er antitesen til vores mission om at gøre viden og muligheder tilgængeligt for alle, skriver Tony Marx.

Efter bøderne blev droppet, strømmede det ifølge New York Times ind med bøger, der for længst havde overskredet afleveringsfristen.

Spørger man Helle Ratz fra Glostrup Bibliotek, deler hun Tony Marx' betragtninger og havde samme oplevelse, før de tog hul på deres forsøgsperiode uden bøder.

- Der er borgere, der ikke melder deres børn ind som lånere, fordi de er bange for, at de kommer til at skylde penge, fordi børnene ikke afleverer bøgerne til tiden. Der er også nogen, hvor det bøderne er en økonomisk hindring i sig selv. Og der skal ikke være nogen, der afholder sig fra at komme på bibliotek, fordi de er bange for at komme til at skylde penge, siger Helle Ratz.

Erfaringerne fra New York og Glostrup taler direkte ind i den forandring, Christian Wibe-Marker fra Det Konservative Folkeparti ønsker at skabe i Skanderborg Kommune.

- Det er jo en halvsocialistisk tanke, at det er kommunens opgave, at der skal være fri og gratis adgang. Men det synes jeg bare er vigtigt, lige præcis på kulturområdet, fordi det handler om at danne mennesker, siger Christian Wibe-Marker.

- Det handler om indsigt, men også om sådan noget som at lære at forholde sig kritisk til de ting, der sker, som man ser og læser, og måske særligt i en tid som den, vi lever i lige nu, siger han.

Har Skanderborg overhovedet et problem?

Et andet sted i USA, i Chicago, droppede man bøderne tilbage i 2019.

Året efter steg antallet af udlån med 7 pct., bøger, der ikke var kommet tilbage på hylderne i årevis, blev pludselig leveret tilbage, og forhenværende lånere, der havde vendt biblioteket ryggen, vendte også tilbage.

Til gengæld mistede biblioteket de omtrent 5,6 til 6,3 mio. kr., de dengang årligt kradsede ind via biblioteksbøder.

Det tal og erfaringerne fra Chicago, New York og Glostrup rejser flere spørgsmål til Christian Wibe-Markers ønske:

Hvad tjener bibliotekerne i Skanderborg på bøder, og kan de undvære dem? Og er de socio-økonomiske faktorer, der fremhæves i både New York, Chicago og Glostrup som en grundlæggende årsag til, at en bøde på f.eks. 150 kr. skræmmer folk væk, overhovedet et problem i en kommune som Skanderborg?

Bibliotekernes bødeindtægter venter vi lidt med.

Uligheden i USA er generelt markant større, end den er i Danmark. Men også mellem Glostrup Kommune og Skanderborg Kommune er der væsentlige forskelle.

Mens den gennemsnitlige disponible indkomst om året for en familie i Skanderborg Kommune er godt 530.000 kr., er den for en gennemsnitsfamilie i Glostrup Kommune knap 407.000 kr.

Ledigheden i Glostrup Kommune er samtidig betragteligt højere end i Skanderborg.

Christian Wibe-Marker, tror du, at det er et reelt problem i en kommune som Skanderborg, at folk bliver væk fra biblioteket, fordi de er bange for at få en bøde, eller fordi de har et udestående?

- Det er jo ikke noget, jeg har nogen tal på. Men jeg tænker i hvert fald, at det er den vej, vi er på vej ud ad, når vi hæver bødetaksterne så meget, som vi gør nu. Selv om Skanderborgs gennemsnitlige husstandsindkomst er høj, skal vi stadig være en kommune for alle - også for dem, der bor i Højvangen, Eskebækparken og Ryparken, siger Christian Wibe-Marker.

- De har måske ikke så høj en indkomst som andre i Skanderborg. Det er mest dem, jeg kan være bange for vil afholde sig fra at komme på bibliotekerne, siger han.

Biblioteker vil miste næsten en halv million om året

Og så tilbage til bødeindtægterne i Skanderborg Kommune.

Hanne Nissen Toksvig, der er chef for Udvikling, Kultur og Erhverv i kommunen, oplyser, at de kommunale biblioteker tilsammen har kradset ca. 440.000 kr. ind i 2022 her tæt ved årets udgang.

Det er penge, som bliver i bibliotekernes kasser og dermed bliver brugt direkte til at drive bibliotek for, fortæller hun og forklarer, at beløbet svarer nogenlunde til et års udgifter til en fuldtidsstilling på et bibliotek.

Samtidig bruger kommunens biblioteker kun minimale ressourcer på at opkræve bøderne, fordi det er stort set fuldt digitaliseret, og dermed er det ikke for alvor en diskussion værd, om kommunen kan spare tid og penge på at droppe opkrævningen.

- Vi har en opkrævningsafdeling i kommunen, som opkræver penge fra rigtig mange forskellige ting. Når de først har investeret i et system til at opkræve bøder, så går der en direkte forbindelse mellem det system og bibliotekssystemet, så der er ikke meget menneskehånd inde over. Systemet opdager også selv, hvis en bøde ikke er betalt, og så sender det selv en rykker afsted, siger Hanne Nissen Toksvig.

Byrådsmedlem Christian Wibe-Marker mener imidlertid godt, at bibliotekerne kan undvære den knap halve million i bødeindtægter, hvis man kan få gevinster som i Glostrup Kommune til gengæld.

- Jeg ville jo gerne, at vi havde budget til at erstatte de penge og mere til. For jeg vil generelt gerne give bibliotekerne flere penge. Men spørgsmålet er jo, hvad bibliotekerne helst vil. Vil de helst have, at der kommer flere brugere, at brugertilfredsheden bliver højere, og at de får biblioteket mere i gang? Eller vil de hellere have de godt 400.000 kr. ind som variabel indtægt?, siger Christian Wibe-Marker.

- Det er det, man skal holde op overfor hinanden. Jeg ved ikke, hvad der er bedst, men jeg ser i hvert fald hellere, at folk bruger biblioteket i større grad, end at der kommer nogle penge ind, mens folk så til gengæld bliver derhjemme, siger han.

Det er imidlertid ikke blot et spørgsmål om, hvorvidt Skanderborgs biblioteker kan opretholde deres nuværende tilbud og services med knap en halv million færre kroner på deres budget.

Hvorfor kun én Sløngeldag? Lav en festival!

De mistede bødeindtægter, som vil blive en realitet, hvis Christian Wibe-Markers holdning en dag ender som en vedtagelse i byrådssalen, skal også holdes op mod, at selvsamme Christian Wibe-Marker samtidig mener, at bibliotekerne skal "være noget mere" for borgerne, end de er i dag.

Blandt andet som en slags fællesskabs-facilitator.

- Biblioteket spiller en vigtig rolle i den nye verden, vi lever i. Der er mange nye fællesskaber og nye typer dannelse, og biblioteket kan være med til at sikre den klassiske dannelse i den virkelighed, siger Christian Wibe-Marker.

I Skanderborg Kommune arbejder man med en tanke om, at bibliotekerne kan være det, der er blevet navngivet "byrumsgeneratorer", hvor de fungerer som mødesteder.

Men Christian Wibe-Marker vil gerne væk fra den del af "byrumsgenerator", der handler om f.eks. at lade biblioteket i Skanderborg Kulturhus drive Søbadet, og i stedet et sted hen, hvor bibliotekerne understøtter mere "uhåndgribelige byrum" og skaber fællesskaber.

Som et bud på én vej at gå i hans retning peger han på Sløngeldage, hvor Ole Lund Kirkegaards univers siden 2015 er blevet fejret med adskillige aktiviteter og begivenheder, der kulminerer i 'Store Sløngeldag' i området omkring Kulturhuset i Skanderborg.

Når byen sidder på en børnelitteraturperle i form af Ole Lund Kirkegaards forfatterskab, er det oplagt, at bibliotekerne træder ind på den scene med en tydelig tilstedeværelse, mener Christian Wibe-Marker.

- Jeg ser gerne, at Sløngeldage bliver endnu større. Det kastede jeg gerne kæmpemange kommunale penge efter, og jeg så gerne, at det blev en hel festival i sig selv og ikke bare en enkelt dag. Jeg ved ikke, hvor meget bibliotekerne har med det at gøre, men jeg synes bare, at vi har en enestående mulighed for at udnytte det, at vi har Ole Lund Kirkegaard, siger Christian Wibe-Marker.

Så du siger, at du med den ene hånd gerne vil øge lånerantallet og udlånene ved at fjerne bibliotekernes bødeindtægter på ca. en halv million om året. Med den anden hånd beder du bibliotekerne om at være mere end bare en skranke, der stanger bøger ud. Kan begge ting lade sig gøre på samme tid?

- Ja, for jeg tror ikke, at det er enten-eller. Jeg tror godt, at bibliotekerne kan undvære de penge og stadig være det, som vi gerne vil med bibliotekerne, siger Christian Wibe-Marker.

Så du tænker ikke, at den halve million, de ville miste, vil gå ud over de deres muligheder for at løfte opgaven med at være byrumsgeneratorer?

- Nu ved jeg jo ikke, hvad de penge normalt bliver brugt til. Men nej - og jeg tror også, at bibliotekerne heller vil have, at de er velbesøgte, end at borgerne er bange for at komme, fordi de bliver straffet.

Herhjemme er Midttrafik efterhånden et skældsord, fortæller Pernille Munch Søndergaard. Foto: Johanne Jedig Wejse

Pernille fra Glarbo er frustreret: - Bliver vi virkelig nødt til at have 3-4 biler?

- Det forværrede den offentlige transport markant. Nu er det noget, vi er trætte af på daglig basis, fortæller Pernille Munch Søndergaard.

Kort efter hun sammen med sine tre teenagere flyttede til Glarbo, blev busafgangene lavet om til flexbusser. Men det er ikke ligefrem den erstatning for en klassisk bus, som man kunne drømme om, fortæller hun.

- Det er selvfølgelig ikke rentabelt med store, tomme busser, og derfor synes jeg faktisk at flexbus er en rigtig fin idé – i hvert fald på papiret. Men så skal det bare virke. De må jo komme 20 minutter for sent, men det bliver aldrig overholdt, fortæller Pernille Munch Søndergaard.

Ifølge Midttrafik, som driver flexbusserne, kan mangel på chauffører være en del af forklaringen på, at der opstår forsinkelser.

- Vi har været udfordret på vores kapacitet over en længere periode. Højkonjunktur i samfundet gør, at det er sværere at rekruttere chauffører. Vi oplever derfor, at der mangler chauffører til at køre bilerne. Og det kan have påvirket, hvornår kunderne er blevet afhentet. Det er vi selvfølgelig kede af og gør, hvad vi kan for at afhjælpe problemet. Vi har indgået aftale med vores leverandører om, at de skal stille flere biler med chauffører til rådighed, skriver Midttrafik i et skriftligt svar til SkanderborgLIV.

Et spørgsmål fra Pernille Munch Søndergaard fik SkanderborgLIV til at tage et kig på flexbusserne. Spørgsmålet kom af store frustrationer fra især Pernille Munch Søndergaards tre teenagere.

- Hvorfor mangler der busforbindelser til/fra Glarbo og Gl. Rye? Det er jo helt håbløst.

Spørgsmålet til os på SkanderborgLIV-redaktionen kom fra Pernille Munch Søndergaard, der for to år siden købte hus i Glarbo, knap en kilometer fra kommunegrænsen til Silkeborg.

Et spørgsmål, der fik SkanderborgLIV til at sætte især flexbusserne under lup, og dermed finde ud af, at Pernille Munch Søndergaard langt fra var den eneste, der var utilfreds. En historie du kan læse her.

Baggrunden for spørgsmålet var for Pernille Munch Søndergaard, at kort tid efter hun og hendes tre teenagere på 13, 16 og 18 flyttede ind i Glarbo, blev flere at busafgangene nemlig omlagt til flexbusser.

- Det forværrede den offentlige transport markant. Nu er det noget, vi er trætte af på daglig basis, fortæller Pernille Munch Søndergaard.

For Pernille Munch Søndergaards datter går på gymnasiet i Silkeborg, og for at komme derhen er hun afhængig af en bus til Ry, for så at tage toget videre til Silkeborg. Bussen fra Glarbo kører fast klokken 7, mens den fra Ry kører klokken 14 og 15.30 – resten er omlagt til flexbusser.

Flexbus i Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommune opererer tre busruter, der udelukkende er flexbusser: Bus 12 mellem Skanderborg og Brørup, bus 24 i Ry by og bus 112 mellem Tilst og Galten.

Derudover kører en række af busserne i Skanderborg Kommune med enkelte flexafgange, særligt udenfor myldretiderne.

Det gælder for bus 107, bus 309, bus 311, bus 330 og bus 502.

- Det er selvfølgelig ikke rentabelt med store, tomme busser, og derfor synes jeg faktisk at flexbus er en rigtig fin idé – i hvert fald på papiret. Men så skal det bare virke. De må jo komme 20 minutter for sent, men det bliver aldrig overholdt, fortæller Pernille Munch Søndergaard, og fortsætter:

- Så man kan ingenting. Mine børn kan stå op om morgenen, gå i skole, og skynde sig hjem – de er pinedød nødt til at nå sidste afgang, for ellers står de og skal vente en time på en bestilt flexbus, der jo så kommer for sent, siger Pernille Munch Søndergaard.

Begrænser børnene socialt

Da de købte huset kiggede de netop på mulighederne for flextrafik og vurderede dermed, at der var rig mulighed for at komme til og fra det let afsides hus med skov og Himmelbjerg i baghaven.

Men mange dårlige oplevelser med flextrafikken, og i særdeleshed flexture, gør at Pernille Munch Søndergaards børn i stedet ofte kan have brug for at blive hentet. Det har Pernille Munch Søndergaard, der arbejder i Hinnerup, imidlertid ikke altid mulighed for.

Pernille Munch Søndergaard fra Glarbo og hendes teenagere bruger lang tid på at læse køreplaner for Midttrafik i forsøget på at få hverdagen til at hænge sammen. Foto: Johanne Jedig Wejse

- Det begrænser dem meget socialt. De kan ikke bare tage til en legeaftale, for hvordan skal de komme hjem igen? De har jo allerede lidt en del på det sociale de seneste par år. Derfor er et eller andet nødt til at ske. Børnene spørger hele tiden, om vi ikke kan flytte igen, men jeg nyder sådan at bo herude, stå op til hjortene der går over marken og mærke roen, siger Pernille Munch Søndergaard.

Er det så ikke et aktivt valg – når man bor på landet, så er den kollektive transport begrænset?

- Selvfølgelig er det en begrænsning at bo herude. Men ejendoms- og kommuneskatten er jo ikke sænket herude af den grund. Derfor burde flexbusserne jo fungere, og så bare lidt flere afgange, så de unge både herhjemme, men også dem der bor i Gl. Rye, kan have lidt mere fleksibilitet, siger Pernille Munch Søndergaard, inden hun fortsætter:

- Jeg synes det er mageløst, at vi kan være så efterladte herude. Bliver vi virkelig nødt til at have 3-4 biler? Købe el-cykler, så de kan cykle til stationen? Vi har været ved at overveje en lejlighed til vores datter i Silkeborg, og det ender nok desværre med at blive det, hvis der ikke sker noget.

Højkonjunktur i samfundet gør, at det er sværere at rekruttere chauffører. Vi oplever derfor, at der mangler chauffører til at køre bilerne.

Midttrafik i et skriftligt svar til SkanderborgLIV

Hvad skulle der ske for at du ville være tilfreds?

- For det første skal flexbusserne overholde de tidsrum for forsinkelse, som de skriver. Og der bliver nødt til at være bare nogle få flexbus-afgange i køreplanen mellem klokken 9 og 15.

- Og lige nu er der flere chauffører, der siger at man ikke kan betale med pendlerkort, men kun med kontanter. Selvom det står klart og tydeligt på hjemmesiden, siger Pernille Munch Søndergaard.

Midttrafik: Svært at rekruttere chauffører

Flexbussen drives af Midttrafik, og det koster det samme som en almindelig busbillet. Restprisen for køreturen dækker Skanderborg Kommune.

Midttrafik henviser til, at en mangel på chauffører kan være en årsag til forsinkelser.

- Vi har været udfordret på vores kapacitet over en længere periode. Højkonjunktur i samfundet gør, at det er sværere at rekruttere chauffører. Vi oplever derfor, at der mangler chauffører til at køre bilerne. Og det kan have påvirket, hvornår kunderne er blevet afhentet. Det er vi selvfølgelig kede af og gør, hvad vi kan for at afhjælpe problemet. Vi har indgået aftale med vores leverandører om, at de skal stille flere biler med chauffører til rådighed, skriver Midttrafik i et skriftligt svar.

Flextrafik

Flexbussen er en del af den delvist kommunalt støttede flextrafik, der skal ses som et tilbud om kollektiv trafik til områder og tidspunkter, hvor der ikke normalt køres med almindelige busser. Flextrafik kan bestilles, og har forskellige funktioner.

Udover flexbus er der flextur, en slags taxa fra og til en bestemt adresse, der kan bruges alle ugens dage mellem klokken 06 og 24. Her kan være andre kunder med bilen, og den skal bestilles senest en time før. Her er også flextur ung, der kan benyttes gratis med ungdomskort.

Så er der plustur, der kører fra din adresse til et stoppested eller en station. Det er et tilbud, hvis man har for langt til nærmeste station.

Derudover har Midttrafik netop oplyst om betalingsmuligheder til chaufførerne for at sikre, at der kan betales med pendlerkort på flexturerne, oplyser Midttrafik videre:

- Vi er desværre blevet opmærksomme på, at vores chauffører ikke har kendskab til, at kunderne kan betale med pendlerkort eller Pendler Kombi på rejsekort, når de tager en Flexbus. Det duer selvfølgelig ikke. Derfor vil vi fremadrettet sørge for, at chaufførerne er bedre informeret. Vi informerer gennem vores nyhedsbrev til chauffører og leverandører og har derudover udarbejdet en særlig billetvejledning til vores chauffører. Her fremgår det, hvilke billettyper, kunderne kan betale med i en Flexbus og hvordan de kontrollerer disse billettyper i forhold til gyldighed, fortsætter Midttrafik i det skriftlige svar.

Hvis du også går inde med spørgsmål til emner, du gerne vil have SkanderborgLIV til at sætte under lup, kan du udfylde formularen herunder:

Stilling Idrætsforening Fodbold kommer højst sandsynligt til at skulle undvære en fodboldbane, som der i stedet skal placeres en daginstitution på.

En daginstitution på fodboldbane, sundhedshusets café skal lukke og hullet kælkebakke må ikke bruges

Velkommen til dit korte nyhedsoverblik fra SkanderborgLIV.


Stor sandsynlighed for at ny dagsinstitution æder fodboldbane

Byrådet i Skanderborg skal snarligt tage stilling til et idéoplæg for byggeriet til ny daginstitution i Stilling. Grafik: Skanderborg Kommune

Det har længe været et diskussionsemne, hvor den nye daginstitution i Stilling skal være. Men på det seneste møde i Børne- og Ungdomsvalget stod det klart, at løsningen, der æder en af fodboldbanerne for SIF fodbold.

Det fremgår af referatet fra mødet.

Det skyldes, at byrådet ønsker at samle institutioner, og dermed have den nye daginstitution i nærheden af både skole- og idrætsområdet i Stilling. For at kunne få denne plads, vurderes der altså at være et behov for at placere daginstitutionen på en af fodboldbanerne.

Denne placering svarer til en reduktion på to 5-mandsbaner, en 8-mandsbane eller en halv 11-mandsbane. Det vil ende med, at SIF fodbold har en kapacitet på en 11-mandsbane, to 8-mandsbaner og fire 5-mandsbaner.

Ifølge referatet fra Børne- og Ungdomsudvalget var repræsentanter fra SIF i juni 2022 positivt indstillede overfor denne reduktion, men SIF Fodbold har nu meddelt, at det ikke vil være tilstrækkelig med plads til fodboldbanerne.

Til TV2 Østjylland siger formand for Stilling IF fodbold imidlertid, at det ikke kun at reduktionen af antallet, der er problematisk — men også selve placeringen.

- Alt det sociale på tværs af holdene risikerer at blive tabt, fordi banerne, som det ser ud nu, bliver adskilt. Vi mister den fleksibilitet, vi har i dag med to otte-mands-baner, der ligger ved siden af hinanden, siger Nicolaj Simonsen til TV2 Østjylland.

I det nye dagtilbud i Stilling bliver der plads til 120 børn fordelt på 30 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn samt 30 voksne i alt.

Skanderborg Kommune skal tage endelig stilling til placeringen den 21. december.

Slut med café i sundhedshuset

Café Gestus i Sundhedshus Skanderborg lukker som led i spareplaner i løbet af 2023. Foto: Skanderborg Kommune

Caféen i Sundhedshuset Skanderborg er dels en café for personale, patienter og pårørende i Sundhedshuset, dels et projekt for at beskæftige borgere langt væk fra arbejdsmarkedet.

Men besparelser i kommunens beskæftigelsesindsats betyder nu, at Café Gestus skal lukkes ned i løbet af 2023.

Det kan læses i referatet fra Arbejdsmarkedsudvalgets seneste møde.

Lukningen af caféen giver en besparelse på 1 million kroner, hvilket er 11 pct. af det beløb, beskæftigelsesområdet skal spare.

Dermed må både personale og besøgende på Sundhedshus Skanderborg finde et andet sted til forplejning i løbet af deres tid på Sundhedshuset.

Det betyder også, at de nuværende ansatte i Café Gestus skal afskediges. Kompetencecenter Skanderborg oplyser til SkanderborgLIV, at det drejer sig om to fastansatte, to-tre fleksjobansatte samt forskellige løsttilknyttede i jobafklarings- og praktikforløb.

Indsatsen har tilbudt fleksjobansatte midlertidige ansættelser fra første dag i op til maks ni måneder med maks otte timer om ugen.

Nedlukningen vil planlægges i samarbejde med Region Midtjylland, der ikke har taget stilling til, om de på længere sigt kunne tænke sig et cafétilbud i Sundhedshuset eller det kommende nærhospital.

Svanesøen forurenet med PFAS

Der er fundet PFAS-niveauer ti gange højere end det tilladte i Svanesøen i Skanderborg, og fiskeri er derfor forbudt. Arkivfoto: Skanderborg Kommune

Region Midtjylland har fundet PFAS og PFOS i overfladevandet ved Svanesøen i Skanderborg.

Det oplyser Skanderborg Kommune i en pressemeddelelse.

De forhøjede niveauer skyldes højst sandsynligt, at en del af området omkring søen tidligere har været anvendt som losseplads.

Alle ti prøver, Region Midtjylland gennem efteråret har gennemført, har vist et niveau, der overskrider de nationale grænseværdier. Overskridelsen er cirka ti gange større end det tilladte. Skanderborg Kommune oplyser dog, at der flere steder i landet er fundet PFOS-niveauer flere tusind gange større end det tilladte.

Alligevel forbydes det nu at fiske i Svanesøen ud fra et forsigtighedsprincip.

- Det er efter anbefaling fra Fødevarestyrelsen, at vi fraråder fiskeri i søen. Vi har givet direkte besked til de lokale fiskeriforeninger og lodsejere, og vi er i gang med at få skiltet ved søen, siger Hanne Rewaldt, leder af Vand og Natur i Skanderborg Kommune i pressemeddelelsen.

Skanderborg Kommune vil i den kommende tid foretage yderligere undersøgelser af vandet i Svanesøen.

PFAS er en gruppe syntestisk fremstillede fluorstoffer, der siden 1950'erne har været brugt i blandt andet fødevareemballage, brandslukningsskum og maling. Det er svært nedbrydelige stoffer, hvis helbredseffekter skaber bekymring. Derudover er de uønskede i miljøet.

Klimaprojekt lukker kælkebakke i Ry

I Ry må modige børn finde et andet sted at kælke weekenden over, da kælkebakken ved Randersvej vil være fyldt med store udgravninger til et klimaprojekt. Foto: Skanderborg Kommune

Efter sommerferien begyndte Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning på et stort klimasikringsprojekt, der skal klargøre kloaksystemet til en fremtid, hvor vandmasserne vokser i takt med klimaforandringerne.

Det har gentagne gange medført trafikale udfordringer, men lige som græsset er dækket af et tyndt lag frost, der i hvert fald giver mindelser om sne, så betyder klimaprojektet sandelig lukning af en kælkebakke i Ry i weekenden den 10-11. december.

Det oplyser Skanderborg Kommune på Facebook.

Hvis man, selvom onde tunger ville sige, at sneen ikke helt er til det endnu, gerne vil bevæge sig ud på en kælk, kan det derfor være en god idé at søge mod andre bakker, da kælkebakken mod Randersvej vil være fyldt af store udgravninger, som en kælk muligvis kunne ske at blive fanget i.

Skanderborg Kommune selv foreslår kælkebakken ved Haldursvej, men det skal stå indbyggere i Ry frit for at vælge en hvilken som helst kælkebakke.

Klimaprojektet indebærer blandt andet tunnelering til klimarør i seks meters dybde fra Thorsvej til Knudsø, hvor røret vil afsluttes ca. 30 meter ude i Knudsø. Klimarørene skal medvirke til at lede store mængder regnvand væk fra området uden at gøre skade på huse og andre værdier, samtidig med at kloakker ikke løber over til vandmiljøet.

Ud over at kælkebakken er ramt, er særligt Randersvej i Ry ramt af lukninger, både på grund af projektet og ny asfalt. Faktisk er der vejarbejde på Randersvej hele vejen frem til maj 2023, med varierende muligheder for kørsel.

Fjernvarme muligvis på vej til Låsby og Herskind

Fjernvarme er allerede på vej til tre byer i Skanderborg Kommune, og nu kan Låsby og Herskind muligvis også se frem til at blive en del af udvidelsen. Foto: Aidin Esmaeli Photography/Kredsløb

Hvis interessen og de grundlæggende forudsætninger er til stede, er Skanderborg Kommune og varmeselskabet Kredsløb klar til at fortsætte udrulningen af fjernvarme til også at omfatte Låsby og Herskind.

Det oplyser Kredsløb i en pressemeddelelse.

For få uger siden lykkedes det at få tilslutning til fjernvarme i Skovby, Storring og Stjær, efter 70 pct. af indbyggerne tilsluttede sig. Den samme høje tilslutning er nødvendig for at fjernvarme i Låsby kan blive en mulighed. Priserne for tilslutning meldes ud så snart de sidste beregninger er klar.

I Herskind er der imidlertid ikke helt samme grundlag for fjernvarme som i Låsby. Der er et potentiale, men Kredsløb vil i samarbejde med Skanderborg Kommune i gang med flere analyser i området samt en helhedsplan for at finde ud af, om der kan udformes et konkret projekt.

Det vil Kredsløb informere om, så snart det ligger klart.

For Claus Leick (SF), formand for klima-, miljø- og planudvalget, er den mulige fjernvarme en god nyhed, særligt fordi det kan hjælpe borgerne ud af den trælse situation, de stigende gaspriser har skabt.

”Med tilbuddet til Låsby er der på rekordtid sikret fjernvarme til fire byer i Skanderborg Kommune. Det er godt gået, at vi i fællesskab har formået at rykke så hurtigt på energi-dagsordenen, som vi jo ved kræver grundig planlægning”, fortæller Claus Leick i pressemeddelelsen fra Kredsløb.

Begge projekter skal desuden godkendes af myndigheden, samt have tilsagn og støtte fra fjernvarmepuljen.