Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

34-årige Marie Lynge har startet sin egen virksomhed som kørende sygeplejerske. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Maries flugt fra weekendvagten

Overskriften på dette nyhedsbrev er en variation over den titel, som Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, har hæftet på et af de enorme problemer, det offentlige sundhedssystem står over for:

'Flugten fra vagten'.

Der er brug for mange flere sygeplejersker, end der er til rådighed i dag, og i de kommende år vil behovet blot stige og stige.

Ikke mindst i takt med, at der blive flere plejekrævende mennesker. Dels fordi vi lever længere, dels fordi f.eks. kræftbehandlinger fungerer markant bedre i dag end for 20 år siden, hvilket paradoksalt nok belaster sundhedssystemet, fordi også de patienter lever længere og får længere behandlingsforløb.

Samtidig tårner rekrutteringsudfordringen sig op for både kommuner og regioner, og stillingsopslag efter stillingsopslag på pilles ned eller genopslås, simpelthen fordi man ikke har fundet en kandidat.

Og som om det ikke var nok, ja, så er sygeplejerskerne så småt også begyndt at flygte fra deres arbejdspladser.

Eller rettere - fra deres vagter om natten, i weekender, i ferier og på helligdage.

En af dem, der er flygtet, er Marie Lynge. Indtil for kort tid siden var hun sygeplejerske på et medicinsk sengeafsnit på Regionshospital Horsens, eller nederste etage sygehusvæsenets fødekæde, som hun kalder sengeafsnittet.

Det blev alt for meget og alt for svært at opretholde en faglig integritet i sit arbejde som sygeplejerske til en alt for lav løn sammenlignet med de ofre, hun oplevede at måtte lægge på arbejdspladsen på bekostning af sin familie med mand og to små børn.

Så nu har hun base i sin bil. Og på et lille, helt nedbarberet kontorfællesskab i Gl. Rye (som faktisk ligger i 'Der Bor En Bager' hos Alexander Nitze, som jeg skrev om i seneste nyhedsbrev).

Jeg tog til kontorfællesskabet i Gl. Rye for at finde ud af, hvorfor Marie Lynge har startet sin egen udekørende sygeplejevirksomhed. Hvorfor mener hun, at det bliver fremtiden for sundhedssystemet i Danmark?

Hvorfor mener hun, at det offentlige på visse punkter har spillet fallit, så der er et marked for selvstændige sygeplejersker som hende?

I dag tager vi i anledning af folketingsvalgkampen også et kig tilbage på det seneste valg og ser på forskellige dynamikker i vælgerkorpset her i kommunen.

Vidste du f.eks., at vælgerne på et af vores valgsteder havde mere tilfælles med Nørrebro end med Galten tilbage i 2019?

Og glem ikke vores korte nyhedsoverblik til sidst i nyhedsbrevet.

Rigtig god fornøjelse.

Vi elsker at høre fra jer

Er der noget, du undrer dig over i Skanderborg Kommune? Noget der også kan interessere andre, og som vi kan undersøge journalistisk? Så skriv til os lige her. Vi elsker, når journalistikken bliver til i fællesskab med jer - og vi belønner månedens bedste spørgsmål med en kaffekop ☕

Billede af Christian Bæk Lindtoft
Billede af skribentens underskrift Christian Bæk Lindtoft Journalist
34-årige Marie Lynge har startet sin egen virksomhed som kørende sygeplejerske. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Marie og hendes bil er et symptom på den offentlige sundhedssektors helt store problem - nu vil hun være en del af løsningen for borgerne

Hun har intet imod det offentlige sundhedsvæsen.

Lige nu er det bare ikke i stand til at stille de rammer til rådighed, man som fagperson har brug for, hvis man vil yde den hjælp til borgerne, som man er uddannet til at yde.

Det mener Marie Lynge, der simpelthen ikke kunne se sig selv vende tilbage til det medicinske sengeafsnit på Regionshospitalet Horsens, da hun skulle tilbage fra barsel med sit andet barn.

Tilbage til weekendvagter, aftenvagter, vagter i ferier og på helligdage. Til alt for meget travlhed.

Derfor har hun startet sin egen virksomhed, hvor hun vil gribe borgerne og indfri deres behov, der hvor det offentlige sundhedssystem ikke længere kan være med.

Men det gør hende også til en del af det helt store problem, det offentlige sundhedsvæsen - herunder Skanderborg Kommune - har: Sygeplejerskerne er svære at rekruttere, der er ikke nok af dem, og nu er de også begyndt at flygte fra et arbejdsliv med skæve og ufleksible arbejdstider.

Store bevægelser er i gang i den offentlige sundhedssektor, og udfordringerne er højaktuelle i folketingsvalgkampen lige nu. Også Skanderborg Kommune ser lige ind i problemer med at skaffe varme hænder.

Marie Lynge vil bare gerne hjælpe - og allerhelst på den måde, hun er uddannet til at hjælpe.

Det er vigtigt for hende at understrege.

For hvis man kigger på hende og hendes nystartede virksomhed som selvstændig, kørende sygeplejerske, kunne man måske fristes af den tanke, at hun er med til at forøge et allerede voksende problem:

Det offentlige sundhedssystem mangler - og kommer i stigende grad til i de kommende år at mangle - sundhedspersonale, og for lige præcis sygeplejerskernes vedkommende står det ekstra skidt til.

I 2019 viste en fremskrivning fra KL, at kommunerne kommer til at mangle 3.800 sygeplejersker i 2030, hvis serviceniveauet skal opretholdes.

Siden september 2021 har lige knap halvdelen af forsøgene på at rekruttere sygeplejersker på landsplan til en opslået stilling i det offentlige i hele landet været forgæves.

70 pct. af de ledende sygeplejersker i kommunalt regi svarede i en undersøgelse, som Dansk Sygeplejeråd lavede i tidligere i år, at de oftere end tidligere må bede andre faggrupper om at løse sygeplejefaglige opgaver. 64 pct. i regionerne svarede ja.

I samme undersøgelse fra sygeplejerskernes fagforening svarede 41 pct. af de ledende sygeplejersker i kommunerne, at de mangler sygeplejersker på deres afsnit eller i deres enhed, og 69 pct. af dem mener, at manglen på sygeplejersker har konsekvenser for kvaliteten af den service patienterne modtager.

- Jeg er ikke imod det offentlige sundhedsvæsen, og jeg ønsker slet ikke at kritisere de mennesker, der arbejder der, siger 34-årige Marie Lynge.

- Men jeg er bekymret for det offentlige sundhedsvæsen. Var der nogen fra min familie, der blev indlagt lige nu, ville jeg sidde ved hospitalssengen hele tiden. Jeg ville ikke have tillid til, at tingene blev gjort ordentligt. Og det er ikke, fordi jeg ikke stoler på individerne, men jeg ved, hvor travlt og presset det er på alle niveauer og i alle faggrupper, siger hun.

Griber ind i privatlivet

Problemet kender man også i Skanderborg Kommune.

I erkendelse af, at man inden for både sundhed, omsorg og handicap oplever "stigende problemer" med at rekruttere medarbejdere, besluttede byrådet sidste år at udarbejde en handleplan for fastholdelse og rekruttering i 2022.

Ikke nok med, at kommunen har problemer med at skaffe social- og sundhedsfagligt personale - den typisk plejekrævende gruppe borgere på 85 år eller derover i kommunen forventes at stige med 17 pct. frem mod 2025.

Marie Lynge har ikke arbejdet som sygeplejerske i Skanderborg Kommune. Men de generelle udfordringer i sundhedssektoren og i sygeplejerskefaget kender hun indefra.

Indtil for nylig var hun ansat som sygeplejerske på medicinsk sengeafsnit på Regionshospitalet i Horsens. Med aftenvagter, nattevagter og weekendarbejde. Blafrende kitler, ømme fødder og hårde skæbner.

34-årige Marie Lynge har startet sin egen virksomhed som kørende sygeplejerske. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Nu arbejder hun fra et skrivebord i et interimistisk kontorfællesskab i Gl. Rye, hvor hun bor - herre over egen arbejdstid og egen virksomhed, som hun startede i august i år.

Hun forlod hospitalet, fordi hun ikke længere ville være en del af en hverdag, hvor hun konstant oplevede at skulle vælge mellem at gøre det, der ville være god sygepleje, og at gøre det, hun kunne nå inden for den tidsramme, hun havde.

Og fordi det sled på hende.

- Jeg arbejdede hver anden weekend og havde otte til ti aftenvagter om måneden. Jeg arbejdede jul, nytår og påske. Jeg kunne ikke få tre ugers sammenhængende sommerferie. Og den slags griber utroligt meget ind i ens privatliv, og jeg tror ikke, at folk forstår, hvor mentalt udmattende et arbejde det er. Det er jo mennesker, man har med at gøre, det er ikke bare tal på en skærm. Så der er også et efterslæb derhjemme, siger Marie Lynge.

Da hun var på barsel med sit andet barn og kunne se frem til at skulle balancere forholdet mellem arbejde og familie med endnu et menneske i familielivets vægtskål, fik hun den idé, at hun ville forsøge sig med sin egen virksomhed.

For hun kunne se en forretning i at levere de ydelser, som patienter og pårørende gerne vil have, men som det offentlige hospitalsvæsen meget sjældent kan levere - eller slet ikke leverer længere.

Særligt, når sygehuset slipper patienten ved udskrivelse.

- Jeg kalder dem med vilje ikke "raske", for de er ikke raske, når de bliver udskrevet fra det medicinske sengeafsnit. De er bare ikke syge nok til at være på sygehuset længere, siger Marie Lynge.

- Og i mit arbejde med familierne til patienterne opstod der en utryghed, fordi patienten gik fra at være døgnbemandet til at skulle klare sig derhjemme. Selv om der måske kommer besøg fra hjemmeplejen eller hjemmesygeplejersken, er patienterne tit meget alene hjemme. Der er tusind ting, der skal ordnes, og hvem har overblikket? Kender min egen læge min historik og vigtige detaljer om mit forløb? Der opstår en tvivl, om der er nogen, der har styr på det her, siger hun.

Syv minutter til kateterpleje

Det er den følelse af tryghed, som hun gerne vil give især patientens pårørende.

- De skal føle, at her er et fagligt kompetent menneske, der både har tid til mig og har styr på det. De skal føle, at de ved, hvad de selv skal stå for i relation til deres syge familiemedlem, og at de ved, hvad jeg står for, og hvad der foregår.

Marie Lynge ønsker ikke at konkurrere med det offentlige sundhedssystem. Derfor vil hun som udgangspunkt ikke tilbyde at dosere medicin eller skifte forbindinger på sår.

34-årige Marie Lynge har startet sin egen virksomhed som kørende sygeplejerske. Foto: Christian Bæk Lindtoft

For det er ydelser, som man ifølge hende sagtens kan blive visiteret til i det offentlige system. Hun vil i stedet forsøge at bygge en virksomhed, som baserer sin forretningsmodel på den slags ydelser, der ikke længere er tid til, som ikke passer ind i et system, hvor ydelserne gerne skal kunne måles på, forklarer Marie Lynge.

- Hvis du har de der lidt mere 'udflydende' problemer, eller hvis du bare gerne vil have, at der er nogen, der faktisk har tid til at læse din journal - det er der ikke en ydelse, der hedder, så det kan du ikke blive visiteret til. Det offentlige kører på ydelser og diagnoser, og hvis noget ikke kan kobles op på en ydelse eller en diagnose, kan du ikke få det, siger hun og fortsætter:

- Jeg tror ikke, det er anderledes i dag end tidligere, men førhen var det ok, at det var sådan, for der var meget bedre tid. Og så kunne hjemmesygeplejersken jo godt nå at ordne nogle andre småting, mens de alligevel var ude hos dig for at skifte din forbinding. Men det kan de ikke nu. Nu har de en køreplan, hvor der står, at der er sat syv minutter af til kateterpleje, og så er det videre til næste patient.

Kun begyndelsen

På den afdeling på Regionshospitalet Horsens, hvor Marie Lynge tidligere havde sin daglige gang, er der lige nu 18 ubesatte sygeplejerskestillinger, fortæller hun.

- Det er jo astronomisk højt for en faggruppe, der består af 50-60 mennesker, siger Marie Lynge.

Hendes beslutning om at forlade det offentlige system repræsenterer dermed den ene af tre tendenser, der stille og roligt gnaver bid efter bid af fundamentet under sygehusenes evne til at levere det, der forventes af dem:

At et stigende antal sygeplejersker søger væk, enten til den private sundhedsbranche eller til helt andre brancher.

At det er meget vanskeligt at rekruttere nye sygeplejersker.

Og at den demografiske udvikling betyder, at der snart er alt for mange, der skal passes og plejes, og alt for få, der kan eller vil passe og pleje.

I 2019 undersøgte Dansk Sygeplejeråd bevægelserne mellem private og offentlige ansættelser, og tallene viste dengang, at 9 pct. af deres medlemmer i løbet af årets første seks måneder var skiftet fra en stilling i det offentlige sundhedsvæsen til en stilling i det private.

4 pct. foretog det omvendte jobskifte.

Men skal man tro Marie Lynge er der sat en trend i gang, og det er kun begyndelsen, vi har set.

Når hun tror det, er det blandt andet på grund af de reaktioner, hun har fået efter sin beslutning.

- Alle indenfor sundhedsvæsenet, som jeg snakker med, de siger ja, det der er der så meget brug for. Og siden jeg begyndte at gøre opmærksom på min virksomheds eksistens (hun startede den i august 2022, red.), har jeg fået fem henvendelser fra sygeplejersker, der gerne vil arbejde for mig, siger Marie Lynge.

34-årige Marie Lynge har startet sin egen virksomhed som kørende sygeplejerske. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Samtidig har en lignende udvikling allerede taget fart på et andet område, som for Marie Lynge viser, at folk er villige til at betale ekstra for at få yderligere service, end den det offentlige kan tilbyde. Og det understøtte for Marie Lynge teorien om, at trenden vil fortsætte.

- Det er allerede i fuld gang inden for graviditet og børn. Der er mange private jordemødre, private sundhedsplejersker og private ammerådgivere. Jeg tror også, at der nok skal komme private børnelæger med tiden. Det vil folk gerne betale for, og jeg tror helt sikkert, at den udvikling kommer til at fortsætte i hele sundhedsvæsenet, siger hun.

- Den følelse, vi som forældre er hurtige til at handle på i forhold til at sørge for, at vores børn har det godt, tror jeg også, at vi kommer til at have med vores ældre. At min far eller mor - eller jeg selv - skal have det godt. Jeg ser det også som en del af hele den der bekvemmelighedsøkonomi, der er relateret til rengøringshjælp og måltidskasser. Hvis du synes, at det er træls at ringe rundt til fire forskellige afdelinger, så gør jeg det for dig, hvis du synes, det er træls at styrte rundt og hjælpe din mor med at flytte på plejehjem, fordi du bor langt væk fra hende, gør jeg det for dig.

FV22: Statsministerkandidaterne, Socialdemokratiets Mette Frederiksen, Venstres Jakob Ellemann-Jensen og Det konservative Folkepartis Søren Pape Poulsen debatterer ved TV2-valgtræf i Storms Pakhus i Odense, søndag den 9. oktober 2022. Mette Frederiksen, Søren Pape Poulsen og Jakob Ellemann-Jensen. (Foto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix)

Sådan stemte vi i 2019: Hvor mange valgsteder ville hellere have en blå regering? Hvilket valgsted lignede Nørrebro mere end Galten?

Hvor homogen en størrelse er Skanderborg Kommune egentlig, når det handler om de store landspolitiske dagsordener?

Kan vi finde ud af noget om os selv ved at gå på opdagelse i data om vores egen vælgeradfærd på tværs af kommunens 12 valgsteder?

Vi har gjort forsøget, og det er bestemt ikke uinteressant.

Godt nok foretrak hele kommunen inder ét en rød regering i 2019 - men hele otte valgsteder gav partierne til højre for midten mere opbakning end Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Alternativet.

Kom med på en kort, lille datarejse.

Kan du huske, hvordan Skanderborg Kommune stemte ved sidste folketingsvalg? Og ved du, hvilket valgsted i kommunen, hvor vælgerne både var mest splittede og lignede Nørrebro mere end Galten? Vi tager et kig på data fra sidst, vi var i stemmeboksen.

Folketingsvalgkampen er i fuld gang, og det er altid en god anledning til at tage et nærmere kig på den fremkaldervæske, som stemmeafgivelsen kan være for et lokalsamfunds befolkningssammensætning, når vi bliver bedt om at forholde os til de helt store politiske linjer og samfundsproblematikker.

Derfor har vi været en tur inde i KMD's databank (det er dem, der holder styr på de officielle valgdata) og har stillet skarpt på de lokale valgdata fra folketingsvalget i 2019.

Først og fremmest for at se, hvordan I, borgerne i Skanderborg Kommune, under ét ville fordele magten i Folketinget, hvis I alene havde magten til at fordele mandaterne ved en demokratisk valghandling.

Men lige så meget for at se, hvordan de interne forskelle og ligheder ser ud, når man dykker ned i de 12 lokale valgsteder i kommunen.

Hvordan ville balancen mellem rød og blå blok have set ud i 2019, hvis Morten Børup Skolens vælgere alene bestemte? Hvis Låsbys vælgere bestemte?

Og så har jeg fundet en enkelt sjov detalje fra valget i 2019. Der er ét valgsted i kommunen, hvor borgernes stemmer i 2019 var temmelig meget tættere på at ramme det samme resultat som borgerne på Nørrebro i København, end de var på at ramme resultatet i Galten.

Du kan jo lige finde en lap papir frem nu og skrive dit bud ned - vi afslører det i slutningen af artiklen.

Du finder i øvrigt et pænt cirkeldiagram for stemmefordelingen ved dit lokale valgsted nederst i artiklen - lige til at hive ud og dele med din kone, din nabo eller din lokale Facebook-gruppe.

På dette valgsted var blå blok størst

Okay, lad os starte fra toppen: Sådan stemte hele Skanderborg Kommune i 2019.

Denne del af det seneste valgresultat er der ikke frygteligt meget grund til at bore sig langt ned i, for sammenligner man det med resultatet på landsplan, ja, så er der ikke de helt store, væsentlige forskelle.

Se blot her:

Men internt i Skanderborg Kommune er der til gengæld ganske interessante forskelle at spore mellem de 12 valgsteder i Gl. Rye, Ry, Låsby, Galten, Skovby, Hørning, Stilling, Virring, Stjær, Ejer Bavnehøj, Morten Børup Skolen og Niels Ebbesen Skolen.

Hvis vi først tager den grovkornede version, kan man se, at 8 ud af 12 valgsteder faktisk gav den største andel af stemmerne til partier, der pegede på en borgerlig statsminister - det var dengang, der kun var ét bud, og det ene bud hed Lars Løkke Rasmussen.

Skanderborg gav under ét et flertal af stemmerne til partier, der pegede på Mette Frederiksen som statsminister, men de interne forskelle tegner altså et mere nuanceret billede af de politiske holdninger (til landspolitik) i kommunen.

Det skal bemærkes, at nedenstående diagram udelukkende er udtryk for stemmefordelingen på valgdagen i 2019 og intet har at gøre med mandaternes fordeling. Det betyder, at stemmer fra partier, der ikke kom over spærregrænsen tæller med (Kristendemokraterne, Stram Kurs og Klaus Riskær Pedersen, der alle pegede på Løkke).

Særligt interessant er det, at Virring var det valgsted, der med 54,3 pct. af stemmerne i blå bloks favør var det valgsted, der trak mest i den modsatte retning i forhold til det endelige valgresultat.

Og særligt interessant er det også, at vælgerne i Ry, Gl. Rye og på Morten Børup Skolen stemte på en måde, der ville have givet rød blok en massiv valgsejr, hvis de var ene om det.

Bemærk de voldsomme 67,1 pct. af stemmerne, som i Gl. Rye fordelte sig på Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet.

Lige netop Gl. Rye skal vi tage et nærmere kig på nu.

V og S i modvind i Gl. Rye

For det relativt lille valgsted målt i antal stemmeberettigede (1.414 i 2019) rummer nogle vilde tal.

Som det eneste sted i kommunen blev Venstre sendt ned under 20 pct. af stemmerne. Men det gjorde Socialdemokratiet også. Med henholdsvis 17,6 pct. af stemmerne til Venstre og 19,2 pct. af stemmerne til Socialdemokratiet var de fælles om at få den suverænt dårligste vælgeropbakning i hele Skanderborg Kommune i Gl. Rye.

Til gengæld var det stik modsatte tilfældet for statsminister Mette Frederiksens parlamentariske grundlag, der alle hentede deres bedste valgresultater i Skanderborg Kommune hos Gl. Ryes vælgere.

Alternativet, der ellers fik en ordentlig lussing såvel på landsplan som i Skanderborg, indkasserede 10 pct. af stemmerne i Gl. Rye. Det var i øvrigt en tilbagegang fra 14,7 pct. i Gl. Rye i 2015.

Radikale Venstre fik hele 14,7 pct., SF fik 13,4 pct. og Enhedslisten fik 9,8 pct.

Tre lige store dele

Disse dynamikker fører til yderligere to interessante observationer end Gl. Rye - den ene hælder lidt til den kuriøse side, så lad os tage den seriøse først.

Gl. Rye var i 2019 det valgsted i Skanderborg Kommune, hvor den politiske splittelse var størst.

For når man ser på alle partierne, var Gl. Rye det sted, hvor flest partier fik deres eget bedste valg i kommunen, men også det sted, hvor flest partier fik deres eget dårligste valg i kommunen.

Og det betød, at vælgerne i Gl. Rye klumpede sammen i tre næsten lige store dele, hvis man deler partierne værdimæssigt op i en venstrefløj, et centrum-venstre og en højrefløj:

33,2 pct. til Alternativet, Enhedslisten og SF.

33,9 pct. til Radikale Venstre og Socialdemokratiet.

32,8 pct. til K, NB, Klaus Riskær Pedersen, LA, KD, DF, Stram Kurs og Venstre.

Og hvor var splittelsen så mindst?

Jo, når man ser på, hvilke vælgere i kommunen, der fordelte stemmerne mest ligeligt mellem partierne, så kan man sige, at den politiske splittelse var mindst i Ry, Stilling, Stjær og på Morten Børup Skolen.

Og så skal vi til det annoncerede kuriosum til sidst.

Måske har du på baggrund af opbakningen til Alternativet og Enhedslisten allerede gættet, at det var vælgerne i Gl. Rye, der i 2019 lignede vælgerne på Nørrebro i København mere, end de lignede vælgerne i Galten.

I diagrammet herunder kan du se forskellene - og når man regner lidt på tallene, finder man ud af, at valgresultaterne Gl. Rye og Galten afveg 58,9 procentpoint fra hinanden, mens Nørrebro og Gl. Rye afveg 46,8 procentpoint fra hinanden.

Der er med en afvigelse på 46,8 procentpoint dog næppe tale om, at Gl. Rye er decideret snydt ud af næsen på Nørrebro, men sammenligningen viser trods alt, at ligheden mellem land og by mål på politiske værdier somme tider er større end ligheden mellem land og land - selv inden for kommunegrænsen.

Se stemmerne fra dit eget valgsted i 2019 herunder

Ejer Bavnehøj

Låsby

Niels Ebbesen Skolen

Stjær

Galten

Hørning

Morten Børup Skolen

Ry

Stilling

Virring

Skovby

Gl. Rye

Smukfest leverer omsætningsrekord. Foto: Christian Bæk Lindtoft.

Smukfest er tilbage med gedigen omsætning, lokalt it-sikkerhedsfirma opkøbt - og dit overblik over de lokale folketingskandidater

Her er dit korte nyhedsoverblik fra SkanderborgLIV.


Smukfest-omsætning slår rekord: Bedre end før corona

Smukfest 2022. Folk tanker mad og drikke i området ved Cafe Stjærne. Foto: Christian Bæk Lindtoft.

Det gik godt med at lange øl og mad over disken til dette års Smukfest. Så godt, at festivalen faktisk har slået rekord målt på omsætning.

Det skriver Uge-Bladet Skanderborg.

Mens omsætningen i 2019, som var det sidste normale festivalår før corona, var på 196 mio. kr., var den i 2022-udgaven af Danmarks smukkeste festival på mindst 200 mio. kr.

Hvor meget præcist, omsætningen lander på, kan festivalen først oplyse, når det endelige resultat meldes ud senere på efteråret - men sikkert er det, at den når over 200 mio. kr., siger festivalens talsmand, Søren Eskildsen, til Uge-Bladet.

- Det har været en stor og meget kompleks festival at afholde, og den har også været dyr. Der er stadig regninger, som skal betales, men vi kan konstatere, at vi har haft en omsætning, som ligger en del over, hvad den plejer at være, siger Søren Eskildsen.

Lokalt it-sikkerhedsfirma opkøbt af svenskere

Den danske it-sikkerhedsvirksomhed CSIS, der har base i Skanderborg, er blevet købt for et ukendt beløb af det svenske selskab Allurity, der opererer inden for samme branche.

Det skriver CSIS i en pressemeddelelse.

På sin LinkedIn-profil kommenterer Peter Kruse, medstifter af CSIS og bosat i Skanderborg, salget af den virksomhed, han var med til at starte for to årtier siden.

- For knap 20 år siden medstiftede jeg CSIS Security Group A/S og har siden fungeret som medkaptajn på en spændende rejse. Nu overlader vi roret til andre, idet CSIS er blevet opkøbt af Allurity, en cybersecurity services gruppe støttet af Trill Impact, skriver Peter Kruse og fortsætter:

- Jeg vil benytte lejligheden til at sende en varm tak til alle de inspirerende mennesker som jeg har mødt igennem de mange år, fra gode venner og dygtige kollegaer, kunder og samarbejdspartnere. Det har været umådeligt lærerigt, spændende og udfordrende at holde styr på alle boldene, men det har været hele rejsen værd. Tak!

Boliger i stedet for erhverv: Kommunen vil have din mening

Her vil kommunen anlægge et boligområde i stedet for erhverv. Kort: Christian Bæk Lindtoft

Kommunen barsler med planer om at omdanne et mindre erhvervsområde i Ry til boligområde.

Det drejer sig om Brunhøjvej 8-10, og nu inviterer kommunen til tidlig dialog om de foreløbige tanker og visioner for området, hvor man har mulighed for at stiller spørgsmål og komme med sine bemærkninger til planerne.

Det foregår torsdag den 27. oktober fra klokken 17.00 til klokken 18.00 på Brunhøjvej 10, 8680 Ry.

Du kan finde information om tilmelding til dialogmødet her.

Overblik: Her er de lokale folketingskandidater

Husk, at du kan finde ud af, hvem du deler holdninger med, ved at tage vores kandidattest her.

Radikale Venstre

Susan Kronborg kom i Folketinget, efter forhenværende partileder Morten Østergaard trådte ud af Folketinget i juni 2021. Hun stiller denne gang op i Østjyllands Storkreds, nærmere bestemt i Opstillingskredsen Aarhus. Hun bor i Skanderborg.

Mia Nybo fra Aarhus er opstillet for partiet i Skanderborgkredsen.

Moderaterne

Peter Have fra Låsby. Driver Låsby Kro.

Venstre

Louise Louring fra Malling stiller op i Skanderborgkredsen. Sidder i byrådet i Aarhus.

Socialdemokratiet

Dorthe Hindborg, Stjær, er spidskandidat for partiet i Skanderborgkredsen.

Nye Borgerlige

Karina Kirk, Ry. Har siddet i byrådet for partiet siden 1. januar 2022, da hun blev valgt ind ved kommunalvalget i 2021.

SF

Kirsten Normann Andersen, Hørning. Har siddet i Folketinget i seks år. Opstillet i Østjyllands Storkreds.

Charlotte Vindeløv, Gl. Rye. Blev, ligesom Karina Kirk fra Nye Borgerlige, valgt ind i byrådet i Skanderborg i 2021 og har siddet der siden 1. januar 2022.

Liberal Alliance

Michael Valentin Ilsø, Hørning. Opstillet i Østjyllands Storkreds.

Enhedslisten

Maria Temponeras. Bor i Bjedstrup, men er opstillet i Vestjyllands Storkreds.

Alternativet

Mira Issa Bloch, Skanderborg. Hun blev valgt ind i byrådet i Skanderborg ved valget i 2017, men er lige nu sygemeldt fra byrådsembedet.

Hendes suppleant i byrådet, Nikoline Erbs Hillers Bendtsen fra Ry, stiller op som folketingskandidat i Østjyllands Storkreds.

Partiet stiller også med Thomas Due Nielsen og Berit Skjernaa, begge fra Skanderborg.

Dansk Folkeparti

Daniel Aage Holm, Ry. Stillede op til kommunalvalget i 2017 og 2021, men blev hverken valgt ind i første eller andet forsøg.

Det Konservative Folkeparti

Per Urban Olsen, Samsø. Er 2. viceborgmester i Samsø Kommune og stiller op i Skanderborgkredsen.