Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Niels Parmo Christensen ærgrer sig over, at politikerne har skrottet hans forslag om oprensning af tykt lag bundslam i Lille Sø uden at undersøge det nærmere. Foto: Bettina Sønderskov

Skal vi hoppe i søen?...Nåh nej

Historien gentager sig stort set hvert år.

Når det smukke, lune sensommervejr kalder på en dukkert i søen, dukker det samme spørgsmål op i lokale facebook-grupper.

Hvordan ser det ud med alger i Knudsø, Skanderborg Sø eller Stilling Sø i dag?

De fleste af os ved, at vi skal tage vores forholdsregler - ikke mindst på den her tid af året. Holde øje med kommunens gule advarselsskilte og tjekke vandet for grønt skum og tegn på opblomstringer af giftige alger, inden vi hopper i vores badesøer.

Siden Skanderborgs nye Bybad blev indviet for et par år siden, har blågrønalger og midlertidige badeforbud jævnligt fået en del badeglade borgere op i det røde felt på de sociale medier.

Nogle synes endda, at det er det rene spild at bruge så mange skattekroner på et nyt søbad, som ikke kan bruges alle dage året rundt.

De fleste af os kan nok godt blive enige om, at det er irriterende, når man ikke kan regne med, at man kan hoppe i søen på en varm og vindstille sommerdag, hvor man har allermest brug for det.

Historierne i dagens nyhedsbrev taler på hver sin måde ind i et spørgsmål, som jeg på baggrund af min egen irritation, har stillet mig selv.

Må vi bare acceptere, at blågrønalger og tilbagevendende badeforbud i vores badesøer er et vilkår, eller kan man gøre noget for at minimere antallet af dage med badeforbud?

Først får du historien om bådejeren Niels Parmo Christensen.

Han står bag ét af de over 40 forslag til byrådets igangværende budgetforhandlinger, som borgere på byrådets opfordring sendte ind til kommunen tidligere på året.

Forslaget blev allerede arkiveret lodret, da politikerne før sommerferien skulle beslutte sig for, hvilke forslag de ville tage med sig ind i forhandlingslokalet under årets budgetforhandlinger.

Det undrer Niels Parmo Christensen sig over.

-Vi kan ikke blive ved med at lukke øjnene for den voldsomme forurening fra den tid, hvor spildevand blev ledt direkte ud i Lillesø og Skanderborg Sø. Det ligger i et tykt, ulækkert og boblende lag på bunden af Lillesø i dag. Forureningen frigives langsomt. Det påvirker formentlig også vandmiljøet i Skanderborg Sø, og måske helt ud i Gudenå-systemet, og så er det med til at fremme væksten af farlige blågrønalger. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at kommunen som minimum undersøger forureningen og mulighederne for at rydde op efter fortidens synder nærmere, siger han.

På afstand ligner loggeren en gul plasticspand med nogle sjove dimser på, men den omdrejningspunktet for et stort udviklingsprojekt, som har fået 3,7 millioner støttekroner med på vejen. Foto: Rikke Markfoged

I dagens anden historie får du svaret på, hvad den gule dims på billedet laver i Knudsø i Ry for tiden.

I den artikel afslører Rikke Markfoged fra teknologisk institut også, hvordan vi måske i en ikke alt for fjern fremtid kan bekæmpe opblomstringer af giftige blågrønalger i vores badesøer ved at hælde cocktails af bakteriofager i badevandet.

Så skål på det.

Og skål på, at det er weekend og solen skinner.

...og sidst jeg tjekkede var der ikke badeforbud ved nogle af vores badestrande. Kommunen beder dig dog stadig om at være opmærksom på alge- og skumbræmmer i vandkanten, hvis du skulle få lyst til en dukkert ovenpå dagens nyhedsbrev fra SkanderborgLIV.

Som altid er du velkommen til at skrive til mig på mailen besok@skanderborgliv.dk, hvis du har inputs til dagens historier eller idéer til andre historier, vi skal se nærmere på.

Bliv abonnent på SkanderborgLIV

Hvis du ikke allerede er abonnent, vil vi gerne have dig med på holdet.

Mange har allerede valgt at abonnere og blive en del af et fællesskab, der prioriterer overblik og dybde over nyhedsræs og breaking news.

Som abonnent kan du forvente at modtage cirka to nyhedsbreve om ugen, hvor vi går i dybden med de vigtigste historier, der har betydning for livet i Skanderborg Kommune.

Lyder det som noget for dig, kan du for 39 kroner om måneden blive fuldgyldig abonnent lige her. Det er selvfølgelig også helt okay, hvis du hellere vil se os lidt mere an.

Derfor vil du stadig modtage nyhedsbrevet gratis med en hurtig overflyvning over dagens emner gratis.

Skulle du få lyst til at få den fulde oplevelse med fri adgang til alle vores artikler, vil vi glæde os til at byde dig velkommen ombord.Billede af Bettina Sønderskov
Billede af skribentens underskrift Bettina Sønderskov Journalist
Niels Parmo Christensen står bag et forslag om at fjerne enorme mængder forurenet bundslam i Lille Sø. Foto; Bettina Sønderskov

Bådejer bag borgerforslag om oprensning af Lille Sø: Fortidens synder ligger som et tykt, ulækkert og boblende lag på bunden

Da byrådet i år opfordrede borgerne til at sende forslag ind til årets budgetforhandlinger, benyttede bådejer, Niels Parmo Christensen, sig af chancen.

Han foreslog politikerne at finde penge i budgettet til en oprensning af et op mod én meter tykt lag forurenet dynd på bunden af Lille Sø i Skanderborg.

Det vil i hans øjne både gavne vandmiljøet, bådejere og badende i nabosøen Skanderborg Sø.

Men forslaget nåede ikke langt. Det blev allerede skrottet af politikerne før sommerferien.

Nu opfordrer han kommunen til i det mindste at undersøge omfanget af forureningen i Lille Sø og se på mulighederne for at forbedre vandmiljøet i de bynære søer.

Et budgetforslag om at fjerne omkring en meter fosfor-forurenet bundslam i Lille Sø til gavn for vandmiljøet, bådejere, badende og naturen blev før sommerferien skrottet af politikerne. Det ærgrer Niels Parmo Christensen, som stillede forslaget. Nu håber han, at politikerne i det mindste vil afsætte penge til en undersøgelse af forureningen og mulighederne for at forbedre vandmiljøet i den bynære sø.

I disse dage forhandler politikerne i byrådet i Skanderborg Kommune på livet løs om, hvordan millionerne i kommunekassen skal fordeles til næste år. For at få flere borgere til at interessere sig for de vigtige diskussioner om fremtidens velfærd i Skanderborg Kommune, bad byrådet i år borgerne med at komme med deres bud på, hvad der skal afsættes millioner til de kommende år.

Den mulighed benyttede Niels Parmo Christensen som ofte færdes på søen og har båd i bådklubben på Søtoften sig af. Han sendte et forslag til politikerne om at oprense Lille Sø, forbedre vandmiljøet og dermed hæmme væksten af giftige alger i den tilstødende badesø, Skanderborg Sø.

Det forurenede dynd ligger i et tykt, ulækkert og boblende lag på bunden af Lillesø i dag. Herfra frigives den langsomt, og det påvirker nok vandmiljøet negativt samtidig med, at det er med til at fremme væksten af farlige blågrønalger.

Niels Parmo Christensen, bådejer, Skanderborg

Men da politikerne i Klima, Miljø og Planudvalget skulle tage stilling til de over 40 indsendte borgerforslag og sende deres indstillinger ind til de pågående budgetforhandlinger, blev forslaget forkastet.

- Det ærgrer mig, at forslaget ikke nåede længere, for Lille Sø i Skanderborg er meget forurenet. Forureningen stammer fra tidligere tiders udledning af urenset spildevand i den tilstødende Svane Sø (Tidligere Sorte Sø). Svane Sø blev oprenset i nullerne, men Lille Sø har man ikke haft samme fokus på. I dag forlyder det, at der nogle steder er over én meter slam på bunden af Lille Sø. Forureningen og det tykke lag dynd på bunden af søen, som året rundt er irgrøn, er meget tydelig for os, der som bådejere færdes på søen, siger Niels Parmo Christensen.

Borgerforslaget får bred opbakning fra de andre godt 50 medlemmer af bådklubben på Søtoften ifølge formand Lars Fog.

- Vi er hverken eksperter i forureningskilder eller sørestaurering. Vi kan bare se, når vi sejler rundt i søen, at der er 30-40 centimeter dynd på bunden alle steder og endnu mere i det område, hvor Lille Sø er forbundet med Svane Sø. Det område skal du ikke sejle ind i, for der er dødt det hele. Da vi alligevel gjorde det en dag for at tage billeder, tog det lang tid at få renset motoren, siger Lars Fog.

Lars Fog færdes som formand for bådklubben på Søtoften i Skanderborg og bådejer ofte på Lille Sø, som året rundt er irgrøn. Foto: Bettina Sønderskov

Mange flere bruger søen i dag

Den lille bådklub på Søtoften har netop indviet sit nye klubhus efter en lang periode med store forandringer i området omkring Lille Sø. Engang levede bådklubben en hengemt tilværelse bag vildnisset i udkanten af det tidligere industriområde på Søtoften.  Nu er der ryddet op langs søbredden og store, nye lejlighedsbyggerier som Ovenvande rejser sig op fra grunden, som engang husede smykkegiganten Pilgrims gamle lagerbygninger.

- Der bor over 100 familier i Ovenvande og ligeså mange i nabobyggeriet, Søbyen. Tænk, hvis Lille Sø blev så ren, at man kunne bade i den. Det kunne være fantastisk for hele byen, siger Lars Fog og tilføjer, at de fleste heldigvis godt er klar over, at man ikke skal hoppe i vandet i Lille Sø.

Den lille bådklub på Søtoften har fået mange nye naboer de seneste år og der er meget aktivitet på søen. Heldigvis ved de fleste godt, at det ikke er en god idé at tage en dukkert her. Foto: Bettina Sønderskov

Alligevel bruges søen ofte til sejlads på paddleboards.

- Engang imellem er der nogle unge, der hopper i vandet, men det er altså ikke en god idé, siger Lars Fog, som især de seneste år har oplevet, hvordan folk i langt højere grad end tidligere færdes på vandet på både Lille Sø og Skanderborg Sø.

-  Paddleboards, kanoer og kajakker er der virkelig mange af. Bådene er blevet større og flere, og der er rift om bådpladserne. Det kan vi også mærke her i bådklubben, hvor vi fornylig har bygget en bro mere og fået plads til 12 nye medlemmer, siger han.

Tid til et opgør med fortiden

Bådklubben har allerede tilladelsen i hus til en anløbsbro mere og efter nytår begynder de første beboere at flytte ind i Skanderborg Andelsboligforenings store nye lejlighedsbyggeri længere oppe af vejen.

- Byfortætningen er i fuld gang i Skanderborg. Hvis alle de indbyggere i Skanderborg, som færdes på vandet i dag, også kunne færdes i vandet året uden at bekymre sig om forurening og store opblomstringer af giftige alger, ville det være et kæmpeplus for Skanderborg. Sådan en fremtid synes vi, at det er værd at investere i, siger han.

Niels Parmo Christensen opfordrer kommunen til som minimum at undersøge forureningen i den irgrønne sø nærmere og ikke lukke øjnene for fortidens voldsomme forurening af blandt andet fosfor. Foto: Bettina Sønderskov


I det borgerforslag, som Niels Parmo Christensen, har sendt ind på vegne af bådejerne, bliver det anslået at en oprensning af det fosfor forurenede bundslam i Lille Sø vil løbe op i omkring 10 millioner kroner.

Men det slår ifølge de ansatte i administrationen i Skanderborg Kommune langtfra til.

- Administrationen mener estimatet er stærkt undervurderet i forhold til hvad en sådan oprensning koster. Det er nok snarere tre gange så dyrt. Der har tidligere været foretaget en lignende oprensning i Sorte Sø. Den kostede omkring 10 millioner kroner, og søen er væsentlig mindre. Samtidig viste prøver efterfølgende, at der fortsat var en ret væsentlig fosfor forurening i søen, skrev administrationen i en indstilling til politikerne før sommerferien.

Det ærgrer Niels Parmo Christensen, at hans forslag er strandet så hurtigt, uden at der er brugt tid på at undersøge mulighederne.

- Jeg opfordrer kommunen til som minimum at undersøge forureningen nærmere og ikke lukke øjnene for den voldsomme forurening fra blandt andet fosfor fra tiden, hvor spildevand blev ledt direkte ud i Lillesø og Skanderborg Sø. Det ligger i et tykt, ulækkert og boblende lag på bunden af Lillesø i dag. Forureningen frigives langsomt, og det påvirker nok også vandmiljøet i Skanderborg Sø og måske helt ud i Gudenå-systemet og så er det med til at fremme væksten af farlige blågrønalger, siger han.

Niels Parmo Christensen synes, det er en skam, at vi ikke passer bedre på vores søer.

- Vi må rydde op efter fortidens synder. Det skal jo ske på et tidspunkt. Søerne er vigtige for Skanderborg. Det er ikke attraktivt at bade i det grønne vand, som vi hurtigt får. Hvis man afsatte penge til en forundersøgelse af forureningen i Lille Sø og Skanderborg Sø nærmest byen, kunne man samtidig undersøge, om det er muligt at få tilskud fra EU, Staten eller fonde til oprensningen. Jeg håber, at politikerne vil begynde her, siger han.

De seneste uger har været præget af algeopblomstringer og badeforbud i flere søer i Skanderborg. Sådan så der ud på en lun sommerdag ved Knudsø forleden. Foto: Bettina Sønderskov

Blinklys og blågrønalger: Forsøg i Ry baner vej for bedre varsling af giftige alger

På afstand ligner miljøbøjerne i Knudsø, som opsamler data, der kan advare badegæster om fækale bakterier og giftige alger i vandet, nogle store gule plasticspande med underlige dimser på.

Men de er faktisk omdrejningspunktet for et stort udviklingsprojekt med et samlet budget på 3,4 millioner kroner.

Et forskningsprojekt, som baner vej for bedre varsling af giftige blågrønalger - og som måske også rummer svaret på, hvordan vi med en særlig væske kan nedkæmpe opblomstringer af giftige blågrønalger i søerne i fremtiden.

Et nyt varslingssystem, som kan sende real-time-data på algeopblomstringer og fækal forurening i badevandet direkte ud til badegæster og kommuner er nu næsten færdigtestet i Knudsø Ry. Under arbejdet med systemet har forskere også fundet ud af, hvad man kan hælde i vandet for at bekæmpe de belastende alger.

Er der nogen, der ved, om der er alger i vandet ved Knudhule, Bybadet eller Stilling Strand i dag?

Den slags spørgsmål dukker ofte op i lokale facebook-grupper i Skanderborg Kommune, hvor badesøerne særligt i de sene sommermåneder bliver hjemsøgt af giftige blågrønalger.

I år er ingen undtagelse.

Det betyder ifølge Hanne Medum Lærke, som er biolog i Skanderborg Kommune, at kommunens folk i entreprenørafdelingen og biologerne for tiden arbejder ekstra tæt sammen om at holde øje med algeopblomstringer i badesøerne.

- Det svære ved den opgave er, at en algeopblomstring nærmest kan ændre sig i løbet af en halv time. Vi kan umuligt være så konstant tilstede ved alle vores populære badesteder, at vi kan opfange forandringerne fra time til time. I dag er det sådan, at hvis vi tirsdag har været ude og sætte et badning forbudt skilt op på grund af alger og at vinden pludselig vender, så står skiltet forkert onsdag, siger hun.

Ifølge Hanne Medum Lærke bliver der på nuværende tidspunkt heller ikke kontinuerligt udtaget prøver, som gør, at kommunen til enhver tid kender de forskellige algers sammensætning.

Hvad er blågrønalger?

Blågrønalger er det almindelige navn for cyanobakterier, som under de rette betingelser kan blomstre op i have og søer.

I store mængder er cyanobakterier stærkt sundhedsskadelige. 

Opblomstringer af blågrønalger dominerer typisk i juli til september, men kan variere og optræde uden for denne periode. Typisk sker opblomstringen senere i dybe søer end i lavvandede søer og er algerne er typisk dominerende i dybe søer omkring de første to uger af september.

- Visuelt på stranden er det ikke muligt at skelne alle de forskellige algetyper fra hinanden. Man skal have vandprøverne i et laboratorium for at kunne dykke ned i algesammensætningen. Vi ved fra tidligere analyser bare, at der er potentielt giftige alger tilstede i alle badesøerne i Skanderborg Kommune, siger hun.

Algeopblomstringer er stort set umulige at forudsige, og det er en tidskrævende opgave for kommunerne at køre rundt og holde øje, måle sigtdybde, og at sætte skilte op og pille dem ned igen. Foto: Bettina Sønderskov.

Rikke Markfoged kender alt til kommunernes udfordringer med at overvåge badevandskvaliteten. Hun er nemlig projektleder i Sikkert Søbad II, som er et samarbejde imellem Teknologisk Institut, Skanderborg Forsyning, Aalborg Universitet, Aquasense og Niras. Målet med deres fælles udviklingsarbejde er at udvikle et realtids-varslingssystem, som både kan advare badegæster imod giftige bakterier og blågrønalger i badesøer.

Et udviklingsarbejde, som Hanne Medum Lærke fra Skanderborg Kommune, glæder sig til at se resultatet af.

- Sådan et system vil være et godt supplement til de målinger, vi allerede foretager ved kommunens badesteder. Det vil både frigive ressourcer i kommunen og sikre bedre varsling til borgerne, hvis det bliver udviklet sådan, at vi kan have en logger i hver badesø, som kan sende data om den aktuelle situation ind til os og ikke mindst til en informationsstander på stedet, som badegæsterne selv kan aflæse, siger Hanne Medum Lærke.

- Vi er der, hvor vi kan se i vores forsøg på laboratoriet, at vi faktisk godt kan forhindre, at der kommer algeopblomstringer med bakteriofagerne, og det er virkelig et stort skridt.

Rikke Markfoged, seniorprojektleder, Teknologisk Institut

Verdensnyhed udviklet i Ry

Sådan nogle "loggere" ligger lige nu og flyder rundt i Knudsø i Ry, og det har de gjort i et stykke tid.

Foto: Aquasense

- Vi har bygget en særlig bøje med sensorer, som både måler på kemiske parametre, ilt, ph-værdi og på indholdet af eksempelvis blågrønalger, som især i sensommermånederne udgør en risiko for badegæsterne. Alle de data sender måleren til os, og lige nu er det også muligt for badegæsterne at holde øje med de data. Vi har nemlig sat en stander op, som med rød-gul-grøn signaler markerer tilstanden for blågrønalger i søen nu og her, siger Rikke Markfoged.

Sådan ser standeren ud, som netop er blevet stillet op på stranden ved Knudhule. Foto: Thomas Nielsen, Niras.

Millioner til projekt Sikkert Søbad II

Risikoen for giftige opblomstringer af blågrønalger afhænger af flere forskellige faktorer, hvilket gør det svært at forudsige opblomstringer.

Væksten afhænger blandt andet af næringsstoffer, temperatur og lys- og vindforhold, og særligt koncentrationen af fosfor har stor betydning.

Formålet med Projekt Sikkert Søbad II er at udvikle et realtids-varslingssystem, som kan advare badegæster mod giftige bakterier og at indlede forsøg med bekæmpelse af blågrønalger i badesøer.

I projektfasen er der også lavet forsøg med bakteriofager til bekæmpelse af cyanobakterier (blågrønalger).

Bakteriofager er naturligt forekommende viruspartikler, som angriber specifikke bakterier og er uskadelige for mennesker og dyr.

Forsøgene foregår i laboratoriet og skal afdække om der er potentiale for at udvikle en væske, som kan bekæmpe blågrønalger med bakteriofager.

Varslingssystemet til ferskvandssøer forventes at blive salgbart i løbet af projektet. Løsningen vil være attraktiv for byer med ferske søer i både ind- og udland, da systemet for første gang giver myndighederne mulighed for at implementere en komplet løsning, der automatisk overvåger badevandskvaliteten.

Projektet løber fra januar 2020 – december 2022. Budgettet er på 3,4 mio. kr.

Det er Støttet af Miljøstyrelsens Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP).

Partnere i projektet er: Skanderborg Forsyning A/S, Teknologisk Institut, Amphi-Bac, Aalborg Universitet og Aquasense.

Projektbeskrivelse Sikkert Søbad II

Hun understreger dog, at badegæsterne ikke skal stole blindt på standeren. De skal stadig bruge deres sunde fornuft og lade være med at gå i vandet, hvis de er i tvivl om, hvorvidt der er alger.

- Man må gerne kigge på standeren, men man skal gøre som man plejer i den her overgangsperiode, hvor vi er i gang med at teste systemet, siger hun.

Projekt Sikkert Søbad II løber frem til december i år, og holdet bag den nyudviklede måler er ifølge Rikke Markfoged næsten klar til at gå ud på markedet med den specialudviklede bøje.

- Vi skal have lavet nogle flere tests for at sikre os, at systemet virker hundrede procent, og så er vores logger faktisk klar til at blive implemeteret i de danske badesøer, hvor det er relevant, siger Rikke Markfoged.

Hun tilføjer, at det er de kommercielle partnere i projektet, som skal løfte opgaven med at sætte det nye system i produktion og at sælge det til de potentielle kunder, som i første omgang især er de danske kommuner.

- Det er svært at sætte pris på, hvad sådan et varslingssystem vil komme til at koste en kommune, for det afhænger af, hvad de enkelte kommuner har behov for, og hvor mange sensorer de vil have op i de forskellige badesøer. Undervejs i projektet har vi spillet bold med flere kommuner for at få en fornemmelse af, hvad sådan et stykke udstyr er værd for dem, og hvilke priser vi skal lande på, for at det er realistisk for dem at investere i den ekstra serviceydelse for borgerne, som det vil være at etablere sådan et system.

Bakterie-cocktail bekæmper blågrønalger

Et andet formål med projekt Sikkert Søbad II var, at I skulle finde ud af, om man kan hælde bakteriofager i badevandet for at nedkæmpe opblomstringer af blågrønalger. Det spørgsmål tror jeg, at mange badeglade borgere i Skanderborg Kommune er interesserede i at høre svaret på, for det er jo et tilbagevendende problem, at vi ikke kan være sikre på, at vi kan hoppe i vandet på en varm sommerdag?

- Den del af projektet er i den helt anden ende af udviklingsskalaen. Det er meget umodent og foregår stadig i de små glas, så det bliver ikke til næste år, at vi kommer til at holde blågrønalger i skak ved at hælde væske med bakteriofager i vandet ved Bybadet eller Knudhule.

Hvornår bliver det mon så?

- Vi er der, hvor vi kan se i vores forsøg på laboratoriet, at vi faktisk godt kan forhindre, at der kommer algeopblomstringer med bakteriofagerne, og det er virkelig et stort skridt. Men det er lidt kompliceret. For hver art af bakterier eller alger, der findes i en sø, findes der en bakteriofag, som ligesom en forkølelsesvirus hos os mennesker vil gå i kødet på den uønskede bakterie. For at bekæmpe algeopblomstringer med bakteriofager skal man kende deres sammensætning, og så kan man lave en cocktail af forskellige bakteriofager, som matcher bakteriesamfundet i søen. Sådan en væske kan uden risiko for mennesker eller dyr hældes i badevandet for at holde blågrønalgerne i skak, siger hun.

Det lyder umiddelbart som en dyr cocktail at udvikle?

-Bakteriofagerne, som eksempelvis kan nedkæmpe blågrønalgerne i Knudsø, vokser allerede naturligt i søen. Der skal bare nogle flere til for at ændre på forholdet imellem blågrønalger og bakteriophager. Det er i sig selv ikke så omkostningstungt, men at få en væske produceret i den helt rigtige kombination til de forskellige badesøer kan måske godt blive det, siger Rikke Markfoged.

Hun tilføjer, at det i sidste ende vil være private aktører på markedet, som skal vurdere, om der er penge i at producere sådan en væske.

- Der er dog stadig mange ubekendte i forhold til at udvikle en cocktail, som kan bekæmpe blågrønalger i badesøer, så der skal findes penge til et nyt enkeltstående forskningsprojekt, før vi på den måde kan komme et skridt nærmere en fremtid uden blågrønalger i badesøerne, siger hun.

Foto: Silas Bang

Kort Nyt: Slotskirken fejrer 450 år. 24 nye busskure, længe ventet cykelsti og vigtig landsbykonference på vej

Her er ugens korte nyhedsoverblik fra SkanderborgLIV.

Slotskirken fylder 450 år - det skal fejres i flere uger

Slotskirken blev blandt andet bygget med sten fra det tidligere Øm Kloster for 450 år siden. Foto: Line Høi

I år fylder Slotskirken 450 år, og det bliver fejret med en lang række arrangementer i den ikoniske kirke, som senest var på landsdækkende tv, da DR's julegudstjeneste blev transmitteret direkte derfra i 2021.

 Det er Skanderborg sogn med hjælp fra Museum Skanderborg, Skole-kirke-samarbejdet, Klosterbryggeriet, Skanderborg Amatør Teater og en række frivillige ildsjæle, der har sat programmet sammen for byens borgere, så de kan opleve en spændende og lokal flig af historiens vingesus.

Det skriver Skanderborg Sogn i en pressemeddelelse.

- Slotskirken er en af byens helt store stoltheder, der på så mange måder har og har haft betydning for byen og dens udvikling. Her er nogle af livets store begivenheder startet, markeret og sluttet for både lav og høj. Så det er klart, at vi i byen skal markere og fejre kirken – og Slottets – 450års jubilæum. Det gør vi med en god blanding af foredrag, koncerter, udstillinger og oplevelser, der skal gøre os klogere på både Slotskirkens historie og betydning for byen og alle os, der bor her, siger sognepræst Heidi Torp, som er med i planlægningsgruppen.

Heidi Torp og de øvrige arrangører håber, at rigtig mange har lyst til at kigge forbi til fejringerne, der er gratis at deltage i og ikke kræver tilmelding.

I forbindelse med fejringen kan du blandt andet andet få historien om kirkens bygmester, Frederik II af seniorforsker, Poul Grinder-Hansen.

Du kan også komme koncert med elitekoret Musica Ficta eller tage børnene med til pandelampe-løb i tusmørket omkring Slotskirken, besøge kirkens udstilling af historiske billeder eller høre dramaturgen Lisbeth Weitemeyers fortælling om de dramtiske begivenheder, som forenede kong Frederik 4. og Anna Sophie Reventlow.

Søndag den 18. september kulminerer jubilæumsfejringen med en Folkefest på Slotsbanken omkring Slotskirken med musik, sang og fælles morgenbord. Herefter er der festgudstjeneste i Slotskirken ved Biskop Henrik Wigh-Poulsen efterfulgt af gratis frokost med renæssancemad. Menuen står ifølge arrangørerne på vildsvin, stuvede svampe, porre, pølse, surt og sødt.

Hele programmet for fejringen af den gamle slotskirke kan findes her.

24 slidte busskure bliver skiftet ud

De nye 24 stoppesteder er reklamefinansierede og bliver leveret af firmaet Clear Channel. Foto: Vej & Trafik, Skanderborg Kommune.

I løbet af de kommende uger får en lang række stoppesteder i kommunen nye ventefaciliteter. I alt udskifter Skanderborg Kommune 24 gamle, slidte busskure med nye, og den tiltrængte opgradering kommer over tid ikke til at koste kommunen en krone.

Det skriver Skanderborg Kommune i en pressemeddelelse.

- Udskiftningen er omkostningsfri for kommunen, fordi de reklamer, der kommer til at køre på siden af alle busskurene over tid betaler fuldstændigt for de nye ventefaciliteter, siger Troels Tofte Hansen, som er mobilitetsplanlægger i Skanderborg Kommune og tovholder på de nye busskure.

I Hørning bliver der opsat 11 busskure, Stilling og Skanderborg får 10, og i Ry kommer der tre nye busskure, blandt andet ved stoppestedet, som betjener Mølleskolen.

Sidste år udskiftede Skanderborg Kommune 22 busskure i Stilling og Skanderborg, og det handler ikke kun om æstetik, forklarer Troels Tofte Hansen:

- Det handler om brugeroplevelsen i busskuret. Den skal være i top for at gøre kollektiv trafik mere attraktiv. Der er undersøgelser, der viser, at op mod 70 procent af dem, der rejser med kollektiv trafik, vægter venteforholdene højere end selve køreturen med bus eller tog. Gamle og slidte busskure kan altså få folk til helt at fravælge kollektiv transport, siger han.

Vis museet dit fotoalbum

Her er Johannes Rasmussen med familien i gang med at spise æbler i stuen på gården Klosterlund syd for Skanderborg omkring år 1910. Foto: Skanderborg Historiske Arkiv

De første tre mandage i september sætter Museum Skanderborg to fotoscannere op i museumsbutikken på Perron 1 på Skanderborg Station i håbet om folk vil komme forbi med deres gamle fotoalbums og dele deres historier og billeder om livet i Skanderborg igennem tiden.

- Kig forbi og medbring dit fotoalbum. Så vil vi gerne scanne billederne til arkivet og høre fortællingen om de enkelte billeder, skriver arrangørerne fra museets historiske arkiv.

I arkivet på Perron 1 findes der allerede flere fotoalbums, som borgere har indleveret igennem årene.

- Alle billederne er med til at fortælle om livet i Skanderborg og omegn og viser blandt andet den udvikling, som både byen og menneskene har været igennem, og vi ved, at der stadig er mange gode fortællinger, som bare ligger og venter på at blive fortalt, siger arkivleder og museumsinspektør, Martin Philipsen Mølgaard.

Der er kaffe på kanden og tændt op i scanneren mandag den 5., 12. og 19. september fra11-15, og når billederne er blevet vil de blive registretet i arkivet, så de fremover kan søges frem på arkiv.dk

Nu bliver det mere sikkert at cykle i skole i Stilling

Skanderborg Kommune bygger nu en ny sti til de bløde trafikanter i højre side af Gramvej for at gøre skolevejen til Stilling Skole bedre. Arbejdet går i gang i uge 36. Foto: Vej & Trafik.

I den kommende uge går Skanderborg Kommune i gang med at anlægge en ca. 250 m lang cykelsti på Gramvej på strækningen mellem Kærgårdsvej og signalanlægget ved indkørslen til skolen.

Stien anlægges i Gramvejens østlige side og bliver en delt sti. Dvs. en sti, hvor der både er fortovsfliser til gående og asfalt til cyklisterne.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Vi har fokus på at skabe gode cykelstier og sikre skoleveje i Skanderborg Kommune. Med dette projekt kan de mere end 350 elever, der bor syd for Stilling Skole, færdes trygt og sikkert frem til skolen, siger Claus Leick (SF), formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget.

I dag har eleverne mulighed for at komme til skolen via Skovstien/villakvarteret øst for Gramvej. Fra Kærgårdsvej foregår resten af turen langs Gramvej på kørebanen, og det er ikke optimalt. Projektets formål er derfor først og fremmest at få børnene væk fra kørebanen i myldretiden om morgenen.

Vejarbejdet kan i perioder medføre trafikale gener, og den nye cykelsti forventes at stå færdig sidst i oktober.

Se hvilke andre cykelstier, der er planlagt i kommunen her.

Lisa fra Ry bliver optaget i Hall of Fame

Lisa Kjær Gjessing og hendes træner Bjarne Johansen (t.v.) er blevet optaget i Taekwondo Hall og Fame. Det er første gang det sker for en para-atlet. Foto: Kim Haugaard/ Midtjyske Medier

Fredag den 19. august blev en helt særlig dag for para-atleten og taekwondo-kæmperen Lisa Kjær Gjessing fra Ry og hendes og træner Bjarne Johansen.

Den dag blev de to nemlig optaget i "Official Taekwondo Hall of Fame."

Det skriver parasport.dk.

Overrækkelsen foregik ifølge mediet på Hyatt on the Hudson med New Yorks Manhattan som udsigt, og Lisa Kjær Gjessing blev optaget i kategorien “ Outstanding Player” som den første para-atlet nogensinde, imens hendes træner igennem alle årene blev optaget i kategorien outstanding coach. 

- Jeg er meget stolt og beæret over den anerkendelse, vi har fået ved at komme i Hall of Fame. Det var en stor oplevelse at møde nogle af de gamle atleter og trænere og mennesker, der i øvrigt har udviklet sporten og trådt nogle utroligt store skridt for, at sporten er så udviklet som kampsport i verden, som den er i dag, siger Lisa Kjær Gjessing til parasport.dk.

Hun begyndte at dyrke taekwondo som teenager.

Et svært sygdomsforløb med  knoglekræft, som første til, at hun fik amputeret halvdelen af sin venstre underarm i 2012, fik hende ikke til at lægge sporten på hylden.

Tværtimod.

Hun kæmpede videre, som som para-atlet har nu både vundet guld i OL, VM og EM. 

Politiets teori: Brand i motorvejsrestaurant skyldes cigaretskodder

Arkivfoto: Anders Knudsen

Onsdag middag rykkede Østjyllands Brandvæsen talstærkt ud til en brand i en motorvejsrestaurant, som er under ombygning, ved Ejer Bavnehøj.

Det skriver Uge-Bladet Skanderborg.

Før brandvæsnet fik bugt med flammerne, nåede store dele af restauranten ifølge Sydøstjyllands Politi at blive ødelagt.

Politiets foreløbige undersøgelser af brandårsagen peger ifølge Uge-Bladet i retning af, at branden kan være opstartet ved nogle blomsterkummer, som gæster bruger til at skodde cigaretter i.

Tag til landsbykonference med fokus på udvikling og grøn omstilling

Helene Simoni Thorup, som er forperson i Landsbysamvirket, opfordrer alle interesserede til at møde op til årets Landsbykonference på Himmelbjerggården den 17. september. Foto: Christian Bæk Lindtoft.

Landsbyfællesskabet i Skanderborg Kommune arrangerer igen i år Landsbykonference på Himmelbjerggården ved Ry.

Hvordan skal vi bygge og bo på landet og hvordan implementerer vi mest mulig grøn energi er blandt de mange de store spørgsmål, der bliver stillet og søgt svar på under Landsbykonferencen 2022.

Det skriver Landsbyfællesskabet i en pressemeddelelse.

- Landsbyfællesskabet er sat i verden for at være talerør for folk på landet i Skanderborg Kommune – og for at være en kvalificeret sparringspartner for byråd og forvaltninger. Derfor er det vigtigt, at vi sætter hinanden stævne og skaber fælles fodslag for, i hvilken retning udviklingen skal gå, og hvilke problematikker, der skal tages fat på, og det fælles fodslag opnår vi blandt andet via vores Landsbykonference, som vi afholder hvert andet år, siger forperson for Landsbyfællesskabet, Helene Simoni Thorup.

Alle er ifølge arrangørerne velkomne til at deltage i konferencen og give deres mening til kende.

Program og tilmelding til konferencen, som afvikles den 17. september kan findes her.