Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Frands Fischer kommer på noget af en opgave, når han skal sidde for bordenden, mens byrådet skal forsøge at finde et flertal for at lave de besparelser, der er nødvendige for at kunne finansiere de byggerier, der skal til for at rumme befolkningstilvæksten. Foto: Christian Bæk Lindtoft.

Opgaven er klar: Find 100 millioner kroner

Hvem får hvad, hvornår og hvordan?

Sådan lyder titlen på et snart 90 år gammelt værk, udgivet af den amerikanske politolog Harold Lasswell i 1936.

Og sådan lyder også den vending, som i stort omfang stadig bruges i dag, når kloge hoveder skal prøve at sætte alt det, som politik rummer, ind i den simpleste af alle definitioner: At selve omdrejningspunktet i politik er spørgsmålet om, hvem der får hvad, på hvilket tidspunkt - og med hvilke midler.

Lige nu har byrådet i Skanderborg fået en træls opgave, og jeg er ret sikker på, at der i Lasswells definitionsskabende bogtitel ligger en forudsætning om, at man får noget positivt.

En ny omfartsvej, et togstation, en politiskole.

Men Skanderborgs byrådspolitikere står nu med et krav om at finde et beløb, som økonomichef Jørn Prætorius indtil videre - og i træskolængder, ganske vist - vurderer, kan ligge på omtrent 40 mio. kr. i 2023 og ca. 60 mio. kr. i 2024.

Altså besparelser for samlet ca. 100 mio. kr. over de kommende to år.

Og beløbet skal findes, fordi pengene ellers ikke rækker, når der skal bygges nye børnehaver, skoler og andre institutioner i de kommende år.

For at forstå den opgave, byrådet står med, skal vi skrue tiden tilbage til efteråret 2021.

Her indgik byrådet et budgetforlig for kommunens økonomi i årene 2022-2025, som afsatte et historisk stort beløb på 1,1 mia. kr. til at finansiere byggeriet af adskillige nye institutioner for både børn og ældre.

Ellers ville kommunen stå med gevaldige problemer, både med at finde tilstrækkeligt med børnehavepladser og plejehjemspladser til det hastigt stigende befolkningstal.

I nogenlunde samme periode begyndte forsyningsproblemerne i byggebranchen at pible frem, hvorefter priserne i den sektor begyndte at stige.

I februar 2022 invaderede Rusland som bekendt nabolandet Ukraine, hvilket på kort tid satte så kraftige spor i verdensøkonomien, at vi nu står med en rekordhøj inflation (den højeste i ca. 40 år) med dertilhørende prisstigninger på stort set alt.

Da finansminister Nicolai Wammen (S) så den 8. juni kunne offentliggøre den aftale om kommunernes økonomi for 2023, som han havde indgået med KL-formand Martin Damm, der også er Venstre-borgmester i Kalundborg, var det derfor med nyheden om et markant lavere beløb til at finansiere de kommunale anlægsprojekter næste år.

Mens de 98 kommuner i 2022 kunne dele 20,2 mia. kr. til nye anlæg mellem sig, må de i 2023 slås om 18,5 mia. kr., og her lyder det mest kvalificerede, midlertidige bud på de specifikke omkostninger for Skanderborg altså på, at der i kommunens økonomi mangler 40 mio. næste år og 60 mio. i 2024.

Bag de tal ligger dog ikke kun en reduceret anlægsramme.

20 af de 60 mio. er bundet i indfasning af minimumsnormeringer, som først skal være på plads 1. januar 2024, og derfor er beløbet i 2023 blot 40 mio., som består af hhv. 10-20 mio. kr., der med KL-aftalen tages fra arbejdsmarkedsindsatsen, og til sidst ca. 20 mio., der ryger fra anlægsrammen.

Der er flere mellemregninger, før konklusionen er glasklar, så det samlede beløb kan i princippet både skrumpe og vokse, før de egentlige politiske forhandlinger om næste års budget går i gang efter sommerferien.

Når de gør det, ja, så bliver det højst sandsynligt i den mere tilspidsede udgave af førnævnte Lasswells spil om, hvem der får hvad, hvornår og hvordan, og i dag forsøger vi at afsøge de første, tidlige konturer af netop det spil.

Vi har spurgt borgmesteren og flere andre medlemmer af det magtfulde Økonomi- og Erhvervsudvalg, hvor de mener, det er mest oplagt at spare de penge, der skal spares.

Og her lyder det entydigt, at der på det eksisterende anlægsprogram er en række såkaldte "skal"-opgaver, som er fuldkommen nødvendige for at kunne håndtere befolkningstilvæksten.

Men samtidig siger de også stort set alle sammen, at det bliver uundgåeligt, at der også må spares på anlægsprojekterne - og så er det, at spørgsmålet om hvem, hvad, hvornår og hvordan bliver rigtig aktuelt.

Bliver nogle af anlægsprojekterne bremset? Reduceret i størrelse eller kvalitet og dermed pris? Og bliver nogle helt sløjfet?

Mens byrådspolitikerne skal forhandle internt, har Skanderborg også en sidste mulighed for at hente noget af det tabte hjem. For til september skal borgmestrene fra landets kommuner mødes for at forhandle om, hvordan den ramme, som aftalen mellem KL og regeringen har defineret, skal fordeles mellem kommunerne.

Og her har borgmester Frands Fischer en kærkommen mulighed for at hente noget af det tabte hjem igen, så de besparelser, der skal findes, måske ikke skal være så store, som det lige nu frygtes.

Men alt det afhænger af, om han til dén tid kan overbevise de øvrige borgmestre og KL om, at der er forudsætninger gældende i Skanderborg, der betyder, at lige netop han er den borgmester, der skal have penge til sin kommune på bekostning af andre kommuner.

Rigtig god læselyst.

Bliv abonnent på SkanderborgLIV

Hvis du ikke allerede er abonnent, vil vi gerne have dig med på holdet.

Mange har allerede valgt at abonnere og blive en del af et fællesskab, der prioriterer overblik og dybde over nyhedsræs og breaking news.

Som abonnent kan du forvente at modtage cirka to nyhedsbreve om ugen, hvor vi går i dybden med de vigtigste historier, der har betydning for livet i Skanderborg Kommune.

Lyder det som noget for dig, kan du for 39 kroner om måneden blive fuldgyldig abonnent lige her. Det er selvfølgelig også helt okay, hvis du hellere vil se os lidt mere an.

Derfor vil du stadig modtage nyhedsbrevet gratis med en hurtig overflyvning over dagens emner gratis.

Skulle du få lyst til at få den fulde oplevelse med fri adgang til alle vores artikler, vil vi glæde os til at byde dig velkommen ombord.

Billede af Christian Bæk Lindtoft
Billede af skribentens underskrift Christian Bæk Lindtoft Journalist
Det bliver højst sandsynligt en vanskelig øvelse at lande dette års budget om kommunens økonomi. Foto: Christian Bæk Lindtoft.

'Dybt uheldigt' og 'næsten katastrofalt': Skanderborg er presset til at bygge, men nu skal sparekniven slibes for at få det til at ske

Der bliver ikke lige så mange penge at bygge nye kommunale bygninger for, som byrådet i Skanderborg havde håbet på.

Og da slet ikke lige så mange, som det gamle byråd havde regnet med, da de i 2022 lagde et historisk klækkeligt beløb i anlægsbudgettet for at imødekomme det pres, som kommer og fortsat vil komme fra den forventede befolkningstilvækst.

Det står klart, at efter aftalen om kommunernes samlede økonomiske ramme har trykket anlægsloftet ned i panden på Skanderborg Kommune, der nu efter det mest kvalificerede bud skal finde besparelser for ca. 40 mio. kr. i 2023 og ca. 60 mio. kr. i 2024, hvis der fortsat skal være råd til at bygge de bygninger, der skal til for at huse både børn og ældre i de kommende år.

Men hvor vil politikerne finde de besparelser? Indtil videre er det vanskeligt for både Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og De Konservative at pege på helt konkrete områder, men de fleste af dem har en idé om, at det både bliver nødvendigt at skære i pengene til de nye bygninger og i driften af de eksisterende kommunale opgaver.

Inflation og ny, stram økonomiaftale lægger et dobbelt pres på finansieringen af Skanderborgs mange nye institutioner, som skal lette det store pres fra en kraftig befolkningstilvækst. Forstå kommunens økonomiske situation her - og læs, hvordan borgmesteren og Venstre, Konservative og Radikale vil finde de nødvendige besparelser.

Med krigen i Ukraine og den stigende inflation som bagtæppe var der på forhånd ikke mange, der havde forventet sig bedre økonomiske rammer for kommunerne.

Men da aftalen om kommunernes økonomi, der hvert år forhandles på plads mellem KL og regeringen, landede, var der i særlig grad grund til at lade smilebåndet blive i vater, hvis man er byrådspolitiker i Skanderborg Kommune.

Det kan næsten ikke blive værre end den situation, vi står i nu.

Thomas Cordtz (K), næstformand i Økonomi- og Erhvervsudvalget

For der bliver i 2023 ikke lige så mange penge at bygge nye kommunale bygninger for, og er der noget, Skanderborg Kommune har brug for, så er det flere kvadratmeter til at huse både flere børn og flere ældre.

Og dét er en spand koldt vand i hovedet på borgmester Frands Fischer (S).

- Det ser ud til, at vi i byrådet står over for en tung og træls opgave. Som jeg ser det, bliver det virkelig svært at lave udvidelser med den her økonomiaftale, siger han.

Inflation og lavere anlægsramme skaber dobbelt pres

Kort fortalt står byrådet nu i en situation, hvor administrationens regnedrenge forventer, at der skal findes i omegnen af 40 mio. kr. ekstra næste år og 60 mio. kr. ekstra i 2024, hvis der skal være råd til at finansiere de mange nye anlægsprojekter, som politikerne for mindre end et år siden satte 1,1 mia. kr. af til frem mod 2025.

Læg dertil, at inflationen betyder, at kommunen vil få færre mursten for pengene - altså, for de markant færre penge, de nu har at gøre med.

Fakta: Derfor skal kommunen spare penge

Hvert år forhandler KL og regeringen en aftale om rammerne for samtlige 98 kommuners økonomi på plads.

I år sænker den aftale kommunernes samlede anlægsramme - altså de penge, kommunerne under ét kan bygge ny, kommunale bygninger for - fra 20,2 milliarder kr. i 2022 til 18,5 milliarder kroner i 2023.

Med andre ord kan kommunerne tilsammen bygge for 1,7 milliarder kr. mindre næste år.

Hvor meget mindre Skanderborg Kommune har at bygge for, kan man ikke sige præcist lige nu. Men spørger man kommunens økonomichef, Jørn Prætorius, er det mest kvalificerede bud, at der bliver omkring 20 millioner mindre på anlægsbudgettet.

Men samtidig betyder aftalen mellem KL og regeringen også, at Skanderborg i 2023 skal spare et beløb på arbejdsmarkedsområdet. Et beløb, der ifølge Prætorius kan ligge mellem 10 og 20 millioner kr.

Dermed skal der i 2023 spares for omtrent 40 mio. kr.

Dertil kommer i 2024 den bundne opgave at sikre minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, og det vil koste ca. 20 mio. kr. yderligere. Da de 20 mio. ikke hidtil har været regnet ind i kommunens budgetter, ligger der altså fra 2024 et sparekrav på 60 mio. kr.

Ifølge Jørn Prætorius har kommunen budgetteret med et overskud på driften af de kommunale tilbud på 160 mio. kr. - et overskud, som er afgørende for, at kommunen har penge til at bygge de mange nye børnehaver, vuggestuer, skoler og plejehjem, der skal til for at have plads til det stigende antal borgere.

Men før de fornødne besparelser er fundet, er det overskud altså som udgangspunkt reduceret til 120 mio. kr. i 2023 og 100 mio. kr. i 2024.

De 1,1 mia. kr. blev sat af for at håndtere den presbold, der med omkring 10.000 flere indbyggere ruller byrådet og kommunen i møde frem mod 2030.

Særligt det stigende børnetal har lagt og lægger fortsat et stort pres på kommunens dagtilbud, og derfor er nye børnehaver og vuggestuer en bunden opgave for byrådet.

Samtidig betyder den demografiske udvikling, hvor de ældre lever længere, at også presset på kapaciteten i ældreplejen er tiltagende.

Tilsammen udgør alt det en "dybt, dybt uheldig" cocktail, lyder reaktionen fra Thomas Cordtz (K), der er næstformand i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

- Det kan næsten ikke blive værre end den situation, vi står i nu, siger han.

Konservative sparer helst på driften

Når politikerne efter sommerferien indleder de egentlige forhandlinger om kommunens budget for perioden 2023-2026, vil de grundlæggende have to muligheder for at finde de nødvendige besparelser:

Enten kan pengene hentes ved at skære ned på driften af de kommunale services, lige fra skoler til dagtilbud, plejehjem og lignende.

Der er som sådan ikke noget, jeg på forhånd vil frede. Men jeg ville have meget svært ved at spare på vores skoler, på vores daginstitutioner og på ældreområdet.

Thomas Cordtz (K), næstformand i Økonomi- og Erhvervsudvalget

Eller også kan pengene findes ved at reducere udgifterne til nogle af de planlagte anlæg, f.eks. ved at bygge færre kvadratmeter, hvor det er muligt, ved at udsætte eller ved helt at sløjfe planlagte anlægsprojekter.

De to sparemetoder kan også kombineres, så der slankes både på byggeriet og på den service, der udbydes.

Tidslinje: Fra rammeaftale til færdigt budget

Aftalen om rammerne for kommunernes samlede økonomi er første skridt i den proces, der skal føre til et vedtaget budget for kommunens økonomi i perioden 2023-2026. Her er tidsplanen:

  • Den 20. juni: Administration og byråd holder budgetstatus møde, hvor de økonomiske udsigter skitseres
  • Den 1. juli: Deadline for Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding om skatter og tilskud, som har indflydelse på kommunens budgetter. Den udmelding vil yderligere klarlægge konsekvenserne af aftalen mellem KL og regeringen
  • Den 18. august: Byrådet holder budgetseminar, hvor administrationen præsenterer det såkaldt tekniske budget - altså, de ting, der som udgangspunkt ikke kan pilles ved. Dermed præsenteres også de beløb, som byrådet har at forhandle om.
  • Senere i august eller i september kommer andet budgetseminar, hvor partierne i byrådet forhandler med hinanden
  • Primo september: Første møde mellem borgmestrene for de 98 kommuner, hvor Frands Fischer (S) har mulighed for at forhandle flere penge hjem til Skanderborg, end det er udgangspunktet i aftalen mellem KL og regeringen. Men det kræver, at andre borgmestre vil afgive nogle af deres penge fra anlæg, så Skanderborg kan bruge flere penge.
  • Den 13. oktober: Deadline for vedtagelse af kommunens budget for 2023-2026.

Thomas Cordtz fra De Konservative ved dog godt, hvad han helst ser ske.

- Så vil jeg helst gå ind i driften. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. For langt de fleste anlæg er "skal"-opgaver, og jeg ville være meget ked af at bremse ret meget af det, der hedder daginstitutioner, skoler, plejehjemskapacitet og den slags, siger Thomas Cordtz.

Dermed lægger Cordtz op til, at spareøvelsen i hans optik skal gå hårdere ud over driften, altså udgifterne til at holde de nuværende daginstitutioner, skoler og plejehjem kørende, end det skal gå ud over pengene til at bygge nye institutioner.

Der er nogle ting, der er need to have og nice to have. Og vi kan jo ikke sige, at vi ikke kan putte folks børn i skole, fordi vi ikke har plads til det.

Christina Bottke (V), medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget

Men jo tættere på netop skolerne, børnehaverne og plejehjemmene, pengene skal kradses ind, des mere ondt vil det gøre på ham, siger Thomas Cordtz.

- Der er som sådan ikke noget, jeg på forhånd vil frede. Men jeg ville have meget svært ved at spare på vores skoler, på vores daginstitutioner og på ældreområdet - men det er samtidig også det, der koster mange penge, siger han og peger i stedet på et sted, han hellere henter penge fra: Jobcenterindsatsen.

- Det er ikke mange år siden, at vi fik at vide, at vi havde landets ottendedyreste jobcenter. Og vi har jo rekordlav ledighed, men vores jobcenter bliver ved med at koste det samme, og det kan jeg ikke få til at passe: At vi skal bruge så mange penge, når der ikke er nogen at sende i job, siger Thomas Cordtz og fortsætter:

- Så hvad kan vi hente af effektiviseringer der? Det bringer os ikke 100 procent i mål, men det område vil jeg meget gerne se nærmere på, siger han.

Et byråd med ryggen mod muren

For Christina Bottke, der sidder i Økonomi- og Erhvervsudvalget for Venstre, er det endnu for tidligt at pege på konkrete områder, hvor der kan hentes penge til at lukke hullet på 40 mio. kr. i 2023 og 60 mio. kr. i 2024.

Jeg synes jo, at det er næsten katastrofalt, det her.

Christina Bottke (V), medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget

Hun og resten af partiets byrådsmedlemmer har endnu ikke drøftet, hvor de ser muligheder for at skære ned på udgifterne, men der er dog forskel på nogle af de ting, kommunen har tænkt sig at investere i, siger Bottke.

- Der er nogle ting, der er need to have og nice to have. Og vi kan jo ikke sige, at vi ikke kan putte folks børn i skole, fordi vi ikke har plads til det. Så er en svømmehal måske mere nice to have, siger Christina Bottke, der tilføjer, at byrådet ifølge hende har "ryggen mod muren" i den aktuelle situation.

Vi kan ikke finde det hele ved bare at sløjfe anlægsprojekter.

Anne Heeager (RV), medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget

- Jeg synes jo, at det er næsten katastrofalt, det her. For nogle af de anlæg, vi har på bedding, er jo for eksempel en ny skole og ny børnehave i Ry, det er Dagmargården, der skal bygges om, og meget af det har jo med den demografiske udvikling at gøre. Men samtidig er det svært at blive ved med at skære i driften, siger Christina Bottke og fortsætter:

- Jeg har tidligere været formand for Socialudvalget, og der er det virkelig svært at skære ret meget mere. Det har vi gjort, siden jeg kom i byrådet for første gang for 12 år siden, og det kan vi ikke blive ved med, for det giver mega-serviceforringelser. Og bliver vi ved med det, så bliver det nok almenområdet, de almindelige skoler, der bliver ramt, fordi vi har lovkrav, vi skal leve op til, når det gælder specialtilbuddene.

Fischer frygter at gå gennem loftet trods besparelser

Spørger man Radikale Venstre, bliver det højst sandsynligt tilfældet, at der skal spares både på anlæggene og på den kommunale drift.

- Det her er jo noget af det, der gør, at det ikke altid er så sjovt at være politiker. Jeg tror, at vi bliver nødt til at gå ind i det her med åbne øjne og kigge på begge dele, for vi kan ikke finde det hele ved bare at sløjfe anlægsprojekter, siger Anne Heeager (RV), medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

- Mange af tingene skal vi jo gøre på grund af den vækst, vi har, siger Anne Heeager og påpeger, at situationen er ekstra svær, fordi kommunens anlægsudgifter i en årrække har haltet efter befolkningstilvæksten, indtil det 1,1 mia. store anlægsbudget blev vedtaget i efteråret 2021.

Øvelsen bliver så, om der overhovedet er penge tilbage, år vi er færdige med det. Jeg kan frygte, at vi på det tidspunkt stadig går over vores anlægsloft.

Frands Fischer (S), borgmester og formand for Økonomi- og Erhvervsudvalget

- Historisk set har Skanderborg ikke haft et højt anlægsbudget, og derfor er der også nogle ting på anlægsbudgettet nu, som er efterslæb. Og det må vi også forholde os til. Vi skal tage noget af besparelsen i anlæg - men ikke det hele, siger Anne Heeager.

Også borgmester Frands Fischer fra Socialdemokratiet lægger op til, at spareknivens snit kommer til at løbe hen over både drifts- og anlægsudgifter. Han understreger dog, at det med en deadline for et vedtaget budget den 13. oktober stadig er "for tidligt at sige noget meget konkret" om, hvor han og borgmesterpartiet ser muligheder for at stramme bæltet.

- Lige nu er jeg nødt til at sige, at vi kommer til at kigge på både vores drift og vores anlæg, siger Frands Fischer.

En ting er jo, at det er for tidligt at sige, præcis hvad I vil spare væk, men har du en grundlæggende mavefornemmelse om nogle ting, som du ved, at du og Socialdemokratiet ikke vil pille ved? Har I nogle røde linjer?

- Vi kommer til at stå på, at det, der er et kapacitetsmæssigt behov for - de plejecentre, vi har igangsat, børnehaverne, skolen ude i Ry, som skal stå færdig i 2026 - de ting bliver vi simpelthen nødt til at gennemføre. Øvelsen bliver så, om der overhovedet er penge tilbage, år vi er færdige med det. Jeg kan frygte, at vi på det tidspunkt stadig går over vores anlægsloft, siger Frands Fischer.

Borgmesteren har imidlertid en mulighed for at hente noget af den økonomi hjem igen, som er tabt som resultat af rammeaftalen mellem KL og regeringen.

Som en del af budgetlægningen mødes de 98 borgmestre for på kryds og tværs at få fordelt den økonomiske ramme mellem hinanden på en måde, der gerne skulle tage højde for de enkelte kommuners særlige behov.

Og her håber Frands Fischer, at det kan lade sig gøre at finde nogle kommuner, der har luft i deres anlægsbudget, fordi de ikke har et stort behov for at bygge nye kommunale institutioner. I regi af KL kan de midler, hvis ellers det store puslespil går op, komme Skanderborg Kommune, som jo altså oplever et stort behov for at bygge, til gode.

- Der er jo nogle steder, hvor man oplever en befolkningstilbagegang, og hvor man jo så ikke skal ud at lave nye anlægsinvesteringer, siger Frands Fischer.

Da enkelte kommuner ifølge borgmesteren fedtspillede i forhandlingerne mellem kommunerne sidste år, vil KL, tror han, i år følge en del mere nøje med i de finere detaljer i kommunernes budgetter.

Derfor bliver Skanderborg nødt til at sikre sig, at KL ikke kan pege på overflødige udgifter, hvis Fischer og de resterende byrådsmedlemmer vil forsøge at sikre sig en større bid af anlægskagen.

- Jeg kommer til at lægge vores anlægsbudget frem og sige "prøv at se, kære venner, jeg kan simpelthen ikke rumme de her mennesker i Skanderborg, hvis vi ikke får lov til at lave de her ting, og derfor har jeg brug for nogle af jeres penge". Men så bliver det altså et springende punkt, hvis de så kan sige "jamen, hov Frands - du har sat 30 mio. af til cykelstier, er det virkelig strengt taget nødvendigt?", siger Frands Fischer.

Forhandlingerne om kommunens budget for de kommende fire år forventes at gå i gang i forbindelse med det første budgetseminar den 18. august.

Spillet om overførsler mellem kommunerne går først i gang senere i processen, og deadline for at vedtage budgettet er den 13. oktober.

Skanderborg Vandrerhjem i Dyrehaven er ét af de steder, som M/S Dagmar plejer at samle gæster op fra. I år har det endnu ikke været forbi, selvom der står i sejlplanen for 2022, at det skulle have været forbi flere gange siden sidste weekend i maj. Foto: Peter Ib Hansen

Så er den gal igen: Hvor bliver turistbåden Dagmar af?

Turbåden Dagmar plejer at være fast inventar på Skanderborg Sø, hvor den sejler rundt og samler gæster op fra populære destinationer som Vestermølle,  Kulturhuset og Skanderborg Vandrerhjem. 

Sidste år kom skibet aldrig i søen, og selvom M/S Dagmar ifølge fartplanen for 2022 har været i gang med sejladserne siden maj, har ingen endnu set skyggen af det blå-hvide træskib på Skanderborg Sø.

Det er der mange, der undrer og ærgrer sig over.

Ifølge rederiet skyldes forsinkelsen, at det har været svært at få fat i nogle materialer, som er nødvendige for at få skibet godkendt til sejlads.

Håbet er fra rederiets side stadig, at Dagmar bliver klar til de første sejlture på Skanderborg Sø omkring den 1. juli.

Turistsejladsen i Skanderborg Sø er løbet ind i udfordringer igen i år. Sidste år dukkede M/S Dagmar aldrig op. I år skulle skibet have indtaget pladsen ved sin nye anløbsbro ved Bybadet og sejlet med de første gæster sidst i maj. Men Dagmar er ikke dukket op, og det er der mange, der undrer sig over

Forsinkelser under byggeriet af Skanderborgs nye Bybad fik sidste år Fjordline Shipping Aps, som står for turistsejladsen i Skanderborg, til at køre kranvognen med turbåden Dagmar til Aarhus Havn i stedet for Skanderborg Sø.

Dengang forklarede skipper, Peter Bøgh, beslutningen med, at det i forvejen ikke en guldrandet forretning at drive turbåds-forretning på Skanderborg Sø, og at rederiet ikke ville kunne få økonomien til at hænge sammen med en sæson, som skrumpede fra fem til to måneder på grund af det forsinkede og etapeopdelte søbads-byggeri.

I år var det meningen, at M/S Dagmar efter en afstikker til Aarhus skulle vende stærkt tilbage til Skanderborg Sø for at tage hul på en god lang sæson med turistsejlads på Skanderborg Sø fra den 28. maj til den 29. september.

Men den plan er gået i vasken.

Det skyldes rederiet, at man i år er løbet ind i nye udfordringer.

Ingen garantier

- Vi har haft problemer med at få materialer i hus til nogle udskiftninger på skibet, som er nødvendige for, at Dagmar kan blive godkendt til at sejle. Lige nu arbejder vi på at få noget styregrej hjem, og det er lettere sagt end gjort, for meget af det er udgået, og det er svært at finde og få hjem på grund af den nuværende verdenssituation, siger Mikkel Thylkær.

Ifølge ham har rederiet siden i vinters arbejdet på at gøre skibet klar til den kommende sæson, samtidig, men materialemanglen har altså fået tidsplanen til at skride flere gange.

- Vi satser og håber på, at vi kommer igen og er klar til at sætte Dagmar i Skanderborg Sø omkring den 1. juli, men vi kan desværre ikke give nogle garantier, siger han.

Sådan så det ud, da Dicte Bargmann Lippke fra Stilling sammen med sin bedstefar Axel Iversen på en juni-dag i 2018 gjorde klar til at gå ombord på M/S Dagmar. Sidste år kom skibet aldrig i søen. I år ankommer det først i juli, hvis det lykkes rederiet at få nogle svært tilgængelige materialer hjem. Foto: Vibeke Iversen

Hvordan kan det så være, at jeg i skrivende stund kan finde en fartplan på M/S Dagmars hjemmeside, hvor det ser ud som om, at man kan booke sejlture fra den 28. maj til den 29. september i år, og hvor der ikke står et ord om forsinkelsen?

- På grund af travlhed har vi ikke fået opdateret hjemmesiden. Det er vi i gang med nu, og vi beklager selvfølgelig forvirringen mange gange, siger han.

Noget rod, når vi ikke har Dagmar

Det gør formanden for Kulturhuset i Skanderborg og Vestermølle på den anden side af søen også.

- Vi får i Kulturhuset rigtigt mange henvendelser fra folk, som har haft planer om at sejle ud med Dagmar, men så er de løbende blevet ændret. Folk undrer sig i det hele taget over, hvor Dagmar bliver af, og det gør vi også, siger formand for bestyrelsen i Kulturhuset i Skanderborg, Ebbe Larsen og tilføjer, at husets café plejer at levere mad til en del arrangementer på M/S Dagmar i løbet af sommersæsonen.

Men det er i øjeblikket svært at planlægge og svare på gæsternes spørgsmål, når de kun har fået at vide, at turbåden ifølge rederiet forhåbentlig vender tilbage omkring den 1. juli.

- Vi er kede af forsinkelsen, men vi håber selvfølgelig, at det lykkes rederiet at få Dagmar i vandet snart. Vi synes, at turbåden på Skanderborg Sø er et stort aktiv for byen og hele området samtidig med, at vi i kraft af caféens samarbejde med rederiet også har en økonomisk interesse i en stabil turbådssejlads på Skanderborg Sø, siger Ebbe Larsen og tilføjer, at det jo også er derfor, at der er gjort plads til Dagmar i forbindelse med etableringen af det nye Bybad, som tager hul på sin første fulde sommersæson i år.

På Vestermølle ærgrer formanden for Vestermølle Møllelaug sig også over, at M/S Dagmar endnu ikke er at finde på Skanderborg Sø.

- En del af de grupper og selskaber, som kommer på Vestermølle i sommersæsonen indretter deres besøg efter Dagmars fartplan, så de enten kan begynde eller afslutte besøget med en sejltur på Skanderborg Sø. Såvidt jeg har fået oplyst, kommer skibet på et tidspunkt. Det er vi glade for på Vestermølle, for det er noget rod, når vi ikke har Dagmar på Skanderborg Sø, siger Jørgen Lund Christiansen om turbåds-sejladsen, som har været en del af livet på Skanderborg Sø om sommeren, siden 1870'erne og har lagt navn til Dagmarbroen, som vi på SkanderborgLIV har skrevet et par historier om på det seneste.

Ved siden af den historiske vejbro Frederiksbro, som blev anlagt i 1830'erne, blev der i 1869 bygget en træbro. Herfra sejlede hjulbåden Dagmar og senere Turisten de første års turbådsejladser på Skanderborg Sø. Træbroen fik navnet Dagmars Bro, og efterhånden gled navnet over på vejbroen, som af borgerne blev døbt Dagmarbroen. Foto: Skanderborg Historiske Arkiv

Planer om hospice ved landsby, første elbus indvies - og så skal der alligevel bygges lidt på den udskudte Stilling St. i 2022

Her er ugens korte nyhedsoverblik fra SkanderborgLIV.

Udvalg vil sælge areal til nyt hospice ved Fruering

Der er udsigt til, at der kan komme et nyt hospice under Region Midt i Fruering i den østlige del af kommunen.

Det står klart, efter Økonomi- og Erhvervsudvalget på et udvalgsmøde den 15. juni vedtog, at de er "sindet at sælge" et areal på ca. tre hektar til Hospice Østjylland.

Der er endnu ikke sat noget prisskilt på arealet, og da det heller ikke er udlagt i den nuværende kommuneplan, skal der laves kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Kommunens administration forventer, at planlægningsarbejdet kan igangsættes i anden halvdel af 2023.

Du kan se det areal, der er udpeget til et eventuelt salg, på kortet her - det drejer sig om matrikel 10b.

Jomfrurejse for ny bybus på el

Bybussen i Skanderborg vil fremover køre på el. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Ifølge kommunen vil det resultere i en CO2-reduktion på omkring 90 pct. sammenlignet med de gamle dieselbusser, når bybussen med rutenummer 21 fremover kører på elektricitet.

Jomfrurejsen på den elektrificerede bybusrute foregår mandag den 27. juni, og i den anledning placerer kommunen en af de elbusserne på Kulturtorvet, hvor folk har mulighed for at kigge ind i den.

Hører man til dem, der forventer, at en bus på el til forveksling ligner enhver anden bus på indersiden, kan det være, det lokker en anelse mere med op til adskillige gratis ture i elbus.

For at sende bussen godt afsted har man valgt at gøre turene med den gratis i hele uge 26.

Læs mere om elbussen og dens indvielse her.

Nu kan elbiler lade ved Skanderborg Gymnasium

Kulturhuset i Skanderborg er et af de steder, hvor der allerede i dag er offentligt tilgængelige ladestandere, om end der kun er tale om få. Nu får Skanderborg Gymnasium fire styks. Foto: Christian Bæk Lindtoft.

Fire nye ladestandere giver nu medarbejdere - og de af eleverne, der måtte have anskaffet sig en elbil - mulighed for at få den ladet op på Skanderborg Gymnasium.

Det skriver elselskabet Aura, som har leveret de fire ladestandere, i en pressemeddelelse.

- Som skole må vi gerne gå en anelse forrest. Vores elever kommer fra et stort opland, hvor det kan være svært og upraktisk at komme rundt med offentlig transport. Derfor invester familierne ofte i bil nummer to eller tre. Vi vil gerne være med til at rykke lidt på noget, så den ekstra bil måske bliver en elbil, siger Skanderborg Gymnasiums rektor, Jakob Thulesen Dahl, i pressemeddelelsen.

Da de fire ladestandere er offentligt tilgængelige og kan derfor bruges af alle mulige andre end gymnasiets ansatte og elever.

Men Jakob Thulesen Dahl ser gerne, at ladestanderne inden for almindelig arbejdstid først og fremmest benyttes af folk, der har med gymnasiet at gøre.

- Ladestanderne er primært tiltænkt vores elever og medarbejdere, men parkeringspladsen er jo også tilgængelig om aftenen og i weekenden, og kan derfor også være til glæde og gavn for lokalområdets beboere og gæster, siger han.

Kommunen begynder at arbejde på Stilling Station, selv om genåbning er udskudt til 2025

Stilling Station er udskudt til 2025, men kommunen går nu i gang med de småting, som den selv kan klare, så det ikke bliver kommunen, der til den tid måtte bidrage med yderligere forsinkelser. Foto: Christian Bæk Lindtoft.

Genåbningen af Stilling Station blev i januar i år udskudt med minimum tre år, da der ikke kunne findes en virksomhed til at udføre opgaven, som var i stand til at leve op til de krav, som Banedanmark havde skrevet ind i udbudsmaterialet.

Men det betyder ikke, at projektet står fuldkommen stille.

Mens genåbningen nu forventes at ske i 2025, traf byrådets Økonomi- og Erhvervsudvalg i denne uge beslutning om at gå i gang med nogle mindre dele af anlægsarbejdet, som skal løses af kommunen, og som kan løses uafhængigt af Banedanmarks udbudsproces.

Det drejer sig om de såkaldte forpladser, som udgør de dele af projektet, som ikke er en del af det egentlige perronmiljø omkring selve jernbanesporet, men som vil komme til at ligge i umiddelbar og naturlig forlængelse af den kommende station.

Kommunen forventer, at arbejdet med forpladserne kan igangsættes i år.

Du kan læse mere om forpladserne og se et kort over stationens forskellige elementer på dagsordenen fra det seneste møde i udvalget - find punkt 182 på denne dagsorden.