Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Rune Kier fra Skanderborg Forældreorganisation vil gerne have byrådet og kommunen til at forholde sig til og til at anerkende en alternativ måde at udregne normeringer, som ifølge ham og hans bagland i højere grad tager højde for personalets reelle samvær med børnene, end de normeringer, Danmarks Statistik, staten og kommunen opererer med. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Hvor mange voksne er der egentlig til børnene?

Lige siden debatten om normeringerne i vuggestuer og børnehaver tog fart for omkring tre år siden, er det spørgsmål gentagne gange dukket op.

Og det er der god grund til.

Dels, fordi vi alle sammen gerne vil kende den virkelighed, børnene lever i adskillige timer fem dage om ugen. Og dels, fordi lige præcis den virkelighed er enormt svær at beskrive meget nøjagtigt.

Men man kan forsøge at komme så tæt på som muligt. Og det er det, Rune Kier og de andre medlemmer af Skanderborg Forældreorganisation har gjort.

For selv om Rune Kier og hele den bevægelse af forældreaktivister, der har demonstreret over hele landet fra 2019 og frem, egentlig er glade for, at de var med til at lægge det pres, der i sidste ende gav dem en lov om minimumsnormeringer, ja, så er det ikke helt godt nok.

Den udregningsmetode, der ligger til grund for de officielle normeringstal, de officielle mål i loven, og dermed de minimumsnormeringer, som kommunen skal leve op til inden den 1. januar 2024, rammer slet ikke den virkelighed, forældrene møder, når de afleverer og henter deres børn, lyder kritikken fra Rune Kier og Skanderborg Forældreorganisation.

Den officielle udregningsmetode, som bruges af Danmarks Statistik, Børne- og Undervisningsministeriet og KL, er ret simpel: Antallet af arbejdstimer, der er sat af til at passe børnehave- og vuggestuebørn i hele kommunen, divideres med antallet af indskrevne børn i hele kommunen.

Omsættertabellen, som er navnet på den model, Skanderborg Forældreorganisation bruger, forsøger at ramme et estimat for, hvor mange af de samme arbejdstimer, der rent faktisk bliver brugt inde på stuen, hvor den voksne er til rådighed for børnene.

Metodens nærmere indhold og præmisser bliver du klogere på i dette nyhedsbrev, men du kan næsten regne ud, at man får to ret forskellige resultater, når den ene tæller antallet af mennesker, der er ansat i dagtilbuddene, mens den anden forsøger at tage højde for, at de samme ansatte også er på ferie, på efteruddannelse, er syge og i øvrigt også bruger deres arbejdstid på opgaver, hvor de ikke har direkte børnekontakt.

Uden at løfte sløret for alle tallene allerede nu, kan som eksempel nævnes, at der flere steder i kommunen er dobbelt så mange børn pr. voksen, når man bruger Skanderborg Forældreorganisations udregningsmetode, som når man bruger den konventionelle og officielle metode.

Men - for der er et ganske væsentligt men - selv om omsættertabellens resultater er blevet døbt "de reelle normeringer" af de forældre med embedsmandsbaggrund, der udviklede den til brug i Fredensborg Kommune for nogle år siden, så er den behæftet med usikkerhed.

Det erkender Rune Kier fra Skanderborg Forældreorganisation da også. Men han mener stadig, at deres udregningsmetode er et markant bedre bud på, hvordan virkeligheden for børnene i kommunens dagtilbud ser ud.

- Vi vil gerne stå på mål for, at der er et enormt gab, og at politikerne i Børne- og Ungeudvalget må afgøre med sig selv, om deres ambitionsniveau er at leve op til lovgivningen, eller om det rent faktisk er at gøre det, som forskningen siger, er godt for børnene. Og det må de jo så stå på mål for, siger Rune Kier.

I dag gransker vi tallene fra Skanderborg Forældreorganisation. Vi ser på, hvor stor forskellen egentlig er, når man opgør normeringstallene med to helt forskellige metoder med hvert sig fokus.

Vi spørger selvfølgelig i Børne- og Ungeudvalget, om der skal ske noget på baggrund af de tal, forældrene har udregnet. Tallene kommer imidlertid ikke just belejligt, uanset hvor meget man som politiker holder af at forbedre normeringerne i daginstitutionerne.

For i april blev byrådet konfronteret med, at der skal punges ud med merudgifter på 20,1 millioner kr. i 2024 og 20,4 mio. kr. i 2025 for at opnå minimumsnormeringer.

De penge har byrådet allerede vedtaget at bruge. Skulle man vælge at anerkende og tilmed følge Skanderborg Forældreorganisations tal, som altså giver et bud på et markant dårligere normeringsniveau end det, de to gange 20 mio. kr. er udregnet efter, ja, så vil den regning selvsagt vokse sig en hel del større.

Før jeg lader dig hoppe videre til resten af nyhedsbrevet, vil jeg minde dig om, at du som altid kan fange mig på mail på chbli@skanderborgliv.dk eller på 25 45 69 44. Jeg modtager meget gerne tips, input eller blot betragtninger fra dig.

Rigtig god læselyst.

P.S. Hvis du ikke allerede er abonnent, vil vi gerne have dig med på holdet. Mange har allerede valgt at abonnere og blive en del af et fællesskab, der prioriterer overblik og dybde over nyhedsræs og breaking news. Som abonnent kan du forvente at modtage cirka to nyhedsbreve om ugen, hvor vi går i dybden med de vigtigste historier, der har betydning for livet i Skanderborg Kommune.

Lyder det som noget for dig, kan du for 39 kroner om måneden blive fuldgyldig abonnent lige her. Det er selvfølgelig også helt okay, hvis du hellere vil se os lidt mere an.

Derfor vil du stadig modtage nyhedsbrevet gratis med en hurtig overflyvning over dagens emner gratis.

Skulle du få lyst til at få den fulde oplevelse med fri adgang til alle vores artikler, vil vi glæde os til at byde dig velkommen ombord.

Billede af Christian Bæk Lindtoft
Billede af skribentens underskrift Christian Bæk Lindtoft Journalist
Rune Kier fra Skanderborg Forældreorganisation vil gerne have byrådet og kommunen til at forholde sig til og til at anerkende en alternativ måde at udregne normeringer, som ifølge ham og hans bagland i højere grad tager højde for personalets reelle samvær med børnene, end de normeringer, Danmarks Statistik, staten og kommunen opererer med. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Forældreorganisation har lavet deres egen udregning af normeringer i Skanderborgs dagtilbud. Og de tegner et helt andet billede end de officielle tal: - Det er jo dybt frustrerende

En gruppe forældre, der har organiseret sig i Skanderborg Forældreorganisation, har efter bedste evne forsøgt at regne sig frem til nogle normeringer i kommunens dagtilbud, som ifølge dem er tættere på virkeligheden end de officielle normeringstal, som Danmarks Statistik laver.

Og når man sammenligner de to tal, er der i mange tilfælde en verden til forskel. I enkelte institutioner viser Skanderborg Forældreorganisations udregninger, at der er dobbelt så mange børn pr. voksen, som Danmarks Statistiks metode viser.

- Det er jo dybt frustrerende, når de tal, som kommunen skal leve op til, ikke kan bruges til at sige noget om, hvor mange voksne, der rent faktisk er til børnene, siger Rune Kier fra Skanderborg Forældreorganisation.

Han vil gerne have byrådet til at anerkende deres måde at gøre normeringerne op på. Men det er en svær øvelse. Dels, fordi loven om minimumsnormeringer bygger på Danmarks Statistiks opgørelsesmetode, og derfor er det den, kommunen skal leve op til.

Dels, fordi der lige er landet en uventet udgift på over 40 millioner, der skal til for at nå i mål til tiden med de normeringstal, som loven kræver.

Nye tal udregnet af Skanderborg Forældreorganisation peger på, at normeringerne i kommunens dagtilbud er en hel del dårligere end de officielle tal, politikerne stræber efter og som de ifølge loven skal leve op til. Enkelte steder er kløften mellem den officielle og den alternative regnemetode så stor, at der er tale om dobbelt så mange børn pr. voksen.

Lige nu er der i en gennemsnitlig børnehave i Skanderborg Kommune 6,8 børn til hver af de ansatte.

Dermed er Skanderborg Kommune i gennemsnit blot decimaler fra at indfri det mål om 6 børn pr. voksen, som de ved lov er forpligtet til at nå senest den 1. januar 2024 - altså minimumsnormeringer.

Det viser udregninger af lokale tal, når man bruger Danmarks Statistiks udregningsmetode.

Men det betyder ikke nødvendigvis, at en stue med 6-7 børn i en gennemsnitlig børnehave kan forvente at skulle deles om opmærksomheden fra én voksen person.

For ser man på, hvordan de ansatte bruger deres arbejdstid, samt en række andre parametre, er tallet pludselig anderledes.

Så er det i stedet 11-12 børn, der må deles om opmærksomheden fra den samme ene voksne.

Det mener Skanderborg Forældreorganisation, der har foretaget deres egne udregninger af det, de kalder "de reelle normeringer" i kommunens daginstitutioner.

- Danmarks Statistik tager alle de ansatte i institutionerne og dividerer dem med antallet af børn. Så får du et tal, og det bruger man så til at sammenligne kommunerne. Men det tal siger bare ikke noget om, hvor mange voksne der i virkeligheden er til rådighed for børnene, siger Rune Kier, der er medlem af bestyrelsen i Skanderborg Forældreorganisation.

Fakta: Minimumsnormeringer

  • I december 2020 indgik regeringen en aftale om minimumsnormeringer med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet, der pålægger kommunerne at sikre mindst en voksen til tre børn i vuggestuer og mindst en voksen til seks børn i børnehaver.
  • Aftalen har ført til en ændring af dagtilbudsloven, og kommunerne skal derfor senest den 1. januar 2024 være i mål med minimumsnormeringer.
  • Siden aftalen blev indgået har der med jævne mellemrum været rejst spørgsmål om, hvorvidt den udregningsmetode, der ligger til grund for lovgivningen, giver mening at bruge.
  • I det oprindelige lovforslag talte dagtilbudslederes arbejdstid f.eks. med 100 procents vægt i normeringsstatistikkerne, selv om de også bruger tid på kontorarbejde, møder og mange andre ikke-børnenære arbejdsopgaver.
  • I efteråret 2021 blev aftalepartierne enige om at ændre på dagtilbudsledernes vægtning, så deres arbejdstimer nu i stedet vægtes med 85 pct., når man opgør, hvor mange voksne der er til at tage sig af børnene.

- De tal siger noget om antallet af ansatte per barn. Men når en medarbejder er syg, og der kommer en vikar, figurerer det som to ansatte i Danmarks Statistiks tal. Lederen og køkkendamen figurerer som en ansat hver, men lederen er jo ikke altid ude ved børnene, men sidder ved sin computer og laver vigtigt ledelsesarbejde, og køkkendamen står jo i køkkenet. Den slags tæller ikke med i vores tal, siger Rune Kier.

Dybt frustrerende

Det gør til gengæld alle typer fravær, de ansatte kan have, lige fra sygdom til efteruddannelse, og det gør fordelingen af de ansattes tid på opgaver med og uden børnekontakt også.

Det er jo dybt frustrerende, når de tal, som kommunen skal leve op til, ikke kan bruges til at sige noget om, hvor mange voksne, der rent faktisk er til børnene.

Rune Kier, medlem af bestyrelsen i Skanderborg Forældreorganisation

Derfor har Skanderborg Forældreorganisation og forældrebevægelsen "Hvor er der en voksen", som de seneste år har forsøgt at sætte fokus på forholdene i landets vuggestuer og børnehaver, givet resultatet af beregningerne navnet "reelle normeringer" - af den årsag, at de to organisationer mener, at normeringer bør defineres som det antal årsværk, der går til børnekontakt, og ikke blot som antallet af ansættelser i forhold til antallet af børn.

Rune Kier måtte flytte sin egen søn fra en institution til en anden, fordi han ikke trivedes i rammerne. Da DR i 2019 sendte en dokumentar, der viste forholdene i en række daginstitutioner, gav det genklang i hans hoved, og senere tog han selv fat med arbejdet i Skanderborg Forældreorganisation. Til daglig arbejder han for FN's klimakommissariat i Nairobi - men fra hjemmekontoret i Skanderborg. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Danmarks Statistik har selv forklaret, at deres normeringsstatistik kun siger noget om, hvor mange ressourcer en kommune tildeler børnepasningsområdet, men ikke kan sige noget om virkeligheden en tilfældig dag på blå stue, hvilket ifølge rigsstatistikerne heller ikke er meningen.

Men det er imidlertid opgørelsesmetoden fra Danmarks Statistik, som der blev taget udgangspunkt i, da regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet i 2020 indgik aftalen om minimumsnormeringer. Dermed er det også Danmarks Statistiks metode og tal, kommunerne bliver målt på efter den 1. januar 2024.

- Det er jo dybt frustrerende, når de tal, som kommunen skal leve op til, ikke kan bruges til at sige noget om, hvor mange voksne, der rent faktisk er til børnene, siger Rune Kier fra Skanderborg Forældreorganisation og understreger, at han trods alt er glad for, at der i sin tid kom en lov om minimumsnormeringer.

- Det kommer til at gavne børnene. Men det kommer ikke på nogen som helst måde til at løse den udfordring, der er derude. Det er et fint skvulp, men det er altså ikke den der bølge, der skal til for at løse udfordringen, mener Rune Kier.

Alternativ model viser markant flere børn til hver voksen

Selve den udregningsmetode, som Skanderborg Forældreorganisation har brugt, er forbundet med en del usikkerhedsfaktorer.

Det påpeger f.eks. KL (Kommunernes Landsforening).

Metoden og dens usikkerheder vender vi tilbage til.

Lad os først lige se nærmere på tallene og på, hvor stor forskel der egentlig er mellem de normeringer, der udregnes med Danmarks Statistiks metode, og de normeringer, som Skanderborg Forældreorganisation har udregnet.

Når Danmarks Statistiks metode bruges til at udregne tallene, er der i Skanderborg Kommune i gennemsnit en normering på 3,4 børn pr. voksen i vuggestuerne og 6,8 børn pr. voksen i børnehaverne.

Vi har efter bedste beskub forsøgt at se på, hvor meget tid, der går på noget andet end at have direkte med børnene at gøre.

Rune Kier, medlem af bestyrelsen i Skanderborg Forældreorganisation

Altså ikke frygteligt langt fra lovkravet om hhv. 3 og 6 børn pr. voksen senest den 1. januar 2024.

Når Skanderborg Forældreorganisation udregner tallene med deres metode, når de frem til en gennemsnitlig normering på 5,8 børn pr. voksen i vuggestuerne og 11,7 børn pr. voksen i børnehaverne.

Og mens Danmarks Statistiks normeringsudregning blot er et gennemsnit for hele kommunen, har Skanderborg Forældreorganisation fået udleveret anonymiserede tal fra Skanderborg Kommune, som viser antallet af årsværk og børn i hver enkelt institution i kommunen.

Derfor har Rune Kier og de andre medlemmer i Skanderborg Forældreorganisation også kunnet udregne normeringer i hver enkelt institution, dog uden at kunne sætte navn på institutionerne.

De tal viser, at den dårligste vuggestuenormering i kommunen er 8,1 børn pr. voksen, mens den bedste er 3,9 børn pr. voksen, og organisationens beregninger viser, at den bedste normering i en børnehave i Skanderborg Kommune er 7,9 børn pr. voksen, mens den dårligste er 16,3 børn pr. voksen.

Se normeringstallene for de enkelte, anonymiserede institutioner i Skanderborg Kommune i grafikkerne herunder.

Artiklen fortsætter efter grafikkerne.

Skanderborg Forældreorganisation har også udregnet normeringerne på institutionsniveau med Danmarks Statistiks metode.

Også her beskriver de to udregningsmetoder to helt forskellige verdener: Den bedste og dårligste vuggestuenormering udregnes til henholdsvis 2,3 børn og 4,8 børn pr. voksen, mens den bedste og dårligste børnehavenormering bliver 4,6 børn og 9,5 børn pr. voksen.

- Vi har efter bedste beskub forsøgt at se på, hvor meget tid, der går på noget andet end at have direkte med børnene at gøre, fraregne det og kigge på, hvor mange voksne barnet så nogenlunde realistisk kan forvente, at der er til dem i løbet af dagen, siger Rune Kier.

- Vores tal viser så, at der i sammenligning med Danmarks Statistiks regnemetode er næsten dobbelt så mange børn per voksen i Skanderborg Kommune, når man bruger vores metode. Det er stadig et gennemsnit, og det er stadig et skud fra hoften, men det er et væsentligt mere virkelighedsnært skud fra hoften, end Danmarks Statistiks er, siger han.

KL påpeger usikkerheder ved 'omsættertabel'

Og så er det vist på tide at få taget et kort, men vigtigt blik på regnemetoden - eller omsættertabellen, som den er blevet døbt - som "Hvor er der en voksen" og Skanderborg Forældreorganisation bruger.

Vil du have den lange forklaring, så hop ned og fold boksen herunder ud. Ellers springer du bare boksen over, læser videre og får den komprimerede version.

Forstå omsættertabellen

Omsættertabellen er udviklet af en tre forældre til børn i Fredensborg Kommunes dagtilbud, som alle dengang arbejdede eller havde arbejdet som embedsmænd.

Har du lyst, kan du tjekke deres egen gennemgang af metoden her.

Først og fremmest er den - fuldkommen som Danmarks Statistiks udregningsmetode - en skrivebordsøvelse. Den benytter sig ikke af observationer fra virkeligheden i daginstitutionerne.

Men mens Danmarks Statistik udregner et gennemsnit for en hel kommune for et helt år, bliver omsættertabellen brugt til at udregne normeringer fra kortere perioder og i enkelte institutioner.

Ligesom Danmarks Statistik benytter omsættertabellen sig af antallet af indskrevne børn og antallet af pædagogiske årsværk, altså bruttotimetallet pr. år for en fuldtidsmedarbejder.

Men til forskel fra Danmarks Statistik tager omsættertabellen også højde for antallet af lukkedage, børnenes fremmødeprocent, afvikling af ferie, efteruddannelse og personalets såkaldte samværsprocent.

I dette dokument fra "Hvor er der en voksen" kan du få et hurtigt overblik over de forhold, der tages højde for i omsættertabellen.

Samværsprocenten er afgørende for udregningen, da den beskriver, hvor meget af personalets arbejdstid, der går med børnekontakt.

Og her bruger "Hvor er der en voksen" og Skanderborg Forældreorganisation en samværsprocent på 55 pct., som stammer fra en kulegravning af dagtilbudsområdet, som konsulenthusene Rambøll og Qvartz lavede for Digitaliseringsstyrelsen i 2017.

Samværsprocenten i dén kulegravning er et resultat af interviews med ansatte i dagtilbud, hvor de selv har angivet, hvor meget af deres arbejdstid, de dengang brugte på forskellige opgaver.

Spørger man KL er den samværsprocent dog temmelig lav, og KL henviser selv til en samværsprocent på 78,5 pct., som kommunernes forening har analyseret sig frem til i deres egen undersøgelse, også i 2017.

KL's analyse medregner imidlertid ikke ferie, sygdom, og efteruddannelse, som omsættertabellen gør, hvilket kan være med til at forklare forskellen på de to samværsprocenter.

Både samværsprocenten fra KL og fra Rambøll og Qvartz bygger altså på fem år gamle data, som er indsamlet, længe to års tid, før debatten om minimumsnormeringer tog fart.

I et notat, hvor KL forholder sig til nogle af usikkerhederne ved omsættertabellen, skriver KL, at en regnemetode, hvor de ansatte antages kun at være sammen med børnene 55 pct. af arbejdstiden "vurderes at have en markant betydning for den udregnede normering", ligesom KL skriver, at "der er store uenigheder om opgørelsen af personalets tid med børnene på tværs af organisationer og analyser".

Skanderborg Forældreorganisation har ikke kunnet få en samværsprocent, som bygger på data fra Skanderborg Kommunes dagtilbud, og da hverken KL's eller Rambøll og Qvartz' samværsprocenter tager udgangspunkt i Skanderborg Kommunes dagtilbud, er der på lige præcis dette område en usikkerhed af ukendt størrelse forbundet med udregningerne af de såkaldt "reelle normeringer".

Omsættertabellen er udviklet af tre forældre til børn i Fredensborg Kommunes dagtilbud, som alle dengang arbejdede eller havde arbejdet som embedsmænd.

Ligesom Danmarks Statistik benytter omsættertabellen sig af antallet af indskrevne børn og antallet af pædagogiske årsværk, altså bruttotimetallet pr. år for en fuldtidsmedarbejder.

Men til forskel fra Danmarks Statistik tager omsættertabellen også højde for en række ting, der trækkes fra arbejdstiden, og så benytter den sig også af personalets såkaldte samværsprocent.

Det er de tal, vi har kunnet finde, der var mest solide, og nej, de er ikke regnet ud for Skanderborg Kommune.

Rune Kier, bestyrelsesmedlem, Skanderborg Forældreorganisation

Den beskriver, hvor meget af personalets arbejdstid, der går med børnekontakt, og her bruger "Hvor er der en voksen" og Skanderborg Forældreorganisation en samværsprocent på 55 pct., som stammer fra en rapport fra 2017.

KL har udregnet deres egen samværsprocent - den er på 78,5 pct. børnekontakt i de ansattes arbejdstid.

KL's vurdering lyder, at en samværsprocent på 55 "vurderes at have markant betydning for den udregnede normering".

Vi vil gerne stå på mål for, at der er et enormt gab.

Rune Kier, medlem af Skanderborg Forældreorganisation

Da Skanderborg Forældreorganisation har ikke kunnet få en samværsprocent, som bygger på data fra Skanderborg Kommunes dagtilbud, og ingen af de to ovennævnte samværsprocenter tager udgangspunkt i Skanderborg Kommunes dagtilbud, er der på lige præcis dette område en usikkerhed af ukendt størrelse forbundet med udregningerne af de såkaldt "reelle normeringer".

Rune Kier fra Skanderborg Forældreorganisation erkender, at det behæfter udregningerne med usikkerhed, men han fastholder, at det er "det bedste skud".

- Det er de tal, vi har kunnet finde, der var mest solide, og nej, de er ikke regnet ud for Skanderborg Kommune, da kommunen ikke havde nogen samværsprocent, siger Rune Kier.

- Har de pludselig det, så lad os da endelig proppe det ind i ligningen og se, hvad det gør. Jeg ville jo elske, hvis vi fandt ud af, at børnene har bedre forhold end det, som vores tal viser, som jeg egentlig synes, er ret skræmmende, siger han.

Hvis vi skal spare på alle områder, er der jo svært at sige, at vi skal have 30-40 millioner til minimumsnormeringer.

Charlotte Vindeløv, byrådsmedlem, SF

Så jeres pointe er, at når kommunen har indfriet minimumsnormeringer med Danmarks Statistiks beregninger, så lever de op til lovgivningen, men der vil stadig være et gab op til det, I kalder "reelle normeringer". På grund af de usikkerheder, jeres regnemetode har, vil det så bare være svært for jer at sige, præcist hvor stort det gab er - men at der vil være et gab, det er I helt trygge ved at stå på mål for?

- Vi vil gerne stå på mål for, at der er et enormt gab, og at politikerne i Børne- og Ungeudvalget må afgøre med sig selv, om deres ambitionsniveau er at leve op til lovgivningen, eller om det rent faktisk er at gøre det, som forskningen siger, er godt for børnene. Og det må de jo så stå på mål for, siger Rune Kier fra Skanderborg Forældreorganisation.

SF: Svært at kræve 30-40 millioner

I Københavns Kommune har et flertal i Borgerrepræsentationen den 2. juni i år vedtaget et forslag, der stiller krav om, at kommunen skal benytte sig af flere forskellige udregningsmetoder, når normeringerne skal opgøres.

Og i Fredensborg Kommune, hvor omsættertabellen har sit ophav, har kommunen selv anvendt udregningsmetoden i en rapport om normeringen i deres dagtilbud.

De byrådspolitikere i Børne- og Ungeudvalget, som SkanderborgLIV har talt med, siger alle, at tallene fra Skanderborg Forældreorganisation gør indtryk på dem.

Jeg kan godt være bange for, at vi ikke kan indfri minimumsnormeringerne til tiden.

Charlotte Vindeløv, byrådsmedlem, SF

Men som det ser ud lige nu er der ikke meget opbakning til at begynde at efterstræbe forældreorganisationens definition af normeringer.

Det skyldes især, at byrådet i april blev konfronteret med, at der manglede 40 mio. kr. for at realisere minimumsnormeringer i 2024 og 2025, lyder det fra flere udvalgsmedlemmer. Penge, som byrådet efterfølgende sagde ja til at bruge for at nå i mål.

- Hvis vi besluttede at køre efter "Hvor er der en voksen"-metoden, skal vi jo finde mange, mange flere millioner, siger udvalgsmedlem Charlotte Vindeløv (SF) og understreger, at tallene fra Skanderborg Forældreorganisation "helt sikkert" gør indtryk på hende, men at hun er bange for at grave sig ned i en politisk grøft, hvor debatten kun handler om, hvordan man regner normeringer ud.

Jeg har i mine snart fem år som som byrådsmedlem aldrig set noget tilsvarende på noget politikområde.

Anne Heeager, byrådsmedlem, Radikale Venstre

Samtidig står kommunen på grund af den generelle udvikling i økonomien i en situation, hvor der ikke bliver mange penge at flytte rundt på til det kommende budget, påpeger hun.

- Hvis vi skal spare på alle områder, er der jo svært at sige, at vi skal have 30-40 millioner til minimumsnormeringer. Jeg havde gerne set, at vi kunne sætte 8 mio. kr. mere af i år til tidlig indfasning af minimumsnormeringer. Men med Skanderborg Forældreorganisations tal er det jo ikke kun 20 mio. kr., det vil være det dobbelte eller noget, og hvor realistisk er det? Ikke særlig realistisk, siger Charlotte Vindeløv.

Frygter at Skanderborg ikke når minimumsnormeringer til tiden

Derfor vil hun i første omgang hellere prioritere at komme tidligt i gang med indfasningen af minimumsnormeringer, end hun vil tale om at efterleve alternative udregninger.

- For jeg kan godt være bange for, at vi ikke kan indfri minimumsnormeringerne til tiden, og det er, synes jeg, en større udfordring, end hvordan arbejdstiden bliver brugt. Horsens og Aarhus Kommune er i gang med tidlig indfasning, og dermed er de jo også i gang med at støvsuge vores marked for pædagoger, siger Charlotte Vindeløv fra SF.

Vi opnår jo ikke målet, hvis vi ikke bruger deres udregningsmodel.

Mira Issa Bloch, byrådsmedlem, Alternativet

Også Radikale Venstres medlem af Børne- og Ungeudvalget, Anne Heeager, henviser til de 40 mio. kr., der i alt afsættes over årene 2024-2025 og kalder de penge for "et kæmpe løft" til dagtilbudsområdet.

- Jeg har i mine snart fem år som som byrådsmedlem aldrig set noget tilsvarende på noget politikområde. Jeg glæder mig sindssygt meget over, at alle børn får mere voksentid, og der bliver også sat penge af til at løfte personalets uddannelsesniveau, så vi får flere pædagoger og pædagogiske assistenter. Så det er et politikområde, vi løfter helt vildt og uden sammenligning, siger Anne Heeager.

- Man kan godt diskutere, om den ene opgørelsesmodel er bedre end den anden. Men vi tager jo som kommune udgangspunkt i de officielle tal fra KL og ministeriet, og det er jeg fint tilfreds med, siger Anne Heeager.

Jeg er helt sikker på, at vores dygtige pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere kan anvise flere steder, hvor de med fordel kan spare tid, som så kan bruges på børnene.

Birgitte Majgaard, byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti

Modsat Heeager og Vindeløv bakker Alternativets Mira Issa Bloch fuldtonet op om Skanderborg Forældreorganisations udregninger.

- Det gør jeg i den grad, for vi når ikke målet med papirnormeringer. Vi skal have de reelle minimumsnormeringer i børnehøjde, hvor der er taget højde for ferier, kurser, sygdom, opgavefordeling og alle de her ting. Vi opnår jo ikke målet, hvis vi ikke bruger deres udregningsmodel. Det andet er bare at sætte nogle flueben, der ikke giver nogen mening, siger Mira Issa Bloch (AL).

Konservative vil se på pædagogers arbejdsopgaver

Derfor synes hun, at Skanderborg Kommune skal vælge omsættermodellen over den officielle udregningsmetode fra Danmarks Statistik.

Hun peger på, at pengene til at overgå de officielle normeringsmål skal findes ved at kræve mere finansiering fra Christiansborg, ved at skære ned på bureaukrati og dokumentation i institutionerne, og så skal byrådet også selv sætte flere penge af.

Men, erkender hun, det er ikke realistisk, som økonomien er nu.

- Vi skal arbejde for, at vi får de reelle minimumsnormeringer, men jeg er også realistisk i forhold til, at det får vi jo ikke lige nu. Men jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at vi ikke stopper med at forbedre normeringerne, så snart vi har papirnormeringerne i hus, siger Mira Issa Bloch.

Jeg vil hellere se på, hvordan vi får mest muligt ud af den tid, vi har.

Birgitte Majgaard, byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti

I Det Konservative Folkeparti anerkender Birgitte Majgaard udregningsmetoden og mener, at Skanderborg Forældreorganisations tal "giver et mere retvisende billede af samværet mellem børn og voksne".

Men løsningen er ikke nødvendigvis at sætte flere penge af, siger Majgaard.

- Desværre er vores medarbejdere blevet pålagt mere dokumentation og møder, som tager tid væk fra kerneopgaven. Noget er med til at højne kvaliteten, andet er nok temmelig ligegyldigt for børnene, skriver Birgitte Majgaard (K) i en skriftlig kommentar til SkanderborgLIV og forklarer, at Børne- og Ungeudvalget har aftalt, at de - sammen med dagtilbudspersonalet - skal kigge arbejdsgangene efter.

-Jeg er helt sikker på, at vores dygtige pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere kan anvise flere steder, hvor de med fordel kan spare tid, som så kan bruges på børnene. Det, tror jeg faktisk, kan rykke rigtig meget til glæde for børn og personale, skriver Birgitte Majgaard, der tilføjer, at hun "ikke går ind for minimumsnormeringer", fordi der er "forskel på behovet fra sted til sted, fra børnegruppe til børnegruppe".

- Jeg vil hellere se på, hvordan vi får mest muligt ud af den tid, vi har, skriver hun.

Rasses Skovpølser skal skifte forpagter. Foto: PR/Rasses Skovpølser

Det skal du også vide

Rasses Skovpølser er sat til salg, tre landsbyer kan snart få fjernvarme - og så kan du komme ud at sejle med et 100 år gammelt skib ved havnen i Ry. Her er ugens korte nyhedsoverblik fra SkanderborgLIV.

En sovset, kulinarisk epoke med solide kaloriebomber i Dyrehaven i Skanderborg skal nu drives videre af andre kræfter. Rasses Skovpølser, som de seneste ti år har haft til huse i grillbaren tæt på festivalpladsen i skoven, er sat til salg.

Det oplyser forpagter og kok på Rasses Skovpølser, Jesper Græm, i et opslag på grillbarens Facebook-side.

Grillbaren inklusiv medarbejdere, navn og materiel kan erhverves for blot 750.000 kr., og både Skanderborg Kommune og Smukfest skal godkende de nye forpagtere, da de ejer henholdsvis grunden og bygningen.

Men dermed er der altså grobund for, at grillbaren - afhængig af den nye forpagters evner i et køkken - kan drives videre med samme identitet og kvalitet.

Jesper Græm og Rasses Skovpølser er af foreningen De Brune Riddere, der hvert år kører landet rundt for at spise bøfsandwich, blevet hædret to gange med prisen for at lave Danmarks bedste bøfsandwich. Det skete første gang i 2017 og senest i 2019.

På Facebook skriver Jesper Græm, at det er en "stor" og "svær beslutning", der er truffet "på baggrund af forskellige personlige årsager".

- Det har i sandhed været 10 fantastiske år med en sund forretning og skønne kollegaer, lyder det i opslaget.

Til Uge-Bladet Skanderborg fortæller Græm, at beslutningen intet har med økonomi at gøre, men at corona gav et par hårde år "oppe i hovedet", samt at driften af Rasses Skovpølser har været meget tidskrævende, og at der ikke har været meget tid til familieliv ved siden af.

I 2012 havde Rasses Skovpølser tre medarbejdere mod 25 i dag, den årlige omsætning er vokset fra 2,5 mio. kr. til 8 mio. kr., og hvert år serveres der mad for mellem 100.000 og 120.000 gæster.

Læs mere om afståelsen og betingelserne for at købe og overtage Rasses Skovpølser her.

Om rundt regnet et år fra nu kan Skanderborg komme til at skulle sige farvel til op til flere byrådsmedlemmer.

Grundlovsdag den 5. juni er det præcis tre år siden det seneste folketingsvalg, og hvis statsminister Mette Frederiksen ellers finder det fordelagtigt at vente til sidste øjeblik med at udskrive valg, ja, så er det altså senest om et år, at flere byrådsmedlemmer fra Skanderborg kan blive valgt til Folketinget.

Det drejer sig om Charlotte Vindeløv fra SF, Karina Kirk fra Nye Borgerlige og Mira Issa Bloch fra Alternativet. Om der kommer til at blive brug for suppleanterne afhænger selvfølgelig først og fremmest af, om de tre bliver valgt - dernæst af, om de vil have dobbeltmandater eller ej.

Byggemarkedskæden Jem & Fix er allerede til stede i Skanderborg, men det er ikke nok. Nu vil kæden også til Ry, og derfor skal Klima-, Miljø- og Planudvalget tirsdag den 7. juni tage stilling til, om de vil igangsætte arbejdet med lokalplan og kommuneplantillæg for at etablere en Jem & Fix-butik med tilhørende parkeringsareal på Bakkelyvej 7 i Ry.

Læs mere om den sag i dagsordenen for udvalgsmødet - find punkt 132 her.

Vi bliver lidt i Ry, for i 1922 blev der bygget et skib på havnen i byen. Det blev døbt Turisten og stod i mange år for passagersejladsen imellem Ry og Himmelbjerget. Skibet eksisterer den dag i dag, hvor det er ejet af Ferskvandsmuseet i Ry og sejler under navnet Gl. Turisten.

100-årsdagen fejrer Ferskvands Museums Foreningen pinsedag den 6. juni med en reception på havnen i Ry fra klokken 10 til 15. Her er der mulighed for at få en kort sejltur med Gl. Turisten, som i 2012 blevet udnævnt som 'historisk monument'. Den titel var der på det tidspunkt kun 16 andre skibe, som kunne bryste sig af.

Skanderborg Kommune skal, ligesom alle andre kommuner, senest ved udgangen af 2022 sortere affald i ni fraktioner. Men det når Skanderborg Kommune ikke, skriver TV2 Østjylland - ligesom 35 andre af de i alt 98 kommuner.

Vi slutter af med nyheden om, at borgere i Skovby, Storring og Stjær nu kan komme af med den for tiden meget dyre naturgas og blive koblet på fjernvarmenettet.

Det skriver Kredsløb (tidligere AffaldVarme Aarhus) i en pressemeddelelse.

Lige nu afventer Kredsløb en myndighedsgodkendelse og et tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens fjernvarmepulje, som de forventer at få inden for tre måneders tid. Samtidig kræves det, at 70 pct. af husstandene i landsbyerne vil tilslutte sig en leveringsaftale.

Du kan læse meget mere om fjernvarme i Skovby, Storring og Stjær i Kredsløbs pressemeddelelse her.