Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Sådan ser en solcellepark ved Randers ud fra luften, og nogenlunde sådan kommer flere områder også til at se ud i Skanderborg Kommune i løbet af de kommende år. Foto: Annelene Petersen

Er solceller smukke, og hvor har vi plads til dem?

Jeg har hørt, at mange unge synes, at solceller er smukke, fordi de gør noget smukt.

Med den replik vedtog Alternativets Mira Issa Bloch fornylig sammen med et overvejende flertal i byrådet en ambitiøs plan for vedvarende energi i Skanderborg Kommune.

Planen går ud på, at Skanderborg Kommune skal være hundrede procent selvforsynende med vedvarende energi i 2030.

Det betyder, at der skal etableres, hvad der svarer til 700 hektar solcelleparker eller 43 vindmøller inden for kommunegrænsen i løbet af de næste otte år.

Men hvordan kommer man ud over stepperne med at give udviklere lov til at etablere store solcelleanlæg i Skanderborg Kommune, hvor knapt 60 procent af landskabet er særligt bevaringsværdigt og underlagt statslig lovgivning?

Det spørgsmål har politikerne i byrådets økonomi- og erhvervsudvalg bokset lidt med i den her uge.

Onsdag skulle de ni politikere tage stilling til, om de ville sætte gang i planlægningen af tre solcelleparker med et samlet areal på 200 hektar - svarende til to kvadratkilometer.

Det vil flertallet af politikerne gerne, hvis der i det ene projekt bliver pillet et område ud, så der ikke bliver udsigt til solceller fra Gl. Rye Kirke, og hvis de får et positivt svar tilbage fra Miljøstyrelsen på følgende spørgsmål:

Må Skanderborg Kommune sætte gang i planlægningen af en 50 hektar stor solcellepark i et område med fredskov og særligt kulturarvsmiljø ved Gl. Rye?

De er også klar til at sætte planlægningen for en solcellepark ved Thorsminde i gang, men kun hvis udvikleren er klar til at skrumpe størrelsen på projektet.

Politikerne har lyttet til de mange protester, der er kommet ind fra naboerne til en planlagt solcellepark ved Thorsminde i Låsby.

De piller derfor to store områder ud af den oprindelige plan.

Samtidig opfordrer de udvikleren af solcelleparken til at gå i dialog med en velvillig landmand om at udvide det tilbageværende område ved motorvejen i Låsby.

I dagens nyhedsbrev får du historien om tre planlagte solcelleparker i Låsby og Gl. Rye, som kan ende med at blive et stort og vigtigt skridt på vejen mod at blive hundrede procent selvforsynende med vedvarende energi i 2030.

Du får også historien om en sag, som politikerne i økonomi- og erhvervsudvalget brugte knapt så lang tid på at bokse med, men som ifølge Hylke Landsbyråd har enormt stor betydning for livet i landsbyen.

I Hylke er de frustrerede over, at administrationen i kommunen ikke har lyttet til deres ønske om ved hjælp af en stordagpleje at genskabe de pasningstilbud, som forsvandt, da halvdelen af landsbyens dagplejere stoppede sidste sommer.

Derfor er de gået til politikerne.

Hvorfor det er så vigtigt for hele fødekæden i en landsby som Hylke, at der er det nødvendige antal lokale pasningstilbud til byens 0-3 årige, og hvorfor sagen nu skal behandles af politikerne i byrådets børne- og undervisningsudvalg for anden gang, får du også svar på.

Som altid er du velkommen til at skrive til mig på mailen besok@skanderborgliv.dk, hvis der er noget, du synes, vi skal sætte fokus på i et kommende nyhedsbrev, eller hvis du har inputs til dagens artikler.

God læselyst.

Billede af Bettina Sønderskov
Billede af skribentens underskrift Bettina Sønderskov Journalist
Emma Perriton fra Hylke Landsbyråd håber, at den politiske opmærksomhed omkring et forslag om at etablere stordagpleje i landsbyen vil gøre drømmen til virkelighed i Hylke, som har kæmpet for at få besat to ledige dagplejestillinger siden sidste sommer. Foto: Privat

Giv os en stordagpleje: - Det har enormt stor betydning i Hylke

I Hylke hæfter de sig ved, at politikerne i Skanderborg Kommune jævnligt siger, at vi får brug for at tænke anderledes og at skabe nye fleksible pasningsmuligheder i en tid med stærkt stigende børnetal.

De hæfter sig også ved, at der har været mange løfter fra politikerne om at støtte op om livet og udviklingen i kommunens små landsbysamfund under kommunalvalget i efteråret.

Derfor undrer Emma Perriton fra Hylke Landsbyråd sig over, at kommunen ikke er med på idéen om at etablere en kommunal stordagpleje i Hylke.

På den måde kunne kommunen i hendes øjne forholdsvis hurtigt erstatte de 8-10 pasningstilbud, som byen har manglet, siden to af byens dagplejere stoppede sidste sommer.

Nu har landsbyrådet fået tre politikere til at bære forslaget ind i byrådet.

Landsbyrådet i Hylke har længe forsøgt at få kommunen til at etablere en stordagpleje i et ledigt lokale overfor Hylkes nye skatepark og legeplads. Her kan kommunen i landsbyrådets øjne forholdsvis nemt genetablere de 8-10 pladser, som Hylke har manglet siden sidste sommer.

Siden sidste sommer har Skanderborg Kommune forsøgt at få besat to ledige dagplejestillinger i Hylke.

Det er ikke lykkes, og det er der ifølge Emma Perriton fra Hylke Landsbyråd en god grund til.

- Vi har selv været ude og banke på døre hele efteråret for at finde ud af, om nogle i området kunne være interesserede i at blive dagplejere - og for at skabe os et overblik over, hvor mange familier,  der har problemer med at finde pasning til deres yngste nu og i fremtiden, siger Emma Perriton.

Hun er selv mor til en datter på syv måneder og har oplevet, hvordan kampen om de få dagplejepladser, der er tilbage i landsbyen, efter at to dagplejere valgte at stoppe sidste år, er blevet et tilbagevendende diskussionsemne i byens mødregrupper.

Derfor - og fordi det har stor betydning for livet og udviklingen i landsbyen at have lokale dagtilbud -  vil hun og de andre aktive kræfter i Landsbyrådet gerne hjælpe kommunen med at finde en løsning på problemet med de ubesatte dagplejestillinger i Hylke.

De mener selv, at de har fundet løsningen.

- Da vi gik rundt og ringede på døre i efteråret, viste det sig hurtigt, at ingen var interesserede i at blive dagplejer i eget hjem, fordi det blandt andet kræver, at man skal stå til rådighed 48 timer om ugen. Når man selv har børn, er det svært at få til at hænge sammen. Til gengæld oplever vi, at der er stor interesse for at blive ansat i en stordagpleje, hvor man ikke selv skal lægge lokaler til, og hvor man kan have et helt almindeligt fuldtidsjob på 37 timer, siger Emma Perriton.

Derfor mener Landsbyrådet, at en stordagpleje med tre ansatte og plads til 8-10 børn er den oplagte måde at imødekomme behovet for pasning til de mindste i nærområdet fremover.

Ledigt lokale midt i byen

For at gøre det endnu nemmere for administrationen i Skanderborg Kommune at træffe beslutningen om at etablere en kommunal stordagpleje i byen, har de også fundet et lokale på 40 kvadratmeter midt i landsbyen, som dagplejen kan etableres i.

Lokalet bliver i øjeblikket kun brugt af landsbyens foreninger i weekender og på enkelte hverdagsaftener. Det er en del af landsbyens såkaldte Multihus, som også rummer bibliotek, køkken og byens landsbyskole. Et multihus som landsbyens mange frivillige og Skanderborg Kommune i fællesskab satte i stand i 2015. Foreningen for Multihuset, som har brugt lokalet indtil nu, flytter inden længe flere af sine aktiviteter fra lokalet og ind i byens ny istandsatte klubhus, hvilket både i foreningens og Landsbyrådets øjne gør det endnu mere oplagt at udnytte det ledige lokale ved at etablere en stordagpleje i det.

- Lokalet ligger midt i landsbyen få meter fra vores nye skatepark, madpakkehus og legeplads. Da dagplejeledelsen var  herude for at lave tilsyn på lokalet, lød det ikke som om, at det ville kræve de vilde investeringer, at få det indrettet til en stordagpleje. Der mangler et hegn, nogle børnestole, et hævesænke puslebord og en madløsning. Legetøj er der masser af, for det har Dagplejen i Skanderborg Kommune  på lager. I vores øjne kan det ikke koste meget at etablere en stordagpleje her i forhold til de millioner, kommunen poster i midlertidige pasningstilbud andre steder i kommunen, siger Emma Perriton og hentyder til de midlertidige pavilloner, som eksempelvis er blevet sat op i Galten og Virring og er på vej i Ry.

Hylkes nye skatepark og legeplads er få meter fra lokalet, som landsbyen har tilbudt kommuen at etablere stordagpleje i.

Et løfte til landsbyerne

Tiltrods for at Landsbyrådet synes, at de har lavet en god business case på projektet, fik de til deres store fortrydelse et negativt svar tilbage fra kommunen i februar.

- Det undrer os. Politikerne i Skanderborg Kommune har flere gange har sagt, at vi får brug for at tænke anderledes og at skabe nye fleksible pasningsmuligheder i en tid med stærkt stigende børnetal. Samtidig var der under kommunalvalget mange politiske løfter om, man vil støtte op om livet i landområderne. Det har enorm stor betydning for et landsbysamfund som vores, når vi ikke kan besætte halvdelen af de ledige dagplejestillinger. Vi kan allerede se, at det er et stort problem, at vi ikke kan få passet vores børn lokalt i byen, hvor børn bliver henvist til nabobyer eller helt andre skoledistrikter i Tebstrup og Skanderborg, hvor de fleste så fortsætter i børnehave og skole. Det er ikke ligefrem noget, der skaber mere liv og udvikling i vores landsby, siger hun.

Hylke Landsbyråd har mange års erfaring med at kæmpe for livet i landsbyen i bakkelandet øst for Skanderborg Sø.

Derfor fik de før påske de tre politikere Miriam Rahbek og Sebastian Støckler fra Venstre og Birgitte Majgaard fra Konservative til at rejse forslaget om at etablere en stordagpleje i Hylke i byrådets børne- og ungdomsudvalg.

- I Hylke er der langt til alt, så det har stor betydning, når byen har ubesatte dagplejestillinger. Hvis vi ved at etablere en stordagpleje i byen, kan hjælpe familierne, synes vi, at det er værd at undersøge. Det er hårdt nok at være småbørnsfamilie i dag. Vi behøver som kommune ikke at gøre det sværere, siger Birgitte Majgaard, som var med til at sætte forslaget på dagsordenen.

Sådan ser det ledige lokale, hvor landsbyen vil have kommunen til at etablere stordagpleje ud. På spørgsmålet om, hvorvidt man i landsbyen istedet har overvejet at etablere et privat pasningstilbud i lokalet, svarer Emma Perriton:- Der er ingen tvivl om, at vi allerhelst vil finde en løsning sammen med kommunen. Vi er ikke interesserede i at skulle lave noget i konkurrence med det kommunale, og vi vil gerne bakke op om og bruge mulighederne i det kommunale system, som giver lige muligheder til alle. Det vil også være en ærgerlig tendens, hvis institutioner i landdistrikterne skal privatiseres på den måde, hvilket for kommunen formentlig heller ikke er den billigste løsning. Foto: Privat

Smart idé, men...

Formanden for kommunen børne- og ungdomsudvalg, Trine Frengler (S), var i modsætning til flertallet i hendes udvalg ikke indstillet på at sende sagen videre til politisk behandling i kommunens økonomi- og erhvervsudvalg.

- Umiddelbart lyder en stordagpleje i Hylke som en skidesmart idé. Når jeg lige nu tager forbehold i min stillingtagen til sagen skyldes det, at jeg ikke mener, at sagen er ordenligt belyst. Vi er blevet oplyst om, at man i Hylke oplever et stort behov for pasning, og der er også lavet et fint stykke forarbejde med planen for etablering af en stordagpleje. Som kommune er vi bare nødt til at se på prognoserne for hele skoledistriktet, når vi skruer op og ned for kapaciteten på dagtilbudsområdet, så vi er sikre på, at vi ikke risikerer at få overkapacitet andre steder, hvis vi etablerer stordagpleje i Hylke, sagde Trine Frengler (S) efter mødet i børne- og undervisningsudvalget tidligere på måneden.

Fordi en dagtilbudsplads i nærområdet i Skanderborg Kommune er ensbetydende med en plads i det skoledistrikt eller naboskoledistrikt, som man hører under, hænger kapaciteten og pasningsbehovet i byer som Virring og Tebstrup for politikerne og de ansatte i kommunens pladsanvisning sammen med spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for en stordagpleje i Hylke.

"Spiser" hinandens pladser

I Hylke sidder Emma Perriton og undrer sig over, hvordan man i kommunen kan være i tvivl om, at der både er pres på kapaciteten i Hylke, Tebstrup og Virring. Landsbyrådet har ifølge hende både været i kontakt med dagplejere og institutionsledere fra Virring og Tebstrup, som ligesom flere andre steder i kommunen er pressede på kapaciteten.

I februar skrev SkanderborgLIV historien om, at mange af de børn, der er blevet tilbudt en plads i Virrings nye pavillon-dagtilbud Toftegården, kommer udefra. Dengang sagde dagtilbudslederen, at han frygter, at det på sigt vil betyde, at det kommer til at knibe med at finde pladser til de børn, der bor i Virring.

- Det virker på mig underligt, at man på den måde "spiser" af hinandens dagtilbudspladser i de forskellige byer, når forældre jo gerne vil have muligheden for at få deres børn passet lokalt, siger hun.

Landsbyråd: Derfor er en stordagpleje i Hylke en god idé

Hvad er fordelen ved en stordagpleje?

I en stordagpleje indgår 2,5 dagplejere i et dagplejefællesskab om pasning af 8-10 børn. I modsætning til en almindelig dagpleje, behøver en stordagpleje ikke foregå i dagplejerens hjem. Dermed skal dagplejerne arbejde 30-37 timer mod de ellers 48, der har gjort det svært at tiltrække dagplejere. Stordagplejens dagplejere indgår også i et samarbejde med de to eksisterende dagplejere i Hylke.

Hvad er pasningsbehovet i Hylke?

Siden sommeren 2021 er Hylke gået fra fire til kun to dagplejere. De to dagplejere er fyldt med børn og har svært ved at løse både sygdom og afvikling af ferie, på trods af at de samarbejder med dagplejere i Tebstrup. Børn fra Hylke og omegn må køre til andre områder i kommunen for at få passet deres børn, særligt til Tebstrup vuggestue, der allerede er overfyldt med 24 børn til deres normering på 18 børn, hvoraf 7 børn køres til vuggestuen fra Hylke. De anviste pasningsmuligheder er i øvrigt oftest i andre skoledistrikter, som oplever et tilsvarende pres.

Hvor mange er skrevet op til den mulige stordagpleje?

Allerede inden offentliggørelsen af planerne om en stordagpleje, kan vi fylde stordagplejen med lokale børn. Forældre har vist deres ønske om plads via pladsanvisningen og mails, efter aftale med Dagplejeledelsen. Der er siden vores seneste skriv til administrationen i kommunen den 11. marts 2021 med oversigt over disse børn, flyttet yderligere børn i alderen 0-3 år til Hylke, der også skal have pasning. Vi har også ventende maver, hvor forældre allerede nu kan regne sig frem til, at de to tilbageværende dagplejere ikke kan få plads til deres børn.

Hvordan er faciliteterne?

Da Dagplejeledelsen var på besøg og så de foreslåede faciliteter i Hylke, var de meget begejstrede for lokalet i Hylke Multihus, der på ca. 40 m2 kan danne rammerne om stordagplejen. I forlængelse af lokalet ligger egen indgang, et køkken, bibliotek og to toiletter, der kan benyttes. Skolen har yderligere to toiletter, så det ville være muligt at afskærme et toilet udelukkende til stordagplejen. Sovepladser kan foregå under halvtaget ved indgangen, hvor cykelstativet let kan placeres et andet sted, og barnevogne kan stå i tørvejr. Der er også et mindre lokale med dør ud til legepladsen, de evt. kunne stå i natten over.

Et forslag om en stordagpleje i landsbyen Hylke cykler lige nu rundt i det politiske system i Skanderborg Kommune. I Hylke Landsbyråd håber de på en hurtig løsning, uanset om den kommer i form af en stordagpleje eller en omkonvertering af nogle af landsbyens børnehavepladser. Foto: Privat.

Forslag om stordagpleje får en tur mere i det politiske system

- Forslaget om en stordagpleje i Hylke i vores øjne ikke tilstrækkeligt belyst. Derfor sender vi det tilbage til børne- og ungdomsudvalget.

Med de ord forklarer borgmester og formand for byrådets økonomi- og erhvervsudvalg, Frands Fischer (S), hvorfor en sag om to ubesatte dagplejestillinger og et landsbyråd, som med næb og kløer kæmper for at bevare en vigtig del af fødekæden til byens børnehave og skole, i øjeblikket cykler rundt i det politiske system.

I Hylke håber landsbyrådet, at den politiske opmærksomhed vil føre til en hurtig løsning på et presserende problem.

Tre byrådsmedlemmers forslag om at etablere en stordagpleje i Hylke blev onsdag til en sag for byrådets økonomi- og erhvervsudvalg. Men det var forslaget ifølge borgmester Frands Fischer (S) slet ikke klar til. Derfor ryger det tilbage til børne- og ungdomsudvalget, hvor det kom fra. I Hylke vælger de at se det som et udtryk for, at udfordringen med af skaffe pasning til de 0-3-årige nu bliver taget alvorligt

Der var ifølge borgmester og formand for kommunens økonomi- og erhvervsudvalg, Frands Fischer (S), mange flere spørgsmål end der var svar, da udvalgets ni medlemmer onsdag blev bedt om at forholde sig til et forslag om at etablere en stordagpleje i landsbyen Hylke.

Forslaget kom fra de tre nyvalgte byrådsmedlemmer i byrådets børne- og ungdomsudvalg Birgitte Majgaard (K), Sebastian Støckler (V) og Miriam Lund Rahbek (V) og blev sendt videre med støtte fra Alternativets Mira Issa Bloch.

Et mindretal i udvalget bestående af udvalgsformand Trine Frengler (S) og Charlotte Vindeløv (SF) ville have haft forslaget bedre belyst, inden det blev sendt videre i det politiske system.

De to får deres vilje, for alle ni medlemmer i byrådets økonomi- og erhvervsudvalget blev under et udvalgsmøde onsdag enige om, at beslutningsgrundlaget på nuværende tidspunkt er for dårligt til, at de kan tage stilling til, om kommunen skal etablere en stordagpleje i landsbyens Multihus for at løse det seneste års problemer med at rekruttere nye dagplejere i området. 

- For det første er vores udvalg ikke resortområde på det her. For det andet er forslaget i vores øjne ikke tilstrækkeligt belyst. Derfor har vi besluttet at sende det tilbage til børne- og ungdomsudvalget, så de kan arbejde videre med det, siger borgmester Frands Fischer (S).

Mange spørgsmål

Borgmesteren sætter stor pris på lokalsamfundets ønske om sammen med kommunen at finde en løsning på kommunens udfordringer med at besætte to dagplejestillinger i Hylke, som har været ledige siden sidste sommer, men han er ikke overbevist om, at en stordagpleje med plads til 8-10 børn i et lokale i landsbyens multihus er den bedste og billigste løsning.

- Ved første øjekast ligner det måske en god idé, men når man skal lave en kommunal stordagpleje i en kommunal bygning, betragtes det på samme måde, som når man skal etablere en institution. Der følger de samme krav og og regler med, og hvad mon det vil koste at indrette lokalet i overensstemmelse med dem? Det er et af de mange spørgsmål, der rejser sig, siger borgmesteren, som umiddelbart forestiller sig, at en omkonvertering af nogle landsbyens børnehavepladser til vuggestuepladser, kan vise sig at være en mindst ligeså billig og fleksibel løsning som at etablere en stordagpleje.

- Som sagt har jeg ikke svaret på alle de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med forslaget. Som politikere er vores opgave at overlade detaljerne til administrationen og holde et strategisk på fokus på, at vi har den kapacitet, der skal være i vores områder. Det har jeg en forventning om, at børne og ungdomsudvalget hele tiden arbejder med. Hvis det viser sig, at der er behov for flere 0-3 års pladser i Hylke, vil vi i udvalget selvfølgelig gerne forholde os til nogle konkrete og belyste bud på, hvad der kan gøres, siger borgmesteren.

Han ser frem til offentliggørelsen af en ny befolkningsprognose i maj, som blandt andet skal gøre det lettere for politikerne at træffe beslutninger om en eventuel opjustering af kapaciteten på 0-3 års området i Hylke.

Hylke står klar med svar

I Hylke reagerer Emma Perriton fra Hylke Landsbyråd positivt på nyheden om, at sagen får en ny omgang politisk behandling i børne- og ungdomsudvalget.

- Vi tænker, at det betyder, at sagen bliver taget alvorligt, selvom vi selvfølgelig godt kan være nervøse for, om tingene nu trækker i langdrag, siger Emma Perriton.

Emma Perriton fra Hylke Landsbyråd er positiv, men frygter samtidig at tingene trækker i langdrag. Foto: Privat

Hun forstår på den ene side godt, at politikerne er nødt til at se på det store billede, når de træffer beslutninger om kapaciteten på dagtilbudsområdet rundt omkring i kommunen. På den anden side synes hun ikke, at politikerne kan nøjes med at se på prognoserne for børnetallet i et helt skoledistrikt, hvis de mener, at de vil prioritere livet i landsbyerne.

- Hvis vi ikke har lokal pasning til de yngste smuldrer fundamentet for livet i Hylke. Det er en vigtig del af fødekæden til landsbyens børnehave og skole og en vigtigt parameter, hvis vi skal tiltrække flere børnefamilier, siger hun.

Ifølge Emma Perriton er hun og de andre medlemmer af Hylke Landsbyråd lige så positive over for en mulig omkonvertering af nogle af byens børnehavepladser til vuggestuepladser, som de er af en stordagpleje.

- Men vi foretrækker selvfølgelig den hurtigste løsning, siger hun og tilføjer, at landsbyrådet til enhver tid står klar til at hjælpe med at fremme en løsning og at svare på de spørgsmål som borgmesteren, andre byrådsmedlemmer og de ansatte i kommunens administrationen brænder inde med.

Planlægningen af solcelleparken Låsby Østerskov, hvor der er planer om at sætte får ud, øge biodiversiteten og skabe plads til rekreative formål kan gå gang, imens flere forhold omkring en solcellepark ved Thorsminde i Låsby og Rye Nørskov i Gl. Rye skal afklares. Foto: Obton

Solcelleparker på skrump: Politikere sætter gang i planlægningen i Låsby - og tøver med Gl. Rye

Planlægningen af en ny solcellepark ved Låsby Østerskov kan gå i gang med det samme.

Det har politikerne i økonomi og erhvervsudvalget besluttet.

De er også klar til at sætte planlægningen for en solcellepark ved motorvejen i Låsby i gang, hvis udvikleren bag projektet er indstillet på at lave markante ændringer i det oprindelige areal.

Når det kommer til planerne om at anlægge en solcellepark på godset Rye Nørskovs arealer ved Gl. Rye er det straks sværere.

Her har politikerne indtil videre besluttet sig for at sætte planlægningen i bero, indtil der kommer et klart svar fra de øverste myndigheder om, hvad der vægter højest.

Er det hensynet til de landskabelige interesser i området, eller sikkerhedspolitikken og den grønne omstilling?

Politikerne havde en klar favorit, da de onsdag besluttede, om planlægningen af hele tre solcelleparker i Skanderborg Kommune skulle sættes i gang. Arbejdet med at realisere en solcellepark ved Låsby Østerskov bliver sat i gang med det samme. De to andre solcelleparker skal på skrump, og én af dem bliver sat på hold, indtil kommunen har fået svar på centrale spørgsmål

Planerne for én solcellepark vakte udelt begejstring, imens planerne for to andre solcelleparker blev mødt med en vis skepsis, da politikerne i byrådets økonomi- og erhvervsudvalg onsdag tog stilling til tre ønsker om alt at stille solceller op på 200 hektar jord i Skanderborg Kommune.

- Der var udbredt begejstring for den måde, som udviklerne af solcelleparken ved Låsby Østerskov har håndteret processen på indtil nu. Der er også kun kommet ganske få høringssvar ind til den solcellepark, så her er vi klar til at sætte planlægningen i gang med det samme, siger borgmester og udvalgsformand, Frands Fischer (S).

Solcellepark Låsby Østerskov

Obton ønsker at opføre solcellepark i et 53 hektar stort område ved Låsby Østerskov, som hører under  Østerskovgård.

Hvis projektet realiseres, kan det levere strøm svarende til ca. 23 procent af elforbruget i 2018 i hele kommunen.

Administrationen i Skanderborg kommune skriver i sin indstilling til politikerne følgende: 

Langt størstedelen af projektområdet ligger uden for områder, som i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdige landskaber

Store dele af projektområdet er mod nord og øst omfattet af skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens § 17. Etablering af solceller inden for skovbyggelinjen kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Hvis Byrådet vælger at gå videre med planlægning for projektet, skal projektområdet derfor tilpasses, så der holdes en afstand på mindst 30 meter til skovbryn.

Projektarealet ligger indenfor indvindingsopland til Galten Vandværk og i område med særlig drikkevandsinteresse, og der er er flere åbne vandløb og et mindre vandhul i området, der skal holdes afstand til.

Administrationen vurderer, at der vil være forbedringer i forhold til naturen ved omlæggelse fra konventionel landbrugsdrift til solcellepark med vedvarende græsarealer, hvis solcelleparken anlægges med stor afstand mellem rækkerne, og som oplyst driftes med fårehold eller anden ekstensiv drift og uden brug af pesticider og gødning. 

På grund af det faldende terræn fra syd til nord og arealets størrelse vil et levende hegn uden for trådhegnet ikke kunne skjule solcelleparken.

Det besluttede politikerne:

En del af projektområdet, som ligger inden for og op til Dalarmen (et område på ca. 4 ha) skal udgå af projektet.

Planlægningen for solcelleparken kan gå i gang nu.

Han understreger, at det ikke er ensbetydende med, at udviklerne kan gå i gang med at etablere solceller, skrue op for biodiversiteten og og lukke får ud i området lige med det samme. Før kommunen kan lave den nødvendige lokalplan, skal der blandt andet laves en omfattende VVM-screening.

- Måske dukker der i den forbindelse noget op, som administrationen ikke i første omgang har fået øje på, som kan gøre det svært, siger borgmesteren.

I forhold til vores ambition om at være 100 procent selvforsynende med grøn energi i 2030, så synes jeg, at det her et godt bidrag.

Frands Fischer (S), borgmester

Borgmesteren er derfor ikke er meget for at svare på, hvad tidshorisonten for planlægningen af sådan en ny solcellepark i Skanderborg Kommune er.

- Det er svært at svare på. Hvis vi kan komme hurtigt ud over stepperne, og der ikke opstår for mange forhindringer undervejs, går der nok et års tid, før plangrundlaget er på plads og udvikleren kan gå i gang med at etablere solcelleparken, siger han.

Her er området, som investeringsselskabet Obton ønsker at etablere Låsby Østerskov solcellepark i. Politikerne er klar til at sætte planlægningen i gang nu, hvis et et område på 4 hektar på forhånd bliver tag ud af den oprindelige plan. Kort: Skanderborg Kommune


Flest bekymringer omkring Gl. Rye

Så hurtigt kommer det næppe til at gå med de to andre solcelleparker, som politikerne har forholdt sig til.

For det første vil politikerne ikke arbejde videre med hele det areal på godset Rye Nørskovs arealer ved Gl. Rye, som udvikleren har søgt om lov til at opføre en solcellepark på. For det andet er der en del uafklarede spørgsmål i forhold til de hensyn, kommunen skal tage til det særlige landskab i området, og hvor meget de skal vægte.

Solcellepark Rye Nørskov

Copenhagen Green Energy ønsker at etablere Rye Nørskov energipark i et 72 hektar stort område, som hører under godset Rye Nørskov og i dag bliver til landbrugsdrift og juletræer.

Administrationen i Skanderborg Kommune skriver i indstillingen til politikerne:

Vi vurderer, at planlægning for en solcellepark her er i afgørende strid med de landskabelige interesser, som er udpeget i kommuneplanen.

Området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø, der knytter sig til historien om de danske storlandbrug og herregårde i 1500-1700 tallet. Samtidig er der tale om et naturområde ved Himmelbjerget med særlige geologiske og nationale interesser. 

De fremsendte visualiseringer viser, at solcelleparken ikke kan afskærmes af beplantning pga. terrænforhold.

Vi vurderer, at arealet med den størrelse vil komme til at fremstå som fremmedelement, der vil påvirke landskabsoplevelsen i området væsentligt.

Det besluttede politikerne:

Et område i den vestlige del af udstykningen skal udgå så det tilbageværende areal er på omkring 50 hektar.

Det sker især for at imødekomme høringssvar fra Gl. Rye og menigheden i Gl. Rye Kirke, så solcellerne ikke som i det oprindelige projekt vil kunne ses fra kirken.

Administrationen skal afklare, hvordan Miljøstyrelsen forholder sig til projektet - herunder om fredskovpligten kan ophæves, før politikerne beslutter, om planlægningen af en solcellepark kan sættes i gang.

- Vi har flere bekymringer i forhold til at etablere en solcellepark i det område. Vi er indstillede på at arbejde videre med et mindre område end det, der er søgt om, men det kræver, at vi får grønt lys af Miljøstyrelsen og Planklagenævnet, siger Frands Fischer (S).

Når politikerne har indskrænket området, som solcelleparken kan etableres i, skyldes det især hensynet til borgerne i Gl. Rye og de kirkelige indsigtslinjer.

- Vi har skåret en del af det vestlige stykke fra arealet for at imødekomme de høringssvar, vi har fået om udkigsgener fra Gl. Rye Kirke. Tilbage er der et område på cirka 50 hektar, som er skærmet af med grøn bevoksning imod Gl. Rye, men det betyder ikke, at alle udfordringerne er løst, siger borgmesteren.

Her er området, som Copenhagen Green Energy ønsker at etablere Rye Nørskov Solcellepark i. Politikerne har taget en del af området i vest ud af planen, så området skrumper fra de nuværende 73 hektar til omkring 50 hektar. Planlægningen bliver ikke sat i gang, før kommunen har fået klart svar på, hvordan Miljøstyrelsen forholder sig til projektet, som kolliderer med særlige landskabelige interesser.

Hvad vægter højest?

Han hentyder til, at der er hensyn til områdets fredskov og det særlige landskab omkring Himmelbjerget, som Miljøstyrelsen ifølge administrationen i kommunen sandsynligvis vil have en holdning til.

- Derfor går vi ikke videre med planlægningen for den solcellepark, vi administrationen i kommunen har kontaktet de relevante styrelser, som er hævet over kommunerne. Vi vil have en forhåndstilkendegivelse fra dem om, hvorvidt det overhovedet er realistisk at arbejde videre med arealet, så vi ikke risikerer, at de myndigheder, som er hævet over os, pludselig kommer og siger, at det kan vi glemme alt om, siger Frands Fischer (S).

For få dage siden fremlagde regeringen sin plan for, hvordan Danmark frem mod 2030 skal firedoble sin produktion af vedvarende energi fra sol og vind. Den ambition stemmer overens med byrådets beslutning om, at kommunen skal være hundrede procent selvforsynende med grøn energi i 2030.

Lige nu er det ifølge borgmesteren bare ikke let at gennemskue, hvordan kommunen skal navigere, når plangrundlaget til anlægget af nye solcelleparker skal laves.

- Hvor meget vægter sikkerhedsdagsordenen og ønsket om at frigøre os fra russisk gas og den grønne omstilling i forhold til hensynet til vores særlige landskabelige interesser? Den afvejning har vi som kommune svært ved at lave i forhold til arealet ved Gl. Rye. Derfor har vi brug for mere klarhed, før vi sætter en planlægning i gang, siger borgmesteren.

To områder pilles ud ved Thorsminde

Politikerne er til gengæld enige om, at planlægningen for Thorsminde Solcellepark ved motorvejen ved Låsby kan sættes i gang, hvis udvikleren er med på at lave markante ændringer i det oprindelige projekt.

Solcellepark ved Thorsminde

Copenhagen Green Energy ønsker at etablere en 96 hektar stor solcellepark, som vil kunne levere, hvad der svarer til 32 procent af kommunens elforbrug i 2018. Det består af tre delområder i området omkring motorvejen ved Låsby.

Det skriver administrationen i Skanderborg Kommune til politikerne:

 Afgrænsningerne i projektet er besynderlige. Hvis der skal arbejdes videre med projektet anbefaler vi, at der bliver lavet nye afgrænsninger, som i højere grad er tilpasset landskabet.

Samtidig skal der tages hensyn til naboerne, som der i det nuværende oplæg bliver holdt meget lille afstand til, flere beskyttede sten og jorddiger samt paragraf 3 beskyttede vandløb, som løber i udkanten af området.

Der i alt er kommet 25 høringssvar til projektet.

Det ene høringssvar er en underskriftindsamling med 129 underskrivere.

Underskriftindsamlingen er lavet af Foreningen imod Solceller ved Thorsminde, som i sit høringssvar til kommunen blandt andet skriver følgende:

"Der er tale om noget af kommunens bedste landbrugsjord og et naturskønt område med masser af vandhuller og råvildt".

 "Området kan ikke bære mere. Der allerede en motorvej, flere vindmøllegrupper, en grusgrav og planer om at føre en ny Aarhus-Silkeborg Togbane igennem området. "

Det besluttede politikerne:

De to delområder, som er længst væk fra motorvejen skal tages ud af projektet.

Hvis udvikler herefter ønsker at gå videre med projektet og udvide det mod syd ved at indgå en aftale med en landmand, som i et høringssvar til kommunen skriver, at han er klar til at samarbejde, kan planlægningen sættes i gang med det samme.

Her ville udvikleren oprindeligt etablere solceller i et ca. 96 hektar stort område - fordelt på tre arealer. Det har politikerne nu barberet ned til kun at omfatte ét af områderne.

- Vi har taget de to områder ud, som ikke ligger op af motorvejen af hensyn til de folk, som bor i området og naturen. Vi er klar til at arbejde videre med det det landskabeligt mindst interessante område, som ligger op og ned af motorvejen, og det område kan udvides, hvis udvikler laver en aftale med den landmand, som har marker op af området, siger borgmesteren og tilføjer, at landmanden i et høringssvar til kommunen, har tilkendegivet, at han gerne vil være med.

Her er området, som Copenhagen Green Energy vil etablere Thorsminde solcellepark i. Politikerne har pillet de to delområder længst væk fra motorvejen ud af planen. Planlægningen for det sidste område og et evt. tilstødende område kan sættes i gang. Kort: Skanderborg Kommune

Et godt bidrag frem mod 2030

Hvis det ender med, at alle tre solcelleparker bliver til noget, kommer de i alt til at fylde omkring 150 hektar jord.

- I forhold til vores ambition om at være 100 procent selvforsynende med grøn energi i 2030, så synes jeg, at det her et godt bidrag. Vi er selvfølgelig ikke i mål, og der kan stadig opstå alle mulige forhindringer, som gør det svært at gennemføre projekterne. Politisk er vi klar til at igangsætte planlægningen af to gange 50 hektar solcellepark og 50 hektar mere, hvis vi får grønt lys fra myndighederne til at arbejde videre med projektet ved Rye Nørskov, siger borgmesteren.

Han glæder sig over, at det kun er Nye Borgerliges Karina Kirk, som ikke bakker op om nogen af solcelleparkerne, imens Martin Frausing Poulsen (DF) ikke kan tilslutte sig beslutningen vedrørende Thorsminde solcellepark, men støtter op om de to andre projekter.

Ifølge et oplæg fra administrationen før marts måneds politiske beslutning om at gå all in på vedvarende energi i Skanderborg Kommune frem mod 2030, skal der i alt etableres solceller på 700 hektar jord for at dække energiforbruget i 2030, hvis den vedvarende energi vel at mærke kun skal komme fra solceller.

Derfor har byrådet i Skanderborg Kommune også en ambition om, at kommunen skal have en mere opsøgende rolle, når der fremover skal findes flere arealer til at etablere vedvarende energi anlæg på.

- Lige nu har vi hænderne fulde med de her tre projekter, og så er der et fjerde projekt ved Sjelle i samme størrelsesorden på vej i politisk behandling i maj. Men når vi kommer videre med de projekter, er det helt klart planen, at vi som kommune vil spille en mere aktiv rolle ved eksempelvis at udpege områder, hvor der kan etableres solceller i fremtiden, siger han.

Så mange solceller og vindmøller får vi brug for

Kommunen har i forbindelse med udarbejdelsen af standard for vedvarende energi i Skanderborg Kommune  fået lavet en analyse som blandt andet konkluderer følgende:

Landskabet i Skanderborg Kommune er kendetegnet ved, at ca. 56 % af arealet er udpeget som områder med særlige landskabelige interesser, hvor der ikke kan etableres vedvarende energianlæg. Dertil kommer yderligere areal, hvor der som følge af lovgivning og gældende bestemmelser i kommuneplanen ikke kan rejses solceller og vindmøller.

Analysen viser, at der er cirka 3.300 hektar i kommunen (eksklusiv tagflader), hvor der umiddelbart kan etableres større solcelleanlæg på 30 hektar eller derover. Antal hektar skal dog tages med væsentlige forbehold, idet der her skal foretages en konkret vurdering i forhold til andre retningslinjer og udpegninger i kommuneplanen, f.eks. kulturhistoriske udpegninger, bakkelandskaber og lavbundsområder, som administrationen i kommunen forventeligt i flere tilfælde medføre, at et solcelleprojekt ikke kan gennemføres.

For at indfri byrådets netop vedtagne standard for vedvarende energi med et mål om at være hundrede procent selvforsynende med vedvarende energi i 2030, hvor man forventer at kommunens samlede strømforbrug er fordoblet i forhold til i dag, skal der etableres, hvad der svarer til 700 hektar solcellemarker eller 43 vindmøller.