Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

På de store ubebyggede arealer (bag den høje hvide bygning forrest i billedet) vil kommunen frem mod 2026 bygge en ny skole og et nyt dagtilbud i Ry. Forleden sendte politikerne en ualmindelig fleksibel lokalplan for byggeriet i høring. Foto: Silas Bang

Her skal der bygges noget stort - og det haster

I dag ville jeg gerne have præsenteret dig for tegningerne af Rys nye folkeskole, som efter planen skal stå klar til at tage imod de første elever i august 2026.

Men der findes ikke en eneste illustration, som kan give os en fornemmelse af, hvordan byens nye skole og dagtilbud kommer til at se ud i plangrundlaget for byggeriet, som lige nu er på vej i offentlig høring.

Hvorfor lokalplanforslaget for byggeriet af op mod 26.500 kvadratmeter nybyggeri i op mod 14 meters højde i det østlige Ry er så udeltaljeret, sætter vi fokus på i dagens nyhedsbrev.

Her fortæller borgmesteren, hvorfor han mener, at fleksible lokalplaner med store byggefelter er vejen frem i en tid, hvor Skanderborg Kommune skal opføre historisk mange nye byggerier for at imødekomme landets største befolkningstilvækst.

- Det havde selvfølgelig været lettere for folk at forholde sig til vores planer for det nye skole og institutionsbyggeri i Ry, hvis vi allerede havde kørt en arkitektkonkurrence, og lokalplanen også indeholdt tegninger af det kommende byggeri. I det her tilfælde mener jeg dog, at fordelene ved en åben og fleksibel lokalplan opvejer ulemperne, siger borgmester Frands Fischer (S).

Det helt store pres i Ry

Ifølge de seneste befolkningsprognoser kommer befolkningstallet alene i Ry til at stige med 30 procent frem mod 2037.

Den udvikling er allerede i fuld gang.

Derfor kan kommunen ikke nå at bygge den nye skole og det nye dagtilbud, før antallet af børn i Ry langt overstiger antallet af pladser i byens vuggestuer, børnehaver og klasseværelser.

Det begynder allerede at gå galt efter sommerferien i år, hvor administrationen i kommunen forudser, at kapaciteten på 0-6 års området bliver udfordret.

For at imødekomme den udvikling vil politikerne i kommunens børne- og ungdomsudvalg leje en midlertidig pavillon for syv millioner kroner med plads til 80 børn i vuggestue og børnehavealderen og stille den op ved den eksisterende skovbørnehave på Knudsøskolen.

Samtidig er både Knudsøskolen og Mølleskolen i Ry i fuld gang med at finde ud af, hvordan de bedst muligt kan køre med overbelægning frem mod indvielsen af den nye skole i 2026.

- Der er ingen tvivl om, at det er i Ry, vi lige nu oplever det helt store pres på kapaciteten i kommunen. Derfor får vi brug for at udvide kapaciteten på både dagtilbuds- og skoleområdet, før det nye skole og dagtilbud står klar, siger formanden for børne- og ungdomsudvalget, Trine Frengler (S) til SkanderborgLIV.

Hun håber, at resten af byrådet er med på hurtigst muligt at poste ni millioner kroner i midlertidige kapacitetsudvidelser i Ry.

- Udgifterne til kapacitetsudvidelserne i Ry gør et stort indhug i den pulje penge, vi har afsat til midlertidige og fleksible løsninger frem mod, at vi kommer i mål med byggeriet af flere nye dagtilbud og skoler. Men vi ser ingen andre muligheder, siger hun.

Det var ordene fra mig i dag.

Nu vil jeg overlade dig til dagens artikler og morgenkaffen :-)

P.S Vi  er fornylig blevet til et medie med betalt indhold.

Det betyder, at du fortsat modtager vores nyhedsbreve gratis. Men du skal bruge et abonnement for at få den fulde adgang til alle vores artikler og de over 90 nyhedsbreve, vi har skrevet, siden vi gik i luften i maj sidste år.

Som abonnent på SkanderborgLIV kan du forvente at få 2-3 nyhedsbreve om ugen, hvor vi:

Går i dybden med de vigtigste historier, der har betydning for livet i Skanderborg Kommune.

Prioriterer skarpt i strømmen af information og samler op på de vigtigste politiske dagsordener og begivenheder i ugens korte nyhedsoverblik.

Sørger for, at du kender den politiske dagsorden og ved, hvad du selv kan gøre for at få indflydelse på udviklingen i dit lokalsamfund.

Altid både er konstruktive og kritiske i vores tilgang til lokalsamfundet. Vi dyrker ikke konflikter, men vi stiller de nødvendige spørgsmål, og når vi beskriver problemer, leder vi også efter løsninger.

Prisen er 39 kroner pr. måned, og du kan tegne abonnement her.

Du kan selvfølgelig også købe adgang til flere ansatte i en virksomhed eller forening. Her laver vi en aftale, som passer til behovet.

Billede af Bettina Sønderskov
Billede af skribentens underskrift Bettina Sønderskov Journalist
Skal Rys nye skole og dagtilbud bygges sammen med Ry Hallerne eller ej? Dét spørgsmål - og mange flere - bliver først afklaret, når lokalplanen for nyt kæmpebyggeri i Ry er vedtaget, og politikerne har taget stilling til de forslag, der kommer ind under en kommende arkitektkonkurrence. Illustration: Skanderborg Kommune

Ny skole i Ry: Byråd sender fleksibel plan for kæmpebyggeri i høring

Kommunens plan for byggeriet af en ny skole og et nyt dagtilbud i den østlige del af Ry bliver inden længe sendt i offentlig høring.

Men det betyder ikke, at du nu endelig kan dykke ned i en stribe spændende arkitekttegninger af Rys tredje folkeskole.

Du får heller ikke det præcise svar på, hvor på den 42 fodboldbaner store grund kommunen har tænkt sig at rejse op mod 26.500 kvadratmeter institutionsbyggeri i op mod 14 meters højde. Byrådet har nemlig besluttet sig for at sende et ualmindelig fleksibelt og åbent lokalplanforslag i høring.

Det gør politikerne både for at lave en fremtidssikret lokalplan og for at komme videre med et byggeri, som i høj grad er en hastesag.

Kommunens plan for byggeriet af 26.500 kvadratmeter skole- og institutionsbyggeri i Ry bliver inden længe sendt i offentlig høring. Borgerne får dog hverken mulighed for at forholde sig til fastlagte byggefelter eller konkrete tegninger af det kommende byggeri. Det skyldes ifølge politikerne, at en fremtidssikker lokalplan for området kræver et stort råderum - og at der er tale om en hastesag.

- Hold da op, hvor er der mange skoletegninger i lokalplanen for kommunens nye folkeskole i Ry. Nåh nej, det er der ikke. Men jeg håber alligevel, at alle i byrådet er med på at godkende lokalplanforslaget i dag. Ellers kan vi ikke komme videre med sagen.

Med de ord opfordrede formanden for kommunens klima, miljø og planudvalg, Claus Leick (SF), under marts måneds byrådsmøde i Skanderborg politikerne til at sende en ualmindelig fleksibel lokalplan for et kæmpebyggeri i Ry i offentlig høring.

Han hentydede til, at det 83 sider lange lokalplanforslag hverken indeholder oplysninger om det kommende byggeris udseende eller eksakte placering.

-  Det er sådan set bare en grovskitse af lokalplan-området, sagde udvalgsformanden, hvorefter det samlede byråd godkendte lokalplanforslaget for et 42 fodboldbaner stort område i den østlige del af Ry.

Det betyder, at alle borgere inden længe har mulighed for at komme med inputs og indsigelser  til det kommende byggeri under en otte uger lang offentlig høringsperiode.

En stor del af de ubebyggede områder bag Kildebjerg Erhvervshus (den høje hvide bygning i forgrunden) bliver erstattet af byggerier og parkeringsanlæg. Desuden bliver en del af det bakkede terræn mod Knudhulevej omdannet til boldbaner og andre idrætsformål, så der både bliver plads til skole, dagtilbud og en udvidelse af de eksisterende idrætsfaciliteter ved Ry Hallerne. Foto: Silas Bang

En abstrakt størrelse

Borgmester Frands Fischer (S) erkender dog, at det kan blive svært for borgerne at forholde sig til kommunens planer for det omfattende byggeri i den østlige del af Ry.

- Et byggefelt kan være en abstrakt størrelse. Det havde selvfølgelig været lettere for folk at forholde sig til vores planer for det nye skole og institutionsbyggeri i Ry, hvis vi allerede havde kørt en arkitektkonkurrence, og lokalplanen også indeholdt tegninger af det kommende byggeri. I det her tilfælde mener jeg dog, at fordelene ved en åben og fleksibel lokalplan opvejer ulemperne, siger han.

Ny Skole i Ry - Her er grovskitsen

Hvis lokalplanforslaget vedtages får kommunen mulighed for: 

At opføre op mod 26.500 m2 nyt byggeri og tilhørende udefaciliteter i form af infrastruktur, cykel- og bilparkering,, opholdsarealer, legepladser, ”skolegård”, boldbaner, idrætsanlæg med mere.

At bygge i højden - af hensyn til landskab og udsigter må intet byggeri dog overstige 14 meter.

At opføre et byggeri, som skal holde sig inden for rammerne af en på forhånd fastlagt farveskala. Tag og facader skal fremstå med mørke og dæmpede farver.

At omdanne det bakkede terræn mod Knudhulevej til boldbaner eller andre idrætsformål, hvilket kommunens administration betegner som et kraftigt indgreb i terrænet.

At give hele området en mere bymæssig karakter, da byggerier, parkering og idrætsanlæg og boldbaner ved fuld udbygning kommer til at udgøre størstedelen af området.

At give Ry Hallerne mulighed for at udvikle og udvide nuværende og nye aktiviteter med
nye bygninger og nye udendørs anlæg. Der er også afsat plads til et eventuelt svømmehals-byggeri i området.

At give Region Midtjylland mulighed for opføre op et op mod 4000 kvadratmeter nyt botilbud for fysisk og psykisk handicappede på egen matrikel i Ellemosen.

Der er borgermøde om planerne for det nye skole og institutionsbyggeri i Ry den 19. maj.

Skanderborg Kommune

Der er ifølge borgmesteren en god grund til, at den nye lokalplan for området opererer med store byggefelter og fleksible placeringer af de bygninger og udearealer, som fra 2026 skal danne rammen om hverdagen for op mod 500 skolebørn og 150 vuggestue- og børnehavebørn.

- Ved tidligere byggerier har vi haft for vane kun at lave byggefelter, der hvor soklerne til byggeriet skulle være. Det har flere gange givet en masse bøvl efterfølgende, siger Frands Fischer (S) og uddyber:

- Mit allerbedste eksempel på, at en fastlåst lokalplan for et institutionsbyggeri kan give problemer, er vores nyetablerede dagtilbud i Dyrehaven i Skanderborg. Her besluttede byrådet, at der skulle være mulighed for at bygge en ekstra fløj på byggeriet i fremtiden, hvis børnetallet steg. Det gjorde det allerede, før vi var færdige med at køre udbuddet, hvilket betød, at byggeriet skulle startes op med den ekstra fløj. Problemet var bare, at der i lokalplanen ikke var blevet afsat et byggefelt til den ekstra fløj, siger han.

Det betød, at sagsbehandlerne i Skanderborg Kommune skulle i gang med at lave en helt ny lokalplan på et tidspunkt, hvor blækket på den første lokalplan knapt nok var tørt.

Vi har været meget gode til at lave meget præcise lokalplaner, men det bider sig selv lidt i halen, når vi ikke tænker fremtiden nok ind i vores plangrundlag. Så skal der laves nye lokalplaner. Det lægger pres på vores planafdeling, som i forvejen har rigeligt at se til.

Frands Fischer (S), borgmester, Skanderborg Kommune

- Derfor blev processen i Dyrehaven noget længere, end vi havde håbet på. Det har vi taget ved lære af, og nu øver vi os på os på at blive mere fleksible og lave fremtidssikre byggefelter, når vi eksempelvis laver lokalplaner for dagtilbud og skoler, siger han.

I den nye lokalplan for byggeriet af skole, dagtilbud og flere fritidsfaciliteter i Ry er der både afsat store byggefelter og beskrevet forskellige scenarier for, hvordan byggeriet kan placeres. I scenarie 1 er Ry Hallerne bygget sammen med skolen og daginstitutionen. Illustrationen er kun et forslag til, hvordan byggefelterne kan blive lagt ud, ligesom det er vigtigt at bide mærke i, at der indtil videre kun er afsat penge til første etape af byggeriet i Ry. Illustration: Skanderborg Kommune
I scenarie 2 er der afstand imellem bygningerne, så Ry Hallerne får mulighed for at udvide sine faciliteter i den retning, hvis behovet opstår i fremtiden. Illustrationen er kun et forslag til, hvordan byggefelterne kan blive lagt. Illustration: Skanderborg Kommune

Byråd skal udvælge bedste bud

Borgmesteren er tilfreds med, at plangrundlaget for kæmpebyggeriet i Ry giver politikerne mulighed for at vente med at træffe den endelige afgørelse om, hvordan bygninger og parkeringspladser eksempelvis skal placeres i området.

Først når offentlighedsfasen har været afholdt, og lokalplanen er vedtaget, vil politikerne lægge sig fast på bygningernes placering og udseende.

- Når lokalplanen er vedtaget, kan kommunen frit udnytte de muligheder, som ligger inden for byggefelterne i lokalplanen. Herefter bliver det byrådets opgave at tage stilling til de arkitektforslag, der kommer ind, siger borgmesteren om skolebyggeriet, som kommunen har afsat 151 millioner kroner på budgettet til frem mod 2025.

Et byggefelt kan være en abstrakt størrelse.

Frands Fischer (S), borgmester, Skanderborg Kommune

De aktører, som byggeriet får størst betydning for, er dog helt tæt på processen og beslutningerne. Knudsøskolen og Ry Hallerne er nemlig repræsenteret i bygherre-ledelsen.

Her sidder formanden for kommunens børne- og ungeudvalg, Trine Frengler (S) også, og hun lagde under byrådsmødet ikke skjul på, at der er tale om en hastesag.

- Vi skal ud over stepperne nu. Processen er i forvejen blevet skubbet. Skubber vi den yderligere, håber jeg, at vi er 29 medlemmer, som står sammen og tager balladen, hvis der ikke er plads til de børn, der skal i dagtilbud og skole om nogle år.

Hvordan kommunen lige nu arbejder på at lave midlertidige udvidelser af kapaciteten på skole- og dagtilbudsområdet i Ry frem mod, at det nye byggeri efter planen skal tages i brug i 2026, kan du få svar på her.


Lokalplan-området inden for de blå streger omfatter et areal på godt 280.000 kvadratmeter - svarende til 42 fodboldbaner. Kort: Skanderborg Kommune
Sådan så det ud, da Skanderborg Kommune først på året gik i gang med at etablere en dagtilbuds- pavillon i Virring. Nu er turen kommet til Ry, hvor kapaciteten er så presset frem mod etableringen af en ny skole og dagtilbud i 2026, at der ved Knudsøskolen bliver stillet en pavillon med plads til 80 vuggestue- og børnehavebørn op i efteråret. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Børneboom i Ry: Politikere poster millioner i midlertidige løsninger

Der er en ny skole med plads til 500 elever og et nyt dagtilbud med plads til 150 børn på vej i Ry.

Men det tager tid at bygge.

Frem mod at byens nye skole efter planen skal stå klar i 2026, får kommunen så store udfordringer med at rumme områdets vuggestuebørn, børnehavebørn og folkeskoleelever, at der bliver behov for midlertidige løsninger.
Derfor har politikerne i kommunens børne- og ungdomsudvalg godkendt et forslag fra administrationen om at leje en dagtilbuds-pavillon for syv millioner kroner og stille den op ved Knudsøskolen - og at bruge to millioner kroner på at udvide kapaciteten på byens to eksisterende folkeskoler.

Flere års stigende børnetal og et forsinket skolebyggeri presser kapaciteten i Ry frem mod 2026, hvor byens nye skole- og dagtilbudsbyggeri kan indvies. Derfor ser politikerne nu ingen andre muligheder end at leje en pavillon med plads til 80 børn og at lave midlertidige kapacitetsudvidelser på Knudsøskolen og Mølleskolen.

Imens kommunen arbejder på at få det omfattende plangrundlag for en ny skole med plads til 500 elever og et dagtilbud for 150 børn på plads, har kommunen travlt med at finde ud af, hvordan de rummer et stærkt stigende antal børn i Ry frem mod indvielsen i 2026.

Ifølge en orientering fra kommunens embedsværk til politikerne bliver efterspørgslen på pasningstilbud til de  0-6 års pladser i Ry-området allerede fra august i år så stort, at det kommer til at lægge pres på kapaciteten.

Derfor skulle politikerne i kommunens børne-og ungdomsudvalg i denne uge tage stilling til et forslag fra administrationen om at etablere en midlertidig pavillonløsning ved Knudsøskolen med plads til 80 børn i vuggestue- og børnehavealderen.

Børnene i skovbørnehave Hulen ved Knudsøskolen, får inden længe selskab af flere børn. Kommunen vil nemlig stille en midlertidig pavillon med plads til 80 børn i vuggestue-og børnehavealderen op her - og hvis det skulle blive nødvendigt - er der ifølge udvalgsformand Trine Frengler (S) plads til at stille yderligere en pavillon op i tiden frem mod, at Rys nye skole og dagtilbudsbyggeri skal stå klar i 2026. Foto: Bettina Sønderskov

Ry gør stort indhug

- Der er ingen tvivl om, at det er i Ry, vi lige nu oplever det helt store pres på kapaciteten i kommunen. Derfor får vi brug for at udvide kapaciteten på både dagtilbuds- og skoleområdet, før det nye skole og dagtilbud i Ry Øst står klar, siger formanden for børne- og ungdomsudvalget, Trine Frengler (S).

- Kommunens bygningsafdeling har været på rundtur for at se, hvor der er mulighed for at etablere et midlertidigt dagtilbud i området. Det er der ved Knudsøskolen, hvor der i forvejen findes en skovbørnehave, så det arbejder vi videre med.

Hun og de andre politikere i udvalget har netop sendt en indstilling videre til kommunens økonomiudvalg med en indstilling om at godkende en kommunal investering på syv millioner kroner i en midlertidig pavillon med plads til 80 børn ved Knudsøskolen. Oveni dét bliver der brug for en investering på to millioner kroner i midlertidige kapacitetsudvidelser på byens eksisterende folkeskoler, Mølleskolen og Knudsøskolen.

- Vi er især spændte på at se de nye prognoser for udviklingen i børnetallet i kommunen, som lige nu er den kommune i landet, som har den største andel af 0-5-årige pr. indbygger.

Trine Frengler (S), formand børne- og ungdomsudvalget

- Udgifterne til kapacitetsudvidelserne i Ry gør et stort indhug i den pulje penge, vi har afsat til midlertidige og fleksible løsninger frem mod, at vi kommer i mål med byggeriet af flere nye dagtilbud og skoler. Men vi ser ingen andre muligheder, siger udvalgsformanden.

Hun tilføjer, at det efter en gennemgang af mulighederne for at etablere midlertidige dagtilbud har vist sig, at den bedste og billigste løsning er at leje pavillonerne i en tre-årig periode med mulighed for at forlænge perioden i to år.

- Vi har undersøgt økonomien i flere muligheder som eksempelvis at købe et antal pavilloner og flytte dem rundt i kommunen efter behov. Det har vist sig, at det samlet set ender med at blive en dyrere løsning, for det koster mange penge at flytte rundt på pavillonerne.

- Samtidig er der stor risiko for at nye bygningsregler, som kommer til løbende, vil betyde, at vi skal bruge penge på ombygninger og tilretninger, hver gang vi flytter en pavillon. Derfor giver det bedst mening at leje pavillonerne i den periode, vi skal bruge dem, siger hun.

Eje eller leje pavilloner

Efter massive problemer med at skabe kapacitet nok på dagtilbudsområdet i blandt andet Galten-Skovby vedtog byrådet i forbindelse med budgetforliget sidste år, at der skulle sættes ekstra fokus på bæredygtige, fleksible modulbyggerier, som kan flyttes efter behov

I den forbindelse blev der afsat 10 mio. kr. i 2022 til kapacitetstilpasning på skole- og dagtilbudsområdet med særlig fokus på bæredygtige, fleksible modulbyggerier.

Administrationen blev desuden bedt om at lave en standard for brug af fleksible modulbyggerier i Skanderborg Kommune.

Det er der nu kommet et notat ud af, som blandt andet belyser fordele og ulemper ved eje og leje af pavilloner.

I notatet skriver administrationen, at man efter en mindre granskning blandt udvalgte virksomheder er nået frem til, at det økonomisk er mest fordelagtigt at leje moduler ved et behov på op til 8 år.

Herefter kan det økonomisk være mere fordelagtigt at eje de enkelte moduler.

Ulempen ved at leje én pavillon ad gangen i kortere tidsperioder er ifølge notatet, at der er begrænsede muligheder for at præge design og tekniske forhold, og at det er forholdsvis tidskrævende for administrationen at håndtere.

Fordelen ved at leje en flåde af pavilloner, som kan flyttes rundt i Skanderborg Kommune efter behov, er ifølge notatet, at det giver større fleksibilitet, sparer tid og større mulighed for at præge indretning og behov.

Men det kræver, at der bliver lavet et samlet udbud på et antal pavilloner - hvor mange pavilloner, der i så fald skulle købes ind, har administrationen på nuværende tidspunkt ikke analyseret på.

Hvis kommunen selv vælger at indkøbe en flåde af pavilloner, vil udfordringen ifølge administrationen være, at man for hver gang et modul skal have en ny placering, skal sikre, at modulbygningen overholder den på det tidspunkt gældende lovgivning. Det kan betyde, at modulerne ikke længere er mulige at opføre i deres oprindelige stand, og at de kan blive omkostningstunge at opgradere inden en flytning.

Teknisk notat, Skanderborg Kommune

Pavilloner tænkes ind i alle nye byggerier

Det nye pavillon-dagtilbud på Knudsøskolen skal efter planen stå klar til at tage imod de første børn sidst på året. Og hvis der frem mod 2026 bliver behov for endnu flere dagtilbudspladser, er der ifølge Trine Frengler (S) plads til at etablere en pavillon mere på grunden.

- Det er i Ry, det koger lige nu. Det er også her vores nyindkøbte børnehavebus er i brug. Vi gør alt, hvad vi kan for at skabe den nødvendige kapacitet frem mod indvielsen af skolen og det nye dagtilbud, som oprindeligt skulle have stået klar i august 2025, men som siden er blevet rykket et år. Der er ingen tvivl om, at vi får brug for at udvide kapaciteten hurtigst muligt, siger Trine Frengler (S).

Ifølge administrationen bliver kapaciteten allerede udfordret fra i august i år, imens den midlertidige pavillon formentlig tidligst er klar til at tage imod de første børn i perioden oktober-december.

Administrationen er derfor i gang med at finde ud af, hvordan kapacitetsudfordringerne bliver løst i den periode. Det sker samtidig med, at kommunen sammen med ledelsen på Knudsøskolen og Mølleskolen er i gang med at finde ud af, hvordan kapaciteten på skolerne midlertidigt kan udvides frem mod 2026.

- De to skoler er helt fremme i skoene og med på, at vi skal have det her til at lykkes. De er meget kreative og kan blandt andet skabe plads til flere undervisningslokaler ved at rykke rundt på nogle lokationer, men det kommer til at kræve lidt penge, siger hun.

Politikerne i udvalget er derfor enige om, at der også skal afsættes to millioner kroner til midlertidige kapacitetsudvidelser på de to skoler frem mod 2026.

Der er ingen tvivl om, at vi får brug for at udvide kapaciteten hurtigst muligt.

Trine Frengler (S), formand børne- og ungdomsudvalget

I disse dage venter politikerne ifølge hende spændt på de nye befolkningsprognoser, som kommer efter påskeferien.

- Vi er især spændte på at se de nye prognoser for udviklingen i børnetallet i kommunen, som lige nu er den kommune i landet, som har den største andel af 0-5-årige pr. indbygger. For at forbedre vores muligheder for at handle hurtigt i fremtiden, har vi som noget nyt besluttet, at der skal afsættes plads til pavilloner i forbindelse med alle de nye dagtilbud, vi bygger de kommende år.

- Der forberedes installationer, som eksempelvis gør det nemt at koble en pavillon på kloaknettet. Samtidig skal det nødvendige plangrundlag være på plads, så vi kan handle hurtigere, hvis der bliver brug for at udvide kapaciteten på kort sigt, siger hun.

En lang række forældre kritiserer "kys og kør"-løsningen på Baldersvej ved Stilling Skole. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Klager over kys og kør kaos gør indtryk: Nu skal trafiksikkerheds-projekt evalueres

Ny "kys og kør"-løsning ved Stilling Skole skulle fjerne
farlige situationer i morgentrafikken ved skolen.

Men de farligesituationer er bare flyttet til et nyt sted, siger en lang række forældre, som kritiserer ordningen for at være 'kaotisk'.

Nu har politikerne i kommunens Klima, Miljø og Planudvalg bedt administrationen om at forberede en evaluering af ordningen, som skal behandles i maj.

- På alle mulige måder er Baldersvej en åndssvag vej at sende en masse biler ind ad om morgenen, fordi den er blind, og fordi man ikke kan vende ordentligt. Sådan beskrev en forælder overfor SkanderborgLIV i forrige uge én af svaghederne ved en ny kommunal trafiksikkerhedsløsning ved Stilling Skole, som mange forældre kritiserer. Nu vil politikerne evaluere ordningen.

Komplet kaos, frygteligt og tosset.

Med de ord beskrev en række forældre trafikken ved Stilling Skoles nye  "kys og kør" løsning på Baldersvej i en artikel i SkanderborgLIV i forrige uge.

Forældrene kritiserede projektet, som Skanderborg Kommune har gennemført for for at skabe farlige situationer for børn i morgentrafikken, selvom  meningen med projektet er det stik modsatte.

Kritikken fik i denne uge det lokale byrådsmedlem, Tommas Leth (S), som selv har tre børn på hhv. seks, otte og ti år på skolebænken på Stilling Skole, til at tage sagen op under et møde i kommunens Klima, Miljø og Planudvalg.

- Mit mål med at tage det op i Klima, Miljø og Planudvalget er at få undersøgt, om formålene med Baldersvej-løsningen er opfyldt, sagde Tommas Leth (S) til SkanderborgLIV før mødet. Det mål er opfyldt, for nu vil politikerne i udvalget evaluere den upopulære "kys og kør"- løsning for at finde ud af, om man kan gøre noget for at få den til at fungere bedre . Foto: Christian Bæk Lindtoft

- Når så mange forældre er bekymrede for trafikken omkring Stilling Skole, er det klart at det gør indtryk, og da Thommas Leth tog sagen op på vores seneste møde blev vi enige om, at vi politisk har brug for at få sagen bedre belyst, før vi tager stilling til, om og hvad vi evt. kan gøre på kort eller langt sigt for at imødekomme kritikken, siger udvalgsformand, Claus Leick (SF).


Når jeg selv vurderer situationen, oplever jeg til tider et ret stort kaos. Al den trafik, der før blev fordelt nede i lyskrydset på Gramvej og sendt ind på skolens parkeringsplads, bliver nu sendt ind ad en blind villavej, hvor der ikke er lysregulering. Samtidig er "kys og kør"-banen placeret, så man skal vove liv og lemmer, når man skal over den dobbeltrettede cykelsti.

Tommas Leth (S), byrådsmedlem, Stilling.

Politikerne i udvalget har derfor bedt administrationen i kommunen om at sætte en evaluering af trafik-sikkerhedsprojektet i Stilling på dagsordenen til udvalgets næste møde i maj.

- Der er noget, der tyder på, at det ikke er verdens bedste løsning, men så vidt jeg ved, er forhandlet på plads og aftalt med skolen, og måske er den trods alt også bedre, end den løsning, der var, man havde før. Det og hvad vi eventuelt kan gøre for at forbedre situationen ser jeg frem til at blive klogere på til vores næste møde, siger Claus Leick.