Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

En lang række forældre kritiserer "kys og kør"-løsningen på Baldersvej ved Stilling Skole. Blandt andet kritiserer de det meget tætpakkede forhold mellem afsætningsplatform for de børn, der stiger ud af bilerne, og en dobbeltrettet cykelsti. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Det sku' være så godt - men er det så det?

I krydsfeltet mellem økonomi, fysiske rammer og borgernes ønsker er det ikke altid lige let for kommunen at sikre tilfredse parter på alle flanker.

Det må kommunens Vej- og Trafikafdeling i den grad sande, når de kigger på den løsning, de sidste år etablerede ved Stilling Skole, som havde til formål at styrke trafiksikkerheden, når forældre afleverer deres børn i bil, før klokken ringer ind klokken 08.00.

Skolen - som i sin tid ønskede forældrenes biler og den oprindelige "kys og kør"-løsning flyttet fra skolens parkeringsplads - har sådan set ikke noget problem med den nye ordning, som ligger på en lukket villavej op ad skolens areal.

Kommunen ser heller ikke de store problemer.

Men så er der forældrene.

De mener modsat, at den nye løsning enten bare har flyttet problemerne eller sågar forværret dem.

Kaotisk, farligt og frygteligt er blot nogle af de ord, som den lange række forældre, SkanderborgLIV har været i kontakt med, bruger til at beskrive de trafikale forhold på "kys og kør"-løsningen, der nu befinder sig på en lukket villavej.

Der er ingen vendeplads, og det skaber både klodsede og potentielt farlige situationer, når man som bilist skal have sit køretøj med sig ud igen og orientere sig om børns færden i 360 grader, som en forælder udtrykker det.

Andre peger på, at den 30-40 centimeter brede 'perron', som børnene i bilerne stiger ud på, ligger klos op ad en dobbeltrettet cykelsti, og at det blot er et spørgsmål om tid, før et gående barn får en cykel i hovedet, eller et cyklende barn får en bildør i hovedet.

Tirsdag i denne uge fra klokken 07.30 og frem besøgte jeg og mit kamera selv Baldersvej, som vejen hedder, for ved selvsyn at se morgenafleveringen i "kys og kør"-lommen.

Der skete ingen ulykker. Heller ingen decideret farlige situationer.

Heldigvis for det.

Men det står også klart, at enhver med det blotte øje kan konstatere, at trafikken ikke just glider perfekt.

Alle biler foretog enten de trepunktsvendinger, som fraværet af en vendeplads på en blind vej fremprovokerer, eller svingede i buer op over fortove eller ind på sidevejene for at vende skuden og komme videre på arbejde.

Bilister havde ved flere lejligheder svært ved at passere hinanden, fordi bilerne i "kys og kør"-lommen tager så meget plads, at vejen mellem 07.45 og 08.00 de facto bliver ensporet.

Og afstanden mellem den fortovsbredde, børnene har at opholde sig på, når de stiger ud af bilen, og den dobbeltrettede cykelsti efterlader heller ikke megen tvivl om, at man som minimum gør klogt i at være agtpågivende.

Men et enkelt besøg en enkelt morgen er selvsagt ikke tilstrækkeligt til at drage konklusioner, hverken i den ene eller den anden retning.

Derfor får du i dag førstehåndsberetninger fra fire forældres erfaringer med Baldersvejs "kys og kør"-løsning.

En af dem deler ikke opfattelsen fra de tre øvrige, men de tre kritiske røster lægger sig i slipstrømmen af 16 henvendelser fra andre frustrerede, irriterede eller bekymrede forældre og et kritisk forældrebrev med 51 medunderskrivere, som i sommer blev sendt til skolens bestyrelse og ledelse.

Du får også en analyse af situationen fra den embedsmand i kommunen, der med titlen trafiksikkerhedsrevisor, har ansvar for at vurdere og opsnappe risici ved nye trafikløsninger, før de bliver til virkelighed.

Vi har også været forbi skoleleder Mona Langballe for at få hendes reaktion på forældrekritikken, ligesom vi har spurgt Stillings lokale byrådsmedlem, Tommas Leth (S), der selv har tre børn på skolen, kritikken er så markant og velbegrundet, at der skal politisk handling til.

Husk, at du altid kan fange mig på chbli@skanderborgliv.dk eller på 25 45 69 44, hvis du sidder og brænder inde med en god historie, der fortjener at blive fortalt - dog ikke fra den 1. til den 30. april, hvor jeg holder barselsorlov.

Imens jeg tørrer op, sjosker med barnevogn og leger i gulvhøjde, driver min pivdygtige kollega, Bettina Sønderskov, SkanderborgLIV videre i retning mod maj, hvor vi tilmed kan fejre vores ét års fødselsdag som medie.

Rigtig god læselyst!

Billede af Christian Bæk Lindtoft
Billede af skribentens underskrift Christian Bæk Lindtoft Journalist
To yngre skolebørn orienterer sig ikke, da de er i færd med at træde ud på den dobbeltrettede cykelsti efter at være blevet sat af fra deres forældres bil. Netop det smalle fortov, som børnene træder ud på fra bilerne, møder kritik fra en række forældre, der frygter at enten cyklende børn kolliderer med en bildør, eller at gående børn bliver kørt ned af de cyklende. Foto: Christian Bæk Lindtoft

'Komplet kaos', 'frygteligt' og 'tosset': Forældre kritiserer projekt om sikker trafik ved skole for at skabe farlige situationer for børn i morgentrafikken

En lang række forældre er stærkt kritiske over for trafiksikkerheden ved en "kys og kør"-lomme ved Stilling Skole, der blev etableret i 2021.

Lommen, der er finansieret via kommunens pulje til sikre skoleveje, skulle netop øge trafiksikkerheden for børn, der cykler, går og bliver afleveret i bil til skole, men ifølge forældrene er effekten stort set direkte modsat.

Det er farligt, det er utrygt, og flere forældre frygter, at der vil opstå ulykker. Det skyldes blandt andet, at der ikke er nogen vendeplads på vejen, som er blind, og at selve afsætningsstedet ligger klos op ad en dobbeltrettet cykelsti.

Men hverken kommunen eller skolens ledelse genkender de billede, forældrene beskriver.

Det gør til gengæld et lokalt byrådsmedlem, der vil tage debatten med til sine politiske kolleger.

Ny "kys og kør"-løsning ved Stilling Skole har til formål at fjerne farlige situationer i morgentrafikken ved skolen. Men de farlige situationer er bare flyttet til et nyt sted, siger en lang række forældre, der kritiserer ordningen for at være 'kaotisk'. Nogle mener endda, trafiksikkerheden er blevet forringet. Det billede kan kommunen ikke genkende.

En kaotisk og uholdbar løsning, der skaber farlige situationer i trafikken for børn på vej i skole.

Sådan lyder den helt korte opsummering af en lang række forældres kritik af en ny "kys og kør"-løsning ved Stilling Skole, der blev etableret i maj 2021 med penge fra kommunens pulje til at skabe sikre skoleveje, fordi der ifølge skolen var for mange farlige trafiksituationer på skolens parkeringsplads, der tidligere har fungeret som afsætningssted.

Jeg tror, det er et spørgsmål om tid. Så kan du gradbøje ulykkens størrelse, men bare det at et skolebarn få klappet en bildør op i sig og falder og slår sig, det er nok.

Christer Falkenberg Rettrup, far til to børn på Stilling Skole

Men en række forældre siger nu til SkanderborgLIV, at den nye løsning snarere skaber nye og farligere risici, når børnene bliver afleveret i bil ved skolen om morgenen.

Flere af dem mener, at "kys og kør"-lommens placering og indretning er så grel, at der reelt er risiko for ulykker med børn involveret.

En af dem er Christer Falkenberg Rettrup, der har to børn i henholdsvis 4. og 5. klasse på Stilling Skole.

- Jeg tror, det er et spørgsmål om tid. Så kan du gradbøje ulykkens størrelse, men bare det at et skolebarn få klappet en bildør op i sig og falder og slår sig, det er nok, siger han.

Ingen vendeplads og cykler i begge retninger

Før maj sidste år kunne forældre til elever på Stilling Skole aflevere deres børn i bil på skolens parkeringsplads.

Dér er nu forment adgang for alle andre end skolens ansatte i tidsrummet 07.30 til 08.30, og i stedet har kommunen efter ønske fra Stilling Skoles ledelse etableret en "kys og kør"-lomme på Baldersvej lige op ad skolen, men uden for skolens areal.

Problemet er bare, påpeger flere forældre, at Baldersvej ikke egner sig særlig godt til lige præcis det formål.

En varevogn ser sig nødsaget til at tage turen op på fortovet, mens skolebørnene er på vej i skole, fordi "kys og kør"-banen til højre i billedet stjæler så meget af Baldersvej, at den reelt bliver ensporet i spidsbelastningsperioden, så modkørende biler ikke kan passere hinanden på strækningen. Foto: Christian Bæk Lindtoft

For det første er vejen blind - det samme gælder dens sideveje - hvilket medfører, at forældre hver morgen efter afsætning af børnene må vende bilen i en trepunktsvending eller ved at slå et sving ind på ind af sidevejene til Baldersvej.

For det andet har "kys og kør"-lommen spist så meget af vejbanen, at noget af Baldersvej reelt set bliver ensporet i spidsbelastningsperioden mellem ca. 07.45 og 08.00, hvilket ifølge flere forældre betyder, at trafikken enten lammes, eller at bilister ser sig nødsaget til at køre op over fortovet på den modsatte side af "kys og kør"-banen for at passere hinanden.

Vi er bestemt ikke enige i, at den nye ordning gør forholdene mere trygge for børnene.

51 forældre i brev til Stillings Skoles ledelse og bestyrelse

For det tredje er der ingen fodgængerovergang på Baldersvej, for det fjerde er indgangen til Baldersvej fra Gramvej ikke lysreguleret, og for det femte stiger de børn, der bliver sat af i bil, ud på et smalt fortov med én flisebreddes afstand til en dobbeltrettet cykelsti.

Disse ting får forældre til at beskrive trafiksituationen med ord som "komplet kaos" og "kys og kør"-lommen som på Baldersvej som en løsning, der er både "frygtelig" og "tosset".

Forælder: - Noget er slået fejl

En forælder beskriver, hvordan han løber "med hjertet i halsen", når han og børnene skal krydse Baldersvej om morgenen, ligesom en anden beskriver Baldersvej som "farlig".

Og kritikken er ikke ny - allerede i begyndelsen af juni 2021, en måneds tid efter åbningen af "kys og kør"-banen på Baldersvej, sendte 51 forældre et brev til skolebestyrelsen og ledelsen for Stilling Skole, som SkanderborgLIV også er blevet tilsendt, hvori de skrev, at "de trafikale problemer er ikke blevet mindre", men bare er blevet "flyttet til Baldersvej, der er blevet rigtig farlig at krydse som både cyklist og fodgænger".

- Vi er bestemt ikke enige i, at den nye ordning gør forholdene mere trygge for børnene, hvilket var et af argumenterne, skrev de 51 forældre dengang.

Her er brevet, som 51 forældre sendte til Stilling Skoles bestyrelse og ledelse i juni 2021, da de efter blot en måned med "kys og kør"-løsningen på Baldersvej havde en lang række undrende spørgsmål. Foto: Privat

En af de forældre, SkanderborgLIV har talt med, er Pernille Maria Lynge, der har en datter i 0. klasse og en søn i 3. klasse.

De følger som regel deres børn til skole til fods, men det hænder, at de enten på grund af vejret eller arbejdsmæssige årsager ser sig nødsaget til at køre børnene til skole - og så bruger de "kys og kør"-banen på Baldersvej.

Det fungerer overhovedet ikke. Det er simpelthen så tit, at cykler svinger ind på fortovet, eller at der står folk på cykelstien.

Pernille Maria Lynge, forælder til to børn på Stilling Skole

Hun fortæller, at hun havde sin skepsis, allerede da løsningen på Baldersvej blev indviet med deltagelse af både politi og skolebestyrelse i maj 2021.

- Alle syntes, at det var helt fantastisk. Men den dag havde jeg en halv times debat med formanden for skolebestyrelsen, fordi vi allerede der tænkte: "Hvad filan har de gang i?", siger Pernille Maria Lynge.

Hun ser en stor mangel på en vendeplads for bilerne, ligesom hun kritiserer, at børnene kun har et smalt fortov mellem "kys og kør"-banen og den dobbeltrettede cykelsti at gøre ophold på, når de bliver sat af.

En lang række forældre kritiserer "kys og kør"-løsningen på Baldersvej ved Stilling Skole. Foto: Christian Bæk Lindtoft

- Det fungerer overhovedet ikke. Det er simpelthen så tit, at cykler svinger ind på fortovet, eller at der står folk på cykelstien. Der skal ikke stimle mange sammen, før det bliver et problem. Jeg tænker helt klart, at noget er slået fejl, siger Pernille Maria Lynge.

Hun ved som voksen selvsagt godt, at man altid skal være opmærksom i trafikken, og som trænet trafikant er det ofte let at spotte, når man skal være ekstra opmærksom.

Jeg oplever kort sagt farlige situationer.

Christer Falkenberg Rettrup, far til to børn på Stilling Skole

Men sådan forholder det sig bare ikke altid med børn, og særligt ikke de små, siger hun.

- Den der forståelse, som vi voksne har, når vi træder ud på en helt smal fortovsbredde, samtidig med at der kan komme biler og cykler i begge retninger, og der går børn på fortovet, den har mindre børn bare ikke, siger Pernille Maria Lynge.

Endnu flere farlige situationer

Christer Falkenberg Rettrup deler hendes opfattelse af de trafikale forhold på Baldersvej.

- Jeg oplever kort sagt farlige situationer. Du har ikke mulighed for at vende din bil på en forsvarlig måde, fordi der ikke er nogen vendeplads. Det er som bilist nok den største bekymring. De store børn har jo nok rimeligt styr på det, men jeg kan også se små poder fare rundt på cykelstien ind mod skolen og krydse den, siger Christer Falkenberg Rettrup.

Da der ikke er en vendeplads, bliver bilerne nødt til enten at foretage trepunktsvendinger eller som her svinge ind på en af sidevejene. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Både han og Pernille Maria Lynge mener, at den gamle løsning på skolens egen parkeringsplads fungerede bedre.

- Jeg har oplevet, hvordan den gamle løsning på p-pladsen på skolen fungerede, og selv om argumentet var, at man lavede "kys og kør" på Baldersvej, fordi der var folk, der bakkede ud og dermed skabte farlige situationer på p-pladsen, så har man altså bare skabt endnu flere farlige situationer nu, siger Christer Falkenberg Rettrup.

Jeg synes, at skolen, vores lokalpolitikere og folkene på kommunen, der har noget med trafikforhold at gøre, er fejlet.

Pernille Maria Lynge, mor til to børn på Stilling Skole

Pernille Maria Lynge fortæller, at hun fra skolebestyrelsen har fået at vide, at flytningen af forældrenes aflevering i bil blev sat i værk, fordi mange elever de seneste mange år op til flytningen havde nævnt, at der ikke var særlig gode trafikale forhold på skolens p-plads.

- Men jeg vil dog vove den påstand, at den gamle løsning trods alt fungerede bedre, fordi der var god plads, og der faktisk var en slags vendeplads. Jeg forstår ikke, at "kys og kør"-banen ikke blev tænkt ind i p-pladsen ved skolen, siger hun.

Hendes dom over den nye "kys og kør"-løsning er klar.

- Jeg synes, at skolen, vores lokalpolitikere og folkene på kommunen, der har noget med trafikforhold at gøre, er fejlet. Ja, der skal drives en skole, og det er det primære, men det er altså et sekundært ansvar at sørge for, at børnene i byen kan komme sikkert til skole. Det er fedt, at de har prøvet at gøre noget nyt, jeg synes bare, det er ærgerligt, at de har lavet noget, der ikke er tænkt helt igennem. Det virker som en halvhjertet løsning, siger Pernille Maria Lynge.

Hylende cykelbremse

For Anders Leicht Rohde, hvis datter går i 3. klasse på Stilling Skole, foregår køreturen ind ad Baldersvej om morgenen heller ikke med et stort smil og sænkede skuldre.

- Det er kaotisk, siger han og fortsætter:

- Hvis man kigger på trafiksikkerheden, så kan jeg sagtens se det gå galt. Min datter har én gang åbnet en bildør, hvor vi hørte en hylende cykelbremse, så ja, det kan sagtens gå galt. Det er folk, der kører langsomt, så det vil måske ikke være kæmpe ulykker, men for mig at se er det helt klart et argument, og jeg tror faktisk godt, at det kan ske.

Som det ses på billedet er fortovet, hvor børnene stiger ud fra bilerne, så smalt, at en bildør næsten rager ind på cykelstiens ene spor, når den bliver åbnet. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Han fortæller, at hans datter cykler langt de fleste dage, men at de henover vinteren oftere kører hende i skole og sætter hende af på Baldersvej.

- Det er ufedt og presset at skulle derned i bil. Jeg er nødt til at sige til min datter, at hun skal være stille, når vi kommer ind på Baldersvej, så jeg kan koncentrere mig om at køre. Så jeg kan sagtens se, at det kan ende i ulykker. Jeg vil ikke male fanden på væggen og sige, at noget katastrofalt kan ske, men når jeg vender bilen, skal jeg altså kigge i 360 grader. Der er børn, der er biler i begge retninger, og der er nogen på vej ud fra "kys og kør"-banen, der ikke blinker, siger Anders Leicht Rohde.

Når jeg er i bil, oplever jeg ikke situationer, hvor jeg tænker "så for pokker, det her kunne have gået galt".

Jonas Vestfalen, far til et barn på Stilling Skole

- På alle mulige måder er Baldersvej en åndssvag vej at sende en masse biler ind ad om morgenen, fordi den er blind, og fordi man ikke kan vende ordenligt. Det er meningen, at folk skal holde pænt i "kys og kør"-kø, men det gør folk ikke, siger Anders Leicht Rohde.

Ikke alle forældre er utilfredse: - Fungerer godt

Selv om den absolutte størstedel af de forældre, SkanderborgLIV har haft kontakt med, kritiserer Baldersvej-løsningen, er der forskel på, i hvor høj grad, de er bekymrede for, at der kan opstå ulykker.

Nogle mener, at det er et spørgsmål om tid, mens andre mener, at Baldersvej godt nok er problematisk, men at den dog fungerer, når bare man tager sig sine forholdsregler.

Jonas Vestfalen tilhører den sidste gruppe.

I begyndelsen syntes han heller ikke, at løsningen var "særlig fed".

En mor gør klar til at hjælpe sit barn over den dobbeltrettede cykelsti. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Men efter der er blevet etableret dobbeltrettet cykelsti i den ene side af vejen, så man som bilist ikke skal holde øje med cykler fra begge sider, når man laver den trepunktsvending, man i fraværet af en vendeplads er nødt til at lave, har han skiftet holdning.

- Nu synes jeg faktisk, at det fungerer godt. Når jeg er i bil, oplever jeg ikke situationer, hvor jeg tænker "så for pokker, det her kunne have gået galt". Jeg synes, at alle forældre, der kører derind, opfører sig ordentligt, siger Jonas Vestfalen, der er far til en dreng, der går i 8. klasse og som regel bliver kørt i skole fra bopælen nær Virring, fordi vejene mod Stilling ifølge Jonas Vestfalen er for utrygge at cykle på, selv for en teenager.

Jeg har ikke oplevet at skulle op at stå på bremsen, men jeg har fuld forståelse for, at forældre, der sender deres børn afsted på cykel, er kritiske.

Jonas Vestfalen, far til et barn på Stilling Skole

Men han er trods alt ikke så stor fan af "kys og kør"-løsningen på Baldersvej, at han ikke kan se visse problemer med den - men om der opstår farlige situationer, afhænger helt af, om særligt bilisterne kører efter reglerne og forholdene, mener han.

- Der opstår udfordringer, hvis folk ikke sørger for at køre godt fremad i "kys og kør"-lommen. Hvis man bare kører ind og rykker i håndbremsen i starten af banen, så går det ikke. Men det går rimelig gelinde, hvis man bare sørger for at køre fremad. Jeg har ikke oplevet at skulle op at stå på bremsen, men jeg har fuld forståelse for, at forældre, der sender deres børn afsted på cykel, er kritiske, siger Jonas Vestfalen og medgiver, at han muligvis havde haft større bekymringer, hvis han i stedet for et barn i 8. klasse havde haft børn på lavere klassetrin, der skulle afleveres på Baldersvej.

Som jeg kan se forholdene på Baldersvej, er det fuldkommen som en busholdeplads.

Mona Langballe, skoleleder, Stilling Skole

Han forklarer imidlertid, at han sagtens kan se behovet for en vendeplads til bilerne eller en løsning, hvor bilerne kommer ind ét sted og kører ud et andet.

Skoleleder: Man skal altid være opmærksom i trafikken

"Kys og kør"-løsningen på Baldersvej har kostet omkring 400.000 kr. og er finansieret af en pulje i kommunen ved navn Sikre Skoleveje.

Skoler kan søge finansiering af trafiksikkerhedsrelaterede projekter i den pulje, og løsningerne bliver så udarbejdet i et samarbejde mellem kommunen og den enkelte skole - i dette tilfælde Stilling Skole.

Hverken ledelsen på Stilling Skole eller kommunens trafiksikkerhedsrevisor, der har ansvar for trafiksikkerheden ved etablering af løsninger som "kys og kør"-lommen på Baldersvej, kan genkende billedet fra den kritik, som forældrene rejser.

- Jeg synes jo, at det er ærgerligt, siger Mona Langballe, skoleleder på Stilling Skole, om kritikken fra forældrene.

To bilister afvejer mulighederne for at passere hinanden på Baldersvej, hvilket besværliggøres af, at "kys og kør"-lommen spiser den ene vejbane, når der holder biler i den. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Hun understreger, at hun ikke har lavet tilbundsgående analyser af trafiksituationen på Baldersvej.

- Jeg tænker, at det er anlagt af trafikfolk, der har styr på det. Jeg har forstand på at drive skole og ikke så meget på trafik. Men som jeg kan se forholdene på Baldersvej, er det fuldkommen som en busholdeplads. Ja, man skal være opmærksom, men det skal man altid i trafikken, og det skal man især med bløde trafikanter, siger Mona Langballe.

Vi har virkelig holdt det her under observation, og i det store og hele fungerer det.

Jette Schmidt, trafiksikkerhedsrevisor, Skanderborg Kommune

Hun genkender heller ikke forældrenes erindring om, at det skulle have fungeret bedre med den gamle løsning på skolens p-plads.

- Enten har man glemt, hvordan det var nede på den gamle plads, eller også har man ikke haft den samme oplevelse som mig - det ved jeg ikke, siger Mona Langballe og fortsætter:

- Der var alt for mange farlige situationer dengang. Der var også en "kys og kør"-lomme, men den blev ikke anvendt, som den skulle anvendes, og der var alt for mange biler blandt med alt for mange børn, siger Mona Juul og forklarer, at flytningen af "kys og kør" til Baldersvej udelukkende hænger sammen med at styrke trafiksikkerheden i forbindelse med afleveringen af børnene.

Kommunens observation: - I det store og hele fungerer det

Inde på Fælleden har kommunens trafiksikkerhedsrevisor Jette Schmidt været med hele vejen, fra Stilling Skole rettede henvendelse om projektet, til "kys og kør"-lommen på Baldersvej stod færdig.

Efterfølgende har hun jævnligt observeret trafiksituationen på Baldersvej og gør det stadig i dag.

Vi lagde nogle tælleslanger, og de viste, at der var op til 80 biler om dagen, der var inde at aflevere børn, og det foregik ikke altid særlig smart.

Jette Schmidt, trafiksikkerhedsrevisor, Skanderborg Kommune

Og forældrenes beskrivelser af trafikalt kaos stemmer ikke overens med hun selv ser, fortæller hun.

- Vi har virkelig holdt det her under observation, og i det store og hele fungerer det. Ja, der er nogle enkelte forældre, der synes, at de skal lave en trepunktsvending, men de kan køre helt ned i bunden af Baldersvej og bruge en af sidevejene, siger Jette Schmidt.

- Jeg er der jo så mange morgener, og hvis jeg på noget tidspunkt havde set noget, jeg ikke kunne stå inde for, havde vi lavet det om. Men jeg er der selvfølgelig ikke 24 timer i døgnet, siger hun og understreger, at der næsten hver morgen står nogen og holder øje, enten fra skolen eller kommunen.

Til gengæld er hun enig med skoleleder Mona Langballe i, at trafiksituationen på skolens p-plads var uholdbar.

- Udfordringen der var kaotiske forhold om morgenen. Vi lagde nogle tælleslanger, og de viste, at der var op til 80 biler om dagen, der var inde at aflevere børn, og det foregik ikke altid særlig smart. Børn, der blev læsset af, løb på tværs af parkeringspladsen og så videre, siger Jette Schmidt.

I den fjerneste ende af Baldersvej modsiger to piktogrammer hinanden. Ifølge det på skiltet er cykelstien, der fører op til "kys og kør"-lommen, både for fodgængere og cyklister. Men fra piktogrammet på asfalten får man det indtryk, at den kun er forbeholdt cyklister. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Hun understreger dog, at hun lytter til forældrenes kritik.

- Det er jo ikke sådan, at vi ignorerer den slags. Vi evaluerer alle de projekter, vi laver, og det her vil vi også evaluere, sandsynligvis efter sommerferien. Så vi har fingeren på pulsen, siger Jette Schmidt.

Selv kunne hun også godt have ønsket sig en bredere fortovsperron til de børn, der bliver sat af med bil på Baldersvej, ligesom hun godt kan se perspektivet i en vendeplads.

- Vi kan jo kun hekse med den plads, der er. Jeg ville gerne have haft en bredere perron, men det er der simpelthen ikke plads til. Vendepladsen er jo rent fysisk ikke mulig at lave, selv om det ville have været så dejligt at kunne. Vi kiggede på at lave den ned over boldbanen for enden af Baldersvej, men der er bare stor niveauforskel, siger Jette Schmidt og forklarer, at det ville have kostet en del flere penge, hvis man skulle have ført en sådan idé ud i livet.

- Alt kan jo lade sig gøre, hvis man bare har penge nok, siger hun.

Byrådsmedlem behøver ikke store analyser: - Forværret situation

At Jette Schmidts observationer ikke giver kommunens vej- og trafikafdeling anledning til bekymring om trafiksikkerheden på Baldersvej, betyder ikke nødvendigvis, at forældrenes kritik ikke kan få indflydelse på "kys og kør"-løsningens fremtid.

Når jeg selv vurderer situationen, oplever jeg til tider et ret stort kaos.

Tommas Leth, byrådsmedlem, Socialdemokratiet

For på baggrund af debatten om Baldersvej vil det lokale byrådsmedlem, Tommas Leth (S), der selv har tre børn på hhv. seks, otte og ti år på skolebænken på Stilling Skole, bede om at få "kys og kør"-diskussionen på dagsordenen til det kommende møde i Klima-, Miljø- og Planudvalget, som sammen med Børne- og Ungeudvalget behandler sager under Sikre Skoleveje-puljen.

Tommas Leth, byrådsmedlem for Socialdemokratiet og far til tre børn på Stilling Skole, vil have Baldersvej-løsningen debatteret på et kommende udvalgsmøde. Foto: Christian Bæk Lindtoft

- Mit mål med det er at få undersøgt, om formålene med Baldersvej-løsningen er opfyldt, siger Tommas Leth, der som forælder til børn på skolen på de brede linjer tilslutter sig kritikken af "kys og kør"-løsningen som uhensigtsmæssig og værre end den oprindelige model på skolens parkeringsplads.

- Et eller andet sted vil jeg nok pege på, at hvis modellen på Baldersvej er lavet på baggrund af trafiksikkerhedsmæssige overvejelser, så synes jeg ikke, at man behøver at lave de helt store analyser for at konstatere, at det har forværret situationen, siger Tommas Leth, der selv sidder i Klima-, Miljø- og Planudvalget.

Byrådsmedlemmet har ikke nogen personlige erfaringer med at befinde sig i morgentrafikken på Baldersvej, men når han har betragtet tilstanden ved "kys og kør"-banen, stemmer han i med de kritiske forældre.

- Når jeg selv vurderer situationen, oplever jeg til tider et ret stort kaos. Al den trafik, der før blev fordelt nede i lyskrydset på Gramvej og sendt ind på skolens parkeringsplads, bliver nu sendt ind ad en blind villavej, hvor der ikke er lysregulering. Samtidig er "kys og kør"-banen placeret, så man skal vove liv og lemmer, når man skal over den dobbeltrettede cykelsti, siger Tommas Leth fra Socialdemokratiet.

Dronefotos: Silas Bang

Se smukke Skanderborg fra luften

Der er smukt i Skanderborg Kommune. Det kan vi vist godt blive enige om.

Tag med SkanderborgLIV på rundflyvning i Skanderborg Kommune og få det hurtige overblik over, hvad der rører sig - og har rørt sig i de udvalgte områder.

Hvor dronen skal hen på sin næste flyvetur, og hvad vi skal fortælle om, kan du som læser være med til at bestemme.

Send dit forslag i en mail til Bettina på besok@skanderborgliv.dk.

Vi glæder os allerede til at finde ud af, hvor turen skal gå til næste gang...

Udsigten til og fra én af landets ældste turistdestinationer, Himmelbjerget ved Ry, er storslået. Både når man betragter den fra luften, ankommer til bjerget fra vandsiden og ser ud over landskabet fra udsigtsområdet ved det ikoniske tårn. Himmelbjerget har de seneste år været genstand for øget politisk bevågenhed, fordi byrådet i Skanderborg vil udvikle området, som hvert år tiltrækker op mod 150.000 besøgende, som en moderne turistdestination. I oktober sidste år blev byrådet og de mange aktører omkring Himmelbjerget efter flere års følelsesladet debat enige om en helhedsplan for udviklingen af Himmelbjerget. Hvis visionerne i planen bliver til virkelighed, Himmelbjerget i fremtiden blandt andet et moderne besøgscenter og bedre anløbsforhold for sejlende, når de ankommer til Himmelbjerget fra Julsø. Samtidig arbejder ejerne af det ikoniske Hotel Julsø, som brændte ned til grunden i februar 2020, sammen med ejeren af det Ry-baserede rejseselskab, Topas Rejser, lige nu sammen med kommunen om at få de nødvendige tilladelser til at realisere planen et nyt hotel i fire etager med 28 værelser på brandtomten. Foto: Silas Bang


Marie Thybo Andersen er en af to nye sognepræster i Skanderborg Kommune. Foto: Skanderborg Sogn

Nyhedsoverblik: To nye ansigter på gudstjenesterne, stemmesluger gør comeback, og skolebusbørn går ændringer i møde

En gang om ugen samler vi nogle af de mindre nyheder fra de seneste dage i en lille, koncentreret pakke, så du kan følge med i, hvad der sker i Skanderborg og opland.

I denne uge har vi et byrådscomeback på menuen, ligesom vi har den lille, men dog vigtige, nyhed om, at skolebusserne ændrer køreplaner med til dig.

Få dit korte, lokale nyhedsfix her.

Venstres største stemmesluger fra kommunalvalget i 2017 røg ud af byrådet i efteråret, men gør nu comeback. Guds ord får nye ansigter i Skanderborgs kirker, Smukfest har søndagsprogrammet på plads - og så bliver påskeferie lig med læseferie for kommunens skolebusbørn. Velkommen til dit korte nyhedsoverblik fra SkanderborgLIV.

To nye sognepræster

Når gudstjenesterne i Skanderup Kirke og Skanderborg Slotskirke fremover skal afvikles, bliver det under ledelse af to nye sognepræster.

Sognepræsterne Marie Thybo Andersen og Jacob Storgaard-Christensen slutter sig således til de nuværende præster, Heidi Torp og Kristian Skovmose samt provst Laura Gylden-Damgaard.

Det skriver Skanderborg Sogn på sin hjemmeside.

Mens Marie Thybo Andersen er nyuddannet præst, har Jacob Storgaard-Christensen, der oprindeligt er uddannet jurist, haft præsteembede siden 2012.

Marie Thybo Andersen kommer til Skanderborg Sogn med erfaring fra sin praktik ved Margrethekirken i Spanien samt konfirmationsforberedelse i Gellerup i Aarhus.

Jacob Storgaard-Christensen kommer fra en stilling som sognepræst i Nørre Felding og Tvis Sogne ved Holstebro, og skal i tillæg til præstefunktionen i Skanderborgs to kirker også være præst ved institutionen Sølund.

Læs mere om Marie Thybo Andersen.

Læs mere om Jacob Storgaard-Christensen.

Ny souschef på Museum Skanderborg

Museum Skanderborg har landet en kandidat til stillingen som souschef, der skal være med til at løfte de mange udviklingsprojekter, museet har sat i værk.

Det drejer sig om Mette Kanstrup, der har mere end 20 års ledelseserfaring og i de seneste otte år har arbejdet med at styrke museernes digitale formidling som direktør for Museernes Videnscenter for Digital Formidling.

Det skriver Museum Skanderborg på sin hjemmeside.

- Museum Skanderborg gennemgår i disse år en transformation fra lokalmuseum til moderne interagerende museum med ambitiøs udvikling af nye besøgssteder og nye forretningsgange. Det betyder, at der er rigtig mange udviklingsprojekter i gang, skriver museet.

- Derfor er det også meget glædeligt, at Museum Skanderborg har kunnet tiltrække en så stærk kandidat til stillingen som souschef som Mette Kanstrup, lyder det på hjemmesiden.

Læs mere om nyansættelsen på Museum Skanderborgs hjemmeside.

Byråds-comeback til V-stemmesluger

Kommunalvalget i efteråret stod for Venstres Anders Laugesen ikke mål med den personlige valgsucces, som han i 2017 kunne indkassere med 1.624 personlige stemmer.

I november sidste år blev det blot til 410 personlige stemmer, og da den tidligere stemmesluger måtte se sig overhalet af partifællen Sebastian Støcklers 414 personlige stemmer, blev det ikke til fire år mere som byrådsmedlem.

Men nu gør Venstres spidskandidat fra 2017 comeback i byrådet.

Det sker, fordi netop Sebastian Støckler skal på udlandsrejse fra den 19. maj til den 25. juli i år, og derfor indkaldte borgmester Frands Fischer (S) på byrådsmødet onsdag den 30. marts Støcklers stedfortræder, nemlig Anders Laugesen.

Løbebane har fået make-over og er nu klar til brug

I januar oplyste kommunen, at terrænet på løbebanen rundt om stadion i Dyrehaven skulle udskiftes, og at et nyt hegn skulle sættes op rundt om fodboldbanen.

Det arbejde er nu færdigt, og i denne uge blev den taget i brug igen.

Det skriver Skanderborg Kommune i et opslag på Facebook.

Det skete, da Skanderborg Løbeklub mandag aften besigtigede de nye løbeforhold med skosålerne.

Banens 400 meter kan benyttes af alle - og ifølge kommunen uanset, om det foregår i løbe-, vandresko eller sandaler.

Smukfest har søndagsprogram klar

Partout-armbåndene til sommerens SmukFest, som - hvis ellers coronarestriktionerne bliver i regeringensskuffen helt frem til august - bliver den første festival i Bøgeskoven, der vil se ud, som vi kendte den før 2020, er for længst udsolgt.

Men der kan stadig købes dagsbilletter til søndag, hvor dagsprogrammet nu er endeligt fastlagt.

Det skriver festivalen på sin hjemmeside.

For typerne, for hvem huller i festivalbæltet snarere repræsenterer musikoplevelser end antallet af shots, man konsumerer fra Stereobænken, er der nu derfor klarhed om, hvilke musikoplevelser man betaler for.

Søndag kan man for 275 kr. opleve:

 • Anders "Anden" Matthesen
 • Bikstok
 • Brian Downey's Alive and Dangerous
 • Kesi
 • Magtens Korridorer
 • Queen Machine
 • Scarlet Pleasure
 • TV-2
 • Aarhus Symfoniorkester
 • Daze & Barcode Brothers
 • Luftens Helte
 • Skanderborg Ungdomskor & Skanderborg Pigekor
 • X-Factor Live 2022

Tager dit barn skolebussen? Så læs nøje med her

Når klokken ringer ind tirsdag den 19. april, dagen efter 2. påskedag, træder en række ændringer på mange skolebusruter i kommunen i kraft.

Det betyder, at afgangstider og bussernes ruter kan være anderledes end de plejer, skriver kommunen på sin hjemmeside, hvor den opfordrer skolelever til at læse op på køreplanerne i god tid.

Ændringerne sker blandt andet ved, at nogle afgange, som ifølge kommunen ikke bliver brugt, skæres væk.

De nye køreplaner er så vidt muligt lavet efter skolernes ringetider, og busserne vil fremover kun køre til og fra skoler på skoledage, skriver kommunen. Den gratis adgang til skolebusserne - og for folk, der ikke skal til eller fra skole - bliver der ikke pillet ved.

Kommunen skriver, at de mest markante ændringer i køreplanerne kommer til at ske i Ry og i området omkring Skovby og Stjær, hvorfor passagerer i disse områder skal være "særligt opmærksomme".

I Ry bliver skolebus 424, også kendt som "Byruten", lavet om til en Flexbus, som får nummeret 24. Den får en række nye stoppesteder, blandt andet ved sundhedshuset, Ryhallerne og i Kildebjerg.

Skovbyskolen og Stjærskolen får skåret den ene af deres tre skolebusser væk. Det drejer sig om 453'eren, der udgår, mens skolebusserne 450 og 452 til gengæld får flere afgange, end de har i dag.

Kommunens skoler er ifølge kommunen orienteret om ændringerne.

Du finder de nye køreplaner her, og hvis du vil vide mere om Flexbus-systemet, som altså erstatter skolebus 424 i Ry, kan du klikke her.