Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Ruslands aggressive fremfærd i Ukraine har på det seneste fået ualmindeligt mange borgere til at interessere sig for Skanderborg Kommunes investeringspolitik. Foto: STRINGER / AFP

Skal vi stadig investere i Rusland?

-  Kommunen forvalter borgernes penge. Når man vælger at investere dem, må vi kunne forvente, at det bliver gjort, uden at vi støtter en nation, som på papiret måske ikke er et diktatur, men som opfører sig sådan.

Med de ord slår skatteborgeren Tina Abrahamsen overfor SkanderborgLIV tonen an til en principiel diskussion om, hvad kommunen investerer vores skattekroner i.

Det emne ser vi nærmere på i dagens nyhedsbrev, hvor du også får svar på, hvad der foregik ved Skanderborg Station fredag aften. Desuden svarer udvikleren bag ønsket om en luksus-feriepark i Ry på syv centrale spørgsmål. Spørgsmål, som er blevet rejst under den månedlange debat om projektet, som torsdag gik ind i en ny fase. Det skete, da knapt 200 borgere trodsede snevejret og mødte op til et tidligt dialogmøde på Holmens Camping for at bidrage med deres syn på Landal Greenparks ønske om at opføre 80 ferieboliger i det nuværende campingplads-område imellem Klostervej og Gudenåen.

Historien tog en drejning

Hvorfor kommunen på et tidspunkt, hvor Ruslands aggressive fremfærd i det østlige Ukraine sender chokbølger igennem det internationale samfund, (endnu) ikke har skaffet sig af med sine russiske statsobligationer, spurgte jeg i første omgang kommunens borgmesteren og økonomichefen om onsdag efter min samtale med den frustrerede skatteborger, Tina Abrahamsen.

Den dag lød begrundelsen i korte træk, at en kommune ikke må drive udenrigspolitik. Samtidig levede Jyske Invest, som investerer på kommunens vegne, ifølge borgmesteren i de timer på på papiret stadig op til kommunens etiske retningslinjer for investeringer.

Men så gik det pludselig stærkt.

Natten til torsdag begyndte de første russiske bombardementer af militære mål i Ukraine.

Nu er Rusland en krigsførende nation.

Den slags investerer Skanderborg Kommune ikke i, så da jeg igen talte med borgmesteren fredag, var der kommet andre boller på suppen.

- Den seneste udvikling gør, at vores retningslinjer om, at vi ikke investerer i lande, der bryder menneskerettigheder og fører krig, træder i kraft. Vi forventer derfor, at vores kapitalforvalter af egen drift hurtigst muligt omplacerer vores investeringer i russiske statsobligationer. Jeg vil ikke sige, at vi er klar til at boykotte Jyske Invest, men vi har skærpet fokus og er i tæt dialog med dem om at få det til at ske, siger borgmester Frands Fischer (S).

Hvor hurtigt kommunen kan komme ud af sine uetiske investeringer i Rusland afhænger ifølge ham ikke kun af Skanderborg Kommune.

- De 600.000 kr., vi har investeret i russiske statsobligationer, er bundtet i en pakke, hvor vi er sammen med andre investorer om en investering på i alt 11 mio. kr. Hele pakken skal sælges på et meget svært tidspunkt, men selvfølgelig skal vi af med dem. Sommetider gør en virksomhed eller et land noget ud af det blå, som kommer bag på os alle. Det skal vi selvfølgelig reagere på. Det er bare ikke så enkelt og hurtigt, som det måske kan lyde, når man læser en replik på Facebook, siger borgmesteren.

Som vi har fortalt tidligere, er SkanderborgLIV gået ind i en ny fase.

Nyhedsbrevet begynder at koste penge, nemlig 39 kroner om måneden.

Vi håber, at mange af jer over 1.400 læsere, som allerede følger med, fortsat vil bakke op om SkanderborgLIV.

Tak, fordi du læser med, god weekend og nyd solen.

( Det er vistnok første gang i fem måneder, at vi får tre dage i træk med tørvejr.)

Billede af Bettina Sønderskov
Billede af skribentens underskrift Bettina Sønderskov Journalist
Efter måneders heftig debat om, hvorvidt Ry skal lægge jord til kommunens første feriepark, fik projektudvikler, Flemming Therkelsen, i denne uge lov til at præsentere tankerne bag projektet og svare på spørgsmål under et ualmindeligt vådt og velbesøgt borgermøde på Holmens Camping.  Foto: Per Bille, Ry-foto.

Syv spørgsmål til udvikleren om Ry Feriepark

SkanderborgLIV har efter ugens velbesøgte tidlige dialogmøde på Holmens Camping
bedt udvikler, Flemming Therkelsen, om at svare på syv centrale spørgsmål, som er blevet rejst under de seneste måneders intense debat om, hvorvidt Ry skal lægge jord til projektet. Læs med og få svar på, om feriepark-udviklerne vil hjælpe en ny svømmehal i Ry på vej.

SkanderborgLIV har efter ugens velbesøgte borgermøde på Holmens Camping bedt Flemming Therkelsen fra Pantheon, som er udvikleren bag forslaget om at etablere en feriepark på stedet, om at svare på en stribe centrale spørgsmål. De er blevet rejst under de seneste måneders intense debat om, hvorvidt Ry skal lægge jord til kommunens første feriepark.

Har I nogen idé om, hvad en feriepark med 80 boliger og 100.000 årlige overnatninger vil betyde for trafikken i området?

Ja, fordi lige netop det spørgsmål har optaget mange, har vi fået Rambøll til at lave en trafikanalyse. Den korte konklusion i undersøgelsen er, at en feriepark ikke vil generere mere trafik til området end den nuværende campingplads. Samtidig vil flowet af turister i området blive mere jævnt, end der er i øjeblikket, fordi de 100.000 overnatninger bliver fordelt på alle årets 365 dage i modsætning til campingpladsens overnatninger.

Trafikanalyse Ry Feriepark

De forventede ændringer i trafikmængderne på Klostervej vurderes både i og udenfor højsæsonen at være minimale. Ændringen forventes primært at forekomme i sammensætningen af køretøjstyper, hvor ture med campingvogn erstattes af ture i personbiler ved omdannelsen af campingpladsen. Samlet set vurderes trafikbelastningen ved omdannelsen til feriepark at have en positiv indflydelse på trafikken langs Klostervej.

Rambølls analyse konkluderer, at den nuværende Holmens Camping hhv. i og uden for sæsonen genererer 397 og 244 ture i motorkøretøjer ud fra campingpladsen om dagen. Ved etablering af Ry Feriepark vil de tal ifølge Rambølls beregninger være hhv. 210 og 402.

Som udgangspunkt for beregningerne har Rambøll brugt følgende oplysninger fra udviklerne bag Ry Feriepark:

 I højsæsonen forventes der en høj belægningsgrad, mens der uden for højsæson forventes en lavere gennemsnitlig belægningsgrad.

Turraten for overnattende gæster er sat til 4,5 ture pr. enhed, hvilket til sammenligning svarer til turraten for et almindeligt parcelhus. Turraten er væsentligt højere end for gæster på campingpladsen, idet gæsterne i højere grad forventes at tage ud i nærområdet under opholdet ligesom opholdene i ferieparken til dels også forventes at være kortere end på campingpladsen.

Det vurderes ikke, at servicetrafikken (varetransport, renovation o.l.) ændres ved omdannelsen, da der ikke findes belæg for at ferieparken vil generere flere serviceture end campingpladsen.

Når Landal Greenparks søger efter synergier i lokalsamfundet og et stærkt lokalt ejerskab og engagement, betyder det så, at I vil bidrage til realiseringen af en længe ønsket svømmehal i Ry?

Vi har haft en dialog med initiativgruppen omkring en ny svømmehal i Ry og er nået frem til, at vi ikke kan lave et samarbejde med dem omkring selve opførelsen af en ny svømmehal. Hvis de to projekter fysisk lå op af hinanden, ville det være en mulighed, men det gør de ikke. Der er ingen tvivl om, at en svømmehal vil være en ekstra attraktion for vores gæster. Vi har ikke planer om at medfinansiere selve byggeriet af en ny svømmehal i Ry, men det er meget muligt, at vi kan lave en fast aftale om vores gæsters brug af svømmehallen, som sikrer en fast indtægt. Vi laver jo ikke et stort anlæg, som kan måle sig med en svømmehal. Derfor vil det helt sikkert blive noget, som vores gæster vil benytte sig af. Generelt er vi meget interesserede i at indgå i lokale samarbejder, som både kan komme vores gæster og byen til gode. Vi har en idé om at give lokale kunstnere mulighed for at lave udstillinger i parken, og vi vil gerne bidrage til udviklingen af det Anna Klindt museum, der bliver arbejdet med i byen. Da vi stadig er på et meget tidligt stadie i processen, og intet endnu er godkendt politisk, har vi ikke gjort noget for at opsøge den slags samarbejder endnu.

Vi er af den klare overbevisning, at en feriepark uden af gøre mere væsen af sig end den nuværende campingplads vil generere en større indtægt til Ry.

Flemming Therkelsen, direktør, Pantheon
Mange -heriblandt fotografen Per Bille mødte op til det tidlige dialogmøde på Holmens Camping. SkanderborgLIV har fået lov til at dele et par af hans pletskud fra dagen med vores læsere. Foto: Per Bille, Ry-Foto

 I siger, at der skal være offentlig adgang til området, så folk udefra også kan få glæde af det. Hvad mener I  med det ?

At den nye feriepark bliver alt andet end et gatet community. Alle vil eksempelvis være velkomne til at gå tur i området, sætte kanoer og kajakker i Gudenåen og lægge til ved ferieparkens bro. I området ned mod Gudenåen vil vi lave shelters og primitive teltpladser, som folk frit kan benytte. Der bliver også adgang til toiletfaciliteter for offentligheden. Hvor stort området bliver og hvilke faciliteter, vi kan etablere, afhænger selvfølgelig af, hvad vi kan få tilladelse til af kommunen.

I projektmaterialet skriver I, at der evt. kan etableres en bro over Ry Møllesø, som forbinder området med Rye Nørskovs naturarealer. Vil I gøre det?

Det er en idé, som kommunen lancerede, og vi synes, at det kunne være en god idé med en bro, som ville give mulighed for en god vandrerute. Derfor har vi været i dialog med ejeren af Rye Nørskovs naturarealer på den anden side. Han er ikke interesseret i det, og der skal som bekendt to til tango, så den idé vil vi ikke gå videre med.


Foreløbig plan for feriepark i Ry

Udviklernes nuværende plan er at bygge 80 boliger med omkring 400 sengepladser.

Ferieparken skal sælges samlet til én investor. Herefter vil Landdal Greenparks stå for udlejningen af boligerne og driften af Ry Feriepark.

Forventningen er, at stedet vil tiltrække 100.000 overnatninger om året og få et samlet bebygget areal på 7.544 kvadratmeter.

Alle eksisterende bygninger på den nuværende Holmens Camping skal rives ned, imens fiskesø, eksisterende stisystem, mooncarbane, boldbane, strand og badebro beholdes og udvikles.

Området bliver åbent for offentligheden og udefrakommende gæster og tilbyder bad- og toiletfaciliteter til kanofarere.

Udvikler har med udgangspunkt i Visit Danmarks analyser af, hvor mange penge en gennemsnitlig gæst bruger i døgnet og de forventede belægningsprocenter, regnet sig frem til, at en feriepark i Ry vil generere en  turismerelateret omsætning på omkring 90 mio. kr. Alle pengene vil ifølge udvikler Flemming Therkelsen dog ikke blive lagt i i Ry by men i et større geografisk område i det østjyske.

Skal de 80 huse være ejet af Landdal Greenparks, eller vil I sælge dem til private ligesom i Landals andre danske ferieparker?

Ingen af delene. Tanken med Ry Feriepark er, at vi vil lave en ny konstruktion, hvor vi udvikler ferieparken og sælger den samlet til en investor som eksempelvis et pensionsselskab. Herefter vil Landdal Greenparks leje sig ind i parken og stå for udlejning af drift.

Hvad mener I med, at Landal vil have stor fokus på bæredygtighed i forbindelse med etablering af en feriepark?

- At vi vil have stor fokus på bæredygtig turismeudvikling. Det hele skal hænge sammen, og det er en af årsagerne til, at Landal ikke bygger store badelande og lukkede resorts. Det samme gælder selve byggeriet, hvor vi inden for det, der økonomisk kan hænge sammen har planer om at lave klimavenlige løsninger som eksempelvis lokal afledning af regnvand, hvor vi i stedet for at udlede det til et kommunalt kloaksystem vil tænke forsinkelses-bassiner i den landskabelige plan for området og lave grønne tage  på bygningerne.

Hvor mange penge forventer I, at ferieparkens gæster vil lægge i Ry?

Vi har regnet os frem til, at ferieparkens gæster vil bruge omkring 90 mio. kr. om året i området, men det betyder ikke, at alle pengene bliver lagt Ry by. Vi forventer, at vores gæster vil lægge deres penge i et større geografisk område i det østjyske. Da der er tale om et mere købedygtigt publikum med en anden adfærd end campingpladsens nuværende gæster, er vi af den klare overbevisning, at en feriepark uden af gøre mere væsen af sig end den nuværende campingplads vil generere en større indtægt til Ry.

Genrefoto: Johan Gadegaard

19-årig stukket ned ved Skanderborg Station

Politiafspærringer og massivt politiopbud er heldigvis ikke en
hverdagsbegivenhed i Skanderborg, men fredag aften var der ualmindeligt mange blå blink og betjente i området omkring Skanderborg Station.

Der var blå blink og politiafspærringer omkring Skanderborg Station og Møllegade i Skanderborg fredag aften. Det skyldes et knivstikkeri, hvor en 19-årig mand fra området fik punkteret en lunge.

Politiafspærringer og massivt politiopbud er heldigvis ikke en hverdagsbegivenhed i Skanderborg, men fredag aften omkring klokken 21, var der pludselig ualmindeligt mange blå blink og betjente i området omkring Skanderborg Station,

Det skyldes, at en 19-årig mand ifølge Sydøstjyllands Politi blev stukket ned ved Skanderborg Station, skriver TV2 Østjylland.

Få minutter efter knivstikkeriet, som ifølge SkanderborgLIV's oplysninger fandt sted i en bus, anholdt politiet fire unge mennesker.

Tre af dem er løsladt igen, imens politiet har sigtet en 16-årig mand fra Hørning i sagen. Han bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Horsens lørdag.

Den 19-årige fik punkteret en lunge under overfaldet og er uden for livsfare.

- Som kommune må vi ikke tage udenrigspolitiske beslutninger. Derfor kan vi ikke selvstændigt beslutte os for specifikt at boykotte vores investeringer i russiske statsobligationer, siger borgmester Frands Fischer (S). Foto: Christian Bæk Lindtoft.

Borgmester om kommunens russiske statsobligationer: - Som byråd kan vi ikke beslutte, at vi vil boykotte Rusland

Siden Børsen tidligere på måneden bragte en artikel om, at Skanderborg og Thisted Kommune  har investeret i russiske statsobligationer, har flere borgere undret sig højlydt over, hvorfor kommunen investerer skatteborgernes penge i sådan en nation. Her svarer borgmesteren og økonomichefen en frustreret skatteborger på hendes spørgsmål. Du får også overblikket over kommunens etiske retningslinjer for investeringer, som bliver taget op til genovervejelse af det nye byråd i marts.

Flere borgere har de seneste dage undret sig højlydt over, at Skanderborg Kommune har investeret i russiske statsobligationer. Hvorfor kommunen på et tidspunkt, hvor Ruslands aggressive fremfærd i det østlige Ukraine sender chokbølger igennem det internationale samfund, ikke straks har afhændet sine obligationer for at undgå indirekte at støtte en krig, svarer borgmesteren en forundret og frustreret skatteborger på her.

- Vi er nogle, der er dybt frustrerede og forundrede over, at vi kan læse i medierne, at Skanderborg Kommune igennem Jyske Invest har investeret borgernes skattekroner i russiske statsobligationer . Kan det virkelig passe, at vi bare skal se til, imens kommunen støtter et diktatur, som er i gang med at starte en ny krig?, spørger Tina Abrahamsen.

Hun hentyder til, at kommunen med de investeringer har lånt penge ud til stormagten, som natten til torsdag har udført en række missilangreb mod militære faciliteter i Ukraine.

Tina Abrahamsen, som bor mellem Ry og Skanderborg og er bogholder, havde indtil for nylig aldrig tænkt over, hvad kommunen investerer sine penge - og dermed hendes skattekroner - i.

Derfor var hun ved at få kaffen galt i halsen, da hun faldt over et læserbrev, hvor en anden borger stillede det samme spørgsmål.

Bare så forkert

- Jeg kunne næsten ikke få kæben lukket igen. Det kan da ikke passe, at vi som kommune skal støtte sådan et land. Kommunen sidder og forvalter borgernes penge. Vi må kunne forvente, at det bliver gjort, uden at vi støtter op om en nation, som på papiret måske ikke er et diktatur, men som opfører sig sådan, siger Tina Abrahamsen.

Hun blander sig ellers sjældent i den offentlige debat.

- Men vi hører ikke om andet end den konflikt. Statsministeren har lige sagt, at det her er den alvorligste situation, Europa har stået i siden Den Kolde Krig. Og så støtter vi i Skanderborg op om Rusland med vores skattekroner. Det kan godt være, at det er peanuts i det store verdensbillede, men principielt er det i mine øjne bare så forkert, at jeg er nødt er nødt til at flage det, siger Tina Abrahamsen.

Hvis man ikke kan vide sig sikker på at sådan noget ikke foregår for skatteborgernes penge, så synes jeg, at demokratiet er sat ud af kraft i Skanderborg Kommune.

Tina Abrahamsen, skatteborger, Skanderborg Kommune

Hun synes ikke, at Skanderborg Kommune skal spille nogen som helst rolle i konflikten imellem Rusland og Ukraine.

Det synes borgmester Frands Fischer (S) heller ikke, men det betyder ikke, at han vil bede byrådet om at tage stilling til, hvorvidt Skanderborg Kommune skal boykotte Rusland og droppe investeringerne i de statsobligationer, som Jyske Invest har foretaget på kommunens vegne.

Kommuner må ikke drive udenrigspolitik

- Vi kan som byråd godt beslutte, at vi ikke vil lege med Jyske Invest eller andre investeringsfonde mere, men vi kan som kommune ikke gå ind og sige, at vi specifikt vil boykotte Rusland, og at vi ikke vil investere i russiske statsobligationer, siger Frands Fischer.

Det er ifølge borgmesteren en helt anden historie, hvis Folketinget set i lyset af den seneste udvikling beslutter sig for at indføre sanktioner imod Rusland og beder kommunerne om at skille sig af med russiske statsobligationer.

- Det er Folketinget og ikke kommunerne, der har myndigheden til at tage stilling til udenrigspolitiske spørgsmål. Det har Folketinget ikke gjort. Derfor lever Rusland officielt stadig op til de kriterier, vi laver vores investeringer på baggrund af, men det er klart, at vi følger situationen nøje, siger han til SkanderborgLIV.

Etiske retningslinjer for investeringer

Udover de økonomiske aspekter, skal forhold omkring etik indgå i overvejelserne omkring Skanderborg Kommunes investeringer.

I investeringerne skal der tages hensyn til miljø, menneskerettigheder og levevilkår.

Ved kontraktindgåelse med porteføljeplejere er det et krav, at intentionen i Rådet for Samfundsansvars vejledning omkring ansvarlige investeringer i statsobligationer er overholdt.

Kommer et land efterfølgende i konflikt med vejledningen kan landet blive i porteføljen frem til et nyt udbud af kapitalforvaltningen.

Skanderborg Kommune forventer, at porteføljeplejere, eller deres samarbejdspartnere, vurderer
de virksomheder og lande de investerer i ud fra et etisk synspunkt.

Kommunen forventer at følgende stater bliver udelukket:

Stater, der ikke lever op intentionen i Rådet for Samfundsansvar vejledning omkring ansvarlige investeringer i statsobligationer eller til internationale normer vedr. menneskerettigheder, miljø og arbejdsvilkår.

De etiske retningslinjer skal kun sortere direkte uetiske virksomheder eller stater fra. Det er ikke meningen, de etiske retningslinjer skal bruges til en etisk rangordning af virksomheder og stater, for på den måde at sikre, at kommunen kun foretager de etisk mest korrekte investeringer

Kommunen forventer at følgende virksomheder bliver udelukket:

Virksomheder, der fremstiller, handler eller på anden måde profiterer fra klyngebomber samt atomare,
biologiske og kemiske våben. 

Virksomheder der ikke respekterer menneskerettigheder ved f. eks. at benytte  børnearbejde eller ved at tilbyde de ansatte meget dårlige arbejdsvilkår.

Virksomheder der tilsidesætter hensynet til klima, natur og miljø på en groft uforsvarlig måde. 

Virksomheder hvis hovedaktivitet er inden for tobak og våben. 

Virksomheder hvor mere end 5 pct. af omsætningen kommer fra kul, olie og gas.

Mindst 70 procent nationale investeringer

Skanderborg Kommune skal foretage mindst 70 procent af sine investeringer i danske stats- og realkreditobligationer og kan investere 10-15 procent i virksomhedsobligationer samt 10-15 procent i udenlandske statsobligationer.

Kilde: Finansiel Strategi, Skanderborg Kommune


Lille brik i stort penge-puslespil

Ifølge kommunens økonomichef Jørn Prætorius har Jyske Invest på Skanderborg Kommunes vegne købt russiske statsobligationer for 600.000 kroner ud af en samlet kommunal investeringssum på 280 mio. kr.

- Vi investerer via kapitalforvaltninger som Jyske Invest, hvor vi er en del af nogle meget store puljer, og hvor der også bliver investeret på vegne af alle mulige andre. Vi har som kommune ikke vores egen pulje, hvor vi eksempelvis kan sige, at vi specifikt kun vil investere i de og de lande. Det ville begrænse vores muligheder meget, men vi har politisk vedtagne generelle retningslinjer for investeringer, som blandt meget andet betyder, at kommunen ikke investerer i olie-, våben- og tobaksindustrien, siger Jørn Prætorius.

Ifølge ham har byrådet mulighed for at bede administrationen om at trække sig ud af en kapitalfond, hvis der bliver lavet investeringer, som man ikke bryder sig om.

- Typisk vil vi i første omgang forsøge at gå dialogens vej. Bankerne, som står bag investeringerne, følger selvfølgelig også udviklingen tæt. Hvis der pludselig sker noget som i det her tilfælde, der både udløser stærke følelser og gør fremtiden for en bestemt type investeringer meget usikre, vil de nok også tænke, er det nu klogt det her?, siger Jørn Prætorius, som personligt ikke ville blive overrasket, hvis Jyske Invest allerede er i gang med at skille sig af med de russiske statsobligationer.

Selvom kommunens russiske statsobligationer, set i lyset af den hastigt eskalerende konflikt imellem Rusland og Ukraine, måske snart er fortid, er Tina Abrahamsen hverken tryg ved eller tilfreds med situationen.

- Det er flere år siden, at Rusland gik ind i Ukraine for første gang, og alle ved, at de har problemer med at overholde menneskerettigheder, at der er udbredt korruption og at valghandlingerne i Rusland ikke er demokratiske, siger hun.

Hun forstår ikke, at politikerne ikke for længst har reageret på investeringerne de i russiske statsobligationer.

- Når man læser kommunens retningslinjer for finansielle investeringer, synes jeg, at det er tydeligt for enhver, at Rusland ikke lever op til kriterierne. Hvis kommunen ikke kan finde ud af at lave så tydelige retningslinjer, at de bliver fulgt af investeringsselskaberne, synes jeg faktisk, at politikerne skal overveje, om vi helt skal holde op med at investere i udenlandske statsobligationer, siger hun.

Det kan godt være, at det kun er 600.000 kr. ud af 280 mio. kr., der er investeret i russiske statsobligationer, men at det overhovedet kan ske, gør mig bekymret. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad alle de andre penge så er investeret i.

Tina Abrahamsen, skatteborger, Skanderborg Kommune


Principper fremfor følelser

Borgmester Frands Fischer (S) forstår godt, at nogle borgere undrer sig og er frustrerede over, at kommunen har deres skattekroner placeret i russiske statsobligationer på et tidspunkt, hvor den årelange konflikt imellem Rusland og Ukraine har udviklet sig så dramatisk.

- Konflikten har ulmet længe. For et år siden, var der ingen, der stillede spørgsmålstegn ved vores investeringer i russiske statsobligationer. Det er der nu, og jeg anerkender, at der er mange følelser i det her, men som kommune er vi nødt til at styre efter de principper, vi har vedtaget. Jeg kan ikke sætte et punkt på byrådets dagsorden om, at vi som kommune skal boykotte Rusland eller et andet navngivent land. Det strider imod loven, siger borgmesteren.

-Hvis vi som kommune skal bede Jyske Invest om at trække os ud af investeringer i russiske statsobligationer, er der i øjeblikket ikke anden begrundelse for det end følelser. Hvis statsministeren derimod går ind og og direkte opfordrede kommunerne til at droppe deres investeringer i russiske statsobligationer, ville det være en anden sag. Så ville vi have en begrundelse og nogle nationale retningslinjer, vi kunne henvise til, og det ville give mening. Det er jo ikke en kommunes opgave at drive udenrigspolitik .

Jørn Prætorius, økonomichef, Skanderborg Kommune

Han henviser til kapitel 23 i Kommunalret, som forbyder kommuner at beskæftige sig med udenrigspolitik ved f.eks. selvstændigt at beslutte at boykotte varer fra et navngivent land, hvilket fornylig har været til diskussion, da Aarhus Kommune ønskede at boykotte varer fra israelske bosættelser.

Kommuner og udenrigspolitik

Udenrigspolitik er en statslig opgave. Efter almindelig opfattelse kan en
kommune som udgangspunkt ikke beskæftige sig med og/eller anvende sine
økonomiske midler til formål af udenrigspolitisk karakter.

Forbuddet mod, at kommuner beskæftiger sig med udenrigspolitik, indebærer
eksempelvis, at en kommune ikke kan yde støtte til en oprørsbevægelse i en
fremmed stat.

Det vil heller ikke være muligt for en kommune at gennemføre ulandsbistand, ligesom den ikke selvstændigt kan beslutte at boykotte varer fra et andet land af udenrigspolitiske grunde.

Investeringspolitik til revision

- Som kommune kan vi ikke blande os i udenrigspolitik, men vi kan mene noget om vores etiske og moralske ansvar og lade det være pejlemærker i vores finansielle strategi, som vi har for vane at tage op til revision, hver gang et nyt byråd træder sammen, siger borgmester Frands Fischer (S).

Ifølge ham bliver kommunens finansielle strategi, herunder strategien for, hvad kommunen skal investere sine millioner i, taget op til revision i løbet af foråret.

- Det er et par år siden, at den er lavet. Jeg synes, at grundlaget for den er ganske fornuftigt, men det er fint, at vi i det nye byråd får en diskussion om den, siger han.

Det er Tina Abrahamsen enig med borgmesteren i.

- Den diskussion kommer jeg til at følge, for jeg synes, at den er vigtig. Det håber jeg også, at vores politikere synes. Som borger har jeg ikke før nu tænkt så meget over, hvad kommunen investerer vores penge i, og at de overhovedet har så mange penge at investere. Vi hører jo hele tiden historier om, at der ikke er penge nok til alt det, der skal bygges og drives kommunen, siger hun.