Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Fotocollage: Christian Bæk Lindtoft

Farvel til 2021 - nu bliver det alvor på tre områder

Med en forhåbentlig veloverstået jul i bakspejlet er 2021 for alvor ved at sejle agterud, og vi kan nu efterhånden tælle timer i stedet for dage og uger, til 2022 lægger fra land.

Og med det nye års begyndelse tager vi hul på en periode med et væld af interessante dagsordener.

For mange vil det mest præsente muligvis være spørgsmålet, i hvilken udstrækning omikron-varianten i januar og månederne frem får indflydelse på vores daglige liv.

Men hvis vi et øjeblik tillader os at se bort fra corona-epidemiens øjensynligt temmelig faste greb om vores samfund og anskuer de kommende fire år i et lidt bredere perspektiv, kommer det ikke til at skorte på vigtige historier.

Fra dag ét i det nye år sætter de nyvalgte lokalpolitikere sig sammen i det 29 sæder store byråd, og det er ikke små opgaver, de skal løse.

Tag bare klimaområdet:

Inden 2025 skal Skanderborg Kommune som organisation være CO2-neutral. Inden 2030 skal CO2-udledningen være reduceret med 70 pct. Kødforbruget i de kommunale institutioner skal reduceres med 30 pct. senest i 2025, og der skal opstilles enten 140 hektar solcelleparker eller ni vindmøller.

På børneområdet skal loven om minimumsnormeringer gøres til virkelighed frem mod 2024, og adskillige daginstitutioner skal bygges for at bekæmpe pladsmanglen i de eksisterende vuggestuer og børnehaver.

Og så skal de 1,1 mia. kr., som byrådet i efteråret satte af til nye, kommunale anlægsprojekter, ud at blive til virkelighed på byggepladser rundt om i kommunen.

Med andre ord: Nu bliver det alvor på særligt de tre områder, og der kommer til at være masser at tage fat på i vores nyhedsbreve i 2022 og årene frem.

Og vi glæder os til at samle handsken op til januar.

Mens vi venter, benytter vi med dette allersidste nyhedsbrev i 2021 lejligheden til at se tilbage på de ting, vi skrev om, og som dominerede dagsordenen i det forgangne år.

Kommunalvalget og genvalget af Frands Fischer (S) som borgmester springer selvsagt i øjnene. Resultatet bliver definerende for, hvordan de lokalpolitiske beslutninger vil forme kommunen de næste fire år, men 2021 bød så rigeligt på mere og andet end en ny fordeling af mandaterne.

Et skel blev sat ned mellem unge og ældre, da kombinationen af coronarestriktioner og soundbokse sendte festglade unge ud i det fri, hvor de fyldte aftenerne med tung bas og plænerne med øldåser.

Skanderborgenserne fik endelig en ny mulighed for at hoppe i vandet med det længe ventede søbad. Men vandet i kommunen gjorde sig også mindre positivt bemærket, da en spildevandssag i efteråret ramte den kommunale administration.

Tilflytningen strammede garnet om daginstitutionernes kapacitet, forældre måtte køre langt for en vuggestueplads, og midlertidige institutioner blev banket op.

Smukfest blev igen i år ramt af de restriktioner, coronakrisen førte med sig, men formåede at holde skruen i vandet med en mindre udgave af sig selv. Og få måneder efter, at vi havde vristet os fri af epidemiens greb, ser vi nu ved årets udgang endnu en coronamutation og tårnhøje smittetal i øjnene.

I dette nyhedsbrev ser vi tilbage på de historier, vi skrev i SkanderborgLIVs første leveår - eller, det vil sige måneder, for det var i maj, vi fik vores nyhedsbrevs-premiere.

Vi har samlet alt det bedste fra vores nærved første leveår, så du kan læse eller genlæse de historier, vi bed mest mærke i.

Men som nævnt er det ikke kun en anledning til at se tilbage - det er også en anledning til at se frem.

Vores nytårsforsæt er at fortsætte udviklingen af SkanderborgLIV, så vi bliver endnu skarpere på at spotte de historier, der er vigtigst for dig og dine medlæsere. Derfor finder du nederst i nyhedsbrevet et lille spørgeskema, som kan udfyldes hurtigere, end du kan brygge en kop kaffe.

Vi håber, du vil tage dig tid til at besvare det  - så hjælper du os med at give dig den bedst mulige journalistik fremover.

Som altid har tips om gode historier, ris eller ros en åben invitation til min indbakke. Skriv til mig på chbli@skanderborgliv.dk.

Tilbage er der blot at sige god læselyst - og at ønske dig et rigtig godt nytår!

Billede af Christian Bæk Lindtoft
Billede af skribentens underskrift Christian Bæk Lindtoft Journalist

De unge ville feste - men hvor?

En øldåse hører ikke hjemme i naturen. Men så længe tyskerne ikke indfører pant, forsvinder problemet ikke, og det kan koste køer livet. Foto: DN-Langeland

Det var en af de diskussioner, der bare blev ved og ved med at dukke op i Facebook-opslag i de forskellige byer i den tidlige sommer i 2021.

De unge var endelig blevet lukket (delvist) ud på græs af regeringen efter måneders nedlukning med afstandskrav, forsamlingsforbud og hjemmeundervisning, og det betød fest.

For naboerne var det bare ikke nogen fest.

En af løsningerne kunne være et nyt mødested for unge i Ry, som en lille gruppe unge selv tog initiativ til.

Et andet bud på en løsning var at sætte skilte op for at påvirke de unges adfærd.

Men problemet begrænsede sig ifølge en klubleder ikke blot til larm. For når de unge ikke har noget sted at være, betyder det også, at deres første erfaringer med alkohol bliver i det åbne rum og uden voksen tilstedeværelse.

Læs eller genlæs interviewet med klubleder på Sct. Georgs Gården i Skanderborg, Carsten Bjerre, her.

Debatten boblede: Udvikling eller ej?

Knudsø fredning Mads Bjerre-Nielsen, Hans Sørensen

Mange steder i kommunen boblede både udviklingen og debatten om den i 2021 - men nok næppe så meget som i Ry, hvor en gruppe erhvervsfolk i efteråret lancerede en omsiggribende udviklingsplan for byen.

En plan, hvor et af scenarierne - og det vakte stor furore - rummede en ophævelse af fredningen rundt om Knudsø.

Vi kom også forbi Kvickly-grunden i det centrale Skanderborg, hvor en række nye rammer for et kommende byggeri fik Coop til at slå sig i tøjret.

Tilbage i Ry blev der i efteråret også afsløret store planer for en ny, luksuriøs feriepark, som Landal Greenparks - en gigant på netop dét område - vil opføre på pladsen, hvor den nuværende Holmens Camping ligger ved Gudenåen.

Det er dog ikke kun erhvervsfolk og feriepark-moguler, der kan finde ud af at udvikle Ry - det kan byens indbyggere i sandhed på egen hånd. Derfor portrætterede vi i sensommeren det kraftværk, byen lader til at være.

I Låsby, som byrådet har store planer med rent udviklings- og boligmæssigt, vil politikerne presse Folketinget til at få et trinbræt opført, når den nye jernbane mellem Silkeborg og Aarhus skal anlægges.

Netop Låsby har faktisk en del udvikling til gode, når man ser på resten af kommunen - i hvert fald, hvis man bruger boligpriserne som en indikator for, hvor varmt markedet i kommunens postnumre er. Det viste vores store gennemgang af udviklingen i boligmarkedet fra øst til vest og nord til syd i kommunen, som du kan læse her.

Til sidst var der også lige en vigtig sag om cykelstier - for hvordan skal pengene bruges, når der skal anlægges ny og bedre infrastruktur for de tohjulede rundt om i kommunen? Det søgte vi svar på i et af årets sidste nyhedsbreve.

Spildevandssag løb med overskrifterne kort før kommunalvalget

Det er en omfattende og bekostelig affære at lave separatkloakering, men det er den eneste vej frem, hvis behovet for at lede spildevand ud i naturen under store regnskyl skal fjernes helt. Foto: Skanderborg Forsyning.

Trods timingen endte det ikke med at blive en udslagsgivende faktor i kommunalvalget, men det gør ikke sagen mindre interessant.

TV 2 Østjylland kunne i oktober afsløre, at Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning har et temmelig seriøst problem med at få fornyet en række udledningstilladelser. Men bundlinjen er, at selv om kommunen får de tilladelser fornyet, vil man være tvunget til i en årrække at føre spildevand ud i naturen.

Vi spurgte formand for Plan- og Miljøudvalget, Claus Leick (SF), hvad kommunen kan gøre for at afhjælpe problemet. Og så stillede vi Per Grønvald, administrerende direktør i Skanderborg Forsyning, syv spørgsmål for at finde ud af, hvad der er op og ned i sagen om spildevandsudledningerne.

Landsbyer kom på det politiske landkort

Størstedelen af køberne til nye huse på en udstykning i Voerladegård boede allerede i husene, siger borgerforeningsformand Brian Toft-Madsen. Det viser ifølge ham, at der er en stor vilje til at blive boende i byen, men at der er en efterspørgsel på andre boligtyper end dem, folk har til huse i nu. Og det kan almene boliger hjælpe med, mener han. Foto: Christian Bæk Lindtoft

I 2021 kom kommunens nye landdistriktspolitik til verden. Et stykke papir med intentioner om udvikling, bosætning, mobilitet og meget andet i kommunens landområder.

Som modsvar til politikken erklærede LandsbyForum, landsbyernes interesseorganisation, sammen med Landsbysamvirket, som er kommunens formelle samarbejdspartner på området, et ønske om en mere varieret boligmasse i landsbyerne - herunder almene boliger.

Vi tog til Voerladegaard, hvor formanden for borgerforeningen, Brian Toft Madsen, meget gerne vil have almene boliger, vi interviewede Katrine Korsbjerg, som med en almen bolig i selvsamme by kunne have undgået at flytte ud af det lokalsamfund, hun, hendes mand og deres børn har forelsket sig i.

Og så tryktestede vi ønskets realisme hos både politikere og fagfolk.

I Stjær besøgte vi en landsby, hvor borgerfællesskabet kan noget ud over det sædvanlige. Kort efter vores besøg blev den ekstraordinære evne og skaberkraft hædret med prisen som Årets Landsby i hele Danmark.

Hvad Stjær og dens knap 600 indbyggere kan, som er så særligt, kan du finde ud af ved at læse eller genlæse vores feature om den lille, men højt energiske landsby her.

Valgdrama med både genvalg og stor udskiftning

Valgaften, kommunalvalg 2021, Skanderborg. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Op til valget gik vi i krig med at interviewe samtlige spidskandidater, og har du lyst til at genlæse dem, finder du samtlige interviews i bunden af denne boks.

På valgnatten udspillede sig et sandt drama, hvor stemmerne bølgede frem og tilbage mellem rød og blå blok, og flere kandidater var helt til det sidste i tvivl, om de var kommet over den magiske grænse, eller måtte kaste håndklædet i ringen og gå slukørede hjem.

Genoplev natten ved at læse vores reportage her - eller se eller gense vores billedserie fra valgfesten på Fælleden.

Da stemmerne var talt op, gik vi ombord i analyse af resultatet, vi nørdede personlige stemmetal blandt vindere og tabere, vi undersøgte, hvor byrådsmedlemmerne kommer - og kom fra tidligere - og til sidst kunne vi sætte navn på alle udvalgsposterne.

Op til og under valgkampen tog vi også fat i to selvstændige dagsordener, der grundlæggende handler om, hvordan byrådet afspejler lokalsamfundet: For hvorfor er kvinder og unge lokalpolitikere historisk  - og for de unges vedkommende også i dag - et sjældent syn?

Vi interviewede otte byrådskandidater under 30, og vi bad 18 opstillede kvinder dele deres overvejelser om at stille op eller ikke at stille op. Og ikke mindst portrætterede vi den daværende Ry Kommunes eneste kvindelige borgmester, Jonna Grønver, som leverede skarpe pointer om det at være kvinde i politik.

Du finder de i alt 11 spidskandidatinterviews herunder

Riget tilhører dem, der orker

Skanderborgs Aktive Mil

Sådan sagde Venstres politiske lederfigur i byrådet, Jens Szabo, blandt andet om aftalen om kommunens budget for de kommende fire år.

En aftale, der lægger op til endnu mere samarbejde mellem driftige borgere og kommunen, end vi har set i 2021 - og der så vi en del iøjnefaldende projekter, der er startet som ideer ude hos kommunens indbyggere.

Tag blot Skanderborgs Aktive Mil, to kvinder - herunder byrådsmedlemmet Anne Heeager (R) - som gik efter at samle 7,8 mio. kr. ind til en ny multipark i Skanderborg.

Eller tag Aslaug Færch, der arbejder hårdt på at forvandle Himmelbjerggården ved Ry til et bæredygtigt inspirationscenter og arbejds- og levefællesskab - noget, der gav anledning til hovedbrud i kommunen

Hjælp os med at gøre SkanderborgLIV skarpere

Bettina Sønderskov og Christian Bæk Lindtoft. Foto: Morten Pape

2021 var året, hvor SkanderborgLIV så dagens lys, og hvor vi, udover at lave journalistik om alt det vigtige i kommunen, selvfølgelig, brugte en stor del af vores timer på at give hele områdets nye lokalmedie form og på at få fodfæste ude hos dig og dine medlæsere.

Vi er godt i vej, men vi ønsker også hele tiden at udvikle os, og 2022 skal derfor gerne blive et år, hvor vi løfter SkanderborgLIV endnu mere og bliver endnu skarpere på de historier, der har betydning for det liv, du og kommunens andre borgere lever.

Derfor håber vi, at du vil tage dig fem minutters tid til at besvare et kort spørgeskema om SkanderborgLIV - det vil være en stor hjælp for os.

Du finder spørgeskemaet her.

Tak for hjælpen!