Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger SkanderborgLIV i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Får græsser uden for Fruering, som er en by af den størrelse, som den kommende landdistriktspolitik er designet til at imødekomme. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Landsbyfremtid på formel?

Det var et af de spørgsmål, der først dukkede op, da byrådets bud på én samlet, ny politik for Skanderborg Kommunes landdistrikter blev sendt i høring tidligere på sommeren.

Kan diversitet og ønsker og drømme fra a til å rummes af ét dokument, som har til formål at skabe og støtte en retning for fremtidens liv i kommunens flere end 40 landsbysamfund? Kan man sætte så mange landsbyers fremtid på formel?

Men det er slet ikke det, der er meningen, at fremtiden skal på formel, forklarer borgmester Frands Fischer (S), når han bliver spurgt. Snarere er det meningen, at landdistriktspolitikkens visioner, hensigtserklæringer og ideer skal være med til at sikre, at der er et godt udgangspunkt for debatten om landsbyernes udvikling byrådspolitikere og borgere imellem.

Samtidig siger borgmesteren, at landdistriktspolitikken også er en måde at anerkende den aktive rolle, kommunens landsbysamfund de seneste 10-15 år har spillet. De stærke frivillige kræfter, det civile engagement på tværs af flækker, bygder, landsbyer og byer og borgernes egen virkelyst og politiske ambitioner.

Men så melder sig et andet spørgsmål - hvis det allerede er så godt, hvorfra kommer så behovet for en ny politik? Borgmesterens bud på et svar på det spørgsmål får du i vores interview med ham, som du finder længere nede i nyhedsbrevet.

For i dette nyhedsbrev har vi taget et første spadestik ned i landdistriktspolitikken, blandt andet for at få svar fra borgmesteren på nogle af de spørgsmål, den rejser. Hvornår bliver ideerne til virkelighed? Hvornår bliver visionerne til handleplaner?

Når høringsperioden er slut den 30. august, og når de politiske hensigtserklæringer begynder at tage form som egentlige projekter, handlinger og konkrete politiske prioriteringer, skal vi nok tage endnu flere spadestik i debatten om landsbyernes fremtid - både ude i landsbyerne og i byrådet.

Indtil da kan du her hos os selvfølgelig blive klogere på landdistriktspolitikken og på, hvad man synes om den i Landsbyforum, en paraplyorganisation, der indtil videre repræsenterer over halvdelen af kommunens landsbyer.

Her mener formand Helene Simoni Thorup først og fremmest, at det er dejligt, at byrådet med landdistriktspolitikken anerkender landsbyernes betydning, og hun ser mange positive takter i byrådets nuværende bud.

Men der er også mangler, og hvad det er for nogle mangler, finder du ud af ved at læse den øverste historie i nyhedsbrevet.

Og vi bliver faktisk ved manglerne, når vi rykker videre til de andre historier, vi har pakket til dig i denne udgave af vores nyhedsbrev.

Er der noget, Skanderborg Kommune mangler, er det institutionspladser, der ikke kaster forældrene ud i geografigymnastik, når de skal have arbejde, afhentning og aflevering til at  synge tonerent og taktfast som tre tenorer. Lige nu giver den trio for flere børnefamilier blot mislyde fra sig, men kan en helt ny garantiordning få det hele til at falde på plads? Vi har interviewet undervisnings- og børneformand Trine Frengler (S).

Og noget, der måske kunne mangle et helt andet sted, er overvågning på den massivt indbrudsplagede parkeringsplads bag Skanderborg Station. Men nu mangler de årvågne kameralinser måske ikke ret meget længere.

Til sidst har vi set nærmere på et forslag om en ny bybus. Om den decideret mangler i bybilledet er endnu ikke fastslået, men det vil input fra virksomhederne i det nordlige Skanderborg og Stilling afdække - for det er nemlig i høj grad dem, den bussen har retning mod.

Tilbage er der blot at sige god læselyst. Du er som altid meget velkommen til at komme med ris, ros, indspark og skinnebensspark eller tippe os om en god, spændende, bekymrende, opløftende eller overraskende historie, vi ikke kender til - hold dig ikke tilbage for at kontakte mig på chbli@skanderborgliv.dk.

Husk, at du kan følge os på Facebook, hvor vi løbende deler vores historier med dig - du finder os her. Og husk at prikke din ven, kollega, kæreste, kone, mand, holdkammerat eller foreningsven på skulderen og fortæl om os, hvis du kan lide, hvad du læser.

God onsdag!

Billede af Christian Bæk Lindtoft
Billede af skribentens underskrift Christian Bæk Lindtoft Journalist

Mere dialog, balanceret vækst og bæredygtig udvikling: Byrådet er kommet med sit bud på en ny landdistriktspolitik

Markerne her markerer adskillelsen mellem Skanderborg og landsbyen Fruering. Det er udviklingen i byer som Fruering, byrådet forsøger at adressere med deres kommende landdistriktspolitik. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Byrådets nye landdistriktspolitik er i høring.

Når politikken er færdig, håber Helene Simoni Thorup som formand for Landsbyforum, at den betyder, at landsbyerne kan få indflydelse på, hvor hurtigt væksten skal gå. At deres holdning til udstykninger, og hvilke boliger der udstykkes til, bliver hørt og taget alvorligt. Og så håber hun, at landdistriktspolitikken kan bruges som anledning til at få kommunen til at trække i slipset på Slotsholmen og få folketingspolitikerne til at give landsbyerne bedre mobildækning.

Læs interview med kvinden i spidsen for landsbyerne - og hør borgmester Frands Fischers (S) svar på hendes bønner - her.

Borgmester om landsbyers vækstsult: - Jeg mener sådan set, at byrådet har haft rigtig meget fokus på vækst i hele kommunen

Frands Fischer (S), borgmester, Skanderborg Kommune. Pressefoto

Er den nye landdistriktspolitik en politisk reaktion på, at byrådet med åbne øjne over en årrække har ladet væksten klumpe sammen i kommunens større byer? Det spørgsmål - og mange andre spørgsmål om den nye plan for landsbyerne - har vi stillet borgmester Frands Fischer (S). Læs vores interview med ham her.

Ny garantiordning skal tilbyde børnepasning tættere på forældrenes bopæl: Udvalg vil give forældre en femte mulighed

Kapaciteten i daginstitutionerne er presset, og i august og september skal i alt 20 børn sendes i pasning uden for deres eget distrikt og nabodistriktet. Undervisnings- og børneudvalgsformand Trine Frengler (S) erkender, at det ikke er en tilfredsstillende situation. Foto: Christian Bæk Lindtoft

I erkendelse af, at det store pres på daginstitutionernes ventelister er uholdbar, forsøger udvalgsformand Trine Frengler (S) sammen med undervisnings- og børneudvalget nu at stable en helt ny, supplerende garantiordning på benene. Hvad den ordning går ud på, og hvordan situationen helt aktuelt ser ud, finder du svar på i artiklen her.

Byråd skal diskutere overvågning på p-plads efter omfattende indbrudsbølge

Der er sket adskillige indbrud i biler, der har været parkeret her på Ladegårdsbakken bag Skanderborg St. Som en del af kommunens helhedsplan for stationen skal det sorte træhegn for enden af pladsen rives ned, så den åbnes op og får forbindelse med det kommende Skanderborg Museum. Foto: Christian Bæk Lindtoft

Krånsj. Klir, klir, klir. Hvis asfalten på parkeringspladsen på Ladegårdsbakken bag Skanderborg Station havde ører, ville den have hørt lyden af en bilrude, der bliver knust, mindst 62 gange siden oktober - og senest ni gange i begyndelsen af august.

Hidtil har muligheden for overvågning på pladsen været parkeret som en "last option", når man har spurgt kommunen - men nu rykker debatten om ekstra øjne på den hengemte plads op på den politiske dagsorden.

Læs historien her.

Ny bybus kan være på vej til Skanderborg...

Skanderborg kan måske se frem til at få sig en ny bybus. Foto: Christian Bæk Lindtoft

... med tyk streg under kan. For det er stadig blot en drøm, som formand for miljø- og planudvalget, Claus Leick, deler med sine udvalgsfæller. Men drømmen har allerede nu materialiseret sig i fire bud på en ruteføring, såfremt der skulle være politisk og civil opbakning til en ny bybus. Se de fire scenarier, og find ud af, hvorfor Claus Leick mener, at der er behov for en ny bybus, her.